Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Atle Brandsar

[#43989] Hjelp til tyding av forlik i Skjåk

Recommended Posts

Gjest Atle Brandsar

Hei!Eg streva litt med desse tekstene som eg legg ved, og kom på at det her inne er mange behjelpelege og kunnskapsrike transkriberarar!Kan Dykk hjelpe meg med desse korte tekstane?

bilete1597.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Eg kjem ikkje lenger enn: 'Ole Kumenjordet contra Knud Teigen fordi han har slaget og overfaldet ham. Da den indstævntte nægtede alt,...'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Du byrja jo godt sjølv! '5, Ole Kummenjordet contra Knud Teigen fordi han har slaget og overfaldet ham. Da den indstævntte nægtede alt, saa blev Sagen henviist til Lovligt Tingvidne paa Restmer[?]Tinget ogsaa møde her igien i Commissionen efter Nyt-Aar, eller 2den Jan: n:[æste] A:[ar] Lensmanden mødte med skriftlig Fuldmagt for Ole'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tusen takk, Gunnar! Rart dette 'Restmer-tinget'...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Eg les det som 'Restance Tinget'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Stemmer nok bra det, men kva er det for eit ting?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Her er også eitt forlik eg ikkje heilt får taket på:

bilete1598.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Som svar på spørsmålet ditt i (6), viser eg til Per-Øyvind Sandberg (arkivar ved statsarkivet på Hamar) si bok 'Administrasjonen av Heggen og Frøland 1537-1837'Der skriv Sandberg bl.a.:'Grunnen til at fogden gikk så hardt på for å få inn skatten, var at skattekrav som ble stående i over et halvt år uten at fogden gjorde skattekrav gjeldende, var foreldet. Fogden risikerte derfor, hvis han var en 'godmodig' mann, selv å bli krevd for pengene da kongens kasse ikke skulle lide noen tap. Fogden skulle føre regnskap over skatteinntektene og gi månedlig melding. Ved hvert skatteting skulle han beregne de fulle inntektene av sitt futedømme og føre restanser i eget register. Det ble ofte sammenkalt til ekstrating i desember, for å gjøre almuen oppmerksom på hvor store beløp den enkelte var anført for i disse restanseregistrene. Disse ekstratingene ble som oftest holdt på de vanlige tingstedene og kalt 'Restanseting'. Amtmannen ga sin påtegning på fogdens skattelister og restanselister, før fogden brakte pengene inn til zahlkassereren i Oslo.'Meir av denne teksten finn du her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Christen Brandser havde indkaldt Ole Gjelbakken ianledning uberettiget Brug af Klagerens Tørkestue og fornærmelige ærerørige Beskyldninger samt om Betaling af dette Søgsmaals Omkostninger. Parterne mødte personlig.Forlig:Forsaavidt Indklagede maatte have brugt ubesindig Tale mod Klageren, da tilbagekalder han denne, ligesom han for Eftertiden lover at afholde sig fra ethvert utilladt Brug af Klagerens Tørkestue. Skulde Indklagede gjentage det paaklagede Forhold skal denne Sag fremdeles staa aaben hvilket ogsaa gjælder om han paa anden Maade maatte fornærme Klageren. Desforuden forpligter Indkaldte sig til at tilbagebetale Klageren den Gjeldbakken paahvilende Andeel i de præstelige Udredsler af Gaarden Brandser for Aarene 1841 til 1847 begge inclusive inden Vaarthinget 1849, saaog dette Forligs Omkostninger med 1 -een Spd alt under Executions Tvang.Christen Brandser Ole Gjelbakken m. p. P. m. p. P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Takk til Aud for utfyllande og informativt svar!Takk til Gunnar for hjelp til tyding av det siste forliket! Merkeleg at ein vert saksøkt for å bruke ei tørrstugu ulovleg...ein skulle nesten tru det gjekk for seg på natterstid... Kva legg ein i 'præstelige Udredsler'?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Eit nytt forlik som det er eit par ting i eg ikkje skjønar:'Sølfest Hansen Brandser mod Christen Olsen Brandser angaaende Klagsmaal Odels- & Løsningsræt til den Deel af Gaarden Brandser, som hans Fader med Skjøde af 3e August ____ _____overdraget til Indklagede. I Kommissionen mødte Parterne personlig. Forlig blev prøvet men ei _______ hvorfor Sagen til Rætten henvistes.'

