Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Torkild Knudsen

[#44121] Slektene Angell, Frost, Brems og Hongslomoen (Orkdal) 1600 og 1700 tallet

Recommended Posts

Gjest Torkild Knudsen

Er det noen som kjenner til eventuelt har mulighet til å hjelpe til med å få etterprøvd følgende slektslinje:1)Lorents Mortesen Angell gm Abel Jespersdatter2)Margrethe Lorentsdatter Angell gm Christan Frost3)Jørgen Christian Frost ( han var participantenes fullmektig på Røros og også proviantskriver? oppgies å være 75år i 1767 altså f.ca.1692) barn med Karen Nilsdatter Brems4)Helena Marie Jørgen Christiansdatter Frost f.ca. 1712 gm Fredrik Fredriksen Hongslomoen f.ca. 17045)Fredrik Fredriksen Hongslomoen f.1733 gm Ragnild Mikkelsdatter (Hol?)6)Kiersti Fredriksdatter Hongslo gm Skredder og husmann under Syrstad i Meldal ArntToresen.7)Arnt Arntsen Syrstad gm Olava Marie Christophersdatter, som er min forbindelse bakover til Halsslekta etc i Kvikne se Tema 35514Bakgrunnsmateriale:1701 manntall Nerviksøra: Nils Mikkelsen 70år. Sønner Kristopher Nilsen 36 år på Nordmøre, Mikkel Nilsen 32 år seiler med hollender, Peder Nilsen 30år i Danmark, Nils Nilsen 25 år seiler med Trondheims skip, Kristopher Nilsen 18år i Danmark, Kasper Nilsen 16år hjemme, Fredrik Nilsen 8år hjemme.1705 Skifte etter Nils Mikkelsen (Brems). Hustru Marit Nilsdatter, han var gift første gang med Anna Nilsdatter. Barn av første ekteskap: Christopher Nilsen, Peder Nilsen, Mikkel Nilsen, Ane Nilsdatter, Marit Nilsdatter, Karen Nilsdatter. Barn av andre ekteskap:Nils Nilsen, Christopher Nilsen, Casper Nilsen, Fredrik Nilsen, Lisbet Nilsdatter, Ane Nilsdatter, Margrethe Nilsdatter, Kiersten Nilsdatter. Verge for barna var Lars Mortensen Lerche.Trolovet 1733 Fredrik Fredriksen Echli med Helena Jørgensdatter ibidem. Forlovere Hr Capit Rahin og mnsr Ole Ross1733 døpt Fredrik Capitstuens sønn Fredrik. Faddere Anders Skaugen, Gabriel Kroen, Ole Eikli, Gunhild Kroen, Kari Aunemo, Eli på Eikli.1736 døpt Fredrik Hongslos sønn Hans. Faddere Capit Bull, Søren Scjelderup, Karen Tønder, Ane Lisbeth Tønder, Ane Øyen.1736 Introdusert Fredrik Fredriksen Hongslos kvinne1738 døpt Fredrik postbuds sønn Ola. Faddere: Peder Solaas, Ole Fredriksens dtr, Lars Øver Hongslo, Lars Nede Hongslo, Rasmus Johnsens hustru.1738 Introdusert Fredrik postbuds kvinne1738 Fredrik postbuds barn gravlagt (antagelighvis Ola)1739 døpt Fredrik postbuds barn Martha. Faddere Lars Øver Hongslo, Ole Svorkmos kvinne, Doret Olsdatter Hongslo, Christen Mosling, Abraham Mosling1741 Fredrik Fredriksen postbuds værmoder på Hogslo død 1741 (må være Karen Nilsdatter).1744 døpt Fredrik postbuds sønn Jørgen. Faddere Jørgen (Mikkelsen?) Løftens kvinne, Ane Larsdatter, Peder Solås, Augustinius Pettersen, Greis Larsen Nord Hongslo.1744 skifte etter Karen Nilsdatter Brems død hos datteren Helena Jørgen Christensdatter Frost gm Fredrik postbud på Løkken. Helena var vistnok født utenfor ekteskap.1744 skifte etter Kiersten Nilsatter Brems på Nerviken Orkedalsøren (Hans Olsens hustru)Arvinger er: Broren Casper Nilsen Brems Cornet i København (i NST 1928 er det nevnt en Casper Nilsen Brems som øltapper , kanskje samme mann?), Søsteren Lisbet Brems Engen i Orkdal, Marit Nilsdatter død med barna Ditlef Axelsen Tønder, Karen gm Løytnant Hoff i Rennebu, Karen Nilsdatter Brems død en datter Helena Maria Jørgen Christiansdatter Frost gm Fredrik postbud på Løkken1747 døpt Fredrik Fredriksens postbuds Magnil. Faddere Anders Aspjell, Hans Magset, Marit Olsdatter, Haldo Hongslo, Peder Larsen.1750 