Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#45602] Tonje Gislesdtr. Trydal, Gjerstad (A-A), f. ca. 1723. Foreldre?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

I et forsøk på å fylle ut en 'missing link' i slektstreet, etterlyser jeg foreldrene til Tonje Gislesdtr., som jf. Vegårsheiboka skal være f. ca. 1723 i Trydal, Gjerstad (A-A). Hun var gift med Lars Nilsen Hytta, Vegårshei (ca. 1718-1791).Tonje bør ha vært datter til en Gisle Trydal, men dem finnes det, så vidt meg bekjent, flere av. En mulig kandidat er en Gisle Trydal (f. ca. 1684), som antakelig var sønn til Ola Gislesen Trydal (ca. 1649-1733) og Guro Olsdtr. Lunden (f. ca. 1644). Her er det altså en del usikkerhetsmomenter, og jeg etterlyser tips i den videre letingen.Her er Tonje Gislesdtr. i 1801, 78 år gammel og 'kraksiddende' hos sønnen: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et par problemer knyttet til den potensielle faren til Tonje: 1. Jeg har ikke funnet noen hustru. 2. Jf. en FS-opplysning (bidrag fra et LDS-medlem) døde Gisle Olsen Trydal i 1717 (mens Tonje Gislesdtr. altså er oppgitt å være 78 år i 1801). Nå kan selvsagt dette dødsåret være feil, og Tonjes alder i 1801 kan være unøyaktig anslått.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er Tonje Gislesdatters og Lars Nilsen Hyttas barn, slik Vegårsheiboka lister dem opp:1. Gunbør Larsdtr., f. 1761.2. Nils Larsen, f. 1764; g.m. Ingeborg Tengelsdtr. Lia u/Olimstad, Vegårshei (1769-1841).3. Liv Larsdtr., f. 1767.Dessuten hadde Lars Nilsen Hytta sønnen Lars Larsen Vielimyra (f. 1753) i et tidligere ekteskap med Kjersten Clausdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant noen notater fra skiftet etter Tonje Gislesdatters mann, Lars Nielsen. Det er datert Aas i Vegaarsheien, Pl. Hytta, 27/9 1791 og 14/4 1792. Der kalles Tonje imidlertid for Targie Gislesdtr., og Targie er vitterlig et annet navn enn Tonje. Nå er riktignok skrivemåten på enkelte av barna noe underlig, så om vi kan stole på navneformene i skiftet, er jo ikke helt sikkert. De oppgitte, arveberettigede barna er Niels, Gunnild, Ebbør, Gurie og Line.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne K. Landholm

Hei ! Jeg har sjekket litt i Gjerstad bygdebok og finner ingen dame ved navn Tonje/Targie e.l. under Trydal. Men så er heller ikke den aktuelle Gisles ekteskap og evt. barn nevnt.Mulig det er rett Gisle du har funnet og hans mor var Guro Olsdatter Lunden. Ebbør er vel en variant av navnet Ingebjørg/Ingeborg vil jeg tro. Fant dessverre ikke noe som kan bekrefte eller avkrefte dine teorier. mvh. Anne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for letingen. Det er Vegårsheiboka som knytter Tonje Gislesdtr. til Trydal, og den har ofte vist seg å være en 'troløs' kilde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjetil S Eidskard

Kan det vere noko her: *** sorry lista blir uryddig her -mail adr eidskard@frisurf.no *** ****** Direkte etterkommere for Nils Jørgenson Epletveit 1 Nils Jørgenson Epletveit f: omk. 1590 i Åmli? d: i .. +Nn . 2 Gisle Nilsen Trydal f: 1629 d: i ..... +Marte D E Olsdtr .... 3 Ola Gisleson D E Trydal f: 1649 d: ett. 1724 ........ +Guro Olsdtr Lunden f: 1654 d: 1733 ....... 4 Nils Olson Trydal f: 1686 d: 1756 ........... +Kjersti Eriksdtr Vevstad d: 1737 .......... 5 Gisle Nilsson Trydal f: 1731 d: 1792 .............. +Ingeborg Larsdtr Bjorvatn f: 1731 d: 1780 ............. 6 Ola Gisleson Trydal f: 1756 d: i ................. +Anna Mortensdtr Røed f: 1757 d: 1791 ................ 7 Morten Olson Trydal f: 1786 d: 1855 .................... +Anne Jensdtr Assæv f: 1788 d: 1881 ................... 8 Berte Mortensdtr Kaldalen f: 1820 d: 1893

