Jump to content
Arkivverket
Guest Torgeir Kvalvaag

[#44014] Maleren Gustav Wentzel - hans morsslekt på Grepperud i Høland

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Malerens mor, Anne Sophie, ble født på Grepperud 22.september 1830 av foreldrene Gustav Nielsen og Kari Bergersen.Det er flere Grepperud-garder. Kan noen fortelle meg hvilken av gardene Anne Sophie kom fra og litt mer om hennes aner. Det er ei linje fra Botner til en av gardene, men jeg vet ikke om det gjelder denne familien.Jeg har ikke Hølandsboka med Grepperud, om garden er med i noen av de utgitte utgavene.Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Etter å ha gått gjennom de fire foreliggende bind av Høland & Setskog-boka er jeg kommet til a) at Gustav Wentzels mor ikke hadde tilknytning til den Grepperudgarden som hørte til Botner-slekta, og b) at det derfor må være en annen Grepperudgard i Høland.Lurer på om dette har noe med Nordre og Søndre Høland å gjøre, og at den 'ukjente' Grepperud evt. ligger i sør. Fint om noen med lokalkunnskaper kunne opplyse meg litt ;-DHilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Sollien

Det er 2 gårdsnummer Grepperud i Høland. Gårdsnr. 61 i Vassbufjerdingen og gårdsnr. 96 i Dalsrofjerdingen.Gårdsnr. 61 Grepperud (Nordre) er omtalt bind II. side 330-. Gårdsnr. 96 kommer vel da i et senere bind. Mvh. Finn S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk, Finn. Da formoder jeg at 'min' Grepperudgard ligger i Dalsrofjerdingen. Får høre med Arnfinn Wennemo & co om boka for den fjerdingen er planlagt.Hilsen Torgeir (som riktignok har røtter i Høland, men som ikke skjønner helt disse fjerdingene.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Adresse til kommunens bygdebokproduksjon: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Anne Sophie var datter av Gustav Nielsen og Kari Bergersdt. som ble gift i Hemnes 27/10 1814.Det finnes en 5 år gammel Kari Bergersdt. på Vestbye i Hemnes i 1801, men ingen Gustav.Kan dette være Kari i 1865 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Gustav og Kari fikk minst disse barna: Niels 1816, Markus 1818, Kistine 1820, Carl 1828, Anna Sophia 1830 og Ole 1833.Ser ut som begravelsen til Gustav, bare det at han het Niels Gustav Nielsen. Og det forklarer vel hvorfor jeg ikke kunne finne han i 1801. Finner heller ingen Niels Nielsen i Høland i 1801 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Maleren Nils Gustav Wentzel (1859-1927) er helt klart oppkalt etter sin morfar Nils Gustav Nilsen på Grepperud i Hemnes i Høland (ca. 1786-1858). Begge to har åpenbart foretrukket ”Gustav” som fornavn, og det er under navnet Gustav Nilsen at malerens morfar giftet seg i Høland i 1814 – han var da bosatt på Grepperud – med Karen Bergersdatter, født i Trøgstad 1794, død på Grepperud i 1878. Likeså er det som Gustav Nilsen han innføres i kirkeboka som far til en lang rekke med barn med Karen Bergersdatter. Men da han døde, innføres han som Nils Gustav Nilsen.Jeg kjenner til 11 barn av ekteparet Gustav Nilsen og Karen Bergersdatter på Grepperud i Hemnes, en gård som ligger på vestsiden av Hemnessjøen (Øgdern), på grensen mot Trøgstad i Østfold. Sønnene Nils (1816-1885) og Ole (1833-1888) ser ut til å ha delt farens gårdbruk mellom seg (ett av flere