død Fredrik Fredriksens kvinne Helena Jørgensdatter 38 år.1750 døpt Fredrik Fredriksen Hongslos dtr Helena MarieSkifte 1751 etter Elisabeth Nilsdatter Brems udi Orkdal tinglag. Arvinger er hennes søsters barn og barnebarn:A)Fru Marthe Nilsdatter Brems tidligere gm hr kaptein Axel Tønder. Begge er døde men har barna 1)Ditlow Tønder premier leutnant ved andet Akershusiske regiment 2)Karen Tønder gm Leutnant Andreas HoffB)Karen Nilsdatter død men har en datter Helene Jørgensdatter som var gm Fredrik Fredriksen Postbud. Deres barn var Fredrik Fredriksen 17 år, Hans Fredriksen 15år, Jørgen Fredriksen 7år, Martha Frediksdatter 12 år, Magnhild Fredriksdatter.1762 Hongslo Ekstraskattemanntall Orkdal. John Mikkelsen gbr gm Ingeborg Larsdatter ingen barn nevnt dreng over 12 år Fredrik Jensen piker over 12 år Engel Johnsdatter og Dordi Larsdatter. Husmann under Hongslo Fredrik Grønsaug med hustru Magnil. Deres barn (over 12 år) er Hans og Elena Marie.NB!! Fredrik Fredriksen Løftemo/Hongslomo ble gm en Kirsten Jørgensdatter finner jeg ikke igjen dette blant notatene mine og statsarkivet er stengt. Har noen mulighet på microfilm å lete frem dette ekteskapet? de er sannsynlighvis på 1760 tallet.Svorkmo/Orkdal1766 Døpt Fredrik Fredriksens barn Fredrik1766 Kastet jord på Magnil Fredriksdatters Hongsloplassens lik1766 Fredrik Fredriksen Hongsloplassens kvinde introdusert1767 lyst til ekteskap 3gang for Fredrik Fredriksen Hongslomoen med Ragnhild Mikkelsdatter1769 døpt Fredrik Fredriksen Løftemoens barn Mikkel. Faddere: Anders Monsets kvinde, Hans Mikkelsen Asbølplass, John Pedersen Solås, Helena Fredriksdatter, Lars Johnsen HongsloFredrik Fredriksen Løftemoens kvinne introdusert 176915 juni 1774 trolovet enkemann Fredrik Fredriksen Hongslo gm Siri Iversdatter forlovere Fredrik Fredriksen og John Pedersen26 desember 1774 Fredrik Hongslomoens pikebrn Kirsten døpt. Faddere John Fredriksen og kvinne, Sophie Gudersdatter Gjersvoll, Martha Fredriksdatter Stubsaugen, Ole Jørgensen Øyen1779 Fredrik Hongslomoen begravet 75 år1786 29 oktober Ragnil Løftemo 58 år gammel (hun er sannsynligvis årdrukerdatter fra en av Holgardene i Meldal)1787 30 mars enkemann Fredrik Fredriksen Løftemo gm enken (marit Endresdatter?) forlovere Ole Bjerkås og Lars Stordal på Øra1801 Folketelling Hof Øra Fredrik Fredriksen husfar 72 år gift 3ggr fattig gm Marit Endresdatter 76 år også gift 3ggr ANNET MATERIALE ANGÅENDE SAMME SLEKT 1757 gravlagt enken Karen Fredriksdatter Hongslo 62 år.1767 lyst til ekteskap for Hans Fredriksen og Eli Eriksdatter1768 døpt Martha Fredriksdatter Svinsøyens uekte barn Helena . Faddere: Ole Svindsoyens kvinne, Han Hongslomoens kvinne, Helena Fredriksdatter, Ole Svinsøyen, Fredrik Fredriksen Hongslomoen Far: Sivert Johnsen Ellingshagen1768 døpt Hans Hongslomoens barn Beret . Faddere: Lars Hongslos kvinne, Ingebrigt Hongslopladsens kvinne, Helena Fredriksdatter Hongslo, Lars Hongslo, Fredrik Hongslomoen.1774 24mai trolovet John Larsen med Martha Fredriksdatter. Forlovere Fredrik Fredriksen Hongslo og Even Velliksen Lo.1779 trolovet Lars Larsen Eggen med Helena Fredriksdatter Hongslo. forlovere Størker Korslien og Ole Klingen1779 døpt Lars Hongslomoens dtr Karen. Faddere Lars Hongslos kvinne Karen, Størker Korsliens kvinne Gunhild, Ranni Størkersdatter, Hans Hongslomoen, Ole Kleiven.1779 introdusert Lars Hongslomoens kv Helena1787 Trolovet Ole Jensen Grøn med enken Helena Fredriksdatter. Forlovere Hans Hongslomoen og John Solaas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnt Stavne

