Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Vidar Larsen

[#41197] Gullik Sørensen Tangen, Brunlanes Vestfold. (1733-1789)

Recommended Posts

Gjest Vidar Larsen

Inger Severine Gulliksdatter who married Hans Hansen [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=40977&sok=&startnr=51&antall=50&spraak=&nr=63&antinnlegg=9#anker>Lenke was the daughter of Gullik Sørensen and Anne Olsdatter from Brunlanes, according to the Ministerial Kirkebok for Brunlanes 1766 - 1801, which have recently appeared on Skannede Kirkeboker Digitalarkivet.No marriage of Anne and Gullik has been found in, but a marriage between Enkemann Gullik Sørensen from Tangen in Helgeroa (in Brunlanes) and Pige Anne Olsdatter on 28 October 1784 has been found in Eidanger Lenke although the bridegroom and forloverer came from Brunlanes.Gullik had been married twice before, first to Metter Kirstine Hansdatter in 1766 and then to Pernille Larsdatter in 1778, both marriages were held in Brunlanes. He died in Brunlanes in 1789 at an age of 56, indicating that he was born around 1733. As the earliest kirkebok for Brunlanes starts in 1766 I have run out of on-line sources to search for Gullik’s parents and earlier ancestors.I would therefore be most grateful if somebody with easy access to Brunlanes could check to see if there is any further information under Tangen farm.Gullik may have had a brother Ole Sørensen who came from Kløtterød, as Ole Kløtterød/Ole Sørensen Kløtterød was a forlover to Gullik’s last two marriage and Ole and his wife had been godparents to several of Gullik’s children starting as early as 1767. (Thus, if Ole was related, this is more likely to be to Gullik than Anne).Gullik’s oldest daughter was called Karen Maria and oldest son Søren (of cause?). A godfather with the first name Søren has not been found. Gullik's father dead or living a distance away?Anne is recorded as a widow and 51 years old (born approx 1750) in the 1801 census for Tanum (ie Brunlanes) in Vestfold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Second paragraph should of cause start No marriage of Anne and Gullik has been found in Brunlanes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Here is a link to Anne Olsdatter in 1801: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

I am sorry I have not Brunlanes Bygdebøker at home at the moment. Do hope that someone can help you here.Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Here you have the marriage to Pernille Larsdatter i Brunlanes. LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

The only Gullik Sørensen I have been able to find , born about 1733 is this: LenkeI will try to find more information . Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Here is a link to Tjømeslekter: http://home.online.no/~srasmu/ On the meny uou can find more information from the farms and the families .I do hope you get some help here. Best regards from Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Hei Vidar!På side 622 i Brunlanes Bygdebok Br. nr. 7 Dalheim under Helgeroa, finner vi Gullik Sørensen Tangen, d. 1789, 56 år, fra Kløtterød, eide huset, som han hadde kjøpt 1775 av Svend Olsen for 52 rdl. 24 skilling.Huset, en firlaftet bygning, stod tidligere på Tangen u/Skitnerød, og var flyttet hit.Gift 1778 m. Pernille Larsd. d. 1783, 45 år. Hun var gift 1. m. Hans Jensen Helgeroa. Dette er alt jeg har funnet om Gullik Sørensen Tangen.På side 825 i samme bok Kløtte Vestre – Kløtterød, finner vi Ole Sørensen, d. 1801, 72 år,sønn av forrige bruker, gift 1. m. Mari Fillipsd. Og gift 2. m. Kirsten Nilsd. d. 1801 65 år, det henvises til bind 2 (1979) side 447, som jeg ikke har.Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi Kjell. Many thanks for valuable information Kjell. Gullik must (?) therefore be a brother of Ole Sørensen Kløtterød. As you did not mention it, I take it that the name of “forrige bruker” was not given in the volume of Bygdeboka you have. Can anybody else help out her?Hi Gunn Again thanks for interest. Your link to Tjømø slekt has helped me to separate the farms in Nøtterøy prestegjeld into the different sogns of Nøtterøy and Tjømøe.ThanksMvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Here you have Kløtterød and Ole Sørensen in 1801: LenkeGunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi Gunn. Thanks.May I also correct a mistake in innlegg 1. Having gone through kirkeboka again I found that I have overlooked the christening of one of Gullik’s children and of cause this one had a Søren as godfather, Søren Jionne (Jønne?). LenkeIs this any help in tracing Gukkik Sørensen’s father?Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Here you have the farm Jønnø i 1801. Do hope somone can help you .Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi Gunn Again thanks for interest.There are also a few possible candidates listed in the 1701 manntall for Larvik Grevskap [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=95&filnamn=mt07071701&fjernsok=true>Lenke but without more information the time gap between 1701 and 1733, when Gullik was born, is a bit too great to draw any firm conclusions.The nearest I have come is a Søren Olsen Torp who was 46 years old in 1701 Lenke and who was associated with Kløtterød in a skifte in 1712

