Jump to content
Arkivverket

[#41176] Lange-slekten


Guest Håvard Olsen

Recommended Posts

Guest Håvard Olsen

Synes jeg ser folk som heter Lange til etternavn i de fleste lokalsamfunn i Norge.Men har aldri sett noen gård/sted som heter det.Er det en og samme slekt?Hvor er opphavet til slekten? I Norge eller i utlandet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

I 1801 tellingen i Norge er det ganske mange som bruker Lange som etternavn. Hele 62 i Hordaland/Bergen området.( andre litt spredt) Noen av disse Langene har dansk opprinnelse: LenkeDet finnes jo også en del stedsnavn som begynner med Lange i Norge, så enkelte kan vel ha tatt i bruk Lange-navnet etter sted de hadde tilknytning til.Håper du kan få svar på dette av eksperter på navnopprinnelse.Mvh. Gunn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Her skjedde det noe merkelig. Da jeg skrev mine innlegg ble plutselig temat borte fra hovedsiden. Denne gangen fikk jeg melding på e-post igjen om at jeg hadde svart på spørsmål?Under mine søk etter Lange familie kom jeg over en Jørgen Lange som muligens var sønn av Hieronimus Lange og Karen Gjerdrum . ( fra den andre lenken.)Fant ikke minde enn tre vielser for en Jørgen Lange i Bergen. 1. 10 feb 1750 med Maren Olsdatter Spechham Nykirken i Bergen2. Jørgen Lange g. 21 april 1761 m Karen Gram . Nykirken i Bergen3. Jørgen Lange g. 18 april 1765 m. Gjetrud Kristiane Blomberg, Korskirken i Bergen.Om dette er samme Jørgen Lange vites ikke.Lenke Nå skriver jeg dette for å teste om svaret kommer inn på hovedsiden igjen?Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Du sier i første innlegg at du ikke har hørt gårder som heter Lange. I 1801-tellingen er det i digitalarkivet nevnt hele 75 gårder med det navnet, flest i Møre og Romsdal. Jeg legger en lenke til en Lange-gård her: LenkeTror at mange av dem som brukte og bruker Lange som etternavn, stammer fra eller har tilknytning til norske gårder.Jeg skrev et liknende innlegg som forsvant fra debatten på et mystisk vis før her i dag.Mvh. Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Gunn Huglen

Nå kom innlegget inn, og i 1865 var det hele 104 gårder som het Lange i Møre og Romsdal, i følge digitalarkivet.Gunn

Link to comment
Share on other sites

Guest Håvard Olsen

Jeg har nok gjort meg litt misforstått i innlegg 1. Mente at i de bygdene jeg har sett navnet, har jeg heller ikke funnet gårder med det navnet.Men var ikke klar over at det var et gårdsnavn andre steder. Har aldri tatt landsomfattende søk, skjønner du.Takker!Håvard

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Knut Johannes Erstad

Jørgen Lange nevnt i (5) er en av mine tippx4-oldeforeldre, og han var i tur og orden gift med de tre kvinnene. De to første døde i henholdsvis 1757 og 1764. Hans oldebarn Jacob Hjeronimus Lange er omtalt i Bergensposten nr. 2-2004. Lenke. Selv var han sønn av Hieronymus Lange som døde i 1739. Hans far igjen Jørgen Lange død i 1726. Og han var igjen sønn av Zacharias Lange, som er nevnt i skattelister 1675, 1683 og 1689, og Grunnbok for Bergen 1686. Jeg tror Zacharias kom fra område som i dag er Tyskland. Ved søk på Google har jeg kommet over noen forekomster av navnet 'Zacharias Lange' i Tyskland på 15-1600-talet. Men hvis noen kjenner til hans opphav eller historie før 1675, så vil jeg være svært takknemlig for de opplysningene.Knut

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Ingunn Selnes

Jeg har skrevet de 3 siste binda av Gards og ættesoge for Nesset. Og det er i Vistdalen i Nesset matrikkelgardene Lange indre og Lange ytre (Langelien) ligger. Den første fra gammelt med 6 bruk og mange husmannsplasser, den siste med 4 bruk og noen få husmannsplasser. Disse har igjen blitt oppdelt i flere bruk. De fleste fra Lange indre (i dagligtale bare Lange) tok Lange som slektsnavn. Fra Lange ytre (Langelien), ble det helst til Lien.Da jeg skrev bind 11 av omtalte bygdebokserie, det bindet som omtaler de nevnte gardene, var jeg i kontakt med Langefolk over hele landet. Det som ble meg fortalt om Lange navnet, var at de som bruker navnet som slektsnavn i dag, enten tilhørte det utenlandske opphavet, eller så hadde de sitt opphav i Lange i Nesset. Det hadde endatil vært rettsak om lov til å bruke dette navnet. De med norsk opprinnelse hadde fått lov til å bruke navnet hvis de hadde sitt opphav i Lange i Nesset.Opphavet til det norske navnet kommer trolig av Langvin, av adjektivet langr og substantivet vin, altså lang graseng eller åker.Digitalarkivet viser garder i Oppland og Rogaland med Lange også, men her er det sammensatte navn med Langedrag og Håland Lange.Med hilsen Randi Ingunn Selnes.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Ingunn Selnes

Nei, det har jeg ikke. En mann som bruker navnet, fortalte meg at hans bestefar som var født i 1890-åra, mellom andre ble innblanda i dette. Hilsen Randi Ingunn Selnes

Link to comment
Share on other sites

Guest Håkon Brun

Tror nok navnet Lange kan ha flere opphav. I lensregneskapet fra slutten av 1600-tallet har vi en i Kabelvåg som het Johan Lange. Det interessante er at noen år omtales han som Johan Lange, andre år som Johan Tysch, noe som tyder på at han kom fra Tyskland. Han hadde mange rorbuer og drev stort innen fisket. Det området han hadde rorbuene sine på ligger omtrent midt i Kabelvåg og heter fremdeles Tyskhella. Med vennlig hilsen Håkon.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.