Jump to content
Arkivverket

[#41461] Gunhild Kåsbøl/Kosbel Rosenvinge f. ca. 1747, gift på Frosta - hjelp søkes!


Guest Sigrid Breivik

Recommended Posts

Guest Sigrid Breivik

Hei!Denne damen, her registrert i FT 1801 Lenke var min 4xtipp. Eg har verken fødsels- eller dødsår for henne, eller årstallet då ho gifta seg med Åge/Aage Sørensen Hagerup, født ca. 1740-42. Eldre notat (kanskje avskrifter frå Frostabøker?) seier at ho er datter av Eiler Rosenvinge. Men om det er rett, sjå det veit eg ikkje. Mors namn har eg heller ikkje notert meg.Eg håpar noko kan gje meg tips om kvar eg bør leite for å få 'meir kjøt på beina' på denne damen (jada, eg veit det høyrest horribelt ut).Ektemaken og hans forfedre må eg òg prøve å finne ut meir om, men det får vi ta i eit anna tema!God kveld frå Sigrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Berit Knudsen

Jeg har bare opplysniger fra FS, og vil ikke gå god for at de er riktige.1) Gunhild Kaasbøl Rosenvinge f. 30/1 1747 Frosta.2) Eiler Schøller/Scholler? Jacobsen Rosenvinge 12/7 1703 Rensø, Senja, Finmark - 2/4 1776 Frosta. Gift 1733 Elen Junghans ca. 1707.3) Jacob Poulsen Rosenvinge 1671 Fons, Odense, DK - 10/7 1735 Bø i Telemark. Gift ca. 1700 med Karen Eilersdt. Schøller 1675 Fons, Odense, DK -.4) Poul Jørgensen Rosenvinge 1612 Odense, Odense, DK - 10/11 1675 Fons, Odense, DK. Gift 9/7 1655 Karen Knudsdt. Blankenborg 1616 Odense, DK.5) Jørgen Mogensen Rosenvinge 2/10 1570 Odense - 5/11 1634. Gift 22/2 1607 Karen Rickertsdt. Seeblad ca. 1586 Odense - 11/8 1634.Jeg antar at det finnes litteratur om slekten Rosenvinge slik at du kan få sjekket dett.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

En Eiler Schøller Rosenvinge (1703-1776) var som du kanskje vet sogneprest i Frosta, NT, fra 1740. (Kapellan i Verdal 1731-1735). Han var født i Skotnes, Buksnes, Vestvågøy og sønn av fogd i Senja, Jacob Hermansen Rosenvinge og Karen Eilersdatter Schøller. (Eiler's bror Peder f. 1703 (s.pr. i Selbu) hadde i sitt 1. ekteskap bl.a. barna Susanne Kaasbøl Pedersdatter Rosenvinge f. 1736 og Eiler Hagerup Rosenvinge f. 1742).Eiler f. 1703 var 1.g. g. (1733) m. Elen Junghans (1715-1753 Frosta) og 2.g. (1753) m. Karen Margrethe Coldevin (1729-1815 Frosta). I sitt 1. ekteskap hadde han d. Dorothea f.ca.1739 og kanskje (?) 'din' Gunhild (?), som selv jo hadde en datter Dorthea Susanna f. ca. 1790.Gunhilds ektemann Aage Sørensen Hagerup (f.ca. 1739-1742?) kunne man jo tippe var sønn av Søren Aagesen Hagerup f.ca.1710 (muligens i Frosta) g.1735 i Vor Frue kirke, Trondheim m. Anna Riborre (Hansdatter ? Johansdatter ?) Luytkis.Søren Aagesen Hagerup var s. av Anna Hagerup (1685-1720) født og død i Frosta og Aage Torbergsen Hegge fra Stod, NT.Her fikk du i allefall noe å sjekke videre på !

