Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Even Veie

[#42874] Snåsa, Belbu,hvem var Tøllef Olsen m sønn Jacob f 1708?

Recommended Posts

Gjest Bjørn Even Veie

Eg har desse desse to navna:Tøllef Olsen, gm. Bodil Andersdtr Belbu.Dei hadde sønnen Jacob Tøllevsen f. ca 1708, han flytta til Østby, Stod, og vart g,. m Elen Botolvsdtr.Eg trur det er Tølløv Olsen som er fra Belbu. Har for tiden tilg. til Snåsaboka bind IV, der det står ein god del om folket her og slekta, men da berre dei som har direkte tilknytning til gården.Det kan sjå ut som om at denne Tølløv Olsen kan vere sønn av Ola Einarsen som hadde søndre Belbu.Denne Ola Einarsen flytta seinare til Ålmo S. Ola Einarsen var 54 år i 1664, og altså f. ca 1610.Det står nevnt ein del barn av denne Ola Einarsen f. ca 1610:Ola Olsen Tølløv Olsen Ola Olsen d.y. Tølløv Olsen d.y. Jon Olsen Anders Olsen Beret OlsenEg true at det er her ein kan knyta opp dette ekteparet Tøllev Olsen og Bodil Andersdtr Belbu.Mulig forhold:1.Den eine av Ola Einarsens to barn som heitte Tøllev -er den som vert g. med Bodil Andersdtr.(Den andre Tøllev-(f. 1655)- vart bruker av Belbu, g.m Ragnhild Jacobsdtr?...)Er det nokon som har kjennskap til dette, er eg svært takksam for respons!B E Veie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Hallo, det var nok ein feilkobling dette ja. fann noko heilt anna da eg søkte i Google!!Forldre til Jacob Tøllevsen var :Tollev Olsen Bresset, f 1682-D 1727og Bodil Bresset, f. 1686.Dette er gården Braset Ø, der Tollev Olsen var bruker fra 1710-1727, da han døde.Så det var nok ingen kobling her til Snåsa nei. Opplysningene er funnet her:http://stod.priv.no/stod/stod.htm (En side som ser ut til å vere god for Stod-forskere!!BEV

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

P.S. det er kanskje mulig at Tøllev Bresset si kone, Bodil heitte Andersdtr til etternavn, og kom fra Belbu/ Snåsa?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Hildrum

