Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Frode Johansen

[#41552] Kristiansand: Familien Falk (Falch) hvem var disse?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Det var en Falk-/Falck-slekt i Ny-Hellesund på 1700- og 1800-tallet (se innlegg 37 + flere innl. i denne debatten: Lenke).Jeppestøl, som Elisabeth Tønnesdatters ektemann (Jens Pedersen) kalles ved vielsen, er en gård i Vennesla. I 1801 ligger gården i Oddernes prestegjeld, og det bor bl.a. en 64 år gml. John Pedersen der: Han kan vel være en slektning - muligens bror?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Mange takk Oddbjørn. Finnes det bygde/ættebok for Vennesla og Jeppestøl? mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jan Frode.Klarer du å finne ut hvor Elisabeth kom fra ?? - Da kan man lettere peile seg inn på hvilken av de 3 Falck-slektene som kan være aktuelle.1.Falck-slekt fra Risør (3-4 generasjoner etter Isach Falk…der en sønn hadde også borgerskap i Kristiansand, og vel også etterkommere der). 2 Falck-slekt fra Arendal/Øyestad (etter Abraham Falk) og 3.Falck fra Ny-Hellesund (se innlegg 2) - kanskje den mest aktuelle her.(NB:Det kan vel også meget vel tenkes at ALLE disse 3 kan utelukkes)Det er jo et interessant poeng at det etter all sannsynlighet var Elisabeth som brakte inn Falk-navnet i denne sammenhengen. -Kanskje hun igjen fikk navnet gjennom sin MOR (og ikke faren Tønnes).Risør-Falkene er fyldig beskrevet av S.H.Finne-Grønn, men beskrivelsen har den svakheten at den unlater mye der avstammingen går gjennom spinnesidene og gjennom barn født utenfor ekteskap (som Christian Lofthus)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Jan Frode (nok en gang ).Har du en spekulasjon om at Elisabet (event. Marie) Tønnesdatter er fra Lyngdal ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg er ikke sikker men muligheten er der jo. En av fadderene til deres barns dåp het Tønnes Tønnesen Ulvesund , og det er grunn til å tro at enten er han far til Elisabeth eller en bror. Har du noe info mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Da bør nok Lyngdal legges til side. –Og siden Oddbjørn dro oss til Ny-Hellesund allerede i innlegg 2 (den spekulasjonen har jeg sans for), - kan vi jo følge sporet se litt på neste uthavn, ULVØEN, siden Ulvesund jo må være høyst aktuell, men da må vi krysse hovedleia inn til Kristiansand, - østover til Høvåg sogn (Vestre Moland).Her er Ulvøen i 1801 LenkeFinnes det spor eller forbindelser her ??(Jeg tente litt på denne Lyngdalforbindelsen, - men veien fram til en mulig Falk-forbindelse gjennom denne, er i beste fall fryktelig kronglete (og søkt), gjennom Kvinesdal-forbindelser mot Gullestad-ætt etc…- så den må legges til side)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Sitat fra Karl Leewy: ”Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider”, b. 9, s. 42, angående Rådhusgata 8: ”Etter brannen 1734 kom der nokså snart opp en ny våning. Denne ble i 1772 solgt av Jacob Henricssons sønn, Henrich Jacobsen, til los Tønnes Falch. I 1796 inngikk han fledføringskontrakt med svigersønnen sin, baker Jens Pedersen Falch, som så overtok huset. Og så rykket i 1814 høker Osmund Olsen Fjellestad inn her.”I ”Borgerrulle for Kristiansand”, s. 221, angående tiden 1808-1820, finner vi blant vertshusholdere og høkere Jens Pedersen Falch, hvis borgerskap ble oppsagt 12. mai 1814.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Mange takk! Nå kommer vi litt på sporet her.Her står det at Tønnes Falch sin Svigersønn var BAKER og at han hadde etternavnet Pedersen FALCH. Da hadde jeg rett i mine antagelser at han tok svigerfaren sitt etternavn,for i vielsen stod det jo oppgitt at han het Pedersen Jeppestøels g.m Elisabeth Tønnesdatter Falchs. Nå da vi har sirklet inn familien,hva kan debattantene bidra med og hvis ikke hva bør jeg søke i for å finne ytterligere opphav til Jens og Elisabeth?Igjen tusen takk for god hjelp!Med vennlig hilsen Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Kjempebra !!!Tønnes Falch var altså los i 1772. Foruten Christiansand by, er det meget mulig at han kan ha holdt til i en av uthavnene, Ny Hellesund, Ulvøen etc…- Og da er det selvsagt Ny-Hellesund-Falckene som står sterkest i spekulasjonene (Ref innlegg 2 som igjen henviser til tema 40654)Men før vi eventuelt legger Tønsberg/Risør-Falckene helt til side har jeg en liten sak som kanskje kan la seg kontrollere.I kirkebok for Vestre Moland, så er det en interessant FS-opplysning i forbindelse med en dåp 23/4-1773. Isabella Margaretha Aarøe døpes, med Iver Aarøe og Anna FALCK som foreldre.En mannsalder senere (ved FT 1801 i Moss) finner vi mor og datter igjen her: LenkeEnkemoderen (Anna) bærer altså fortsatt Falch-navnet. – Noe hun også bar ved ekteskapsinngåelsen med Iver i Tønsberg 31.okt 1762.Anna har ingen nær familieforbindelse til Tønnes, men det ville vært blink om en eller annen Tønnes eller lokal annen Falck kunne dukke opp som fadder ved Isabella Margaretas dåp, og dermed bekrefte slektsskap !(NB: Skulle det være blink her, så har vi neppe med Ny-Hellesund-Falck å gjøre, men med Tønsberg/Risør-Falckene)Til slutt: Kortformen av kvinne-navnet Elisabeth, Else, er meget hyppig brukt i Tønsberg/Risør-Falckenes ætt.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er i hvert fall interessant at denne Isabella Margaretha blir døpt i Vestre Moland. Jeg regner med å få til et besøk på SAK i løpet av en ukes tid og kan da få sjekket dåpsopplysningene i kirkeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg setter pris på all hjelp og håper å finne ut av hvem som er foreldre til Jens Falk og Mor til Elisabeth Tønnesdatter. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Denne IVER AARØE (i innlegg 12, - som giftet seg med Anna Falck) hadde som yrkesaktiv kun et kortvarig opphold i Vestre Moland (Lillesand).Han har denne omtalen i TOLLERE GJENNOM 300 ÅR (Genealogi.no):14 år flere steder i forpakningssocietetstjeneste, dels Christiania, Drammen og Tønsberg. Tollbetjent i Lillesand 1772. Kontrollør og tollbetjent i Moss 1773-79.Likevel er det fint om Oddbjørn får sjekket opplysningene i forbindelse med datterens dåp i 1773. (Umiddelbart før familien dro til Moss) IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg lurer på opphavet til Jens Pedersen Falck og Elisabeth Tønnesdatter.Noen som vet noe er jeg takknemlig. mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fra Vestre Moland MINI A-2:d 23de April (1773) født, strax hjemedøbt af Madame Rennil Tingsager, ISABELLA MARG?THA AARØE (dåpen stadfestet i kirken 5. mai). Forældrene var Kongl: Toldbetient paa Lillesand Iver Aarøe og Hustrue Anna Falck - fadderne: Sr. Anders Nielsen Møglestue, Sr. Richart Jacobsen fra Føer (?), Sr. Floer (?) Practicus Medicinæ fra Føer (?), frøken Hedvig Maria Biørn, Jomfrue Catherine Magdalene Møglestue paa Tingsager. Moderen introd: d: 30 Mai.Det ser ikke ut til å være noen forbindelse til Tønnes Falck.Statsarkivet i Kristiansand har ellers på lesesalen to bøker om ulike Falck-slekter. Anna Falck er nevnt på s. 180 i i boken SLEKTEN FALKENER FALCH FALCK av Gudrun Johnsen Høibro (Oslo 1962):Anna Falck, dpt. 2. påskedag 1736 i Alta, gift 31/10 1762 i Tønsberg med tollinspektør Iver Aarøe; datter til sogneprest Johan Falck og Isabella Margrethe Scheen.I boken EN DANSK-NORSK SLÆGT FALCK av Th. Thaulow (København 1931) er det omtalt flere Falck'er i Kristiansand, men ingen som uten videre kan knyttes til Tønnes Falck (og for så vidt heller ikke, så vidt jeg kunne se i farten, til Ny-Hellesund-Falck'ene).Når det gjelder Jens Pedersen Jeppestøl (Falck), kommer jeg tilbake til ham senere i kveld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nå postet et nytt innlegg om Jens Pedersen Jeppestøl i denne debatten: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Fortsatt intressert i opplysninger omkring Jens Pedersen Falk og Elisabeth Tønnesdatter da jeg må forsikre meg at han er den samme som Jeppestøl. Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Muligvis ikke relevante Falck'er, men det er døpt tre barn av en Niels Falck og en Anna Elisabeth (Lisbeth) Olsdtr. Berg mellom 1752 og 1756, desverre ikke noen Tønnes. Lenker til FamilySearch: Ole [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/vr/individual_record.asp?recid=28266808&lds=4&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=5&juris2=29&juris3=904&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=Norway&juris2friendly=Vest%2DAgder&juris3friendly=Kristiansand&juris4friendly=>Lenke Anna Marthea Lenke og Henrich Olaus Lenke Sistnevnte fant jeg også på Digitalarkivets 'Døypte i Kristiansand 1734-1754' her LenkeDette paret ble gift her Lenke (kan også finnes i FamilySearch). Dertil finnes under Vigde i Kristiansand 1734-1776 også Rasmus Falck, gift her: Lenke og Jomfrue Dorethea Hansdtr. Abel gift her: Lenke uten at det ser ut til å snerpe på noen Tønnes. Men iallfall er det etablert at det ogspå har vært Falck-folk i Kristiansand på 1700-tallet. Rasmus er nevnt av Nina Berg i innlegg 4 på

