Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Steinar Olsen

[#44839] ny gren av Benestokkslekten i Rødøy/Meløy?

Recommended Posts

Gjest Steinar Olsen

Benkestokk gåte. se bl. a. s. 263Spurte for en tid siden on Nella Nilsdtr og hennes mor Hilken Jensdtr, sistnevntes far er den Jens Kristensen Breivik som nevnes her i skifte nr. 2. Er det noen som kan fylle inn opplysninger om Berits etterkommere?Begynner i Benkestokkboken Gabriel Hansen g. 2. m. Margrethe Johnsdtr (fra s. 124) f. ca 1650 på Gåsvær i Meløy. d. før 1729. Han bodde på Stor-Seløy i Rødøy, da han døde. Barn 1. John Gabrielsen Lenke2. Berit Gabrielsdtr (bosatt på Øysund ifølge Benkestokkboken)3. Margrethe Gabrielsdtr d. før 1729 Hun var gift og hun etterlot 2 barna. John Nilsen b. Margrethe NilsdtrSå til skiftesamlingen nr. 1857 – 1868 tar bare med hans side.På Vågeng i Rødøy skiftes det i 1758 etter Gabriel Johnsen og hans kone Elisabeth (Else) PedersdtrArvinger var 1. Berit Gabrielsdtr (mannens faster) død før 1758 (ikke oppgitt steda. Gabriel Jensen bosatt på Kunnen i Meløy b. Barbro Jensdtr død før 1758 i. Jens Kristensen bosatt i Breivik, Meløy c. Barbro Larsdtr enke bosatt på Grimstad i Meløy (i dag i Gildeskål)2. Margrethe Hansdtr? (skulle vel ha vært Gabrielsdtr) Mannens faster a. John Nilsen bosatt på Segelfore3. Else Larsdtr g. m. Hans Hansen Tønsberg Øysund (mannens faster)Mye tyder på at Jon Gabrielsen er far til denne Gabriel Johnsen som er nevnt her, selv om Margrethe kalles Hansdtr, skiftet som er gjengitt nedenfor bekrefter vel familieforholdetSå til et skifte på Aamnes nr. 2563 – 2595 Skifte 1729 etter Kirsten Larsdtr som etterlot mannen Anders Thomasen Arvinger 1. John Olsen kvinnens morbrora. Ole Johnsen Mælen b. Karen Johnsdtr bosatt på Valle c. Kirsten Johnsdtr død før 1729i. John Andersen Øvre Valle ii. Hans Andersen Øvre Valle iii. Kristen Andersen Enge iv. Berit Andersdtr Meløy v. Else Andersdtr Nesøy vi. Anne Andersdtr Risvær vii. Margrethe Andersdtr Tondnæs viii. Maren Andersdtr Øvre Tjong ix. Kirsten Andersdtr død før 1729 på Nesøy 1. Lisbeth Tollefsdtr Nesøy?d. Margrethe Johnsdtr død før 1729 Stor-Seløyen i. John Gabrielsen ii. Berit Gabrielsdtr iii. Margrethe Gabrielsdtr død før 1729 1. John Nilsen 2. Margrethe Nilsdtr e. Ane Johnsdtr død før 1729 på Øysund i. Melchior Willumsen død før 1729 Øysund, etterlot 3 sønner og 3 døtre ii. Sophie Willumsdtr Vigdelen (Gildeskål) iii. Berit Willumsdtr Sandvik iv. Margrethe Willumsdtr Knudøy (Kunnøy) 2. Nils Olsen Femritz (Gildeskål) Morbror død før 1729, skal ha etterlatt seg barn og barnebarn men hvor mange vites ikke3. Ole Olsen morbror død før 1729, hadde barn og barnebarn ifølge skiftet.4. Karen Olsdtr Femmritz Kvinnens morsøster død før 1729. a. Margethe Hansdtr b. Eli Hansdtr5. Anne Olsdtr kvinnens morsøster, død før 1729 Heller ikke her vites det om hvor mange barn og barnebarn hun har. Dette er jo for det meste nevnt i Benkestokkboken s. 124 – 265 men sønnen Ole til John Olsen er ikke nevnt s. 124.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei.- Ville bare nevne som en kuriositet, at vedr. denne Gabriel Hansen som var enkem. og g.2.m. Margrete Jonsdr. og som blev g.2.m. Nils Jensen, så skulle Gabriel og Jens være søskenbarn. - (enl. 'Kongebrev') --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiBare så det ikke skal bli noen misoppfatninger av meg her. Var det Jens eller Nils Jensen du mente som var søskenbarn til Gabriel Hansen.Det er helst Berit Gabrielsdtr og datra Barbara/Barbro Jensdtr som er hovedinteressen hersiden dette er starten bl. a. på Ellingsenslekten, Bergslekten i Gildeskål/Meløy og Pareliusslekten på Skauvold i Gildeskål, så burde det j være noe innformasjon å hente.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Jeg har notert Nils Jensen, men for all del, jeg kan ha notert feil, dersom det er tvil ? - Det må jeg evt. sjekke. Antar at det var Nils (sk. 1712 og at han var g.2.m. Karen Sjursdr., sk. 1731, som var g.2.m. Jens Hansen fra Sundøya i Rødøy.(ant. sønn av Hans Christensen, sk. 1719.)- Nils og Margrethe fikk KOngebrev i 1674. - En dr. av Jens H. og Karen S., Berete Jensdr., blev g. i Hestmona. --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heidu har sikkert rett, det var vel bare en skriveleif Klipp så skulle Gabriel og Jens være søskenbarn. - (enl. 'Kongebrev') --Alv.-så til Hans Kristensen og Karen Olsdtr Storch som faktisk er av mine aner det og. Nils og Jens Hansen er hans sønner.Den familien har skifter både i Trøndelag/Trondheim og Lødingen.Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei.- Fant du ut hvem som var faren til disse to brødrene Hans og Jens, hvor Hans hadde sønnen Gabriel og Jens hadde sonnen Nils ? - Fant du ut hvem 1. kone til Gabriel Hansen var ? --Alv.--