Tøllev Olsen Belbu/Brasset f 1646 på Enga i Snåsa var gift med Gollaug Jacobsdtr og senere med Bodille Audensdtr(Bodil Andersdtr) Tøllev var først bruker av Enga i Snåsa og senere av Brasset. Disse to siste hadde sønnen Jacob Tøllevsen f abt 1708.Hvis du ser på den Tøllev Olsen du ser nevnt på den Stodsida du nevnet er det en linje for hans død. Der står det. Tollev Bresset død den 27. Augustij, graff.ff ved Qvam den 6. Sept., gl. 78 1/2 aar. dette var i 1727 Det sier seg selv at han da ikke var født i 1682, men snarere rundt den tiden den første Tøllev Olsen du hadde, sønn av Ole Einarsen Belbu. Er nok en liten feilskrift på den Stodsida. Tøllev Olsen var sønn av Ole Einarsen f abt 1610 som du først trodde. Hans far igjen kom fra Brasset og hans mor fra Belbu. Belbu i Snåsa, og Brasset i KvamAnne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Hei, og tusen takk Anne!Begynte så smått å finne samenhenger her omsider, men det kom jo fram nye opplysninger for meg i ditt innlegg også!Foreldre til Tølløv Olsen -'den eldre'-(han hadde en yngre broe f. ca 1655 også):Ola Einarsen f. ca 1610 Belbu/Snåsa. g.m X X (har ikkje funne kven det var).Ola Einarsen bruker Belbu N ,gnr 38/2 ca 1660 Bruker Belbu S 1661-1674 Flytta Til Åmo S. Gnr 34/5 ca 1675, og var bruker her til ca 1690.Barn: 1.Ola Tollevsen d.e. f ca 1641, bruker Bomo, gnr 21/12.Tøllev Olsen d.e. f ca 1646 , bruker Enga gnr 36/1 fra ca 1680 til 1710. Han er 'på på Braset i 1702, med kona Bodil som får sitt første barn her i 1702.Det er vel klart at han ikke kjøpte Braset før i 1710,men kanskje han flytta til Braset før han kjøpte gården? Ein del tyder vel på det, sidan denne gården hadde vore i slektens eie i flere generasjoner.Den første kona til Tollev O. var vel død ca. 1700, skifte i 1703.Den andre kona til Tollev Olsen var Bodille Audensdtr (Andersdtr. som du skreiv.)Det kan vel ikkje herske nokon tvil om at ho var frå Snåsa, etter Tollev Olsens død i 1727, reiser omsider Bodil Andresdtr tilbake til Snåsa , utflytta 5.5.1736, saman med to umyndige barn...Da blir mitt spørsmål: Kven var foreldra til Bodil Andersdtr f. ca 1682 i Snåsa??Fleire barn av Ola Einarsen Belbu:3.Ola Olsen d.y., f ca 1651, bruker Belbu S 1696-17194.Tøllen Olsen d.y. f ca 1655/60,d 1739- g m Ragnhild Jacobsdtr?5.Jon Olsen. f ca 16616.Anders Olsen7.Berit OlsenOla Einarsen sin far var Einar Olsen Belbu f 1574. Du skriv at han kom fra Braset, det var nytt. Det står i Snåsabok IV om Belbu- at kona til Einar Olsen Belbu var Beret Halvorsdtr, dtr av forrige bruker i Belbu, Hallvard.Desse folka ser ut til å vere ganske 'slitesterke' Einar Olsen Belbu f 1574 er på Belbu N ennå i 1668, og har da passert 90 år. Han vart neppe serleg eldre, så han døde nok ca. 1670.Det er nok riktig det du skriv om at Einar Olsen Belbu f 1574 kjem fra Braset/Kvam. Einar Olsen f.1574 har ein eldre bror der, det står i 'Snåsabok IV'- han heitte Anders Olsen og var f. ca 1590.Dess meir ein finn ut dess meir vert det vel å gruble på:Som sagt lurte eg på dette: Spørsmål: Kven var foreldra til Bodil Andersdtr f. ca 1682 i Snåsa?? (g.m Tollev Olsen f ca 1646.Sp.mål 2: Tollev Olsen Enga /Braset hadde sønnen Jacob Tollevsen Østby f. ca 1708. Han var igjen g m Elen Butolvsdtr. Kven er hennes foreldre? Det står på 'Stod-sida' at hennes far var Butolv Gjerstad/Skei/Kne. (Gårder han har vore på).Og flytta til Østby.Denne Butolv er nok ikkje fra Stod, men ganske sikkert Snåsning -etter mi meining.Butolv var ikkje eit navn dei brukte i Stod, men det var mykje brukt i Snåsa ser det ut til..BEV

