Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Marit Herland

[#41601] Hvem er moren til Siri Eriksdatter f. 1682 d. 1742, Gran, Hadeland

Recommended Posts

Gjest Marit Herland

Når jeg leter på Family search etter foreldrene til Siri Eriksdatter, finner jeg far Erik Gundersen f. 1651. Var han gift med Marit Evensdatter f.ca. 1670 og/eller Rangdi Olsdatter Eid f. 1651. Jeg finner også søsken av Siri, med begge mødrene representert.Det samme gjelder faren til Erik Gundersen nemlig Gunder Eriksen f. 1619. Var han gift med Ragnhild Embretsdatter Røken f.1623 og/eller Marte Knudsdatter f. 1623, og hvem av dem var moren til Erik Gundersen? Kan noen hjelpe meg med dette? Tar imot alle opplysninger med stor takk! Siri er min tiptiptip...oldemor så alle opplysninger er av stor interesse. Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Merkelige sammenfall av enkelte navn her.Av mine notater, fra Randi Bjørkviks kartotek på Hadeland museum, ser jeg at Ragnild Engebretsdt. (Embretsdt.) ble gift ca. 165.. med Gunder Poulsen Røken. Gunder Poulsen var 80 år i 1664-66 og døde vel like etter. Rangnild ble begr. 19.s.e.trin. 1707 84 år 3 mnd. gml.Barn 1664/66: Laurits 9 år (1664/66) muligens rettet opp til Erik), Gunder 4 år 1664/66.Skifte 3/11 1707: Ragnild E. hadde bare vært gift med Gunder Poulsen. Barn: Erik fca. 1651, Gjervigen, -- Gunder, dragon,-- Joen var på gården Røken,-- Sigri gift med Niels Hole,--Berte ugift,-- Ingeborre gm. Arne Egge (Arne Torstensen).Gunder P. skal visstnok ha vært enkemann i 1648 så Ragnild var antagelig hans 2. kone, og han hadde en sønn Poul fra 1. ekteskap som død før 1664/5 og var gift med Rønnaug Kåresdt. Kjos.Barna igjen: Lars (Laurits kan muligens være samme person som Erik, feilført i mantallet). Erik G. Gjerviken fca. 1651 gm. Marit Evensdt., flyttet til Gjervigen. --Gunder G. Røken fca. 1661, gm. Margrete Andersdt.,flyttet til Skotterud, dt. av Anders Olsen Tuv og Gjertrud Haagesdt.--- Jon Gundersen gca. 1687 Marta.---Sigri G. ca. 1654 gm. Niels Olsen Hole--Berte G. ---Ingeborg G 1.g. før 1684? Christopher Jonsen vestre Egge, 2g.ca. 1698? Arne Torstensen Vestre Egge.Erik G fikk antagelig barna: Siri, Gunder, Ragnild og Anne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Til 2: Det er noe jeg ikke skjønner her: 'Gunder G. Røken fca. 1661, gm. Margrete Andersdt.,flyttet til Skotterud, dt. av Anders Olsen Tuv og Gjertrud Haagesdt'Jeg går ut fra at det må være samme Anders Olsen Tuv som nevnes i tema 18443 - eller? Men der er det ikke oppgitt noen kone Gjertrud Hågensdatter, ei heller noen datter Margrethe, det jeg kan se. Eller var AO Tuv gift med Gjertrud Hågensdatter kanskje husmann under Tuv?Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Hei.Ser man det du. Den var ikke grei. Det eneste jeg kan si til forsvar er at det er avskrift.Jeg skal ta Bjørkviks notater igjen.Gunder Gundersen Molden bgr. 1741 88 år. Margrete Andersdt. Molden bgr. 1741 71 år. (ca. 1670) ? Hun dt. av Anders Olsen Tuv (lensmannen) i hans 1. ekt. med Gjertrud Håkensdt.Noe som ser ut til å være strøket over: eller hun dt. av Anders Larsen (Mjønvolden?) og Marie (Mari)(Hansdt.) foreldre til Peder Anders. gift Maren Andersdt. Tuv - Tufhagen g. 