bruk på Grepperud), mens flere av barna er innført i kirkeboka som utflyttet (bare ett døde som liten). Blant dem er Anne Sofie Gustavsdatter Grepperud (1830-1898) – mor av maleren Gustav Wentzel – som er innført som utflyttet til Kristiania i 1853.Herkomsten til Nils Gustav Nilsen på Grepperud er ukjent for meg. Derimot kjenner jeg til atskillig om slekten til hans kone, Karen Bergersdatter. Hun var datter av Berger Olsen (1774-1835) og Anne Tollefsdatter (1778-1845) på Slora i Hemnes i Høland – et ektepar som er omtalt i ”Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog”, bind 4, s. 187. Berger var født i Trøgstad og Anne på Søndre Gangnes i Hemnes i Høland.Den gård Grepperud hvorpå ætlinger av slekten på Botner i Høland bodde på, ligger i Løken sogn i Høland prestegjeld, et par mil nord for Grepperud i Hemnes i Høland. Og ennå er ingen av gårdene omtalt i nevnte bygdebokverk.Jeg har vært helt ukjent med Gustav Wentzels hølandske forbindelse, så jeg takker for å ha blitt oppmerksom på dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Du har naturligvis helt rett Finn i innlegg 3. Grepperud i Løken sogn i Høland prestegjeld er omtalt i nevnte bygdeboks bind 2.Likeså har Berit i innlegg 6 rett når det gjelder Kari Bergersdatter på Vestby i 1801. Hennes foreldre bodde her før de flyttet til Slora.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Takk for konstruktive innspill. Artig å høre fra deg igjen, Odd.Min 'forbindelse' til familien Wentzel går via min morfar, (Christian) Theodor Bergsjø fra Ydersnes som kom til Kristiania før han var konfirmert. Det er litt gåtefullt at han ble sendt hjemmefra så tidlig, men at han bodde hos salmakermester Wentzel i Pilestredet er ikke så mystisk lenger når vi nå kjenner Anne Sophie Wentzels bakgrunn.Grepperud i Hemnes kan vel ikke ligge så langt fra Ydersnes, men var det noen slektsrelasjoner mellom de to gardene, tro?I 1865-tellinga oppgis det at Anne Sophie var 'Modehalerine.' Det betyr kanskje at hun malte 'moter', hva nå enn det var? Uansett høres det ganske avasert ut, tiden tatt i betraktning.LenkeJeg har lest et sted at sønnen, maleren Gustav Wentzel, som liten besøkte sine besteforeldre i Høland. Men det må vel i tilfelle ha vært mormora all den stund morfaren døde året før Gustav jr. ble født.Men besøkene skal ha inspirert den senere maleren. På 'Konfirmasjonsgilde,' ett av hans mest kjente, og nå i Nasjonalgalleriets eie, er det min morfar som er hovedpersonen. Han ble nemlig konfirmert i Trefoldighet mens han bodde hos salmakeren og hans familie.Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Var Anne Tollefsdatter Gangnes den samme som vi finner som Susanne her i 1801-tellinga?LenkeSer under Slora i bd. IV at Berger og Anne ei kort tid bodde på Ydersnes. Her er det jo veldig mye felles mellom Bergsjø og Grepperud/Wentzel. Tollef og Berger f.eks i tillegg til Ydersnes. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg svarer litt selv: Anne f. 1778 og Susanne f. 1782 var søstre. Selvsagt. Dermed blir min morfar og Gustav Wentzel sjumenninger bl.m.a. Så vidt jeg kan se.Tjukke slekta kan vi vel ikke snakke om. Men innlosjeringen i Pilestredet dreide seg altså om mer enn gammelt naboskap.Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Wentzel

