Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thomas FRIIS KONST

[#43462] Presten Michel Christenssön HEGELUND ca. 1600-1660 - Ebeltoft senere Trondhjem

Recommended Posts

Gjest Thomas FRIIS KONST

Innen den tallrike HEGELUND/HEGGELUND slekten fra Danmark er Borgermester- og Fogde-sönnen fra Viborg, Michel Christenssön HEGELUND ca. 1600-1660 å finne i den 5. generasjonen. Michel var utdannet Prest og skal visstnok först ha virket i Ebeltoft, Danmark, og senere i Trondhjem hvor han angivelig döde omrkring 1660.Hans bror, Morten, var Fogd i Troms og gift med Synnöve (Sindöff) Hansdatter (SOOP), Preste-datter fra Bodin i Salten. Ekteparet hadde tre kjente barn. Stor etterslekt.Michel og Mortens far, Christen Sörenssön HEGELUND i Viborg, ca. 1570-1644, var gift to ganger. Et av ekteskapene var med datter til Borgermester Gunder SKRIVER/GRÖN. Foruten Michel og Morten hadde Christen tre andre barn, da i sitt andre ekteskap; Sören, Maren og Karen. Den yngste datteren, Karen, giftet seg i 1654 i Amsterdam og bodde delvis der. Maren var gift med Sogneprest Niels Christenssön PAASKE i Vristed-Fly.Spörsmål 1 - Har noen ytterligere biografiske data om Presten Michel HEGELUND, födt ca. 1600?Michel var visstnok bare gift en gang og hadde så langt tre kjente barn;- Jens f. ca. 1627- Christen f. ca. 1630- Sören f. ca. 1632Har ikke sett navnet på Michels hustru.Spörsmål 2 - Hvem var Michel gift med?To av de tre ovennevnte sönner av Michel er vel kjente. Jens, den eldste, var såkalt 'Nordlandshandler'. Han var gift med Maren Christensdatter SEEST og de hadde i allefall tre kjente barn. Maren oppgis også noen ganger med navnet RÖST! En av deres barn var den kjente Presten i Karlsöy, Troms, Michel Jenssön HEGELUND ca. 1662-1729. Han var gift med Rebekka Elisabeth Dideriksdatter (VON BADENHAUPT) MUHLEMPORT.Michels andre sönn, Christen, den såkalte 'Skjervöy-kongen', ca. 1630-1694, tok Borgerskap i Bergen den 15. August 1661. Christen ble en meget velstående Handelsmann i Nord-Troms og sluttsummen i hans skifte av 17. Februar 1695 utgjorde en aktiva på hele 3.768,- Riksdaler. Christen gav flere vakre ting til Skjervöy Kirke, bl.a. en altertavle og et epitafium av ham selv og familien. Han var gift to ganger og hele sju barn er kjente. Christen omtales også i 'Nordlands Trompet' av Petter DASS.Den ynste sönnen til Presten Michel HEGELUND derimot, Sören f. ca. 1632, skal også ha vaert Handelsmann og ble begravet i Bergen den 10. August 1691. Hans familie-situasjon er ukjent, men han skal visstnok ha vaert gift med en Karen Hansdatter i 1663, angivelig fra Bergen.Spörsmål 3 - Kjenner noen til Michels yngste sönn, Sören?Flere av disse personer er å finne på ulike homepages, ikke minst hos Per NERMO, www.nermo.org og hos Simon ELLEFSEN, www.nose.dkTakknemlig for svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Der dør en Karen Hansdtr i 1684 'med alle klocker', og en Søren Michelsens enke i 1705 (uten navn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette kan vel ligne på Sørens sønn;Bergen skattemanntal 1700:Rode 19:Michel Hegelund 2-0Konen 2-01 daatter 1-03 Jldsteder 2-0 = 7-0Formynder for Hans Pederßen har 25 rdr.og baatmandsskatten 1700-1702:Mickel Hegelund 3 riksdaler - 0 Ort (rode 19)kilde: vigerust.net