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gine Olsen

Rettelse: Skal jo være Dorethea Hansdtr. Falk!Gine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Mange takk Gine ! Vennlig hilsen Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter F. Vennemoe

Sistnevnte Dorothea Hansdatter Falck var fra Grimstad slekten Falck, datter av skipper Hans Abrahamsen Falck (ca.1675-skifte 11.09.1720) som bodde i Brevik, Hesnæs, Sperrevig og Kolbjørnsvik, og som giftet seg i Gjerpen i Telemark i 1705 med Anne Margrethe Ibsdatter (Orse?). Hun hadde en onkel i Kristiansand, kjøpmann Abraham Abraham Falck, som i 1706 nevnes med en sønn Johan Adam Falck, død i Vestindia 1732, gift med Else Christensdatter Sørensen Hjørring. Petter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Takk Petter. Bare jeg kunne finne en forbindelse mellom Tønnes Falch og noen av de aktuelle personer. Da datteren til Tønnes Falch,- Elisabeth Falch fikk sønnen Peder i 1781 i Kristiansand står det at en av Fadderene het Tønnes Tønnesen U(l)vesund. Luerer på om han var i familie.Han ble jo Kjøpmann i Kristiansand.Jeg fant det på denne siden :Lenke mvh Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Jeg løfter innlegget opp igjen - i håp om hjelp. Med vennlig hilsen Jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.