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, det er i det 'beitet' der jeg hypotetisk har plassert Tonje Gislesdtr. - da som datter til Gisle Olsen Trydal. Men ved en sjekk av kirkeboka for Gjerstad i dag så jeg at FS hadde rett i at han døde i 1717. Og det ser ikke ut til at han var gift. Tonje skal ha vært født rundt 1723, så dermed bortfaller Gisle Olsen som far. Jeg finner heller ingen annen Gisle på Trydal i rett alder til å være faren. Og: Jeg kan heller ikke finne noe Tonje Gislesdtr. døpt i Gjerstad +/- 1823. Dermed spørs det om ikke Vegårsheibokas plassering av henne på Trydal, er ren gjetning basert på det litt særegne Gisle-navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Ulltveit-Moe

Tonje Gislesdatter: Jeg har sjekka Kirkebok 2 for Gjerstad prestegjeld (Gjerstad-Søndeled-Vegårshei) for åra 1721 – 1725 og sett på alle fedre som har barn til dåpen i det tidsrommet. Ingen av dem heter Gisle. Det er derfor mest sansynlig at Tonje Gislesdatter kommer anntesteds fra. Har du prøvd å sjekke Gisle-navnet gjennom Familysearch? Jeg holder på med en artikkel om Tonje-navnet, det ser ut til å ha oppstått i første halvdel av 1700-årene i østre halvdel av Aust-Agder. Kirkebokinnførsler etter 1750 bruker stort sett formen Tonje, ved innførsler før 1750 (dåp, giftermålog fadderskap) er de samme personene skrevet Todne, Thone eller Tone. Alle skrivemåtene + Tonje kan være brukt om samme person. Prøv å lete etter Tone/Thodne Gislesdatter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

(9) Takk for letehjelp og tips. Din konklusjon m.h.t. Tonje Gislesdatters opphav stemmer med den jeg selv etter hvert er kommet fram til. Jeg får lete videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg har nærmest automatisk gått ut fra at når det står Trydal i kombinasjon med Gisle-navnet i Vegårsheiboka, så er Gjerstad det siktes til. Men Trydal finnes jo også andre steder, f.eks. i Valle.I FS er det nevnt en Gisle Olsen Trydal f. 1684 i Trydal i Valle. Det må imidlertid være feil, for alt tyder på at det i det tilfellet er den karen fra Gjerstad (død 1717) som jeg tidligere antok kunne være Tonjes far.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Det er godt mulig at VA er et sted å lete. Todne-navnet er vanlig både i Mandalen og Audnedalen på 1600-tallet (relativt sett). Her finner vi også Gisle/Øyu(lf)slekta, særlig i øvre Mandalen, men også i Audnedalen. Kleveland i Finsladn f.eks.Den første jeg har funnet er en Todne Eilifsdotter fra 1417 (DN VI, nr. 399 og 615) som får en part i Sodeland. Jeg mener via omveier å kunne knytte henne til slekten på Asdal i Øyestad. Muligens oldebarn til Eilf Brynjulfsson I med etterkommere på Asdal.SOm tema 39686 viser er ikke dette noen uoverstigelige avstander