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk Arnfrid,- det var hurtig og interessant respons hva angår spörsmål nr. 3 om Michels sönn, Sören.Ser at Sören Michelsen (HEGELUND) er oppfört som Skipper i to av de lenkene du oppgir. Dette passer vel bra med indikasjonen på at han var såkalt 'Nordlandshandler'.At han kan ha vaert gift to ganger er sikkert mulig.Dersom det blir klart hva eventuelle barn i disse to ekteskapene til Sören kalles kan det vel også gi en viss henvisning til hva Michels hustru 'skulle/kunne' ha som fornavn.Jfr. spörmål nr. 2 om navnet til Presten Michel Christenssön HEGELUND's hustru.Mvh Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Hei igjen Arnfrid,- ser ut som om vi svarte samtidig.Kan avlese av Skattemantallet 1700 i Bergen at en sannsynlig sönn av Sören Michelsen HEGELUND ved navn Michel er oppfört.Dessuten er det nevnt en datter, men uten navn.Hva angår Sörens mulige to hustruer, Karen Hansdatter og Trine Arentsdatter, kreves det nok videre undersökelser.Nok en gang mange takk så langt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Hva er holdepunktet for at Søren Michelsen Hegelund (1625/1632-1691) hadde en sønn Mickel ?Det fantes en Michel Christensen Hegelund f. ca. 1660 som var sønnesønn av Michel Christensen Hegelund (1602-1660) som var kjøpmann i Tromsø, senere borger i Bergen. Det kan vel like gjerne være denne 'Mickel' som nevnes i Bergen skattemanntal 1700 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det var altså den yngste Michel Christensen Hegelund (f. ca. 1660) som var kjøpmann i Tromsø, senere borger i Bergen. Han var sønn av én av de i innlegg 1 nevnte 7 barn av CMH. Blant disse barna var Christen, Michel, Anders og Else, som alle antatakelig var f. i tidsrommet ca.1655-ca.1670. Se http://nermo.org/slekt/d0037/g0000067.html#I14713.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Per, (7) jeg skriver ikke (4) at det er Sørens sønn, jeg skriver 'kan vel ligne', grunnet navnet Michel, som Sørens far angivelig skal ha hett. Men hvis det finnes dokumentasjon på at denne Michel i rode 19 var sønn av Christen så kan jo han utelukkes som Sørens sønn, hvis det da ikke var flere ved samme navn. Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er en kjøpmann Michel Hegelund f i Tromsø som får borgerskap i Bg i 1695Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Det er nok meget mulig som Per NERMO påpeker at nevnte Michel Christenssen HEGELUND i Bergen kan vaere sönn av den såkalte 'Skjervöy-kongen', Christen Michelssön HEGELUND ca. 1630-1694.I Christens förste ekteskap med Karen Andersdatter har jeg også barna som du nevner; Christer, Michel, Anders og Else.Sönnen Michel oppgis å vaere födt rundt 1660, og gift med en Mette. Michel var i 'handelslaere' i Köbenhavm, Hamburg og Bergen i tidsrommet 1685-188. Han tok Borgerskap i Bergen den 7. November 1695 og var forvalter av Hammerfest Handel 1709-1712.I Christens andre ekteskap med Maren Jörgensdatter CASTENS finnes tre barn registrert;- Jörgen, Anne og Christian.Skal forresten se hvorvidt det kan vaere etterkommere av Michels bror Morten som har Bergens tilhörighet.Fogden Morten Christensön HEGELUND ca. 1600-1660 i Troms hadde 3 sönner (Christen, Hans og Sören), og hele 17 barnebarn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Hvorvidt Sören Michelssön HEGELUND födt ca. 1632, se ovennevnte spörsmål 3 i innlegg 1, hadde noen barn med Karen Hansdatter og Trine Arentsdatter er fortsatt ikke avklart.Den omtalte Michel Christensen HEGELUND som nevnes i Koppskatten av 1700 i Bergen kan sannsynlig vaere sönn av 'Skjervöy-kongen' Christen Michelssön HEGELUND ca. 1630-1694. Se Pers kommentar i innlegg nr. 7 og 8.Presten Michel Christenssön HEGELUNDs bror, Morten, som var fogd i Troms hadde en sönn ved navn Sören ca. 1640-1717. Denne Sören Mortensen HEGELUND var Handelsmann i Grunnfjord og Lensmann i Helgöy Troms.I sitt ekteskap med Margrethe Andersdatter NIDEROS fra Trondhjem var det såvidt meg bekjent 7 barn med fölgende navn;- Morten f. ca. 1660- Adsel- Cathrine (Trine)- Anders f. ca. 1673- Christen f. ca. 1677- Sören f. ca. 1674- Anna f. ca. 1682Med andre ord ingen sönn ved navn, Michel, som kandidat til den HEGELUND som er oppfört i Rode 19 i Bergen i 1700, se Arnfrids innlegg nr. 9.Kan heller ikke se at Sören Mortensen HEGELUNDs bror, Christen f. ca. 1630, hadde en sönn ved navn Michel blant hans 7 barn. Heller ikke deres bror Hans födt ca. 1631, hadde en sönn ved det navn blant sine 3 barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Handelsmann Christen Mortensen Hegelund (ca.1630-1696) hadde såvidt jeg vet et barn (født og død 1663) med sin første kone Cathrine Andersdatter Nideros (død 1663). Hadde han 7 til med sin andre (Catharina Torstensdatter) ? Hva het barna i dette ekteskapet ? (Jeg kjenner kun en sønn Christen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Ja, det stemmer Per, barnet til Christen M:sön HEGELUND og Cathrine (Thrine) NIDEROS döde den 11. mai 1663, bare en uke etter moren.De var bosatt på Helgöy i Troms. Christen var Handelsmann og Jekteskipper.I Christens andre ekteskap med Catharina Torstensdatter fra Rösöen i Nordland var det meg bekjent fölgende barn;- Morten f. etter 1664- Trine f. ca. 1668- Synnöve f. ca. 1670- Torsten f. ca. 1672- Christen f. ca. 1675- Maria f. ca. 1676- Sören f. usikkert årstallChristen og Catharina döde straks etter hverandre og skiftet etter begge er datert den 30. Juni 1696. Deres 7 barn har stor etterslekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Mange takk, Thomas ! Altså hadde Christen 8 barn, ikke 7 (innlegg 12).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Korrekt, Per, om du teller med det udöpte barnet.Ser i mellomtiden at den sistnevnte sönnen, Sören, oppgis å vaere födt i 1667. Dette i fölge skiftet etter ham av den 26. Juni 1730 - skal kontrollere dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Michael Foslie