I Ole E. Schylanders avskrift av kirkebøkene for Orkdal finnes i avskriften av 668.C02 en trolovelse i 1750 mellom Fredrik Fredrikss. og Enken Magnille Olsd. HangsloeI Skifte protokoll nr 4 for Orkdal Soreskriverembete finnes følgende skifte:Skifte tirsdag 13 august 1743 på husmannsplassen Hongsloemoen under gården Hongsloe etter Mangnild Olsdtrs avdøde mann Erich Knudsen. Barna oppgis å hete Ole Erichsen 7 år og Knud Erichsen 4 år. Oppnevnte vurderingsmenn Friderich Asbøll og Lars Hongsloe. Formynder for barna er Arn Bergsbachen.I Orkland Mini 671.A02 side 43 finner du trolovelsen mellom Fredrik og Kirsten 3. påskedag 1759.Side 45: 2 pinsedag i 1759 (4. juni) lyst til ekteskap 1 gang mellom Friderich Friderichsen og Kiersten OlsdatterSide 46: 10 Juni 1759 Lyst til ægteskab 2den g. for Friderich Friderichsen og Kiersten JørgensdaterSide 47: 8 Juli 1759 Unge Karl Friderik Frideriksen Hongsloe Copulered med Kiersten JørgensdaterSide 46: 24 Juni 1759 Lyst til ægteskab 3die gang for Unge Karl Friderich Friderichsen og velagte Kiersten JørgensdaterSide 49: 7 Oktober 1759 Døbt Friderich Hongsloes Pige B. N: Helena Maria Faddere var Corporals Inger, Dorethea Solaas, Anna Frideriksdater, Friderik Frideriksen og Ingebrigt EriksenSide 50: 18. november 1759 Intodusert Friderich Friderichsens hustrueHer er Trolovelsen:

bilete1645.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Takk skal du ha, jeg er svært takknemlig for hjelpen. Dette var de to ekteskapene jeg mente å mangle. Fredik Fredriksen d.e og d.y må slik jeg ser det ha vært gift tilsammen 6 ggr. For meg, som er etterkommer etter Kiersten Frdriksdatter f.1774 er det vesentlig å vite hvilken Fredrik, som er faren.For å begynne i en ende: Arnt Toresen Syrstad og Kiersten Fredriksdatter fikk en datter før de giftet seg, nemlig Ragnhild. Dette må være oppkalling av Ragnild Mikkelsdatter. Dermed er det sannsynlig at den Fredrik Fredriksen som var gm Ragnil Mikkelsdatter var far til Kiersten. Jeg tror også at Kiersten Fredriksdatter selv er oppkalt etter Kiersten Jørgensatter Kiølbørn. Jeg vet at Kiersten Jørgensdatter døde før giftermålet mellom Fredrik og Ragnild. Dette blir da en oppkalling av Fredriks forrige kone Kiersten, noe som er vanlig. Den Fredrik som giftet seg med Kiersten er jo også oppgitt å være ungkarl, så dette må være Fredrik Fredriksen d.y.Da mener jeg å kunne sette opp følgene:Fredrik Fredriksen d.e. gm.1 1733 Helena Marie Jørgen Christiansdatter Frost.Fredrik Fredriksen d.e. gm.2 1750 Magnil OlsdatterFredrik Fredriksen d.e. gm.3 1774 Siri IversdatterFredrik Fredriksen d.y. gm.1 1759 Kiersten Jørgensdatter Kiølbørn Fredrik Fredriksen d.y. gm.2 1767 Ragnil MikkelsdatterFredrik Fredriksen d.y. gm.3 1787 Marit Endresdatter. Er ikke sikker på om navnet var nevnt ved trolovelsenAlderen taler vel også til fordel for at det er den yngste Fredrik Fredriksen, som er far til Kiersten. Fredrik Fredriksen d.e. er vel ca.70år i 1774. Alt taler vel for at det er Fredrik Fredriksen d.y. som er far til Kiersten, men det er vel ikke helt bevist.Er det forresten noen, som kjenner til navnet Kiølbørn. Jeg tror det må være et slektsnavn og ikke ett gårdsnavn.Den andre usikkerheten ved slektslinjen er Helena Marie, som føres opp som en datter av en Jørgen Christian og med slektsnavnet Frost. Jeg har ingen anelse hvor hun kan være født, men det er ca.1712. Jeg har aldri sett nevnt, at Jørgen Chistian Frost på Røros hadde noen slik datter, men siden hun vel er født utenfor ekteskap kan jo det være årsaken til at hun er ukjent i Frost og Angelslekta.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Gårdsnavnet er ikke Kiølbørn, men Skiølbørn eller Skjølberg. Det ligger på Svorkmo.Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Takk for tipset. Det er vel ikke urimelig. Kjenner du til om det finnes noen der som kan forbindes til Kiersten Jørgensdatter? Jeg er enig i at det står Skjølbørn, men inntil en har funnet Kiersten Jørgensdatter på Skjølberg kan det være lurt å fortsatt holde åpent for at Skjølbørn også kan være ett sleksnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

I 1801 bor Fredrik Fredriksen Løftamo på Hovsøra, 72 år gammel og 3. gang gift. Kone er Marit Endresdtr 76 år gammel, og 3. gang gift.Marit Endresdtr Svinsås var født 1725 i Meldal, Meldalsboka III side 261, og var i 1762 gift med Svend Eriksen som døde i 1773.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Fredrik og Maren ble gift i 1776

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Dette ble en strek i regninga.Hvis Fredrik og Maren ble gift i 1776, hvem var det da som var gm Ragnil (Mikkelsdatter?) Løftemo, som 29 oktober 1786 ble gravlagt.Jeg så for meg at dette måtte være Ragnhild Mikkelsdatter som 1767 ble gm Fredrik Fredriksen Hongslomoen (Løftemoen?). Gamle Fredrik Fredriksen var jo allerede død 1779 så han er iallefall ikke innblandet her.Har du en nøyaktig avskrift med fullt navn på Fredrik og trolovere 1776?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Bjørnaas

