Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Wenche Hervig

[#41682] Werner Soelgaard/Solgaard, Christiania ca 1730-1750

Recommended Posts

Gjest Wenche Hervig

Kjenner noen denne mannen? Han er borger i Christiania, nevnt i Bulls Oslo-historie (II, s. 306) som oppnevnt til borgerrepresentantskapet. Jeg er spesielt interessert i når han døde, noe jeg tror må ha skjedd før 1757, men ellers er alle opplysninger om ham og hans kone av interesse. Jeg tror han var overformynder i byen da han døde og det er fra overformynderarkivet jeg har navnet.Wenche Dorothea

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Se tema 23691. Kanskje en forbindelse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Han var gift med Maren Andersdatter ( 1. gang gift med William Cornisch). Får eventuelt komme tilbake med mer imorgen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Takk begge to.Og spesielt deg, Geir, med din fenomenale oversikt over Christiania bys befolkning. Håper inderlig du kan hjelpe meg enda engang.Håper Digitalarkivet snart får dekket hullet i kirkebokrekken for denne perioden.Jeg fant forøvrig Werner Solgaard hos Tore Vigerust også, blant dem som bodde i ladestedene 1680 -1730, han sto fra 1720 -22.Wenche Dorothea

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kåre Larsen

Werner Solgaard er sønn av Søfren Lauritsen Solgaard 'Høyactbar ven, velformuende mand, borger tilXania og residerende udi Høllen.*med Maren Johnsdatter, gav i 1693 27/9 et par lysestager af messing til Soner Kirke. Stagerne er nu 1890 indlemmede i Heftyes Samlinger på Frognersæteren der nu eyes af Byen(se morgenbl. 23/4. 1890) Jomfru Marie Solgaard, Datter af Søren Larsen Solgaard og Maren , dør 1741 feb 8.i Hølen. Jfr. Maria Solgaard efterlod sine arvinger 3307 Spd 43 Skilling til deling. Hans Randers Halvbroder. Johns Solgaard... i Soon fuldbroder af den afdøde (en sønn Søfren Solgaard) Werner Solgaard i Xania gift i X 1728 24/2 med Maren Andersdr. Christen Solgaard Amtmand over Søndmør. Anne Søfrensdr død før 1741 g.m. Ole Nyqværn Johanne Søfrensdr Solgaard d. før 1741 gm Laurits Pedersen ( Randers? Fire barn som kaller seg Randers) Kirsti Søfrensdr d.før1741 g m. ...Bærøe to barn. Anne Marie Søfrensdatter d.før 1741 g.m. Fredrik Bærøe. Dette er avskrift fra Lassens samlinger jeg har også etterkommere etter døtrene , hvorav en Peder Jørgensen ble bortvist og utskjemmet i 1741. Lassen skriver; Lidt mere om Solgaard se Bagsiden af et blad om Slittou... i et tyndt Hefte in Folio indeholdende en del Skiftebogsuddrag - fælt at se det. Hvem sier at slektsforskning er kjedelig? Mvh. Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Lynet har satt ut nettet her en stund, men er ustabilt på nettet nå.Du har fått endel fra Kåre. En liten kommentar, Hans Randers var gift med Maren Soelgaard (1715-1766), etter hans død ektet hun Johan Piper i Christiania. Maren ble begravet på Vor Frelsers Kirkegaard.Så til ditt spørsmål, Werner Soelgaard døde i 1754 og ble begravet på Vor Frelsers Kirkegaard 13.05.1754. (Maren Andersdatter døde 6 år senere og ble begravet 21.02.1760)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Tusen takk, dette var interessant og utfyllende. Som sagt håper jeg de får lagt ut Oslo Domkirke for 1700-tallet snart. Eller at du slår dem med en digitalisert utgave, Geir? Spesielt påminnelsen om at Lassens samlinger kan ha opplysninger av interesse var nyttig for meg, i vår digitaliserte hverdag er det lett å glemme det som ikke ligger tilgjengelig på nett.Wenche Dorothea