Hallo Thomas. Her er noen supplerende opplysninger om din Hegelund, men kanskje skaper de mer forviklinger enn klarhet! Først guttenes far, Christen Sørensen Hegelund. Mine opplysninger sier at han var gift 3 ganger, først med Gunde Skrivers datter, dernest i 1599 med Karen Jensdtr. f.ca.1572 i Randers (datter av Jens Pedersen Burholt og Kirsten Hansen). Tredje gang med Margrethe Henriksdtr. som d. etter 1624 på Bratrein i Norge. Det er uoverensstemmelser mellom danske og norske kilder. Viborgs historie sier at han var borgermester i Viborg 1614-1622, mens norske registre angir ham som fogd i Troms med Karlsøy som basis i 1619-20 og videre at enken Margrethe i 1920 hadde bygslet Bratrein, Elvevoll og Hessfjord og drev gården videre etter mannens død. Ingen har såvidt meg bekjent funnet ut av dette dobbeltliv! Så til guttene:(de tre øvrige barna til Christen som du nevner har jeg ikke hørt om før). Mikkel har jeg forgjeves ettersøkt i både danske og norske prestefortegnelser. Har sett et notat om at han skal være registrert i et skattemanntall 1645 med bosted Hel i Nord-Trøndelag, men det har jeg ikke sjekket på Riksarkivet ennå. Han var gift med Karen Andersdtr, og må ha reist senere til Norge enn sin bror, for alle hans 3 barn er født i Ebeltoft. Ellers er dine data om Mikkel stort sett i overensstemmelse med mine. Presten i Karlsøy ble gift 17/5-1698 med Rebekka Elisabeth Diederichsdtr Mühlenphort som nedstammer fra en adelsfamilie i Ungarn på 1500 tallet. Jens var nordlandshandler m borgerrett i Trondheim. Han var gift med Maren Christensdtr. Seest som var datter av nordlandshandler Christen Jensen Seest fra Kolding i Danmark. Hilsen Michael. PS.Kan du finne noe ut av dobbeltlivet til Christen er jeg takknemlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk for dine opplysninger Michael FOSLIE. Vi er nok ikke alene om forsöket på å skape noen form for klarhet hva angår den store HEGELUND/HEGGELUND slekten. Jeg er på ingen måte noen 'kjenner' på området, snarere bare en av dens mange etterkommere.Imidlertid vil jeg gjerne komme tilbake på et senere tidspunkt til et par av dine kommentarer, som f. eks. Christens 3 ekteskap og hans 'dobbelt' funksjon som Fogd i Troms.Dessuten om sönnen, Michel HEGELUNDs preste-embede®.Har du i mellomtiden noen flere data om den Karen Andersdatter som du nevner er Michels hustru og oppholdsstedet Hol i NT?Mvh Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Jeg mener Hel i Nord-Tröndelag og ikke Hol, - beklager.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det må vel være snakk om Hell, som ligger umiddelbart sør for Værnes ved Stjørdal i NT ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Sagflaat

