Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anfinn Bernaas

[#40912] Augustus versjon 2?

Recommended Posts

Gjest Anfinn Bernaas

Augustus versjon 2, når kjem programmet?Eg veit at det er Dis-Noreg som har ansvaret for å utvikle programmet, og skulle vel såleis ha vendt meg dit. Men nettsidene om kjelderegistrering er ikkje oppdaterte sidan våren 2005, og vonleg tyder det at kjelderegistreringsutvalet er travelt opptekne med å leggje til rette for meir registrering. Nettsidene til utviklar Andersen kjem eg ikkje inn på, iallfall ikkje i dag.Sjølv kom eg i gong med kyrkjebokregistrering basert på Augustus versjon 1, samstundes som Kyrre-standarden for registrering blei sleppt, ved juletider i 2005. Når så Digitalarkivet gjorde kjent at dei berre tek i mot registrerte data basert på Kyrre-standarden frå og med oktober 2006, avgjorde eg raskt at eg ville satse på Kyrre-standarden frå fyrste stund. Det har dessverre ikkje late seg gjere fullt ut sidan Kyrre ikkje er innbakt i Augustus versjon 1.Våren 2006 ville Augustus versjon 2, basert på Kyrre, liggje føre har eg tidlegare fått vite. No skriv me juli og registreringa mi har stoppa opp i påvente av ny Augustus-versjon.Sidan truleg så godt som hundre prosent av Augustus-brukarane og -registratorane fylgjer med på desse nettsidene ber eg om at nokon som veit orienterer om framdrifta her på debattforumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ingrid Cutler

Siste medling vi har fått her i Digitalarkivet er at en demo versjon skulle være på plass i juni. Vi skal gi deg nærmere svar så snart vi vet noe mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Strømme

Siste melding nå er at Augustus versjon 2 forhåpentligvis vil være klar for brukere til oktober. Her på Digitalarkivet håper vi på å få en betaversjon til utprøving litt før det. Utvikleren har dessverre hatt for liten tid til Augustus i vår, og det er årsaken til forsinkelsen.I Augustus 2 vil det være en konverteringsfunksjon for data registrert i Augustus 1 eller BD-87. Men det er ikke sikkert at den vil kunne utføre konverteringen 100% automatisk. Det vil derfor måtte påregnes litt manuelt etterarbeid med dataene i Augustus 2.Dette er den informasjonen vi har for øyeblikket, men vi vil komme tilbake til saken så snart vi vet mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anfinn Bernaas

Dette var gledeleg å høyre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Røysland

Det var interessant å få opplyst om konverteringsfunksjonen. Betyr det at vi kan fortsette å registrere i versjon 1, og så overføre til versjon 2 når den kommer? Om det blir litt ekstraarbeid av det, er vel det bedre enn å vente i det uvisse på en ny versjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Strømme

