Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Robert Monsen

[#42393] Enkefru Marie Bang.

Recommended Posts

Gjest Robert Monsen

Hei! I 1918 i Trondhjem, bodde det i leiegården i Øvre Møllenberggt. 37b, en enkefru, Marie Bang. Er det noen som kan gi et sikkert svar på hvem hun hadde vært gift med?Vennlig Robert M.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik  Grannes

Hei--Jeg har notert meg at den i Ft 1900 omtalte Anders Bang, født i Ranen, kan være den Anders Bang vi i Ft 1865 finner på bruk 10 på Ytteren som sønn av Johan Jacob Hendrichsen og Anne Marie Andersdatter. Stemmer dette er han dattersønn av den omdiskuterte jektskipper Anders Bang Pedersen (Gåstjønnli??).Henviser til tidligere temaer hvor ANders Bang er diskutert.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Monsen

Hei! FT-1900 som det vises til er ikke noe sikker informasjon. Her bodde Marie Bang i Øvre Møllenberggt 48b, mens i 1918 bodde hun i Ø. Møllenberggt 37b. Forøvrig er skrivemåten på navn ved FT- ikke alltid å lite på! Navnet Marie kan likesågodt være Malene eller Magdalene. Og navnet Bang er nok her ved FT-1900 ektefellens bruks-etternavn, og ikke hennes farsnavn! Sikker info i dette tilfelle er bl.a. vigselsattester, skifter etc., noe jeg etterlyser. Vennlig RM.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiDu kunne jo kanskje begynne med å lete i de scannede kirkebøkene?Og at det skulle bo to forskjellige Marie Bang i henholdsvis nr 37 b og 38 b, er vel lite trolig, og heller ikke så viktig.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Til Robert jeg regner med at du har funnet dette.Til Tom Erik: Skal svare på spørsmålet som du stilte Robert Monsen:Anders Bang er sønn til din ane Johan Jacob Henriksen på Ytteren. Det kan jo hende du også har funnet dette, men skriver det like vel.Viet i Bakke kirke, Trondheim 19.jan. 1878. ungk. Anders Bang Johansen f. 28.sept 1841 i Mo i Rana. Conf. Mo i Rana, yrke: Sjømann. Bosted: Øvre Bakklandet og pike Anne Marie Pedersdatter f. 9.august 1853 Alstahaug, Helgeland. Confirmert Alstah. 21.juni 1869. Bosted Fladåsgård. Brudgommensfar: Ind. Johan Jacob Henriksen. Brudensfar: Dr. Peder Martinsen. Forlovere Edvard Myhre Tromsø og Olaves Frøen? Asylbakken? (Kirkebok for Bakklandet (Bakke) 1878-1892,604 A10, s.1)Døpt Anders Bang f. 27.sept.1841 på Stenbekkhaugen (der mora var fra) dp. 17.okt. i Mo Kirke. Foreldre: Johan Jacob Hendriksen Stenbekkhaugen og hustru Ane Maria Andersdatter. Fadder: Peder Hansen Stenbekkhaugen, Anetha Nilsdatter, Nils Nilsen Jamtli, Hansine Andersdatter Stenbekhaugen. (Kirkebok for Mo 1826-1841, PF 409, s. 91)Jeg har ikke klart å finne Anne Marie Pedersdatter døpt eller konfirmert, men kan ha oversett det. Det var jo en veldig forskjell i alder fra vielsen f. 1853 til folketellinga 1900 f. 1845.Tom Erik når du skriver at Anne Marie Andersdatter Ytteren er datter av Anders Bang Pedersen Gåstjønnli. Er det da sønn av Peder Olsen og Rachel Pedersdatter du mener.Anders Bang Pedersen har jeg de barna fra skifte etter Rachel Pedersdatter og 2 jenter som ble uægte født 1809 med 2 forskjellige mødre. Har ikke sett mer på det.hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik  Grannes