Link to comment
Share on other sites

Guest Janne Anita Aasvik

Hei, iflg Frostaboka var Aage Olsen Lein fra Skjevik i Beitstad. Han kjøpte Storlein i 1707, og hadde den til sin død i 1756. Han var g.m. Anna Hagerup, dtr til presten Søren Richardsen Hagerup. Barn: Søren Hagerup g.m. Anne Riborse Luüthis, flytta til Tr.heim. 1 sønn: Aage 1742-1822 Rasmus Aagesen, Anne Elisabeth Aasgesdtr g.m. Andreas Nold, Lusie Aagesdtr g.m. Bugge, 2X g.m. Kristen And. Aage Sørensen 1742-1822 g.m.Gunhild Kaasbøl Rosenvinge, dtr til presten Rosenvinge, prest i Frosta 1735-1776. 11 barn, men bare 3 levde opp: Eilert Augustinus Dorthea

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(3 og 4:) Frostaboka angir Aage Olsen Lein fra Skjevik i Beitstad som ektemann til Anna Sørensdatter Hagerup (1685-1720) på Storlein i Frosta. I mine notater er det altså istedet Aage Torbergsen Hegge (Stod/Steinkjer) hun gifter seg med (rundt 1707-1710?). Jeg vet ikke hva som er rett. Noen pekepinn fra navnene til barna får vi ikke, for hverken Thorberg eller Ole/Oluf finnes der.Jeg har forøvrig datteren Lucie gift i motsatt rekkefølge, dvs. m. Christen And i 1743 og Samuel Samuelsen Bugge i 1751.Men antakelsen min om Aage's foreldre ser i alle fall ut til å stemme (ref. lenken i innlegg 5).

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Det sier vel lite om Aage Sørensen Hagerup's farfar's herkomst, men hans svigerfar (Gunnhild's far) Eiler Rosenvinge hadde (lenke i innl. 5) i sitt 2. ekteskap en datter Elen Helene f.1761 hvis ektemann oberstløytnant Georg Fredrik von Coldevin i 1830 døde på Hegge gård, Stod, NT, som han hadde kjøpt i 1798. (Der jeg altså mente Aage's farfar kom fra).

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Langås

Dessverre har jeg ikke notert stort. Skiftet etter 'Aage Olsen Lehn' på 'StorLehn', Frosta, ble holdt 25. februar 1756. Det er innført på fol. 644b-654 i skifteprotokoll 3 for sorenskriveren i Stjør- og Verdal (3A05). Det eneste jeg har notert, er skjøtet Åge fikk på Storlein i 1707/08. Dette skjøtet er tilsynelatende innført i sin helhet, men ved nærmere gjennomgang ser det ut til å være mangelfullt avskrevet.Arne-

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Mange takk !Kjenner noen overhode til en ''Aage Torbergsen Hegge'' fra Hegge i Stod, ev. hans bror, handelsmann på Hopsjø, Hitra, ST, ''Ole Torbergsen Hegge'' f.1679, g. 21 Nov 1699 i Tr.hjems Domkirke m. Johanne Marcusdatter Friis (foreldre til Markus og muligens Maren Marie, f. rundt 1700/1710 på Stod) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Sigrid Breivik

Hei!Dette var imponerande! Tusen, tusen takk for alle bidrag! Her var det mykje nytt og nyttig. No må bøker bestillast på biblioteket og blyanten kvessast - og så er haustens lange kveldar atter fylt med triveleg leiting!Eg fant litt fleire gamle notat, med eit merkeleg namn: Anna Ribol ... Då var det altså ikkje berre 'drodling'! Men ikkje rart det er vanskeleg å finne henne i ulike registre, med eit noko 'kronglete' etternamn - fare for mange variasjonar og stor frustrasjon hos granskande etterkommerar.Atter takk og god natt!Sigrid