Nord-Skjølberg var oppdelt i smårom hvor verksarbeiderne bodde, mens Løkken kobberverk var i drift (1657-1842). I en oversikt som Christian Daldorf har skrevet over de som hadde disse plassene i 1771, står det flere ved navn Jørgen. Jørgen Henriksen, Jørgen Simensen, og Jørgen Groven.Når var Kirsten Jørgensdt. født ?Beste hilsen Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Jeg bruker Skylanders avskrift av kirkeboka for Orkdal. Hvor nøyaktig ho er veit jeg ikke.Forlovelse var 23/2 1776 mellom enkemand Fredrik Christian Bie og enke Maret/Maren Endresdtr Øren.Forlovere var Ole Dahlen og Ole Hedemark, som sannsynligvis begge bodde på Øra.Giftermålet var 11/7 1776, uten flere opplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Folke i innlegg 7. Er det sikkert at giftermålet ikke var i 1786 istedet for 1776? Jeg har jo i notatene mine at Fredrik Fredriksen Løftemo trolover seg i i 1787 også med en enke. Jeg synes det er rart om jeg skal ha bommet der, for jeg husker det var vesentlig at Ragnil Løftemo skulle være død før Fredrik Fredriksen Løftemo giftet seg igjen, hvis kabalen skulle gå opp.Det er jo faktisk, etter at du kom med giftermålet mellom Fedrik og Maren 1776, blitt tilsammen 7 ekteskap der Fredrik Hongslo, Hongslomo og Løftemo er involvert. Hvem er hvem tro?Til Inger, Jeg mener bestemt at Kirsten døde før Fredrik Fredriksen Løftemo giftet seg 1767 med Ragnild. Kanskje alderen er nevnt der. Problemet er at jeg savner noen av notatene jeg har gjort om denne slekta.Nå er jo statsarkivet stengt også, så jeg får ikke sjekket noe som helst.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Til (10): Er Skylanders avskrift av kirkeboka for Orkdal offentlig tilgjengelig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Til Folke, Det spørs om ikke Fredrik Bie er Marens ektemann nr.2, slik at Fredrik Fredriksen Løftemo blir hennes tredje ektemann 1787. Har du hatt mulighet til å sjekke om Fredrik Bie dør før 1787?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Skylanders avskrifter er ikke offentlig tilgjengelig, men det arbeides med det.Skylanders avskrifter stopper i 1776, så dødsfall til Fredrik Bie får jeg ikke kontrollert.Giftermålet mellom Fredrik Bie og Maret er i 1776, entydig ut fra Skylanders avskrift.Følgende finner jeg hos Skylander: 1727 Fredrik Løften gift med Kari Larsdtr, 1733 Fredrik Fredriksen Echlie gift med Helena Jørgensdtr, 1750 Fredrik Fredriksen gift med enke Magnil Olsdtr, 1776 Fredrik Christian Bie gift med Maret Endresdtr,Følgende finner jeg ikke: 1759 Giftermål med Kiersten Jørgensdt, 1767 Giftermål med Ragnil Mikkelsdt, 1774 Giftermål med Siri Iversdtr. Derimot døde Siri Iversdtr Øren i 1774. Ho ble i 1757 gift med Gudmund Jermundsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