HeiTakk nok en gang Solveig....Hvis du ser på tema 36 627 her i Brukarforumet vil du se at jeg har reist spørsmålet om en mulig sammenheng mellom Anders Bang Pedersen fra Gåstjønnli og Anne Maries far jektskipperen Anders Bang Pedersen. Jeg har så langt ikke funnet noe endelig svar.Søker du i forumet med søkeordet Bang vil du se at også andre leter etter hvor det ble av ABPG og hvem hans etterkommere var.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Monsen

Hei! Jeg takker rette vedk. som her kan vise til sikker informasjon fra kirkeboka for Bakke kirke, ekteskap 1878, s. 1, nr. 2, vedr. Anders Bang Johansen, sjømann, f. 27/9-1841 fra Mo (Ytteren) i Rana, som gifter seg med Anne Marie Pedersdtr. fra Alstahaug. Når bruden her har første fornavnet Anne, og her oppført f. 9/8-1853, kan det likvel være den samme 'Marie' som i FT-1900 Trondhjem der er f. 10/8-1845. Om ikke, må Anders her ha vært gift 2 ganger hvor begge var fra Alstahaug? Kan opplyse at denne Anders Bang Johansen's mor var Ane Maria Andersdatter, f. ca. 1816 (foreløpig ukjent fødested og mor) der hun var datter av styrmann, (skipper - ikke dokumentert!) Anders Bang Pedersen, fra Gåskjønnlia, f. 9/4-1781,(Jfr. farens skifte 1803, SE,s.148 og morens skifte 1835, SE,s.171)Mvh Robert M.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Hei!Jeg har også tenkt på at at Anders Bang Johansen kan ha vert gift 2 ganger.Er virkelig Anders Bang Pedersen Gåstjønnlia som er far til disse 4 barna f. 1809:1. Anna Ulrika f. 1809, dp. i Mo kirke 23.juli, mor Margrethe Iversdatter, Storlien.2. Elen f. 1809, dp 3.des. i Mo kirke. mor Barbro Anna Nilsdatter, Storlien. Disse to er sikre de har jeg funnet i kirkeboka begge har Anders Pedersen Gåstjønnli til far.3. Elen Marie Bang Andersdatter f. ca 1809 i Gåstjønnli, far Anders Pedersen Gåstjønnli (fra innlegg 42007.4. Peter Andersen f. 1809 i Trondheim. (Anders Frøholm).Innrulleringsmantallet 1824 er Nils Peter 19 år, f. i Trondheim stesønn til Peder Hansen (som ble gift med mora) Stenbekhaugen. Det er eneste året Nils Peter er nevnt, senere er det nevnt Peter Andersen f. i Trondheim som stsønn til Peder Hansen. Frøholm har disse barna: Petter f. 1809, Nils f. 1812 og Anne Mari 1816.Folketellinga 1865 på Steinbekkhaugen er der en tjenestekar Peder Bang Andersen 55 år f. i Trondheim g.m. Lydia A. Lutbom 49 år f. i Vaagens Pr.gj. kan dette være Peter.I skifte etter Rachel Pedersdatter og hennes 2.mann Jens Olsen på Gåstjønnlia 1835 er disse barna nevnt Nils Peter Bang sønnesønn, Hanna Andersdatter sønnedatter og Anna Andersdatter sønnedatter.er det noen som har kirkeboka for Mo 1807-1819, PF 408-409, s. 330. Og kan se hva det står under jordsatt nederst på siden.17 søndag trinitalis 1810 jordsatt Anders Pedersen Gåstjønnlien så kommer det noe jeg ikke forstår og til slutt 6 uker.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik  Grannes