1711. Så står det jfr. at Gunder og Margrete hadde en dt. Gjertrud. Dette er understreket.Bjørkvik skriver ang. faddere: 'Sett på en rekke av fadrene i familien til barna til Anders Olsen Tuv uten å finne Gunder og Margrete'.Det ser ut til at Gunder og Margrete var faddere m.m. for Mjønvollen, men så bodde de også der en tid. De skal altså ha bodd på følgende steder: Mjønvollen- Skotterud - Molden.Anders Olsen Tuff var fadder for deres barn. Anders Larsen og Mari(e) Hansdt. var aldri faddere, men så vet jeg heller ikke når de døde.Her går også slektene på tvers. Peder Andersen Mjønvollen ble visst gift i 1711 med Maren, datter av Anders O. Tuv. (Her kan det også være noe som ikke passer med det som står i lenka). Kanskje Peder Andersen døde før 1722 og Maren ble oppgift med Nils Rejersen.Dette blir ganske rotete, men det er det beste jeg får til nå.Her trenges det mere forskning eller en ekspert for å sette alt på sin rette plass.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg ble veldig interessert i dette fordi denne angivelige (første?) kona til Anders Olsen Tuv het Gjertrud Hågensdatter. Navnet Hågen er ikke spesielt mye brukt på Hadeland på 16-1700-tallet, og jeg har en Hågen Andersen f. ca. 1680 som jeg ikke har klart å finne opphavet til. Uansett spørs det nok om ikke disse to her blir for gamle til å være Hågens foreldre - rent bortsett fra at heller ingen Hågen nevnes som arving etter Anders Olsen Tuv i 1722.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest PerJacob Desserud

Gunder Paulsen og Ragnild Engebretsdtr på Røyken i Brandbu hadde 6 barn i live ved skiftet etter Ragnild - som enke - i 1707. (HLV skiftepr. 1704-09, s 359 - jeg har kun avskrift). Barna er de 6 som B. Knudsen nevner over, men bare Sigri og Ingeborgs ektefeller på det tidspunkt er nevnt. Finn skiftet! I skiftet er alle ført som barn i dette ekteskapet. Den eldste sønn er Erik, og han kan jo være den 'Erich Guldbrandssøen 15 år' som er i Gjærvika [Giervigen] i manntallet for Gran 1665. Det er tre manntall for Gran - for 1664,1665 og 1666. De er litt forskjellige. Erik er ført i kolonnen 'sønner' - kan være hos sin farfar Engebret Eriksen.Jeg vet bare om Ragnil som barn til Engebret Eriksen. Hun er ifølge skiftet beviselig mor til Erik. Noen Marte Knutsdtr f 1623 kjenner jeg ikke til.Erik ble bruker i Gjærvika, døde der i 1739, 88 år gammel, som jo passer godt med Erich over, men alderen kan jo være feil. Lauritz Gundersen 9 år i 1666 kan være feilføring, eller han er død før 1707. Det spiller for så vidt ikke så stor rolle.Erik var gift med Marit Evensdtr som også døde i 1739, ført 85 år gammel. Jeg har ingen holdepunkter for at han var gift med noen Rangdi Olsdtr i tillegg. Derimot kan Rangdi Olsdtr kanskje være svigermor til sønnen Gunder Eriksen som i 1725 vies til Gudbjør Monsdtr Eid. Hennes far var Mons/Mogens Gudbrandsen - og det passer godt med at kona het Rangdi - men det vet jeg ikke.Marit var fra Råssum i Brandbu, datter av Even Torstensen og hans første hustru - som muligens het Anne Olsdtr (vet ikke), og ikke hans andre kone Marit Steffensdtr som var fra Nordre Bleiken. Se to skifter på Råssum 29.9 1702 i skifteprotokoll 1689-1703 s 425b og 7.8 1706 s 