Beklager, men jeg har ikke sett denne diskusjonen før i dag. Siden denne debatten, om sadelmaker Jørgen Anton Wentzel og hans sønn Gustav pågår to steder (Lenke) legger jeg dette innlegget også her.Salmakermester Jørgen Anton Wentzel er, som Anne Minken skriver (lenken over), født på Hadelands glassverk i 1831. Han flyttet til Kristiania, antagelig like etter konfirmasjonen i Jevnaker kirke i 1846. Begge foreldrene var født Wentzel og på Hadelands glassverk. Alt Anne Minken skriver om slekten deres er selvsagt riktig.Jørgen Anton giftet seg i 1858 i Vår Frelsers kirke i Kristiania (Domkirken) med Anne Sophie Grepperud f.1830 på Grepperud i Hemnes i Søndre Høland. Hun var datter av Nils Gustav Nilsen (ca 1786-1858) og Kari Bergersdatter Slora (1794-1878). Jørgen Anton og Anne Sophie bodde i 1859 i Store Vognmannsgate 3 (senere omdøpt til Carl XIIs gt.), de flyttet i 1863 til Grønland 19 og i 1875 til Pilestredet 21. Anne Sophie døde der i 1898 og Jørgen Anton i 1905.Anne Sophie flyttet fra Høland til Kristiania i 1853. Hun skal i Kristiania ha drevet en slags moteforretning i Gunnerius gate, her skal hun ha hatt flere syersker, de laget damehatter. Antagelig må hennes yrke, ”modehalerine”, fra folketellingen i 1865 ha noe med dette å gjøre, antagelig modehandlerinne?.Senere drev hun en melk- og delikatessebutikk og kjøttforretning, bl.a i Pilestredet 21. Hun er modell på flere av maleriene til sønnen Gustav fra P21, bl.a. Frokost 1 og Frokost 2 som tilhører Nasjonalgalleriet.Jørgen Anton og Anne Sophie hadde barna Nils Gustav (1859-1927), Franziska (1861- 1950), Fridthjof (1863-1900), Hjalmar (1865-1922), Dagny (1868-1950), Carl Sebastian (1870-1941) og Sofie 1875-1943). Hjalmar er min bestefar.Torgeir Kvalvaag skriver at hans morfar, Christian Theodor Bergsjø, er hovedpersonen på Gustav Wentzels maleri ”Konfirmasjongilde”. Det har han nok helt rett i. Personene på ”Konfirmasjonsgilde” skal, etter mine papirer være fra venstre: Glassmester Hansen, Valborg Ødegaard (en slektning), Dagny Wentzel (malerens søster), ”tante Remsberg” (Oline Marie Erich f.1821 Jevnaker, datter av Johan Jørgen Heinrich Jochum Erich og Berthe Maria Wentzel, g.m. blikkenslagermester Lorentz Remberg), malerens mor, Theodor Bergsjø (fra Høland, konfirmanten), malerens far, Kristine Samuelsen (søster til malerens mor, g.m.skomakermester Samuelsen) ”onkel Nilsen bestemors bror” (bror av malerens mor), malermester J. Ovenberg, Hans Samuelsen, (gift med Kristine Samuelsen nevnt foran), Kristian Larsen (Kildahl, sønn av malerens søster Franziska, nesten helt skjult bak lampen), Kristian Vennemoe (fra Høland, senere ingeniør), Frithjof Larsen (gift med Franziska). Mannen i forgrunnen, taleren, skal være fattigforstander Wold. (Jeg er veldig interessert i ytterlige informasjon om personene på bildet, spesielt ”glassmester Hansen”, Valborg Ødegaard, malermester J. Ovenberg og Kristian Vennemoe fra Høland. Og Theodor Bergsjø. Om noen også skulle vite hvem av malerens onkler ”onkel Nilsen, bestemors bror” som er på bildet, hadde det vært flott).Jeg er veldig interessert i opplysninger Gustav Wentzels bestefar (morfar), Nils Gustav Nilsen (ca 1786-1858). Han, ”Gustav Nielsen Grepperu” giftet seg 27.10.1814 i Løken kirke i Høland med Kari Bergersdatter Sloren. Han var visstok svensk. Fra Nora Bergslag (i nærheten av Nora) i Värmland? Antagelig krigsfange under krigen 1807-14. Muligens i Hemnes kirke, Også Røros kirke har vært antydet. Sersjant? Lundgren har vært antydet som slektsnavn (jeg har også sett Lindgren. Lundqvist?). Kitty Wentzel skriver, i sin bok om maleren Gustav Wentzel, ”Han skulle etter tradisjonen ha drevet med skipsfart på England, men skipene hans ble kapret under krigen. Senere ble han utkommandert, tatt til fange og lå som sådan i Hemnes gamle kirke. Da freden kom hadde han mistet alt han eide i Sverige”.Hilsen Odd

bilete1900.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Foreløpig takk til Odd W. Er nettopp tilbake fra begravelse der det var tjukt med hølendinger. Et par av dem er svært godt orientert om bygde- og gardshistoriene. Har lovet å holde dem orientert om 'Wentzel-saken.'Må få komme tilbake når dagens hendelser er fordøyd.Har du forresten noen forklaring på at bildet er datert i 1887 mens Theodor ble konfirmert i 1888?Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Ang. Anne Sophies yrke: Er det ikke noe i dag som heter modist?Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Wentzel