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Flor

Her er noen detaljer om Heggeslekta fra Nord-Trøndelag:I. Thorberg Olsen1 HEGGE ble født desember 1624 eller 1641 i Nord-Trøndelag og gift første gang cirka 1666 med Maren Aagesdatter SKJEVIG, datter av Aage Olsen SCHEVIG og Ane Rasmusdatter ROSTAD. Thorberg Olsen var var bruker av gården i Hegge, Stod, Nord-Trøndelag, i 1685. Han bygslet Hopsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, mens han var bonde i Stod. Han ble enkemann da Maren Aagesdatter SKJEVIG døde cirka 1687. Thorberg Olsen ble gift andre gang med Ingeborg ESTENSDATTER. Thorberg Olsen HEGGE døde den 1 juni 1688 på Hegge, Egge, '63 1/2 aar.' Det var skifte etter ham den 3 mai 1689 på Hegge i Egge Skifteprotokoll 1 folio 12. A. Aage Thorbergsen2 HEGGE ble også kalt Aage Olsen LEHN. Han ble født cirka 1667 og gift med Anna HAGERUP, datter av Søren Rickertsen HAGERUP og Lucie Stensdatter MELDAL, barna tok morens familienavn. Han bodde i 1707 på Stor-Lein og Hovdal, Frostad, Nord-Trøndelag, kjøpte gårdene på auksjon, og hadde dem til sin død. Aage Thorbergsen var Proprietær. Aage Thorbergsen ble gift første gang den 10 april 1720 i Stjørdal, Nord-Trøndelag, med Lucie Andersdatter PARELIUS og andre gang den 4 juli 1754 med Marthe Dorothea ROAGER. Aage Thorbergsen HEGGE døde den 2 februar 1756 76 år gammel på Store Lein. B. Ole Thorbergsen2 HEGGE ble født 1671 i Nord-Trøndelag og gift den 21 november 1699 i Trondheim med Johanne Markusdatter FRIIS, datter av Marcus Madzen FRIIS og Maren HANSDATTER. Ole Thorbergsen var handelsmann på Hopsjø, Hitra, Sør-Trøndelag, hvor han opprettet handelssted. Han eide i 1712 strandsetene og gressleieplassene Hopsjø, Sveen, Myren, Mortensvik og Risnes, Hitra, som han hadde betalt 140 rdl for. Han døde på Hopsjø den 18 mars 1743 kirkeboka sier 78 år 3 mndr. Det stemmer ikke med alder ved skiftet etter faren, og er sansynligvis feil.C. Henrik Thorbergsen2 HEGGE ble født cirka 1673 i Nord-Trøndelag og døde ung og ugift.D. Anne Thorbergsdatter2 HEGGE ble født cirka 1675 i Nord-Trøndelag.E. Anne Thorbergsdatter2 HEGGE ble født 1675 på Hegge, Egge, Nord-Trøndelag. Hun bodde i Bergen hos søsteren.F. Eivind Thorbergsen2 HEGGE ble født cirka 1677 i Nord-Trøndelag.G. Marit Thorbergsdatter2 HEGGE ble født cirka 1680 i Nord-Trøndelag og døde i 1760 på Hitra.H. Marit Thorbergsdatter2 HEGGE ble født 1680 på Hegge og gift med Henrich STOCKHOFT.I. Ingeborg Thorbergsdatter2 HEGGE ble født 1682 på Hegge og flyttet til Bergen. Hun døde som ung.J. Ole Thorbergssen2 HEGGE ble født cirka 1684 i Nord-Trøndelag og gift i 1722 med Karen TOMASDATTER.K. Berithe Thorbergsdatter2 HEGGE ble født cirka 1687 i Nord-Trøndelag.L. Beritte Thorbergsdatter2 HEGGE ble født 1687 på Hegge, samme år som moren døde, så moren døde sansynligvis i barselseng. Hun reiste som ganske ung til Bergen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Langås

Hvilken kilde forteller at sønnen på Hegge er identisk med brukeren på Stor-Lein? Avskrift av skiftet etter Torberg Olsen er gjengitt hos Sissil Bruun Sørensen (http://home.online.no/~sisselbs/). Åge er da (1689) 22 år gammel. Åge på Stor-Lein kom dit i 1707. Både i skiftet og det gjengitte skjøtet er han kalt Åge Olsen (i ymse skriveformer)...

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(15:) Du skriver at Aage Thorbergsen Hegge ble gift 'første gang' den 10 april 1720 ... med Lucie Andersdatter Parelius og 'andre gang' den 4 juli 1754 med Marthe Dorothea Roager. Du mener vel her 2. og 3. gang ?Kjennes foreldrene til disse to hustruene ?Hva er grunnen til at du har to samtidige Anne, Marit og Berithe i barneflokken til Thorber ? Hvis de ikke er døde før skiftet i 1689 må det jo være samme personer ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Bjørn Flor