bilete1599.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Eit par ord her og:'Christen Olsen Brandser mod Curator Torsten Olsen Studsnæse havde indkaldt Hans Christensen Brandser til ______gelse af den Deel i Gaarden Brandser, hvor______ han ei har Hjemmel og hvortil Klageren ansaae sig odelsberettiget, til Bestemmelse af Løsningssummen og alt, som mod Sagen staaer i Forbindelse hvoriblandt om Erstatning af Søgermaalets Omkostninger. Parterne mødte personlig. Forlig kunde ikke opnaaes hvorfor Sagen henvises til Rætten.'

bilete1600.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Hei Atle!Ja, her har du mykje interessant arbeid føre deg, eg har drive med det same på heimegarden min å transkribere alle gamle skøyter og forlik...Den fyrste:1. Klagerens Odels- og Løsningsret...2. ved Skjøde af 3de August d. A. har overdraget...3. Commissionen..4. ..men ei bevirket... Det siste forliket:1. med Curator..2. Studsnæss3. til Fravigelse4. hvorpaa5. anseer sig6. med Sagen7. Søgsmaalets8. til Retten Som du ser skriv eg berre dei orda som er feil eller manglar... Lukke til vidare!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tusen takk for korrigeringane, eg er for ivrig veit, du! Du har ikkje gjordt noko a la dette for Nordistugu, då? ;-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Eg har saktens tenkt på det. Han onkel Ola har eit stort skrin fullt med gamle originaldokument av ymse slag. Eg skreiv av skøyta og kårbrevet frå ho Brynhild O. til han Ole Olsen frå 1884 for mange år sidan, men no har eg så mange andre jarn i elden...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Ja, det er namnet mitt med punktum i mellom, krøllalfa svelgen punktum no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Eg får ikkje det nest siste ordet til å klinge i dette forliket:

bilete1793.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

'Parterne mødte personlig og hævede Sagen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tusen takk, alltid godt å ha ekspertar når ein sjølv sit fast! :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

...og det går ikkje lenge mellom kvar gong! ;-)Her er dei einaste orda eg klarar å tyde av dette:'Gregorius Olsen Brandser mod Christen Hansen Brandser angaa|ende _____else af halvparten af de _____________ som for 4 |__ 5 Aar siden ________ Klageren ___ at da _________ O|dels søgsmaal om en del af Gaarden Brandser hvilke halvpart | Indklagede havde overtaget et _____ uden at ____ ____ | __ ____ __ ___. Klageren mødte personlig, _____ for Ind|klagede mødte Christen Christensen Malloug, med skriftlig Fuldmagt, | ____ Parter enedes om Sagens Udsættelse til ____ ______ | ______ November Maaned.'Eg veit biletet er uklårt, men kanskje nokon av Dykk klarar å knekkje koda likevel?

bilete1799.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Hei, gut!Dette var ein hjælma låk kopi! Kvifor er den så dårleg? Ta ein ny kopi er mitt råd så fær oss sjå...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Ja, Atle, detta va skrøpelè å få te og lesa.Men nå trur eg at du er såpass god til å lesa gotisk sjølv, at dersom eg kjem med eit forslag til kva som står - altså ikkje transkribering, men gissing - så kan du sjå på originalen og vurdere om det kan vera rett:Gregorius Olsen Brandser mod Christen Hansen Brandser angaaende Erlæggelse af Halvparten af de Omkostninger som for 4 a 5 Aar siden forvoldtes Klageren ved at have paabegyndt Odelssøgsmaal om en Deel af Gaarden Brandser, hvilken Halvpart Indklagede havde overtaget at udrede uden at dette end nu ere skeet [...] [...]. Klageren mødte personlig, hvorimod for Indklagede mødte Christen Christensen Malloug med skriftlig Fuldmagt, hvilke Parter enedes om Sagens Udsættelse til [k...... .........] i anstundende November Maaned.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Kan der stå 'm. M.' [med Mere] og 'Commissionen'?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Hei Aud og Gunnar!Tusen takk for god hjelp! Ja, eg burde vel snart klare meg sjølv, men eg er enno fersk :-P

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.