Jeg har dessverre ingen forklaring på dateringen. Uten å tenke noe særlig over det, har jeg vel egentlig antatt at situasjonen var arrangert. Bildet henger (hang i hvertfall for ikke lenge siden) i resturangen i Stortinget, i det som tidligere var 'røykeavdelingen'.Du har rett i modist, fremmedordboken min sier at modist= hattesyer, motehandler.Hilsen Odd

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Odd, så vidt jeg kan forstå er Kristian Vennemoe den ungdommen som står som nummer to fra høyre i bakgrunnen på bildet.Han var ca. 20 år på den tida bildet ble malt (f. 1868 på Nordre Vennemo i Høland.( Han var sønnesønn av stortingsmann Kristian Hansen Vennemoe (1812-1901) som i 1838 kjøpte N. Vennemo for 1.100 spd. Familien hadde derfor ingen lange røtter på garden.Kristian Vennemoe ble utdannet broingeniør på Kristiania Tekniske Skole der han gikk ut i 1889. Kom i 1895 tilbake fra jobben som broingeniør i Pittsburgh, USA. På hjemturen syklet han sammen med Thor Heyerdahl (far til han vi alle kjenner) fra Portugal til Norge.Jobbet (på dagtid) ved Jernbanene (NSB) mens han på kveldstid arbeidet sammen med Kristoffer Lund, og de to grunnla i 1898 maskinforhandlerfirmaet K. Lund & Co. Dette firmaet drev Kristian Vennemoe fram til sin død. Det holdt til i Revierstredet der Norges Bank nå ligger. (Kilde: Hølandsboka 4.)I 1900 finner vi ham her[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=hentglobal&register=etternavn&pgj=54&teljing=ft1900&filnamn=f00301.wc2&amt=3&funnenr=384>LenkeJeg kan ikke finne noe slektsskap mellom Kristian og Theodor, men siden Theodors foreldre tydeligvis ikke hadde anledning til å være til stede ved konfirmasjonen (i det minste ikke da maleriet ble malt) fikk konfirmanten nøye seg med sambygdingen fra N. Vennemo.Og i 1900 bodde de to ungkarene fra Høland nærmest vegg-ivegg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Firmaet Kristofer Lund og Kristian Vennemoe er selvsagt det vi kjenner som Maskin K LundLenkeHilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det måtte jo være noe mer enn naboskap:Kristian Vennemoes eldre søster Anne Kamilla ble gift med Theodor Bergsjøs eldste bror Holm Bergsjø, brukeren på Ydersnes. Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Petter F. Vennemoe

Dette var jo artig, har ikke vært klar over dette maleriet, hvor da tydeligvis min egen bestefar i tilleg til Torgeir sin er blandt de malte personene. Har nettopp undersøkt et par gamle fotografier fra Høland fra omtrent denne tid, men uten å finne personlikheter. Har liggende noen gamle glassplatenegativer som på esken ser ut til å være datert 1894, og trolig er fra Høland. Vil forsøke om det lar seg gjøre å få noe ut av disse via min scanner.Odd Ottesen nevner i innlegg 8 at Berger Olsen født 1774 i Trøgstad var blandt Gustav Wentzel sine aner, jeg har en del registreringer bakover der, som blandt annet går tilbake til Bergsjø i Høland.Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Wentzel