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Godt poeng, Kristian. Ellers ser jeg at Tonje Gislesdtr. er nevnt to steder i andre del av Vegårsheibokas bind 3 ('Vegårsheislektstavler'):s. 258 ('Hyttafamilien 1/Vielimyrafamilien 2'):'Lars Nilsen Hytta Vielimyra g. 1. g. m. Kjersten Clausdtr., 2. g. m. Tonje Gislasdtr. Trydal, Gjerstad f. 1723. Ho er 'krakksittende' i Hytta 1801 78-årig hos sønnen Nils Larsen'.s. 263 ('Eldre Vielimyrfamilien 2'):'Lars Nilsen Hytta Vielimyra g. 1. g. m. Kjersti Clausdtr., 2. g. m. Tonje Gislesdtr. Trydal. Bøgsla 1767 er Hytta II'.Nå må det nok en gang legges til at bygdebokforfatteren Hallvard Tveiten er ikke blant dem man kan feste størst lit til. Av og til dokumenterer han sine funn grundig. Andre ganger gjetter han vilt.Når det gjelder Tonje-navnet, kan jeg jo legge til at sønnen Nils Larsen, som Tonje Gislesdatter er 'krakksittende' hos i 1801, kalte den nest eldste dattera si Tonje (f. 1793) - så navnet levde videre i slekta.Ellers: Lars Nilsen Hyttas 1. kone, Kjersten/Kjersti Clausdtr, er ikke mindre vanskelig å plassere!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Litt avhengig av sosial status (bygsel betyr ikke så mye) har du prest i Gjerstad Erik Fredriksson Linland, sønn av Lensmann Fredrik Gautsson Linland, antatt gm en datter av Peder Clausson Friis og med en bror Claus som etterhvert havner på Østre Skogsfjord. Jeg har ikke sett noe nærmere på dette, men den eneste etterkommeren jeg foreløpig har satt opp til presten er Hans Fredriksson Linland. Hvorvidt han har hatt etterkommere andre steder vet jeg ikke og har ikke planer om å undersøke det. Kun et skudd i blinde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for 'skuddet'. Det er i hvert fall verd å undersøke om det også kan bli treff. Navnet Claus er uansett - så langt jeg har kunnet se - et 'fremmedelement' i Gjerstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

FS-IGI har en Kirsten Clausdtr., døpt i Gjerstad 1727 - datter til en Claus Villumsen og ei Anna Eriksdtr.: Lenke.Det kan vel være verd å undersøke henne litt nærmere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser ellers at Claus Willumsen og Anna Eriksdtr. skal ha giftet seg 1720 i Gjerstad (FS-IGI), og at udokumenterte opplysninger i samme kilde hevder at han skal være født sist på 1600-tallet på Ulltveit i Gjerstad...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Paret Claus Willumsen og Anna Eriksdtr. ser ut til å få mange barn i Gjerstad mellom 1721 og 1737. Her - ved sønnen Eriks dåp i 1737 - kalles faren Claus Egderøe: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her har vi vel den samme Erich Claussen (som altså bør være bror til Kjersti/Kirsten Clausdtr.) på plassen Ægderø i Gjerstad i ft. 1801: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Egderø var vel en plass under Gjerstad prestegård?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

FamilySearch har ei Anna Erichsdtr., f. ca. 1688 i Gjerstad (Ulltveit), som kan passe godt til å være Claus Willumsens kone. Foreldre: Erik Fredriksen og Gro Nilsdtr. Kan dette være presten i Gjerstad - Erik Fredriksson Linland - som Kristian nevner i innlegg 14? Det litt pussige er jo i så fall at Claus-navnet da ser ut til å ha havnet på 'feil' side i familien...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

og Willlum var også et Holum-navn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Du skal nok gjennom en generasjon eller to i tillegg. Presten døde ifølge Holumboka i 1657. Her kan det være frem og tilbake.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne K. Landholm

Det stemmer at Egderø ligger under Gjerstad Prestegård, den står omtalt ihefte I av Gjerstad soga. Erik Clausen gifta seg i Egddalen 1759 m Ingeborg Halvorsdotter, dei døpte 2 barn i Egddalen , men var 1763 kommet til Egderø og døpte Anne.Senere døpte dei 5 barn i Egderø.Klaus,Klaus, Ingebør,Anne og Inger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.