På Statsarkivet står det noen avskrifter av kirkebøker for Orkdal. Disse er plasset i hylla over datamaskinen (som brukes til nett-tilgang). Kanskje dette er Skylanders avskrifter? Jeg har brukt disse endel. Jeg innbiller meg, at det etter ett bestemt år og utetter, er egne kirkebøker for det området (Svorkmo?) hvor Hongslomoen ligger under. Det er vel da ikke i så usannsynlig at noen av de kirkelige handlingene har blitt ført inn i 'feil' kirkebok en gang i blant.Den Fredrik Løften som gifter seg med Karen Larsdatter var jo noe nytt. Skal tro hvem han var.Siri Iversdatter må ha dødd rett etter at hun giftet seg i 1774. Det var jo litt merkelig at hun kaller seg Øren.I et tidsskrift for Orkdalen leste jeg det slik at navnene Hongslomoen og Løftemoen i grunnen ble brukt om hverandre. Var dette tilfelle, eller er dette plasser som ligger ett stykke fra hverandre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Det er tydelig at det er innført poster i kirkeboka for Svorkmo som ikke er med i kirkeboka som Skylander skrev av.Det er naturlig å gå ut fra at den Siri Iversdtr som døde i 1774 er en annen enn den Siri Iversdtr som du oppgir som gift i 1774.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Hongslomoen, Løftamoen og Øiamoen er det samme området, et område på Monsetjåren som ligger mellom gardene Hongslo i sør, Løfta i vest, og Aspjell i Nord.Også Øyum-gardene, som ligger nede i dalbunnen, hadde husmannsplasser.I dagligtale, og i personnavn, vart det også ofte forkorta til Moen eller Mo. Skredderfamilien Mo i Orkdal har navnet sitt herifra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnt Stavne

Schylanders avskrifter er de Torkild viser til i innlegg 15, det er avskrift av følgende kirkebøker:668.A01 Kirkebok Orkdal 1695 - 1716668.C01 Klokkerbok Orkdal 1715 - 1742668.C02 Klokkerbok Orkdal 1743 - 1765668.C03 Klokkerbok Orkdal 1766 - 1776 (Klokkerboken dekker perioden til 1789, men avskriften dekker kun perioden frem til 1776)Det finnes 2 kirkebøker for Orkland i samme periode:671.A01 Kirkebok Orkland 1730 - 1755671.A02 Kirkebok Orkland 1756 - 1794Mvh. Arnt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Erik Olson Solligård 1731-1770 var gift med ei Anne Fredriksdatter f. ca 1734 død 1819 i Orkdal.Kan hun ha noe med denne slektskretsen å gjøre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Nei det tror jeg ikke. Det går klart frem av skiftene (se innlegg 1) hvem barna til Fredrik Fredriksen og Helen Marie Jørgensdatter var.Barnas navn var Fredrik Fredriksen f.1733, Hans Fredriksen f.1736. Ole Fredriksen f.1738 (død samme året), Jørgen Fredriksen f.1744, Martha Fredriksdatter f.1739 og Magnhild Fredriksdatter f.1747.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnt Stavne

I Schylanders avskrifter står følgende:Døpte Pikebørn 1734Alm. Beded. Fredrich Jølmisliens dat. AneFad. Halfer Dahlen, Erich Pederss. Andøl, Giertrud dit., Ane Smaaøren, Beret UstadIngen andre Ane med far Fredrik mellom 1730 og 1740 i avskriften.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnt Stavne

Glemte å ta med følgende fra Schylanders avskrifter:Trolovede 17292. s. i FasteFredrich Hanss. Giølme og Brønell Amundsd. AndallForl Joen Røklef og Joen AndøllCopulerede 17293. Paasked.Fredrich Joenss. Giølme og Brønell Amundsd. da ganske frugtsommeligMå sjekk orginalen for å finne om det er Joen eller Hans som er riktig