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Ser at Anne Andersdatter er nevnt over. Her er i tilfelle 'en ny gren av Benkestokslekten' som ikke videre er nevnt i Benkestokboken til Brandt:Som det fremkom av skiftet i 1729 var hun gift til Risvær i Lurøy. Ektefellen var Gabriel Mortensøn (f. ca 1683). Gabriel er sønn av Morten Danielsen Risvær, skipper på bygdefarjekten og leilending på Risvær. Gabriels farfar og oldefar var begge bygdelensmenn i Lurøy.Gabriel og Anna flytter senere til fastlandet og Tonnes hvor de begge er nevnt i hennes skifte i 1749. De er oppført med barna Søren Gabrielsøn og Kiersten Gabrielsdatter. Søren gifter seg med Anna Andersdatter. Er bosatt på Konsvik i Lurøy. Ekteskapet er iflg. hennes skifte i 1776 barnløst. Noe etterslekt etter Kiersten Gabrielsdatter har jeg foreløpig ikke fått sett etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heinesten glemt denne. fant det skiftet. og Sørens skifte er i 1799, han døde barnløs og hans søskenbarn, Anders Kristensen, Husby (Nesna?) og Kirsten Andersdtr på Valla. Dette betyr jo og at hans søster og dør barnløsHar ikke helt oversikt over de to nevnte søslenbarnAnders Kristensen, HusbyKirsten Andersdtr, VallaEr det noen som vet noe her.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Anders Kristensen Husby er Anders Christensen d.y. på Husby. Født på Enge i Meløy i 1751 og sønn av Christen Anderssøn og Berithe Andersdatter. Anders er den som etablerer det som er kjent som Husbygodset.Kirsten Andersdater ble jeg litt mere usikker på. Får komme tilbake til den (om ingen kommer meg i forkjøpet).Merker meg forøvrig at kun to av søskenbarna er begunstiget i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heida er vel teorien at mor til Søren Gabrielsen er datter av Anders Hansen og Kirsten Johnsdtr som og blir farfar til Anders Kristensen d. y.Når det gjelder Kirsten Andersdtr Valle så har jeg foreløbig ingen ide. (pussig at den so har mest penger av de søskenbarna Søren har er den som arver) De er jo ganske mange. Kan det være at boet var konkurs og ingenting var å arve bare gjeld.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Pedersen

