Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#45636] Furland, Åmli (A-A) - 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

En Even Torchelsen Furland arbeidet litt på Nes jernverk i Holt i siste del av 1700-tallet. Jeg går ut fra at han var fra Furland i Åmli, som ikke ligger så langt fra Nes verk. Det var flere fra Åmli bosatt i samme område i samme periode. Hvem var hans foreldre?Jeg har en mistanke om at han kan være identisk med den Evind Therchildsen som jf. FS-IGI ble døpt i Åmli 18/3 1746. Far: Terchild Knudsen. Det kan ellers se ut til at det kun er farens navn som er oppgitt i kirkeboka for Åmli fram til et stykke ut i 1740-årene. 14/12 1749 blir ei Birthe Torchildsdtr. døpt i Åmli. Foreldre: Thorchild Knudson og Udbor Torgiusdtr. Disse to er muligens søsken. I så fall er det antakelig snakk om en svær søskenflokk. Er det noen som har utfyllende opplysninger om disse personene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Vielsen mellom Terchild Knudson og Udbor Torgiusdtr. i Åmli 1743 (og jeg har nå fått bekreftet i en privat e-post at de bodde på Furland): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Så til neste hypotese: Det er sannsynlig (men ikke bevist) at Birthe Torchildstr. flyttet til Nes verk-området i Holt og giftet seg med Gunlek Olsen (se bl.a. innleggene 3 og 4 i denne debatten: Lenke). Birthe hadde ei søster ved navn Astrid Torchildsdtr. I 1788 gifter ei Astrid Torchildsdtr. seg i Holt med en Aasul Olsen, og han er sannsynligvis ovennevnte Gunlek Olsens bror. Kan denne Astrid være Birthes søster?Fremdeles mange løse tråder, altså - og jeg er stadig vekk interessert i opplysninger om Furland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Tore Solheim

Jeg viser til siste setning - interesse for opplysninger om Furland i Åmli.Midt på 1800-tallet kom det en artig kar til Vegårshei. Han ble alltid kalt Knut Furland, og det er mange historier om han og hans datter Karen. ----------------- Om KNUT og KAREN FURLAND1830 Knut Olsen (Knut Furland, fra Furland i Åmli ble født1837 Torborg Nilsdtr. Foreldre: Ane Tallaksdtr Hytta (dtr. av Stor-Tallak Hytta)og Nils Olsen Skarstøl(u. ekteskap) Ekteskap: 1857 Knut Olsen Furland, skrevet Ormshammer,der han trolig bodde og arbeidet og Torborg Nilsdtr. da skrevet som UfsvatnBarn: 1858 Ole født på Raudsandmoen 1860 Nils ” ” ” 1865 Karen d.e ” i Grasli. Familien bosatt under folketellingen 1865 hos Ola og Inger Grasli (Grasli var en husmannsplass under Løvnes, Vegårshei) 5.3. 1868 Karen (d.e) død på Langøya 22.2.1873 Karen (d.y) Knutsdtr Furland født på LangøyaKaren Furlands barn: 9.1. 1897 Barn: Alma Constanse Emilie Antonsdtr. (u. ekteskap) Far: Karl Anton Edvard Mikkelsen, fra Laget i Holt Alma født på Raudsandmoen1900 Karen bor på Raudsandmoen sammen med sin mor Torborg, og datter Alma under folketellingen 14.10.1904 Karen fortsatt på Raudsandmoen. Barn: Kaspara Ovida (u.e) Far: Severin Gjermundsen Mjåvatn 1877 – 1941 (senere eier av Vestre Kil) ------------Mine uløste spørsmål:a. Går det an å finne ut noe mer om Knuts opphav? Var han eldste sønn som likevel måtte reise ut? Nes Verk slo vel under seg Furland som mange andre gårder i denne delen av Åmli og Vegårsheib. Når døde Knut?c. Hvordan gikk det med Alma og Caspara?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Per Tore. Selv om jeg har slekt fra omtrent alle de gårdene du nevner, kan jeg dessverre ikke umiddelbart svare på spørsmålene dine. Kanskje andre kan? Jeg skal imidlertid lete litt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg noen notater fra tre skifter på Furland som jeg antar berører slekta til den Knut Furland du omtaler, Per Tore.De er hentet fra Austre Robyggjelaget Skifteprotokoll (dvs. fra avskriftene i skiftekortsamlingen ved Statsarkivet i Kristiansand). Det første har referansen 'prot. nr. 23 A, fol. 154b' og er datert Furland i Åmli 3/5 og 6/12 1827:Det er et oppgivelsesskifte for Knud Olsen (Furland) og kona Ragnhild. Følgende barn er nevnt:1. Ole Knudsen, myndig2. Gunborg Knudsdtr., g.m. Christen Sørensen - Haugenes i Veg.hei?3. Guro Knudsdtr., g.m.Gregers Reiersen Simonstad4. Berthe Knudsdtr., 37 år5. Marthe Knudsdtr., 32 år.--Eldstesønnen her, Ole Knudsen Furland, kan vel passe til å være far til Knut Olsen Furland f. 1830?------------Så er det et skifte fra Furland i Åmli som er mye eldre, men med noen av de samme navnene. Det kan muligens tyde på at vi her har med tidligere generasjoner av samme slekta å gjøre. Det er datert 10/6 1712:Den det er skiftet etter, er Ole Knudsøn Furlands kone, Maritta Thellefsdtr., som er død.Barn: Thellef 12 år, Knud 10 år, Ole 6 år, Peder 4 år, Tørbør 8 år, Guneld 2 1/2 år. Formynder for barna: Ole Knudsen Furland.-----------Formynderen må være faren, eller den Ole Knudsen Furland (som ser ut til å være en annen) som er nevnt i nok et skifte, datert 11/7 1705 og 23/3 1706: Det er et dødsskifte etter kona hans, Ølj Aasufsdatter. - og de har følgende barn: Knud, Thallak og Groe. Det blir ellers opplyst at den avdødes foreldre er Osell Gundersen Imeland (dødsskifte 1700) og Grou Olsdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Knut Furland, f. 1830, er nok den Knud Olsen som jf. FS-IGI er døpt i Åmli 28/11 1830. Foreldre: Ole Knudsen og Kari Knudsdtr. Pussig nok er det åpenbart det samme paret som gifter seg 27/7 1828 - ikke i Åmli - men i Vegårshei. Jeg er ikke pr. nå i stand til å få sjekket dette mot kirkeboka, og de aktuelle årene er dessverre ikke skannet ennå. Dersom de har giftet seg i Vegårshei, betyr ikke det nødvendigvis at de bosatte seg der, men at Kari sannsynligvis var derfra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Tore Solheim