Hei Solveig..I innlegg 16 under tema 36 627 skriver Johan Solbakk at Anders og Barbros datter Eli som ble døpt 1. s i adv 1809 døde året etter. Kan det vøre henne som er skjult under den utydelige teksten? Det kan jo ikke være Anders selv som vitterlig har fått flere barn senere. På den annen side er det mer enn 6 uker fra 1 s i adv til 17 s p trinit.Når det gjelder sønnene Peter og Nils (Frøholm) spør jeg meg om det virkelig var to sønner eller kun en Nils Peter.Kan det stemme at den Nils Peter du fant i innrulleringsmantallet var 19 år i 1824?Håper forøvrig at Frøholm har rett når han sier at Jonette og barna kom til Steinbekkhaugen fra Trondhjem. Da vil det muligens kunne finnes nye opplysninger når kb for Domkirken og Bakklandet for tiden 1810-1820 blir scannet.mvhteg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Ja Nils Peter er 19 år, 1824 og hvis dette er rett skal han være f. 1805.I samme mantall 1835 er Peter Andersen 26 år f. i Trondheim steønn til Peder Hansen og han er dugelig. Altså f. 1809.Jeg har jo tenkt at det dreide seg om samme person, men folketellinga 1865 gjord at jeg begynte å tenke på 2 igjen. Vi må nokk inn i kirkebøken i Trondhjem for å finne ut av dette.Har jo også tenkt at Elen kan være den Elen Marie Bang Andersdatter fra tema 42007. At presten ikke har brydd seg med å skrive hele navnet. Men de hadde jo atest når de reiste ut av sognet og det var jo presten som skrev ut og da regner jeg med at han brukte kirkeboka.Johanna er nå i hvertfall f. i Trondheim det viser vielsen med Peder Hansen.Viet 21.okt.1821 Mo kirke Ungkar Peder Hansen Stenbekkhaugen 36 år, gårdbruker og enke Jonette Nilsdatter fra Trondheim 33(?) år.Forlovere: Nils Pedersen Selfors og --- Pedersen ibid. Kirebok for Mo 1820-1826, PF 409, s. 309.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik  Grannes

Hei igjenI Ft 1865 finner jeg en Niels Anderssen på gården Vesteraali (Dunderland, Mo). Han er 61 år gammel, er gift med Christianna Mikkelsdatter (55) og har sønnen Anders Bang som er 24 år og skolelærer.Hører denne Niels med i dette bildet, -eller kan han sjekkes ut?teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

hei!Denne Nils Andersen kan du trygt avskrive han er f. på Bjørnhei 1804 sønn av Ander Nilsen opplynningene er far da han blir gift 7.juni 1831 i Mo kirke med Christiana Michelsdatter fra Vesterfjell (samme plass som Vesterålien), de overtar gården etter hennes foreldre.Hilsen Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

rettelse til mitt siste innlegg Nils Andersen og Christiana Michelsdatter giftet seg ikke den 7.juli, men den 19.juli 1831.Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Solveig Sund

Har studert kirkeboka 1810 og det kan være dattera Elen som er død. At det stårJordsatt Anders Pedersen Gåskjønnli ?? 9 måner, 6 uger.Solveig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Monsen

Ja, det er Anders Pedersen Gaaskiønlie PB (pikebarn) gl (gammel) 1 aar 6 uger, som her er Jordsatt 17. s. Trin 1810 (14/10-1810), kb.s.330. PB (pikebarnet) her må da være Elen Andersdatter) i henh. til hennes dåp, 1.s.i Advent 1809, kb.s.322.Robert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Monsen

Rettelse!! Det er selfølgelig Anna Ulricha Andersdtr. (ikke Elen) som her er død og beravet. Jfr. hennes dåp 9.p.T.1809 (3/12). kb.s.318.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Robert Monsen

Rettelse II. Anna Ulricha's dåp 9 p.T (30/7) 1809 (kb.s. 318)!!!!!!Robert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Se ny info om vaksinerte i Trondhjem under tema 36627.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Erik Grannes

Til Robert Monsens opprinnelige spørsmål:I Ft 1910 ser vi at Anders og Anna Marie Bang ved tellingen bor i Øvre Møllenber gate 37 B.For å forvirre oss ytterligere oppgis det nå at Anna Marie er født 9 aug 1856.teg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.