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Her er det noe som ikke stemmer. For å starte med de yngste: Du har rett i at Butolf er et Snåsanavn, men det forekommer også i Stod. Kirkebøkene for fødte i Stod ble ikke ført i perioden 1702 - 1710, men i perioden 1712 - 1718, er det en Butolf som får tre barn. Han er høyst sannsynlig skredder eller lignende, for han er registrert på tre forskjellige gårder i Kvam og Følling. Hvis du tar utgangspunkt i mantallet for 1701 (som ligger under 'Databaseveljar'), har du en del aktuelle kandidater. Berit Butolfsdatter, som er fadder for sønnen Butolf i 1741 er sannsynligvis en søster.I 1701 er det 2 personer i Snåsa ved navn Tollev Olsen. Den ene er 55 år gammel og bruker på Enga, mens den andre er 48 år gammel og bruker på Belbo. Det er han på Enga som får skjøte på Brasset av Jon Andersens arvinger i 1710. I denne debatten er det nevnt både Ragnhild og Golla Jacobsdatter som første ektefelle. Jeg kan ikke se at det foreligger noe skifte etter hans første kone. Det dør en Ragnhild Bresset i 1709, 42 1/4 år gammel, og en Golla Bresset i 1712, 41 år gammel. Jeg har ikke sett skiftet etter Tollev, og vet heller ikke om det eksisterer, men i såfall kan navnet på hans første kone stå der. Den Ragnhild som dør i 1709 er høyst sannsynlig Ragnhild Ingebrigtsdatter, som er omtalt som syk etter en fødsel rundt 1700. Tollev får fem barn fra 1715 til 1723, med navnene, Christopher, Karen, Jon, Golla. Men han har også en sønn, Ole, som må være født ca. 1711. Han står ikke blant fødte i kirkeboken. Denne Ole er gift med Siri Michelsdatter, og døper sine barn i rekkefølgen: Tollev, Ragnhild, Boletta, Michel, Tollev, Karen, Hans, Marit. (Siris mor heter Ragnhild).Tollev er også muligens far til Peder, født i 1712, selv om han står oppgitt i avskriften av kirkeboken som sønn av Tollev Bertelsen - det kan være feil i avskriften (jeg kan ikke se at det er noen Tollev Bertelsen i området). Peder Tollevsen Brasset flytter fra Stod i 1744. Det er også en Anders Tollevsen Brasset som flytter fra Stod i 1732. Det kan tenkes at Peder og Anders er en og samme person, og at vedkommende flytter tilbake igjen, for så å flytte ut på nytt.Jeg har også notert Bodil som hustru nr. 2, men har desverre ikke oppgitt kilden. Slik jeg tolker det materialet jeg selv har, KAN Bodil være en Andersdatter (og ikke Audensdatter), og muligens en av Jon Andersens arvinger.Når det gjelder Tollev Olsen Enga, er nok det han som er 11 år gammel 1666, sønn av Ole Andersen Molden. Den gårdparten Ole Andersen bruker, eies av Hr. Mentz arvinger. Flere av de andre gårdpartene drives også av brukere ved navn Ole, så det kan bli vanskelig å lokalisere Ole nøyaktig lenger bakover. Men du kan nok trygt regne med at enten han eller hans kone er arvinger etter de to tidligere brukerne, Tollev og Jon. I 1624 eide Jon 2 øre i gården sammen med sine medeiere, mens Tollef står oppgitt med tilsammen 4 øre i forskjellige aun.Når det gjelder Tollev Olsen Belbo, er han oppgitt som 6 år gammel i 1666. Selv om alderen i 1666 avviker litt fra senere oppgitt alder (generelt sett er de ca. 3-4 år eldre enn oppgitt), kan han umulig være født før 1652. I sakefallet 1653/54 blir nemlig faren, Ole Einarsen, dømt for leiermål med Marit Nagelhus, som han har fått et barn sammen med. Han er helt sikkert ikke gift på dette tidspunktet, for i såfall ville han blitt dømt for hor. De avgir ikke løfte om ekteskap.Einar Olsen Belbo er oppgitt som selveier av 2,5 øre, 6 marklaug i 1661. Det samme er Ole. Dette er den tidligere eieren, Halvor Belboes odel dividert på to. Ettersom Einar Olsen er oppgitt som gift med Berit Halvorsdatter ved kopskatten i 1646, kan vi nok anta at Ole Einarsen er sønn av Einar og Berit. Hans yngre bror, Halvor, kommer inn som bruker før 1665.Ole Einarsen Belbo har i 1666 sønnene Ole 10 år, Tollev 6 år og Jon 5 år. I et skifte etter Erik Olsen Dahle i 1702 og Berit Olsdatter Agle i 1703, går det fram at disse to er søsken av Tollev Olsen Belbo.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg glemte å skrive de spørsmålene jeg hadde om Jacob. Hvordan knyttes han til Tollev Bresset? Riktignok kaller han sin datter Bodil, og en Bodil Bresset er fadder for hans barn nr. 2 i 1741 - men det er flere år etter at Bodil har meldt flytting til Snåsa. Navnetradisjonene er svært sterke i dette området, og at det er nær slekt er det nok liten tvil om. Men spørsmålet er vel OM og i såfall HVORDAN de kan kobles sammen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nygård

Kjenner dere til om Jørgen Belboe f ca 1761, d 1831 på Trones Verdal, gift i 1795 med Karen Trones Mikvold Andersdatter, kan komme fra Snåsatraktene?MvhPer Nygård