178 i Skpr. 1704-09. (som før – jeg har kun i avskrift!) Så er det neste moment - om lensmannen Anders Olsen. Det hører egentlig til et nytt emne. Kan det legges inn som det? Jeg har ikke så mye å komme med av bevis. Anders var gjestgiver i Augedal [bedre Åvedal], han fikk bevilling og Østen Dæhlen skulle være skysskar. Han var også var lensmann mens han bodde der.Han omtales under lensmenn i Hadelandsboka bind I s 381-2: Anders Olsen Augedal f ca 1634, senere Tuv. Kom til Gran ca 1654, bruker på Augedal Store til ca 1670. Lensmann i Gran 1666-1695, i tiden 1671-1694 var han tillike lensmann for Jevnaker. I en odelssak på Nedre Skjaker i 1714 vitner han at han kan minnes da han for 60 år siden kom her til bygden. Ca 1670 kjøper han gården Tuv av kaptein Reichwein som var gift med fogden Nils Bentsens enke Lisbeth Ottesdatter, og siden kalles han Anders Olsen Tuv. 28. oktober 1667 fikk han Grans almues attest for godt forhold, og 15 august 1693 gir Jevnaker almue ham det skudsmål 'at udi de 22 år hand haver verit Bøigdelensmand udi Jefnager Sogn, haver de hannemm inntet uerligt at tillegge men tacher ham got'. 8 dager før St. Hansdag 1682 brente gården Tuv så han mistet alt han eiet, men har bygget husene opp igjen og forøvrig gjorde han mange forbedringer på eiendommen. Anders Olsen drev som gårdbruker på Tuv like til 1720 da han var 100 år gammel. Han må ha vært en kjempekar, for det var ikke småtteri å drive den store gård ved siden av å være lensmann over hele Hadeland. Ved hans død finnes følgende ganske talende notat i kirkeboken for Gran: '1727 fredagen den 3.die Januari blev begraven Anders Olsøn Tuv som var 106 år og 8 maaneder gammel, med første ægte Hustrue af Gud begavet med 13 børn, og med sin anden Egtefælle 14 børn.Ved fortegnelse over Ryttergårder i Gran i 1689, føres som barn på Tuv Lars Andersen 11 år, Jacob Andersen 10, Kristoffer Andersen 7, Cornelius Andersen 4½, Ole Andersen ½ .Av disse lever alle unntatt Kristoffer ved skiftet etter kone nr 2 Anne Larsdtr/Laursdtr i 1722, nevnt i innlegg 18443, og alderen stemmer slik at Lars var nok født ca 1677-78. [Til Berit: Anders kalles altså i skiftet 'en bedaget Mand' - et godt gammelt ord - som jo betyr rik på dager, liksom bemidlet, behåret, bedugget, betuttet osv - betyr rik på midler, hår, dugg! -for øynene?, tutt!!??]Eldste sønn Lars er altså født ca 1677-78. Eldste jente nevnt i skiftet er Gjertrud Andersdtr som var gift med Bent Andersen fra Kjos - de var brukere på Tuv i mange år, fikk mange barn der - ingen ved navn Hågen - to levde opp. Bent og Gjertrud flyttet som gamle til garden Kalvsjømarken i Lunner, som var et underbruk av Tuv. Gjertrud døde der i 1754, 83, år som gir et fødselsår ca 1671. Kanskje var hun født noe seinere. Nest eldste jente i skiftet var Inger, som døde på Helgaker i 1707. 25 år, dvs f ca 1682. Tredje jente Maren som giftet seg med Peder Andersen ?d Tuvshagen i 1721, 36 år og igjen med Nils Reiersen, bodde også i Kalvsjøhagen, men døde der allerede i 1739, 52 årSamtidig vet vi at Anders og Anne Larsdtr giftet seg før/rundt 1680, iallfall ikke seinere. Fra tingboka: Lensmann Andes Tuu lot 26.2 1681 opplese på tinget et gavebrev til sin hustru Anne Lauritzd fra Major Decardi, for lang og god tjeneste hos Majoren og hans hustru Boell Lauritzd, lydende på en halvgard Ruud i LundeBøygden, av 1 skp, dat 6.12 1677. [Kan Anne ha vært i slekt med Majoren eller hans Boel Larsdtr?]