Takk for opplysningene. Det er morsomt at barnebarna til personene på bildet melder seg. Anne Sophie og Jørgen Anton W. er mine oldeforeldre.Gustav Wentzel brukte to år på ”Konfirmasjonsgilde”, perioden 1885-87. Det skal også foreligge et par skisser til bildet. Siden Theodor Bergsjø ble konfirmert i 1888 antar jeg at selve situasjonen er arrangert i en sammenkomst i en annen anledning i Pilestredet 21. Hvor ble han konfirmert? Vet du at han bodde i P21?Kristian Vennemoe skal stå som nr.2 fra høyre. Han må da ha vært 18-20 år gammel da bildet ble malt, han ser jo mye yngre ut. Han står mellom far og sønn Larsen, far født 1856 og sønn Christian som skal være bak lampen f.1882. Reproduksjonen jeg har for hånden er dessverre ikke særlig god. Mine kilder er bl.a. gamle familienotater. Der står det for øvrig grossserer Theodor Bergsjø fra Høland ”Konfirmanten” og ingeniør Kristian Vennemoe fra Høland.I bildeteksten (innlegg 13) har jeg byttet om søstrene Grepperud, det skal være fru Samuelsen som står til venstre for konfirmanten, Anne Sophie (malerens mor) står til høyre for sin mann.Det hadde vært flott om vi hadde klart og identifisere fattigforstander Wold, malermester J. Ovenberg og glassmester Hansen også. Og finne den riktige ”onkel Nilsen”. Gustavs onkel Berger var antagelig den eneste i Kra på den tiden.Berger Olsen Slora f.1774 i Båstad og Anne Tollefsdatter Gangnæs er malerens oldeforeldre. Foreldre til Kari Bergersdatter Slora som giftet seg med Gustav Nilsen Grepperud. Besteforeldre til Anne Sophie Wentzel (født Nilsdatter Grepperud). Det hadde vært fint, Petter, om du kunne sende meg utskrifter av noe av det du har bakover.Jeg har funnet slektene Vennemoe og Bergsjø/ Ydersnes i bd. 4 av Høland og Setskog gårdshistorie. Fint å få bekreftet mine antagelser her.Hilsen Odd W

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Odd (21), når er de notatene du refererer til skrevet, og av hvem? Hilsen Torgeir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarleif Nordheim

Kanskje et skudd i blinde, men siden Wentzel-familien(e) i Norge må være relativt begrenset, prøver jeg likevel:Jeg har et maleri utført av en/ei 'I' el 'J' Wentzel - datert -52. Motivet er helt klart Lom-eggen og med spiret av Lomskirken i forgrunnen.Er det noen som kan plassere denne maleren nærmere?Mvh Jarleif N

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Wentzel

Notatene er skrevet av en gammel tante av meg (f.1902). Det er hun som har notert navnene på personene på ”Kofirmasjonsgilde”. Jeg vet ikke den opprinnelige kilden. (hun var bbarn av Jørgen Anton).Det er også skrevet en magisteravhandling i kunsthistorie (UiO 1995) av Ingebjørg Ydstie ”Nils Gustav Wentzels 1800-talls maleri, Skoleår og gjennombrudd”. Her heter det om personene på bildet at ”den forlegne lille konfirmanten er ukjent”. Hun har navnene slik: Glassmester Hansen, så kunstenerens kusine Valborg Ødegaard, dernest søsteren Dagny, så farens kusine ”tante” Rensberg, bak henne sees morens søster. Konfirmanten, vertskapet, ekteparet Wentzel, gjenkjennes lett i hjørnet av stuen, så sees morens bror, ved siden av malermester Ovenberg, dernest skomakermester Samuelsen, så søsteren Franziscas sønn og ektemann kjøpmann Fridtjof Larsen.. Taleren skal være en fattigforstander ved navn Vold. Ydstie mangler altså navnene på konfirmanten og og nevner ikke personen bak lampen. Ydstie oppgir familie som kilde, dvs familie i Lom og Oslo. Min tantes notater er er funnet senere.Jeg har også sett gjennom gamle visittkort, finner et kort fra Kr. Vennemoe, Ingeniør, Kristiania. Et visittkort antagelig lagt igjen i forbindelse med en begravelse i fam. Wentzel i Pilestredet. Så det har vært bekjenskap mellom dem.Vi får ta en tur i Stortinget for å sjekke personene på maleriet. Odd W

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Wentzel

Svar til Jarleif (innelgg 23), Det må være Jørgen Wentzel (1890-1970) som har malt bildet. Han var sønn av Gustav Wentzel og var, som sin far, bosatt i Lom. Utdrag fra en artikkel om Jørgen W. i Nationen 9.11.1965: 75-åringen Jørgen Wentzel i Lom i Gudbrandsdalen er kunstmaler. Om han ikke akkurat har maktet å følge i sin far Gustavs fotspor til de store høyder når det gjelder malerkunsten, så har han da likevel klart det et godt stykke. Og han har vært meget produktiv den gode Jørgen med sine landskapsmalerier de siste tyve årene siden han ga fra seg gårdsbruket Furuheim i Lia til eldste sønnen med familie og flyttet over i gammelstua. Odd

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.