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg arbeider nok ikke med en digitalisert avskrift av kirkebøkene, men setter sammen familiene, identifiserer enkeltpersoner og familier så langt som mulig og følger disse frem til 1815. Dette er et stort puslespill hvor enkelte brikker mangler og noen er identiske av utseende, men forbausende mange har egenskaper som skiller en Maren Andersdatter fra en annen Maren Andersdatter. Det sier seg selv at kirkebøker langt fra er nok, men sammen med skifter var det en god start spesielt for 1700-tallet.Sekundærkilder for Christiania er dessverre av høyst variabel kvalitet for å uttrykke meg forsiktig (unntak: Tores hjemmesider som allerede er referert til). Eksempelvis har H.J.Huitfeldt-Kaas i en artikkel om Familien Bierregaard i Norge i Personalhistorisk Tidsskrift 1892 skrevet at omtalte William Cornisch døde 24.01.1724 (han døde 2 og 1/2 år tidligere), en feil som senere gjentas av mange (avskrivere).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Wenche Hervig

Vel, Geir, litt skuffende, men familierekonstruksjon er også meget spennende og gir en uendelig mengde informasjon. Jeg håper du får et produkt som kan offentliggjøres. For øvrig har jeg litt trøbbel med å plassere den Maren Soelgaard som gifter seg med Hans Randers. Er det en datter av Werner S. og Maren Andersdatter? Og avskriften etter Lassen, er det arvingene etter Maria Soelgaard som ramses opp, slik at det er hennes søsken som er navngitt? Vet du noe om det, Kåre? Atter en gang takk, Wenche Dorothea

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Mht. Maren er hun ikke født i Christiania, ingen av hennes ekteskap er inngått i byen, men hun dør og begraves her. Jeg har mer om henne hjemme, men tør ikke antyde hennes foreldre herfra uten noen referanse.Kirkebøkene kommer på nettet før eller senere, trolig også skiftene (i en kortform skulle jeg tro). Derfor er det kanskje mer interessant på sikt på vite hvem 'Jacob Natmands Barn' er som døpes eller 'Claus Skrædders Qvinde' som begraves.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kåre Larsen

Ja det er hennes søsken, jeg har også etterkommere av de avdøde søsken. Grunnen til at jeg har dette er at en av mine forfedre Jens Solgaard i Holmestrand er av samme familie, født i 1738, uten at jeg har klart å plassere han riktig inn.Jeg har fotokopiert Lassens samlinger om familien, men har bare tydet en liten del. Det jeg husker er at familien holdt til i Son og Hølen og at det er en del miljøskildringer. Dersom du er ute etter noen spesielle etterkommere kan jeg pusse brillene og ta frem forstørrelsesglasset. Kåre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Retvedt