Til Steinar, Bare slik at det ikke oppstår noen misforståelser:I mitt notat fra skiftet efter Gabriel Jonsen, står at Margrethe Hansdatter og Else Larsdatter er hans halvfastre - vi har altså å gjøre med tre forskjellige ungekull!. Du kan se på skiftet selv, kanskje der står mere der som er interessant, du finner det i Skifteprotokoll for Helgeland, bok 1, side 38 # 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Vet ikke om det er av interesse, men her er det viktigste av det som står om Anders Christensen under Husby i bygdebok for Nesna bind 1: Anders Christensen den eldre(1755-1821): Da borgeren i Husby Ebbe Christensen Moss døde i 1780 giftet den rike enka Gidsken Buscmann seg med den 25 år yngre Anders Christensen(han var 25, hun var 50). Anders Christensen hadde familiær tilknytning til Benkestokslekten i Meløy, men mor hans hadde tidlig blitt enke og hadde flyttet til Tomeide da Anders var barnet. En bror av Anders som het Christen, ble jekteskipper på Neppelberg med å gifte seg med en gammel enke.En stor del av det hans forgjenger Ebbe Christensen Moss gjennom dyktighet og flid hadde samlet sammen av jordisk gods, ble nå den pur unge Anders Christensens eiendom. Hans første kone var for gammel til å få barn, men hun døde i 1797. I 1799 giftet Anders seg med prestedatteren Anna Cathrine Bernhoft som var 54 år yngre enn hans første kone.Med Anders Christensen d.e. eldre begynte en storhetstid i Husby, og han var driftig og begavet og hadde hele 4 jekter i drift smatidig som han drev bygdehandel og gjestgiveri. Det står også at Anders Christensen skal være omtalt i bind 2, men den bygdeboka har jeg ikke tilgang til før over nyttår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Riksen jr

Her ser jeg at du Anne Lise også blander sammen alle disse Anders Christensen og dette med d.e. og d.y. Den eldre (d.e) og den yngre (d.y) ble brukt for å skille to (halv) søken med samme navn fra hverandre. At også sønnen til Fredrik Christian Bernhoft Christensen, altså barnebarnet til Anders Christensen d.y. på Husby het det samme skaper noe forvirring. Sistnevnte var altså ikke d.y. - det var bestefaren, som også døde lenge før barnebarnet ble født.Til Steinar, Ja her det nok ikke bare teori. Kildene viser at det er Anders Hansen og Kirsten Jonsdatter som felles besteforeldre til både Søren og Anders Christensen d.y. Men når det gjelder hvem denne Kirsten Andersdatter er, blir det mer uklart. Av kandidater jeg tenkte på var umiddelbart Kirsten Andersdatter som var på Harfjell (i Meløy) i 1801, men hun er datter av Sørens kusine Anna Christensdatter (død i mars 1765) og Anders Jonsen, altså ikke noe søskenbarn av Søren. Det kan også være at vi har med et søskenbarn på faren til Sørens sin side, men ingen av brødrene til Søren far het noe på Anders. Samtidig er ingen tanter på denne siden kjent, så muligheten er tilstede.Jeg stusset også på at en av de begunstigste var Anders på Husby. Det var som Anne Lise skriver at gjennom hans første kone, Gidsken Buschman, han fikk startkapitalen til rikdommen. Halvboren Anders Christensen d.e. (Harfjell) levde også og hadde livsarvinger. Da han døde i 1804 ble det ikke avholdt skifte og det kan da neppe ha vært noe særlig igjen i dette boet. Ville tro at han hadde hatt mer nytte av Sørens arv enn Anders på Husby. Skulle det vise seg at det er Kirsten på Harfjell er nok tanken god. Kirsten stelte for onkelen Anders d.e. mens hans gjenlevende avkom hadde reist fra Harfjell.For øvrig Steinar var det vel ikke mulig å bare arve gjeld. Om boet var falitt gikk det heller ut over kreditorene, ikke arvingene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heimye opplysninger her, det er litt tid siden jeg spurte spørsmålet og husker ikke hele bildet jeg hadde i hodet av familieoppsetetGreit å vite at det var rett Anna hvem hvar hun gift med og vor bode hun. (med et sånt navn er det jo ikke lett å finne henne uten sted)Så til det å arve, jod jeg er klar over det, det var bare litt rart at den som hadde mest fikk enda mer, men slik er det vel i dag og.Var borti et tilfelle med Zahl på kjerringøy som tok hele arven etter en fjern slektning siden de som skulle ha den ikke kunne det å styre pengene, for de adde bestandig vært fattig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.