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Hallo, Det eg skriv her er det eg tolker ut fra foreliggende kilder, det er jo mulig at det er feil her, men når det er så langt tilbake i tid, er det vanskelig å fastslå noko heilt absolutt!TilSissel:Tollev Olsens far Ola Einarsen Belbu hadde mange barn, og enkelte navn var tilsynelatende foretrukket på barna:Tollev Olsen den eldre, f ca 1646, det var han som kjøpte Braset i Kvam i 1710.Bror hans, var f ca 1655, og var muligens g. m ei som heitte Ranhild Jacobsdtr. Kilde er Snåsa b.bok IV, under Belbu.Vår Tollev Olsen var bruker på Enga ,gnr36/1 Snåsa fra ca 1680 -1710.Tollev Olsen, g1) m Gollaug Jacobsdtr, enke etter Hans Olsen Mediås N, Snåsa.Ho var f. ca 1641, altså ein del eldre enn Tollev Olsen.Gollaug Jacobsdtr sin første mann Hans Olsen døde ca 1679, Enga. Da Tollev Olsen tok over drifta på Enga fra ca 1680, vart han nok g m Gollaug Jacobsdtr på den tid, ca 1680.Tollev og Gollaug hade tre barn sammen:1.Ola Tollevsen, f ca 1682-84, d 1733. (Denne Ola vart g. m Kersti Eriksdtr, dtr av Erik Størkersen Navlus Mellom).2.Sigrid Tollevsdtr.3.Anne Tollevsdtr. g 1707 m Lars Pålsen, Innerdal, Sørli.Går ut fra at Tollev Olsen gifta seg på nytt ca 1700.Sissel etterlyser skifte etter Gollaug Jacobsdtr:Snåsa b.bok IV side 209:'Skifte etter Gollaug Jacobsdtr vart halde i 1703. Netto meddel var berre 7 rdl.'Det stemmer såleis meget godt det at Tollevs første kone var død før ca 1702 da Tollev Olsens andre kone får sitt første barn i 1702.Barn nr to ble født i 1708, Jacob Tollevsen Bresset, seinare flytta han til Østby, Sparbu, og døde på Riisan i 1768. I 1742 kjøpte Jacob gården Riise. I 1754 kjøpte Jacob- i lag med Nils Pedersen Helge- gården Røtte/Sparbu, men bosatte seg ikkje der. (Skifte etter Elen Botolvsdtr Riisen, Sparbu 20-12-1788).Det som ikke står helt klart for meg, er om Jacob Tollevsen og broren Anders Tollevsen f 1702-om desse vart f i Snåsa eller på Braset/Kvam. Det spørst om når Tollev og Bodil flytta. Dei kunne jo ha komme til Braset før dei kjøpte gården i 1710.Derfor er eg litt usikker på om Anders f 1702 og Jacob tollevsen f 1708 likegodt kan vere f i Snåsa som på Braset/Kvam.Så når det gjeld Jacob Tollevsen f. 1708, meiner eg at han er sønn av Bodil Andersdtr og Tollev Olsen f ca 1646.Det samme skriv jo også dei som har sida 'Slektsforsking i Stod'.(Lenke i innlegg to). Det einaste som eg er ganske sikker på når det gjeld Tollev Olsen og hans alder slik det står under han for 'Slektsforsking i Stod' er at alderen dei har her er feil.Anne Hildrum i innlegg 4 seier også det. At det kunne verta feil alder her er ikkje så rart, det er veldig mange med navnet Tollev Olsen, så det går an å blingse på det ... Eg trur -til nokon skriv noko som er meir overbevisende- at desse opplysningane her er rett.Sissel skreiv at Bodil Bresset var fadder til Jacobs Tollevsens barn i 1741.Eg er 'litt fersk ' på området, men er det merkelig om ho reiste fra Stod for å vere fadder til sønnesønnen i 1741? Ho er da enno ikkje 60 år, så den reisa klarte hun vel? Og reising er noko dei ikkje såg mørkt på i den tida?Som eg har skreve før, så er det desse sp.måla eg gjerne skulle hatt svar på: Spørsmål:1. Kven var foreldra til Bodil Andersdtr f. ca 1682 i Snåsa?? (g.m Tollev Olsen f ca 1646.Sp.mål 2: Tollev Olsen Enga /Braset hadde sønnen Jacob Tollevsen Østby f. ca 1708. Han var igjen g m Elen Butolvsdtr. Kven er Elen Butolvsdtr sine foreldre? Det står på 'Stod-sida' at hennes far var Butolv Gjerstad/Skei/Kne. (Gårder han har vore på).