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Håkestad

Innlegg 15: Disse to er født før 1700 og er nok ikke aktuelle.Legger inn en oversikt over Brunlanes bygdebøker.Det Vidar trenger er oppslag i Lorens Berg. - Ny utg. 1979. - 784 sBrunlanes : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold med kart over Brunlanes, flere kartskisser og mange billeder / Lorens Berg. Kristiania : Cappelen, 1911. 538 s. : ill. Opptrykk: 1979 (se nedenfor).Brunlanes : en bygdebok / under redaksjon av Gunnar Christie Wasberg. - Larvik : Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank, 1970-1992. - 3 b. : ill. Bind 3 del 1 og 2 skrevet av Astri Jahnsen og utgitt av Larvik kommune.1: Bygdehistorie. 1970. - 354 s.2: Inntil 1830-50 / av Lorens Berg. - Ny utg. 1979. - 784 s. 1. utgave utgitt av Lorens Berg, Chra : Cappelen, 1911. ISBN 82-990592-1-63: Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 / Astri Jahnsen. 1992. - 2 b. ISBN 82-990592-2-4Kjell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan se om disse bøkene er inn på Sandefjord Bibliotek neste gang jeg er i byen. Om ingen kommer med svar før. Mvh. Gunn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Jeg har Lorens Bergs Brunlanes-bok (den gamle) hjemme. Skal prøve å få sjekket den i løpet av kvelden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Fra Lorens Bergs Brunlanes-bok (1911):Lorens Berg omtaler Tangen som et bruk under Skitnerød, men alt han sier er: ’Her nævnes folk allerede 1645, og i 1700-aarene var det stadig mindst et par familjer ad gangen, ofte flere. 1811 kjøpte løitnant Breda et av husene paa Tangen.’ Altså intet om noen Gullik Sørensen.Om den mulige bror Ole Sørensen Kløtterød (hos Berg: Vestre Kløtre) sier Berg: ’Ola Sørenssøn var bruker helt fra 1747 til han døde 1801, 72 aar. G. 1. m. Mari Fillipsdatter, 2. m. Kirsti Nilsdatter fra Eineren. Barn: 1. Kristen Olssøn (var skrædder). 2. Jakob Olssøn, bodde i Røsserød, senere Helgeroa. 3. Nils Olssøn, kom til Ommundrød.’Før dette omtaler Berg faren til Ola Sørenssøn, som altså også kan være far til Gullik: ’Søren Jakobssøn kom hit (i.e. Vestre Kløtre) 1739 og lot sønnen faa bruket 1747. Døde her 1763.’ Det sies intet om hvor Søren Jakobsen kom fra, eller hans ektefelle, men dette er vel ’forrige bruker’, som du etterlyser i innlegg (9), Vidar.Berg gjengir fra en koppskattliste 1762 for Helgeroa 25 familier, bl.a. ’Jakob Sørenssøn Kløtre. h.(ustru) Boel Andersdatter.’ Mulig dette er en brikke til puslespillet. (Under Helgeroa på s. 515.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ketil Harbek

Jeg søkte på FamilySearch etter vielser i årene før 1728 (Ola Sørensens fødselsår) med brudgom Søren Jakobsen. Jeg fant to i søndre Vestfold, begge i Tjølling:1) 19. juni 1725 - brud Marthe Olsdatter2) 6. juli 1727 - brud Mari HansdatterTjølling kirkebok for disse årene finnes jo på www.Vestfold-slekt.net, men jeg kommer ikke inn der nå. (Er ikke lagt ut scannet ennå.) Det kan jo finnes opplysninger der som kan styrke eller avkrefte (mest sannsynlig) en teori om at en av disse er vår Søren.PS til Vidar: Du har vel ikke kommet noe nærmere å identifisere tømmermann Nils Pedersen Friis, gift med Live Torgersdatter på Østre Halsen (tema 9835 Lenke m.fl.) - ? Jeg har ikke løst gåten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi Ketil.Many thanks for the information, it looks as if it is some important ‘brikker i pussle spillet’. I will look a bit closer at this over the next few days.As regards Nils Pedersen Friis, there have been no progress. The main reason being that I have been too occupied with other parts of the family tree to do anything with this Friis family. But some day, maybe....I do not remember if this quotation was given anywhere before, but from K. Korsdal and H Støvern ‘ Fredriksvern verft 1750-2000 page 45 “I 1751 var det behov for 41 tømmermenn.......I Norge fantes det få håndverkere, og mange av de første håndverkere som arbeider på verftet var danske.” Was he Danish????Mvh Vidar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vidar Larsen

Hi KetilThe marriage between Søren Jacobsen and Marthe Olsdatter (innlegg 20) proved interesting, but unfortunately no certain link back to either Gullik Sørensen Tangen or Ole Sørensen Kløtterød. Tjølling Bygdebok on Vestfold slekt has this Søren Jacobsen born on Rødbøl in Hedrum and living on Lingum in Tjølling. [url="http://www.vestfold-slekt.net/cgi-bin/db.cgi?db=0725Viede1&view_detail=1&ID=386>Lenke They had a son Ole christen in Tjølling in February 1726, but no other children christen in Tjølling. Lenke No suitable Søren Jacobsen or Marte Olsdatter has been found under burials in Tjølling on Vestfold slekt. Did they move to Brunlanes??The same source also have three marriages of one Jacob Sørensen Rødbøl in Hedrum. His third wife Marte Pedersdatter who died in 1726 appeared to come from Brunlanes which appears to be verified by skifte after Marte dated 30. mars 1726 on Hedrum Genealogical pages http://folk.uio.no/khunskaa/slekt/ listing two sisters (out of four) who were married and lived in Brunlanes.The marriage record of Søren and Marte give a reference to page 285 of Hedrum Bygdebok and the at the marriage to the second wife (Gunhild Pedersdatter Lingum) a reference to page 556 in Tjølling Bygdebok. LenkeI have under separate tema asked for help re lookup in these bygdebøker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.