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Egentlig er jeg litt overrasket over at ingen viser interesse for Brems slekta. Dette virker jo som en interessant slekt. Jeg har ved flere anledninger sett antydet at far til disse barna er en Nils Hansen Brems. Det kan ikke være tvil om at far til barna i virkeligheten er Nils Mikkelsen (Brems).Nils Mikkelsen Brems var skredder på Orkdalsøra. Det er vel ikke usannsynlig at han kan ha drevet med noe mere enn bare skredderyrket. Det ser jo ut som om slekten er veldig utenlands-orientert og da spesielt mot Danmark og København.Jeg tror det er mere til denne slekten enn det ser ut til å begynne med. Den ene datteren gifter seg tross alt med sønn av borgermester, president og stiftskriver i Trondheim. En annen datter fikk sannsynlighvis en uekte datter med barnebarnet til Lorents Mortesen Angell, som i sin tid var antatt å være en av de ti rikeste menn i landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Det er vel ikke det at slekta er lite interessant. Det er ,for mitt vedkommende, litt forvirrende da Hornemann kaller Nils for Nils Hansen Brems, ikke Mikkelsen. Og han er nordlandshandler, ikke skredder(vel han kunne sikkert vært en nordlandshandlende skredder?). I Orkdalsboka Bind III side 154 står det at presten Hans Edvardsen Meyer eiet gården Engan fra 1722.Sitat:Den 9/8-1740 solgte han eiendommen - 2 spann -til Elisabet Brems eller Braems og søstera, Ane frå Trondheim. Dei var døtre til Nils Hansson Brems som hadde slege seg opp på nordlandshandel og no ville forsyte dei to ugifte døtrene sine med jordegods. sitat slutt. Horneman skriver og at søstera Martha ble gift med Axel Andreassen Tønder, og Karen ble gift med en Jørgen.Karen og Jørgen fikk dattera Helene som ble gift med en Fredriksen som var postbud. Derfor .. het Nils Hansen eller Mikkelsen Brems. Hvor er Nerviksøra ? Hornemann skriver han var fra Ledingsberg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torkild Knudsen

Jeg tok vel litt hard i der. Jeg har ikke noe endelig bevis for at Nils Mikkelsen er deres far. Min personlige mening er at han er faren. Jeg husker ikke om Nils Mikkelsen på Øra er oppgitt å ha etternavnet Brems lenger. Jeg har mistet endel notater i forbindelse med denne slekta.Ifølge de tre skiftene i innlegg 1 er det iallefall disse søsknene: Casper Nilsen Brems cornet i København, Lisbet Nilsdatter Brems på Engen, Marit Nilsdatter Brems gm Axel Tønder, Kirsten Nilsdatter Brems gm Hans Olsen, Karen Nilsdatter Brems ugift. I tillegg har vi den Ane Nilsdatter, som du nevner i innlegg 24.Alle disse seks navnene finnes i skiftet etter Nils Mikkelsen. Av de 14 barna til Nils Mikelsen er det da bare 6 igjen (hvis han er far til de nevnte 6 Nilsbarna). Av disse igjen er det vel bare Karen, Marit og muligens Casper som har etterslekt.Jeg mener det går frem i ett av skiftene at Helena Marie Jørgen Christiansdatter er en datter av Karen Nilsdatter født utenfor ekteskap. Jeg har sett henne benevnt som Helena Jørgensdatter From, men hvis en ser nøye etter i skifteprotokollen må det være Frost det står.Nå det gjelder Nerviksøra er vel dette nede på Orkdalsøra? Jeg mener å huske at dette stedet ligger sånn til at dette området dekkes av kirkebøker for Byneset (inkludert Børsa etc.), dermed får en adgang til kirkebøker ett godt stykke tilbake inn på 1600 tallet. Jeg mener jeg har kommet over nevnte Nils Skredder der.Når det gjelder Hornemann er han for det meste til god hjelp, men han tar noen ganger feil. Kanskje denne gangen.En ting som kan peke mot Nils Hansen er bruken av navnet Hans hos Fredrik postbud barn, men Hans-navnet kan like gjerne komme fra farslekta foreksempel en Fredrik Hansen. Er det noen som kjenner navnet på Nils Hansen Brems sin kone og eventuelt andre barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.