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Til innlegg nr. 9: Du skriver at du tar utgangspunkt i foreliggende kilder, men det er svært viktig å skille mellom forskjellige typer kilder. De sikreste er originalkildene. Dernest kommer avskrifter av originalkildene, hvor det selvsagt kan forekomme feil. De minst sikre kildene - som du har tatt utgangspunkt i - er kilder hvor andre har koblet informasjon. Dette kan være tidsbesparende, men det lønner seg alltid å sjekke informasjonen mot primærkildene.Når det gjelder internettsiden du henviser til, er det jeg som har skrevet av alt kildematerialet på denne siden. Informasjonen er koblet ved hjelp av et dataprogram - noe som kan være effektivt når man har eksakte data, men som ikke egner seg like godt i alle tilfeller. Det forekommer derfor enkelte feil, og jeg kan ikke gå god for de koblingene som er gjort.I mitt innlegg henviste jeg til originalkilder. Jeg har alle skifteprotokoller fram til 1709, og fant også skiftet etter Golla Jacobsdatter på Enga. I tillegg til de kildene som ligger på internett, har jeg en rekke andre originalkilder som jeg tok utgangspunkt i da jeg skrev. Jeg anbefaler at du leser mitt innlegg en gang til, og kan framheve følgende punkter:1. Ole Einarsen Belbu har ingen barn født før 1652/53 (sakefallsregisteret).2. Ole Einarsen Belbu har kun EN sønn ved navn Tollev (mantallet 1666). De andre personene ved navn Tollev Olsen på Snåsa i 1666 er på en på 25 år på Nagelhus og 2 på Mollen på henholdsvis 33 og 11 år. De to siste er ikke brødre.3. Hvis du slår opp på henholdsvis Enga og Belbu i 1701, vil du se at Tollev Olsen Enga og Tollev Olsen Belbu er to forskjellige personer med 7 års aldersforskjell.Ettersom det er Tollev Olsen Enga som får skjøte på Bresset, skulle det være rimelig klart at han i hvert fall ikke er sønn av Ole Einarsen Belbu. Ergo må det være enten han på Nagelhus eller en av de to på Molden (sannsynligvis den yngste).Tollev kan ikke ha fått nytt barn i 1702, fordi skiftet etter første kone må være oppgjort før han får gifte seg igjen. Derfor har han nok ikke giftet seg før etter juli 1703. I skoskatten for 1711 står Tollev Olsen oppført som bruker på Bresset. Han har kone, men ingen hjemmeværende barn.I henhold til skiftet etter Guro Jacobsdatter, er det helt klart at hun og Tollev ikke hadde en sønn ved navn Jacob. Tollev og hans nye kone er ikke registrert med barn i 1711, og det er heller ikke registrert noen fødsel av Jacob Tollevsen i Stod etter dette. Med mindre det finnes et skifte etter enten Tollev eller Bodil, er det ingen grunn til å hevde at Jacob er sønn av Tollev Olsen Bresset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Olsen var ganske visst ein eldre bror av Anders Olsen Brasset i Kvam og hadde beste odel i Brasset.(Anders var deputert til knekt og var 25 år i 1615.'Her er det igjen vist til relasjonen mellom Belbu og Braast i Kvam.Kunne dei som skreiv boka ta så feil?? Kvifor meiner du at Tollev Olsen Enga , bruer av Enga fra 1680 og til ca 1710, må vera sønnen til Ole Andersen Molden?Så når det gjeld vår Tollev Enga, så er det her i bygdaboka nevnt to stader samenhenger med Brasset/Kvam og Belbu.Det samme gjorde Hildrum i sitt innlegg nr4. Og kan heller ikkje sjå på det som er skreve fra 'Slektforsking i Stod' at det er nokon motsetning her heller...Men for all del,det kan også vere eit feilspor.. Det hadde såleis vore fint å få litt innblikk i kvifor Sissel meiner at Tollev Enga var sønn til Ole Andersen Molden. Hilsen BEV