Til Knut RøyslandSvaret på ditt spørsmål er med forbehold ja. Vi vet jo enda ikke hvordan denne konverteringsfunksjonen vil fungere, men de meldingene vi har fått tilsier at det skal gå greit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Som et mer utfyllende svar til dem som venter på Augustus 2, gjengir jeg her utdrag av en melding som nylig er sendt til registreringskorpset i DIS-Norge og postet i Slektsforum:Det har vært sparsomt med informasjon om den nye versjon 2 av registreringsprogrammet Augustus for kirkebøker. Grunnen er at det har vært en del usikkerhet rundt utviklingen, spesielt om tidsskjemaet. Slik ligger det an nå:Utviklingen av Augustus 2 er dessverre en del forsinket. Utvikleren skiftet jobb ved nyttårstider, og har i vår hatt litt for lite ledig tid til Augustus. Arbeidet har allikevel kommet ganske langt, og han har nå også fått med seg en kamerat i programmeringen. DIS-Norges aktivitetsutvalg for kilderegistrering forer dem med detaljspesifikasjoner angående de enkelte listetypene, og utfører grundig testing. Vi håper at en betaversjon av programmet vil være klar til mer omfattende uttesting innen midten av september, og at en distribuerbar versjon vil være klar til bruk i løpet av oktober. Disse tidsestimatene er imidlertid fortsatt usikre.Som kjent vil Augustus 2 være basert på registreringsstandarden Kyrre fra desember 2005. En viktig funksjon i Augustus 2 er derfor konvertering av filer som er påbegynt registrert etter Standard 4G i BD87 eller Augustus 1, til Kyrre-struktur og -format. Vi vil prøve å gjøre denne konverteringen mest mulig maskinell, men registreringsforetakene må regne med noe manuelt etterarbeid med de konverterte dataene i Augustus 2. Formodentlig overkommelig arbeid. (NB: Prøv ikke å praktisere Kyrre i Augustus 1. Det går ikke bra.)Etter 01.10.2006 vil vi i DIS-Norge for registrert materiale underlagt samarbeidsavtalen med Riksarkivaren ta en pause i innsendingen til Digitalarkivet, inntil vi kan sende Kyrre-filer konvertert eller nyregistrert med Augustus 2. Forhåpentligvis blir ikke denne pausen særlig lang.Det store flertallet av kirkeboksregistratorene i DIS-Norge vil nå i høst altså skifte både registreringsstandard (obligatorisk) og registreringsprogram (fra BD87 eller Augustus 1.1.1 til Augustus 2). For å gjøre denne overgangen enklere for alle, tar Aktivitestsutvalget for kilderegistrering sikte på å arrangere kurs i Kyrre og Augustus 2 for alle våre registratorer og korrekturlesere. Dette vil sannsynligvis bli organisert på følgende måte: Det vil først bli arrangert et sentralt kurs for lokale 'lærere' (trolig i Oslo en helg senhøstes i 2006). De lokale lærerne skal deretter holde kurset for registratorer og korrekturlesere i sitt lokallag, typisk en helg etter nyttår i 2007.Og en viktig sak til slutt: Augustus 2 vil bli gratis i bruk for ALLE! Mvh Lars Nygaard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

---'Og en viktig sak til slutt: Augustus 2 vil bli gratis i bruk for ALLE!'---Også for de av oss som ikke er med i noe registreringsforetak eller forening?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Olsen

Hvem 'eier' Augustus, er det Digitalarkivet eller DIS Norge? Synes det er greit at dataregistreringen gjøres på dugnad, men programutvikling bør gjøres av et firma med ressurser og Digitalarkivet burde være programmets eier.Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Augustus er utviklet av Jan Ketil Andersen i samarbeid med DIS-Norge. Digitalarkivet har lagt nok føringer for hvordan kirkebøker skal registreres og data struktureres i Kyrre til at vi ikke har behov for å styre programutviklingen. Vi regner med Andersen lager et godt registreringsprogram hvor Kyrre er implementert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Hvordan går det med tisplanen? Lars Nygaard sier jo ovenfor 'Vi håper at en betaversjon av programmet vil være klar til mer omfattende uttesting innen midten av september, og at en distribuerbar versjon vil være klar til bruk i løpet av oktober.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

... og når har straks hele november gått også.Hva er status for 'Augustus 2' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anette Skogseth Clausen

Jeg kjenner ikke til siste utvikling, men vet at DIS holder på med testing og at vi nok er på nyåret før vi ser noe til Augustus 2.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Er det noe nytt mht. Augustus nå?Ser fram til å fortsette registrering med dette programmet.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Strømme

Vi har ikke hørt noe nytt her. Men siden Lars Nygaard tidligere har nevnt 'en gang på nyåret', så regner jeg med at han vil komme med oppdatert info etterhvert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Det er mer enn på tide med litt informasjon om Augustus 2 igjen. Utviklingen går sakte men sikkert fremover. Status nå er at de aller fleste funksjoner for dåp er på plass. Dette gjelder registrering, korrekturmodus (nyhet), import fra BD87/Augustus 1 med konvertering fra Standard 4G til Kyrre, eksport til KyrreML (XML) og import fra KyrreML. Det gjenstår da å gjennomføre disse funksjonene for resten av listetypene (mest håndverk) og få justert funksjonaliteten for registrering av metadata om kilde og registrering på forsiden i Augustus. Og brukerveiledningen for Augustus 1 må revideres kraftig.Alt dette tar tid, så jeg ser ikke for meg at Augustus 2 blir tilgjengelig før tidligst i slutten av mars. Jeg har via fylkeskoordinatorene gitt registratorene i DIS-Norge anbefalinger om hvordan de skal forholde seg inntil Augustus 2 er klar. Men jeg har ingen myndighet til å instruere andre om dette.Se ellers innlegg 7 ovenfor. Bortsett fra tidsangivelsene gjelder det meste som står der fortsatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rolf K. Lindstad