. Skjøte 18.10 1696 fra Anders Olsen Tue med Hustru Anne Laursdts samtykke samt med Oberstløitn Decardes enkes samtykke som forærte hans hustru godset - til Gudbrand Andersen paa Ruud av skyld 1 skp og 3 K.skind (i Furuset) mb, for 200 rd. Dette er Rud i Lunner, ligger mellom Bjøralt og Kalvsjømarken. [Gudbrand syns å være for gammel til å kunne være sønn av lensmannen]Det jeg vil fram til med dette er at de 12 barna som nevnes i skiftet i 1722 trolig er 12 av de 14 barna som Anders hadde i 2. ekteskap. Eldste sønn Lars ble kalt opp etter Annes far. Sønnen Kristoffer er død - og et barn til. Derfor tror jeg det er feil at barna i skiftet er fra begge ekteskap - som sitert fra Lassen i innlegg 18443. I det skifteavskriftet jeg har, nevnes heller ikke at barna er fra to kull. Finn skiftet!Derfor er det sannsynlig at det er et første barnekull, 13 barn født før ca 1675. Mange av barna kan være døde som små. At første kone til Anders Olsen var Gjertrud Haagensdtr, visste jeg ikke, men i så fall har man fulgt oppkallingsreglene til punkt og prikke ved at første datter i neste ekteskap kalles Gjertrud!At ingen av barna nevnes på Åvedal - i 1664-66, kan bety at det ikke er levende gutter da, at barna er jenter, evt gutter har reist ut. Margrete Andersdtr som nevnes i innlegget kan derfor godt være en datter til lensmannen. Gunder Gundersen - kan være sønnen på Røken - og Margrete brukte Skotterud i Gran en del år, døde gamle på Molden, kanskje fordi ei datter Siri var gift dit i 1717, med Jon Pedersen, evt hos dattera Inger Gundersdtr, se neste avsnitt.En Johan Gundersen var kvartermester på Gunstad i Jevnaker fc 1699, d 1757, gift 1740 med Goro Børgersdtr fra Berger i J, hun gift igjen i 1765, flyttet til Alm i Tingelstad. 6 barn på Gunstad - eldste datter het Margrete. Jeg antar at Johan var fra Skotterud, er søster til Gunder Gundersens yngste datter Margrete Gundersdtr f i Mjønval 1712 som vies fra Skotterud i 1732 med Halvor Gudbrandsen Ensrudeie, barn der og seinere i Sløvika under Gunstad - ei av døtrene kalles Margrete. Den Gjertrud Gundersdtr som nevnes i innlegget er kanskje jenta som dør i Mjønval = 'Mjønvollen' = 'Mønnevolden' i 1707, 18 år 5 mnd ved begravelsen. [Mjønval = området rundt fossestrykene i elva Vigga - rett øst/sørøst for Dvergsten - første ledd 'mølle']. Ei søster er Inger Gundersdtr dp der i 1708 – trolig gift til Molden i 1736, d der 1777, trolig barnløs. Det kan ha vært flere søsken i barneflokken i tillegg til disse og Siri i avsnittet over.Fra tingbøkene: 18.5 1758, skifterett på Gunstad etter avgangen Vaktmester Johan Gundersen, hvorda sønnen [Gunder] dette år tilfalt den summa auksjonspenger 128 rd 28 ort 10/18 s. Annammet til værge Anders Tuf. 19. juli 1763, tingl 8.mars 1770: Avkall fra Gunder Johansen Gunstad til Anders Tuf, for 143 rd, 3 ort 8 10/11 skilling, for arv (auksjonspenger - se summen over, pluss renter).Så det er en forbindelse til Tuv. Jeg har ikke skiftet. Anders var sønn til Cornelius – og da kanskje altså