Osvald Martinsen omtaler i bygdebøkene for Vestby Søfren Lauritzen ( - død før 1696) i Hølen som den store lokale jorddrott Han skriver at Søfren var gift med Maren Jonsdatter som var datter av Jon Christensen og Maren Lauritzdatter på Rustad i Vestby. I en rettssak i 1687 ble det opplyst at hun hadde fått Rustad i faddergave av bestefaren - Christen Christensen. (Vestby bind I side 913) I bygdebøkene for Vestby omtales flere av Sørens barn og barnebarn som eiere av ulike gårder i bygda. Hans Randers oppga i 1737 et odelskrav som han hadde reist etter sin bestemor Maren sal. Søren Larsens. (Vestby bind I side 68) I 1749 var holdtes skifte etter Jonas Sørensen Solgaard - borger av Christiania, innvåner av Son - g.m. Maren Nilsdtr Tanch. Skifte etter Maren ble holdt 3/11 1726 (Vestby II side 773) Søren Jonassen Solgaard lyste 1754 som eldste dalevende sønn av Jonas Sørensen og sønnesønn av Søren Larsen pengemangellysning på Rogsti i Garder. (VII side 313) Søren var 1765 kommet hjem etter mange års utenlandsopphold og gjorde krav gjeldende som odels- og åsætesmann til store Åmot på grunnlag av en odelsdom fra 1756. (Vestby I side 369) Maren Jonasdatter g. m. Hans Gundersen Randers kjøpte 1740 Stamnes i Såner. (Vestby II side 896 og 756) Som enke ble hun gift med krigsråd og borgermester Pipper og var odelsberettiget til Anbekk (Vestby II side 774). Pipper var død før 1767 og hans enke var hans annen hustru - Dorothea E. Bache. Johan Christian og Ananias Solgaard overtok ca 1752 Knapstad etter faren Jonas (Jon) Sørensen Solgaard. I 1758 ble Johan Christian eneeier (Vestby II side 747) Kirsten Sørensdatter Solgaard g.m. Jens Pedersen Bærø eide 1710 en del av Fagerholt i Såner. (Vestby II side 420) Jens Solgaard født 1738 har jeg ikke registrert nevnt i Vestby.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

En kommentar, Johan Piper/Pipper var gift 4 ganger (3. gang med Maren Soelgaard som altså tidligere hadde vært gift med Hans Randers, 4. gang Dorothea Elisabeth Nielsdatter Bache).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5, 6, 12:) Var Maren Johnsdatter (Rustad) gift med en Randers før eller etter sitt ekteskap med Søfren Lauritsen Soelgaard (død før 1696) ? Var Hans Gundersen Randers (g. Maren Jonasdatter Soelgaard) Maren Johnsdatters sønn ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(10:) Hvilken Maren omtales i dette innlegget (10) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Maren Soelgaard

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Denne Maren (Jonasdatter ?) Soelgaard (1715-1760) (død i Christiania, g. Randers og Piper) ser av innleggene over ut til å være fra Såner i Akershus (Anbekk ?).Hun ser også ut til å ha blitt gift med en slektning, ettersom hans Gundersen Randers ser ut til å være etterkommer fra hennes farmor Maren Johnsdatters ekteskap (når ?) med en Randers.Stemmer dette, og hvordan henger det sammen ? Er det Hans (Gundersen) Randers som er nevnt som halvbror i skiftet etter Jomfru Marie (Søfrensdatter) Solgaard i 1741 (innlegg 5) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Bare en liten rettelse til noe som kan være tastefeil. Maren So(e)lgaard døde i 1766, og ble begravet 08.02.1766 ('for afd. Frue Maren Soelgaard, Ge: Aud: og Vice Borgermester Johan Pipers, gl: 51 Aar, er Jorden med alle Klokkers ringning betalt').Jeg har ikke fått kontrollert hennes 'fortid', men Hans Randers borgerbrev i Christiania av 15.03.1735 ga ham rett til kjøpmannskap i 'Hølen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Ja, og kona Maren var jo datter av handelsborger i Hølen, Jonas Søfrensen Soelgaard og Maren Nielsdatter Tank, som bodde på Anbekk i Såner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Kristiansen