Har med interesse fulgt debatten og håpet at det etter hvert skulle dukke opp en Rasmus Heggelund. Tillater meg å smette han inn her i håp om at noen av dere med kjennskap til Heggelund er i stand til å plassere ham.Rasmus Heggelund var kaptein ved 3. Trondhjemske regiment og gift med Annichen Olsdatter Kjerboe. Rasmus døde 1725 på Lilleuglen i Klæbu, kona samme sted i 1724. De hadde etter det jeg vet 2 sønner, Baltzer Meisner Heggelund f. ca 1721 og Fredrich Heggelund. Balzer giftet seg med Anne Selgensdatter Dahl i Trondheim i 1750.Hun var datter av Selgen Rasmussen Dahl og Maren Røst. Broren Hans Selgensen Dahl (gift med Anna Kirstine With) var prest/sogneprest i Kautokeino, Rødøy og Skogn.Jeg har ikke klart å finne ut noe om opphavet til hverken Rasmus eller Annichen. Har kikket i Nord-Norge, Bergen og Danmark.Hører ikke 'min' Heggelund hjemme her er det jo også ok å få eliminert de som nevnes her i mine videre søk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til orientering i den videre debatten innen dette tema om Presten Michel Christenssön HEGELUND (Ebeltoft - Trondhjem) ca. 1600-1660 kan det kanskje vaere nyttig å legge ut et par korte oversikter om 'större grener' av denne slekten i Danmark. Eventuelt senere også for den delen av slekten som gikk videre i Norge.Tenker her f. eks. på den barnerike Biskop HEGELUND i Ribe, Magister Peder Jenssön (IBSEN) HEGELUND 1542-1614. Han var gift 3 ganger og hadde meg bekjent i allefall 17 barn.Dette kan også tjene som svar på Arnfrid MAELANDs spörsmål i innlegg nr. 31 under temaet 43492 vedrörende Peder HEGELUND, Sogneprest i Vang i Valders.Biskop Peder H var eldste sönn av hele 9 barn til Jens Christenssön SOCHFOED HEGELUND 1500-1571, Borgmester i Ribe, i hans förste ekteskap med Anne Pedersdatter IBSEN 1517-1562.Peder som tituleres som både Rektor, Biskop og Forfatter, var först gift i 1571 med Ane Jensdatter HOLM 1554-1573 fra Ribe. Kjent(e) barn;- Jens f. 1573I sitt annet ekteskap var Peder gift med Margrethe Jörgensdatter MEIGER 1562-1591 fra Tönder. Kjente barn;- Anna f. 1582- Jörgen f. 1583- Marine(a) f. 1584- Peder f. 1586- Sara f. 1587- Peder f. 1589- Elisabeth f. 1591Biskop Peder H giftet seg for 3. gang i 1594 med Anna Andersdatter KLYNE 1575-1640 fra Ribe, Kjente barn;- Sören f. 1594- Laurent(z)ius f. 1596- Samuel f. 1597- Anders f. 1599- Margarethe f. 1601- Dorthe f. 1604- Jens f. 1608- Margarethe f. 1610- Kristine f. 1612Det finnes en stor mengde data om Biskop Peders mange etterkommere, - håper at noen kan ha nytte av denne korte oversikten som her gjengis uten de mange kildehenvisninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Med henvisning til debatt 43492 Lenke vedrörende Peder HEGELUND kan kanskje fölgende supplerende data vaere av interesse;- Jörgen Pederssön MEIGER/TÖNDER HEGELUND var födt 15. Oktober 1583 og döde den 10. April 1653, om jeg ikke tar feil. Han var gift i 1610 med Marine Kjellsdatter 1591-1658. Jörgen var Prest i Mögeltönder. Et barn er kjent.- Peder Jörgenssön HEGELUND var födt i 1613 i Ribe. Han virket som Prest i Stavning og var gift med Sophie Laugesdatter som var födt ca. 1620. Peder og Sophie hadde i allefall 5 barn, Anne, Hans, Margrethe, Maren og Inger.- Maren Pedersdatter HEGELUND var födt i 1652 og gift med Jeppe Nielsen COLDING/KOLDING 1648-1708. Jeppe var Prest i Velling ved Ringköbing. Maren döde den 14. Juni 1711. Foruten sönnen Peder, som behandles i ovennevnte debatt 43492, kan også sönnen Niels nevnes. Det finnes muligens andre barn i dette ekteskapet.- Niels Jep(p)ssön HEGELUND COLDING 1679-1759 virket som Prest i Aars ved Ålborg. Han var gift i 1691 med Anna Birgitte Frederiksdatter BLOCH 1691-1765.Dette bare som en kort kommentar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Anne SAGFLAAT vedrörende innlegg nr. 21.Har du noen indikasjon på Rasmus HEGELUND/HEGGELUNDs födselsår? - ser du nevner at han döde i 1725 i Klaebu.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Sagflaat

Rasmus Heggelund død 15.07.1725, skifte 01.08.1725. Det er alt jeg vet om ham. Jeg har ikke sett skiftet. Vielsen er i Domkirken, Trondheim 27.01.1750 (Scannet kirkebok). Jeg vet heller ikke hvor sønnene ble født.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.