Som amatør har jeg et ønske om å kunne bidra med indeksering av skannede kirkebøker via Internet.Hvorfor legge ned en masse tid og krefter med å lage Augustus 2 når Digitalarkivet og/eller DIS-Norge ganske sikkert vil få overlevert kildekoden [url="http://www.familysearchindexing.org/fsi-admin/navctrl.jsf?pname=helpTab>Lenke fra LDS hvis dere spør?Da Augustus gjelder indeksering av kirkebøker, har jeg også stillet dette spørsmålet her

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gisle Hersvik

Hei!Er det noko nytt om Augustus 2 ?MVH Gisle

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Hvorfor ikke lage navneregistre mens dere venter på Augustus, så ser dere raskt resultater av arbeidet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hallvard Bragstad

Gisle Hersvik spurte 20. april om det er noe nytt om Augustus 2 - uten at han fikk svar.Iflg. innlegg 18, skulle programmet muligens bli tilgjengelig i slutten av mars. Nå er det slutten av mai - vet noen om programmet vil bli ferdigstilt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Status for Augustus 2:Jeg hadde i går et møte med utviklerne av Augustus 2. Det var et positivt møte. Vi som er involvert i 'alfatestingen' av programmet, ser at flere og flere brikker faller på plass, men at det er fortsatt en del detaljer og 'bugs' igjen. Augustus 2 er et stort og komplisert program, men vil forhåpentligvis bli enkelt og godt å bruke. Hovedprogrammereren er innstilt på å gjøre en storinnsats i sommer for å få det ferdig, med oppfølging fra oss rundt. Selv om alle tidligere tidsskjemaer har sprukket ettertrykkelig, har vi nå et realistisk håp om at det følgende vil holde:- En fullstending versjon av Augustus 2 går ut til betatest hos noen utvalgte brukere ca. 1.8.2007. - Augustus 2.0 går ut til alle registratorer ca. 1.9.2007.Som tidligere meldt, vil Augustus 2 bli gratis tilgjengelig for alle, både innenfor og utenfor DIS-Norge.Det er noen nyttige (men ikke uunnværlige) funksjoner som ikke vil være på plass i versjon 2.0, så utviklingen vil fortsette utover høsten fram til en versjon 2.1, kanskje ved juletider.De som registrerer kirkebøker i regi av DIS-Norge, kan finne mer informasjon under Kilderegistrering i Slektsforum.Mvh Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Oppdatert status for Augustus 2:Augustus 2 er ennå ikke ferdig, men det nærmer seg mer og mer. Programmet vil temmelig sikkert gå ut til et titalls 'betatestere' ca. 15.9., og det kommer da an på hvor mye 'rusk' disse finner hvor raskt programmet kan ferdigstilles og sendes ut til alle. Det er nå i sluttfasen to programmerere som arbeider med Augustus 2. Arbeid med en ekstern utskriftsfunksjon og med brukerveiledningen utføres parallelt.De som registrerer kirkebøker i regi av DIS-Norge, kan finne mer informasjon under Kilderegistrering i Slektsforum.Mvh Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Bare en kort melding om at Augustus 2 i går ble sendt ut til betatest blant ca. 20 kompetente og erfarne registratorer og institusjoner både innenfor og utenfor DIS-Norge. Noe avhengig av tilbakemeldingene fra betatesten håper vi å kunne lansere Augustus 2.0 rett over nyttår 2008.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.