Korrekturleseren har nok gjort dårlig jobb her. Jeg har funnet disse informasjonene både via familiene Hegge og Hagerup, slått sammen og ikke ryddet opp godt nok. Barna er dubletter, og ekteskapene skal selvfølgelig være 1 - 3.De to siste ekteskapene har jeg notert fra en artikkel av Finne-Grønn om Hagerupslekten i Norsk Tidsskrift for Genealogi, Personalhistorie, Biografi og Litterærhistorie, Bind III, s. 432, og kan ikke si om det der sto noe om foreldrene. Jeg har i et hvert fall ikke notert noen. Informasjon om Stor-Lein er annenhånds (i et hvert fall), basert på brev fra Rolf Grüner-Hegge.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Langås

Kirkebok for Stjørdal 1714-1729 (709.A01) viser at Seigr. Aage Olufsøn Lein fra Frostens menighet den 5. februar 1720 forlangte å bli trolovet i Stjørdalen med mademoiselle Lucie Andersdatter mandagen 13. februar. De ble gift på Frosta 10. april samme år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Det er jo nærliggende å tippe at Lucie er sønnedatter av sunnmøringen, sogneprest i Stjørdal fra 1618, Jens Clausen Parelius (1585-1667), og da helst gjennom en eventuell sønn Anders (f. rundt 1650 ?) i 2. ektesk. (1639) m. Lucie Nielsdatter Balg (ca.1615-1652) fra Støren.Noen som kan sjekke dåpslistene i Stjørdal i perioden (1639-1652) og se om Hr. Jens fikk en sønn Anders ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Arne Langås

Til nr. 21: Kirkebøkene for Stjørdal begynner i 1714, jf. Lenke.Tilbake til nr. 17: Fins det noen samtidige skriftlige kilder som tyder på at Åge Torbergsen fra Hegge er identisk med brukeren på Stor-Lein? Så langt har jeg bare sett kilder som oppgir Olsen/Olufsen som farsnavnet til Åge på Stor-Lein.A-

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Innlegg 15 antyder såvidt jeg skjønner at Åge Torbergsen (fra Hegge) stundom ble omtalt med sin far Thorberg Olsen (på Hegge) sitt patronymikon. Dermed: Åge Olsen = Åge Torbergsen. Troverdig, eller en bekvem 'konstruksjon' ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Til Per Nermo i innlegg 21: Det finnes ikke dåpslister for Stjørdal så langt tilbake i tid som 1639-1652, og kirkebøkene for Stjørdal starter på 1714 eller 1718.

Link to comment
Share on other sites

Guest Anne Lise Hovdal

Her er noe av det som står i bind 3 av Frostaboka om Eilert Rosenvinge som kanskje kan ha interesse, og som tidligere ikke er med såvidt jeg kan se: Det var strid om nypresten alt ved tildeling av kallet fordi biskopen Eiler Hagerup var kjent for å favorisere slektninger når prester skulle innsettes. Presten Eiler var fetter av biskopen.Han var av adelig slekt og førte visstnok et fint hus, og det i forbindelse med hans store familie gjorde vel at fordringene ble for store i forhold til inntektene hans. Han skaffet seg urettmessige inntekter, og dette fikk han på grunn av sin myndighet som prest. Dette førte til at han ble fradømt stillingen som prest den 02.04.1776.Eiler Rosenvinge beskrives som meget lunefull, og han kunne til sine tider være snill og medgjørlig. Til andre tider kunne han være rent umulig, og han kunne da f.eks. nekte folk nattverd under de mest urimelige påskudd. Det ser ut som om presten Rosenvinge har gjort litt for skolen de første årene han var prest(fra 1735 og utover). Det står en del mer i bind 3 av Frostaboka.Jeg har jo lest kirkebøkene for Frosta 1750-1778 noen ganger, og på første side står det noe om når Rosenvinge ble prest og når barna hans ble født av dem som ble født før 1750. Denne kirkeboka har jo ikke jeg har nå.Faren Jacob Rosenvinge var fogd i Lofoten ifølge Frostaboka bind 3 på side 237, men det må han ha vært etter 1700 siden han ikke er nevnt som fogd i 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700' av Svein Tore Dahl. Hvis det er av interesse kan jeg se hva jeg finner i boka 'Lofotens og Vesterålens Historie 1500-1700', men det kan tidligst bli i slutten av denne uka.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.