halvsøskenbarn til Johan som døde.Ser fram til flere biter i puslespillet om lensmannens første barneflokk. Det er mulig Randi Bjørkvik har notater om dette, men jeg har i svært liten grad sjekket/benyttet disse. Jeg bor også så langt unna, slik at når jeg er på Hadeland Folkemuseum, prioriterer jeg andre ting. Det såkalte Bjørkvikarkivet inneholder mye mer enn hennes notater - bl a kildeavskrifter samlet lenge før hun kom inn i bildet. Men hun eide enorme kunnskaper, og hadde stor teft – slik at det er sannsynlighet for en forbindelse som beskriver. Bevis!Jeg har mye om etterkommerne til barneflokken på Tuv - 2 ekteskap. Cornelius kalte en sønn Haagen, og det er et navn som har gått igjen på garden, men ellers kan jeg ikke se at noen av hans søsken brukte opp igjen navnet, og heller ikke Skotterud-barna.Ellers til Berit: en Anders Larsen døde i Mjønval i 1718, 52 år, fikk sønn Hans i 1709, enka evt gift igjen i 1720 (?)HilsenPer Jacob Desserud Løvika, 6013 Ålesundper.desserud@helse-sunnmore.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Imponerende og komplisert.Jeg har Gunder Gundersen Skotterud og hans kone Margrete Andersdt. Tuv, som var barn av 1. ekteskapet til Anders Olsen Tuv med Gjertrud Haagensdt., i mitt slektstre.Ellers står det i notatene til Bjørkvik: 'Lensmann Anders Olsen Tuv skal være besvogret med Ragnhild Embretsdt. som var gift med Gunder Pålsen Røken, som igjen var svigerforeldre til deres datter'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Jeg må si at jeg ble helt overveldet av disse fyldige innleggene, spesielt det til PerJacob! Mange tusen takk, her var det mye å tygge på - også for andre enn meg. Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Et lite tillegg til Per Jacobs utmerkede utredning. Det han skriver om Røyken og Gjærvika stemmer overens med mine notater. Jeg kan bare tilføye at Marit Evensdtr. var datter av Even Torstensen Rossum (ca. 1612-1702) og hans første kone Anne Kaaresdtr. Hun var datter av Kaare Olsen Kjos (død mellom 12.6.1666 og 12.8.1667) og hans kone Berte Evensdtr. Det ble holdt skifte etter Berte 2.5.1664.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Takk for ditt innlegg Ole Arild! Jeg har i mine papirer: Anne Kaaresdatter (abt 1632- bef 1680) gm Even Torstensen Rossum (1612-1702) Even er sønn av Torsten Rossum (abt 1596)gm Anne Kaaresdatter (abt 1600) som igjen er datter av Kaare Ollsen (abt 1574) og Birte Evensdatter (abt 1578-1664). Er dette feil!! Er det noen som har noe mer informasjon om disse menneskene? Marit

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Anne Kaaresdt., dt.av Kaare Olsen Kjos og Birte Evensdt. Anne hadde også en søster Rønnoug gift med Poul Gundersen. Anne var gift med Even Torstensen Rossum, sønn av Torsten Røssum ca.15... til ut i ca.1650. Torsten levde ihvertfall i 1645 da han betalte koppskatt for seg, kone, datter og 2 sønner. Kone ukjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Even Torstensen Rossum (ca. 1612-1702)var sønn av Torsten Iversen Rossum. Dette framgår av en rettsak 12. juni 1657 der Even vitnet og oppga sin fars navn. Morens navn er ukjent.Kaare Olsen og Berte Evensdtr. Kjos hadde følgende barn: 1. Ole Kaaresen Gullerud. 