Klokker og skolelærer Werner Wernersen Solgaard, Rygge. Født ca 1717. Kan han ha relasjon til Werner Solgaard i Kr.a ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(13): Var det Karen Erichsdatter Ancher (1689-1744) som var kone nr. 2 til borgermester i Christiania Johan Piper/Pipper ? Hun hadde vært g. (1720) med Simon Bruun (1685-1737). Hva het Pipper's 1. kone ?Kan stednavnet ''Pippervika'' ha sitt opphav i navnet på borgermesteren, eller stemmer det at ''Navnet har området fått fordi man da Akershus festning var bemannet på 16-1700-tallet, ofte kunne høre lyden fra datidens signalkorps med blant annet fløyter, piper, derfra'' (http://no.wikipedia.org/wiki/Pipervika) ?Kjennes Johan (Andreas ?) Pipper's herkomst ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Såvidt jeg vet, var ikke Johan Piper/Pipper gift før ekteskapet med enken Karen Ancher. Derimot var han gift 3 ganger senere, med Dorothea Elieson, Maren Solgaard og Dorothea Elisabeth Bache. Johan Piper hadde vel ikke all verdens anseelse på sin tid, alle verv til tross.Navnet Piperviken KAN ha den opprinnelse som Wikipedia skriver, men dette er bare mer eller mindre kvalifisert gjetning. Men vika hadde et annet navn i middelalderen. Slektsnavnet Piper/Pipper i Christiania har nok ingenting med vika å gjøre, men er av dansk opprinnelse.Johan Piper var sønn av glassmester, senere også kirkeverge Anders(Andreas) Pipper og Margrete Maria Bache (viet 26.11.1705) - hun var tante til Johan Pipers siste kone.De første Piper jeg kjenner til i Christiania er apotekeren Antonius Piper fra Haderslev (begr.24.10.1654) og dansk og tysklærer Thomas Pipper (begr.31.08.1651) - om det er innbyrdes slektskap, kjenner jeg ikke til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt på siden av tråden, kanskje, men var Niels Lauritzen Soelgaard - en av partisipantene bak nyetableringen av Hakadal jernverk i 1797 - bror til Søfren Lauitzen Soelgaard? Birger Kirkeby (Epoker i Nittedals historie II, 2004) skriver at han var kjøpmann i Christiania 'som hans far og bestefar hadde vært'. Videre skriver han: 'Bestefaren, Niels Christensen Soelgaard, (som) ble eier av Hakadal gård alt i 1660-åra'.For ordens skyld: De øvrige partisipantene var Theodor Georg von Schlanbusch ved Eidsvoll verk, svensken Lars (Lauritz) Robsahm og Cornelius Blomme (kjøpmann i Halden).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

(23) Mulig, men vet ikke sikkert. Det som foreligger etter hva jeg vet er:Niels Christensen Solgaard var borger i Christiania, drev krambod og en mindre sag, var kemner og også borgermester. Begravet 28.07.1661. Gift med første gang Helvig Jensdatter (begr.25.02.1653), kjente barn Maren (1649-98) g.m. Peder Hansen Leth, Peder (1650-?), skal ha hatt livsarvinger i 1723 og endelig Jens ( - 1716) g. 1. gang med Ingeborg Bonzen, 2.g. med Anne Halvorsdatter. Barn.Niels hadde i 2. ekteskap med Cathrine Pouelsdatter (gift 25.11.1655) datteren Sille (1659-1712 ) som ble gift med Jonas Hansen Vellermann som på hennes vegne overdro skjøtet på Hakadal Verk til Niels Lauridsen Soelgaard. Sille og J H Vellermann hadde ingen livsarvinger.Niels Lauridsen Soelgaard er sønn av kjøpmann Lauridz Andersen, kjøper av Hakadal Verk i 1669 og Carhrine Pouelsdatter (gift 23.09.1663), altså halvbror til Sille.Søren Lauridsen Soelgaard, borgerskap i Christiania, drev handelsvirksomhet og trelasthandel i Hølen. Gift m/Maren Jonsdatter (ca.1647-1717). Livsarvinger(Dette er selvsagt en kortversjon, Mange detaljer i tillegg uten at disse kaster lys over saken).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha. Da var i hvert fall ikke Niels Christensen Soelgaard bestefar til Niels Lauridsen Soelgaard, men den første ektemannen til hans mor (som han da muligens var oppkalt etter). Og hvis jeg forstår de øvrige opplysningene rett, så var det heller ikke Niels Christensen Soelgaard som kjøpte Hakadal verk, men hans svigersønn.Ellers: En liten korreksjon til innlegg 23. Årstallet i første linje skal selvsagt være 1697 (ikke 1797).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.