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Huff, det som eg skreiv i starten på dette innlegget fall ut! Eg siterte Snåsaboka på to steder, der det vart skrive om Tollev Olsen Enga, og frholdet Belbu, Enga og Brasset i Kvam:Enga Austre, br1 s. 209 I Snåsabok IV:*1680 seinast.Tølløv Olsen.Var ganske visst son til Ola Einarsen Belbu N. Alder 55 år i 1701. G m Gollaug Jacobsdtr, enke etter formannen.Skifte etter ho vart halde i 1703. Netto medel var berre 7 rdl. Barn: Ola, Sigrid og Ane.( sikkert g ca 1707 m Lars Pålsen Innerdal i Sørli).Tølløv kjøpte i 1701 Brasset i Kvam og flytta dit.Andre sitat var fra Belbu, side 219 i boka. '*1618 seiast.Einar Olsen. Var f 1574 etter manntallet i 1664.'Betalte i 1645 koppskatt for seg og kona Beret Hallvardsdtr.Ho var utan tvil datter til formannen' (Hallvard Belbu, bruker Belbu 1590-1615).Så kjem det.'Einar var ganske visst ein eldre bror av Anders Olsen Brasset i Kvam'.(Dette skulle ha stått først i mitt forrige (11)innlegg, men det datt ut!)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Da la eg merke til at du har svart her på innegg nr 10 Sissel!Da blir vel dette konklusjonen:Det er ingen konklusjon på noenting, anna enn at alle koblinger eg meinte lå her ikkje stemmer..Snåsaboka tar da feil her...Når det gjeld Bodil og Tollev Olsen, og barna deres, så er det jo her skreve at dei hadde sønnen Jacob i 1708.På den sida du Sissel har skreve av kildematerialet til..(lenke i innlegg nr 2).Men eg får vel likevel seia at den sida som ein finn som 'Slektsforsking i Stod' er veldig bra.Da er eg vel på same stad da, som i utgangspunktet for dette innlegget, kven var Tollev Olsen med sønnen Jacob f. 1708...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Nå høres du så motløs ut at jeg får dårlig samvittighet. Du trenger ikke konkludere med noe som helst foreløpig - min mening var å vise at du bør sjekke kildemateriale litt nærmere fordi det er en del informasjon som ikke stemmer. Du kan uansett konkludere med at disse personene er i nær slekt - både de to Tollev'ene og Jacob Tollevsen. Problemet er at man ikke med sikkerhet kan si hvordan de er i slekt. Det beste hjelpemiddelet er skifteprotokoller. Man kan finne informasjon i skifter etter søsken og til og med enda fjernere familie. Jeg har skiftene fra første halvdel av 1700-tallet på mikrofilm, men har desverre ikke mulighet til å sjekke dem før tidligst neste sommer.Du spør hvorfor jeg tror at Tollev Olsen Brasset er Tollev Olsen Molden. Jeg tror egentlig ingen ting, men holder ham som den mest sannsynlige kandidaten på grunn av alderen. Hvis du sammenligner mantallet for 1666 med mantallet for 1701 ser du det kanskje selv?Jeg ser at du refererer en del svært bastante påstander fra Snåsaboka. Dersom slike påstander ikke oppgir hvilken kilde de er hentet fra, har de egentlig ikke så stor verdi. Et annet problem med å være for bastant, er at forhold som ser 'helt opplagte ut' i forhold til kildene, kan falle i grus når det dukker opp nye kilder. En rekke ættesoger og bygdebøker er fulle av slike feil, der man har bygget som på feil som andre har gjort tidligere. Egen kontroll av originalkildene er derfor helt vesentlig dersom man vil være sikker. Men det er vel det som gjør denne hobbyen så utfordrende?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kai Ove Gran

Jeg er rimelig fersk i slektsforskning, så dere får bære med meg om det jeg kommer med er totalt uinteressant.Men jeg tenkte bare jeg skulle påpeke at det er 3 Tollef/Tolluf/Tøllef Olsen i 1701-tellinga, ikke 2.Den som hittil ikke er nevnt er 26 år og holder til på gården Woeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Det stemmer at det er 3 stk. Tollev, men siden den aktuelle Tollev er oppgitt som 78,5 år da han dør i 1727, blir den siste Tollev litt i yngste laget. Man kan ikke stole helt på alderen som er oppgitt i mantallene, men SÅ store utslag gir det nok neppe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.