Jump to content
Arkivverket

[#45003] Dybvågpresten Nicolai Sejersløv Tvede og Johanne Meldahl


Guest knut fasting

Recommended Posts

Guest knut fasting

Er det noen som kjenner bakgrunnen til disse to ?Nicolai Sejersløv Tvede, 1779 - 1832, begravet under støpejernskors fra Nes Verk.Johanne Elisabeth Meldahl, hans kone.Kan hun være datter av Oddernespresten Theodor Bergman Meldal og Nikoline Paludan ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Johanne Elisabeth Meldahl var fra København. Hun var søster til jernstøper/murmester Henrich Meldahl, som var 'sjefs-ovnsdesigner' for Jacob Aall på begynnelsen av 1800-tallet. Han etablerte senere (med Aalls økonomiske bistand) sitt eget jernstøperi på Vesterbro i København. Hvorvidt hun også var søster til Theodor Bergman meldal, vet jeg ikke i farten, siden jeg tar dette fra hukommelsen. Jeg skal se hva jeg kan finne i papirene mine i løpet av kvelden.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Tja, det enkleste (og raskeste) er kanskje å klippe et par avsnitt fra noen innlegg jeg har hatt i en annen debatt (nr. 42328).Henrich Joachim Meldahl (1776-1840) kom fra København til Næs verk ca. 1803 og ble der (avbrutt av utenlandsreiser i Jacob Aalls regi) fram til ca. 1810. I 1811 etablerte han så jernstøperiet på Vesterbro. Han giftet seg godt voksen med Benedicta Lovise Pedersdtr. (1796-1845).H. J. Meldahl hadde 4 søsken, hvorav to søstre som slo seg ned på Sørlandet:- Christian Meldahl (1767-1845), kaptein og murmester på Christianshavn, Kbh.; g.m. NN.- Ane Kirstine Meldahl, g.m. orgelbygger G. F. Speer i København.- Marie Meldahl, g.m. Nicolay Thomsen - kontorist (også titulert forvalter) på Næs verk.- Elisabeth Meldahl, g.m. Nicolai (Niels) Seiersløv Tvede. Han var fetter til Jacob Aalls kone, Lovise Stephansen, og i 1806 tiltrådte han (etter Aalls påtrykk) stillingen som personell kapellan hos prost Hans Chr. Thestrup i Holt - en stilling han satt i til Thestrup døde i 1812. Da ble prestegjeldet delt (Holt + Dypvåg/Flosta), og Seiersløv Tvede ble sogneprest i Dypvåg og Flosta. Videre karriere: 1822-1828 - sogneprest i Vestre Moland, 1828 - tilbake i Holt, nå som sogneprest til han døde i 1832 (etterfulgt av Andreas Faye). Paret hadde en datter, Elise Amalie Seiersløv Tvede (f. i Dypvåg 1815). Hun var først gift med den kjente hvalfangeren Svend Foyn. De ble skilt, og hun giftet seg deretter med en Wærenskjold som hun emigrerte til USA sammen med (og hvor han etter kort tid ble myrdet under dramatiske omstendigheter). Der ble hun en pioner, sammen med Johan Reinert Reiersen, for den norske 'koloniseringen' av Texas i 1840-årene. La meg føye til at J. R. Reiersen var sønn til Ole Reiersen, som var degn og lærer i Holt 1813-1841.--------------Min kilde er her Henrich J. Meldahls sønnedatters (datter til Ferdinand Meldahl), Helga Stemanns, omfangsrike (6 bind) biografi om faren: F. MELDAHL OG HANS VENNER (Hagerups Forlag, København 1926-1932).Henrich J. Meldahl og søsknenes foreldre var murersvenn Christian Larssøn Meldahl (f. i Jylland; død i København 1782), g. 1767 m. Cathrine Wendorph (1742-1807). Hvem hans foreldre var vites ikke, men hun var datter til murersvenn Joachim Heinrich Wendorph (f. ca. 1710 i Holstein) og Marie Bertelsdtr. (de ble gift i København i 1739). Cathrine Wendorph var enke og hadde tidligere vært gift med murersvenn Just Henrich Schiørger.Henrich J. Meldal ble for øvrig også tiltulert som murer før han ble jernstøper. I 1804 er han fadder i Holt for datter til kleinsmed Ole Staal og Petronelle Rebekka Aagreen. Da kalles han 'Muurmæster'. Hans mor, Cathrine Wendorph, livnærte seg (jf. Helga Stemann) i sin enkestand 'ved Broderi til Uniformsfrakker'.Helga Stemann skriver ellers lite om Henrik Meldahls søsken (men i de to første bindene ganske mye om billedhugger Hans Hansen!) - men hun bekrefter østrenes kobling til Nikolay Thomsen og Niels Seiersløv Tvede: 'En af Henrich Meldahls Søstre blev gift med en Thomsen, der var ansat ved Jernværket paa Næs, en anden med Pastor Tvede, Lillesand, Norge...'.

Link to comment
Share on other sites

Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg vet dessverre ikke mer om forholdet Stephansen-Tvede enn det som kommer fram i den debatten du finner i lenken til Arnsteins innlegg.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.