2. Iver Kaaresen Kjos. 3. Eli Kaaresdtr. Solberg. 4. Marit Kaaaresdtr. Undeli. 5. Rønnov Kaaresdtr., gift med en Povel (jeg har ikke sett at det skal være Povel/Poul Gundersen). 6. Anne Kaaresdtr. Rossum, gift med Even Torstensen Rossum. 7. Gudbiør Kaaresdtr. Nordberg, gift med Lars Andersen Nordberg i Land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Så, om jeg forstår riktig så er det mest sannsynlig at Marit Evensdatter er moren til Siri, da det hittil ikke kan bevises at Erik Gundersen noen gang var gift med Rangdi Olsdatter f. ca. 1651. Men kan det finnes på samme tidspunkt en annen Erik Gundersen som er gift med Rangdi Olsdatter Eid? De har barna: (Funnet på Family search)Gulbrand Eriksen Hilden f. 02 JUL 1671 Tarald/Torald Eriksen Smidsvold f. 09 NOV 1673 Marie Eriksen f. 13 JAN 1676 Kari f. 12 SEP 1679 Ragnhild f. 21 APR 1682 Gunder Eriksen Naess f. 21 APR 1684 John Eriksen f. 13 APR 1689 Christian/Christen Eriksen f. 19 FEB 1693Hvem er så denne familien/disse barna? Er det noen som har noe informasjon som kan hjelpe meg videre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Arild Vesthagen

Jeg har ikke funnet noen kilder om at Erik Gundersen Gjerviken var gift med andre enn Marit Evensdtr. Erik og Marit hadde barna Siri Eriksdtr. Alm (ca. 1682-1742), Anne Eriksdtr. Nes (ca. 1684-1725), Ragnil Eriksdtr. Bleken (ca. 1690-1770) og Gunder Eriksen Gjerviken (ca. 1696-1787).Den andre familien du oppgir er helt ukjent for meg, jeg kan ikke finne noen av disse navnene. Dessuten synes jeg det er merkelig med eksakte fødselsdatoer. Jeg kjenner ikke til noen kildeserier fra den tiden som oppgir fødselsdatoer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Først, så var vel Erich 9 år og hjemme hos foreldrene på Røken i 1666.Hvem er det du egentlig leter etter?For å ta det fra begynnelsen av igjen, hvem ble din Siri Eriksdatter gift med, og hva het deres barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Mitt opprinnelige spørsmål var, som du ser i mitt første innlegg....., hvem er Siris mor, noe som jeg nå har fått kartlagt. Siri ble gift med Steffen Tostensen Alm.Jeg prøver også å finne ut om Erik Gundersen var gift flere ganger, og i tilfelle med hvem. Noe som nå kanskje virker lite sannslynlig. Om ingen andre har noe å tilføye. Ellers takk for alle innlegg...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marit Herland

Mitt opprinnelige spørsmål var, som du ser i mitt første innlegg....., hvem er Siris mor, noe som jeg nå har fått kartlagt. Siri ble gift med Steffen Tostensen Alm.Jeg prøver også å finne ut om Erik Gundersen var gift flere ganger, og i tilfelle med hvem. Noe som nå kanskje virker lite sannslynlig. Om ingen andre har noe å tilføye. Ellers takk for alle innlegg...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Jeg bare lurte på om du egentlig lette etter personene i ditt innlegg (13) og at jeg kanskje hadde misforstått deg.Grunnen til at jeg spurte om hvem Siri ble gift med var for å se om jeg hadde noe om Siris mann. Men det ser ikke slik ut.Om du har mulighet til å ta kontakt med eller reiser til Hadeland museum vil du ganske raskt og enkelt kunne finne ut av dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.