Takk så langt. Det er nok Knut Furlands dåp du har funnet 28.11.1830. Han var nok eldste sønn. Mor hans var trolig fra Vegårshei, men det er foreløpig (før kirkeboka kommer på www) vanskelig å finne ut hvem hun var. Det har vært sterke bånd til Vegårshei, også Knuts kone Torborg kom herfra. Furland ble 'Verkensgård' på 1800-tallet, og Knuts familie har tydeligvis forlatt gården. Det er en helt ny familie som er leilendinger i 1865.Knut døde sannsynligvis mellom 1875 - 88. Merkelig nok har jeg ikke funnet dødsfallet registert i kirkebok/klokkerbok i dette tidsrommet. I 1875 var han bosatt på Langøya (folketellingen) og i 1888 var det Torborg (trolig som enke) som figurerte i min tippoldefars regnskapsbok. Så lenge mannen var i live var det alltid han som ble notert i regnskapsbøkene - så Knut er nok død da.Som jeg nevnte i mitt første innlegg er jeg mest interessert i Knuts barnebarn, Alma og Caspara, som jeg ikke vet stort om. Etter dagens lovverk ville Caspara ha overtatt skoggården Kil Vestre på Vegårshei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Noen timer på Statsarkivet i Kristiansand i dag avklarte en del slektsforhold som er berørt i innleggene 1 - 3. Jeg tittet på noen flere skifter fra Furland og bladde i kirkebøker fra Holt.Følgende er en oppsummering av noe av det jeg fant:Even Torchildsen (innlegg 1) og Birthe og Astrid Torchildsdøtre (innlegg 3) var søsken. Foreldrene var Torchild Knudsen Furland og Udborg Torgiusdtr. Disse flyttet altså til Holt. Broren Lars Torchildsen overtok Furland etter foreldrene, men satte også spor etter seg i Holt i form av en 'uægte' datter som han som enkemann avlet med Lars Albretsen Øvre Nes' hustru, Ingeborg Olsdtr. Krogseie (1780).Even Torchildsen ble 1777 gift i Holt med Mallene Willumsdtr. Werket. Hun hadde fra før to utenomekteskapelige barn med to forskjellige fedre og var datter til Willum (Vilhelm) Tevissen. De var bosattpå Lindlandseie.Birte Torchildsen ble 1778 gift med Gunlek Olsen fra plassen Myren u/Sletta, sønn til Ole Aasulsen Sletta-eie og Maren Halvorsdtr. Ole Aasulsen var sannsynligvis opprinnelig fra Gjerslia i Vegårshei. Gunlek kalles senere suksessivt Krogseje, Soelbergeje og Lilleholteje (Braaten).Astrid Torchildsdtr. ble 1788 gift med Gunlek Olsens yngre bror, Aasul Olsen. De måtte ha kongelig bevilgning 'formedelst Deres begangne Lejermaal, da begge vare u-confirmerede'. Astri hadde født et barn allerede i 1786, der det også opplyses om at begge foreldrene var 'u-confirmerede'. Det pussige er at den oppgitte faren der blir kalt Gunlek Olsen Krogseje. Her må presten ha skrevet feil. Faren må ha vært Aasul Olsen. Det er i hvert fall verd å merke seg at Gunlek Olsen Krogseje ble konfirmert 20 1/2 år gammel i 1778, rett før han samme år giftet seg. Også Aasul Olsen Krogseje og Astrid Torchildsen Krogseje ble konfirmert samme år som de giftet seg (1788).-----------------Går vi bakover i slektshistorien, vil vi finne at Torchild Knudsen Furland (død 1768) var sønn til Knut Evindsen Nedre Eppeland (skifte 1722) og Karen Børulfsdtr. Torchild giftet seg til Furland - først med Birthe Børuldsdtr (skifte 1743), og så med de ovennevntes mor, Udborg Torgiusdtr. (skifte 1773). Udborg var datter til Torgius Syffrensen/Syffersen Furland og Asborg Jonsdtr. (skifte etter begge 1760).---------------Der får jeg stoppe. Jeg har foreløpig ikke funnet noen slektsforbindelse mellom disse personene og den Furlanf-familien som er omtalt i innleggene 4-8.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tar gjerne i mot hjelp til å nøste litt videre bakover i denne slektshistorien.Noe av det jeg nå vet, er følgende:Det var dødsskifte etter Torkild Knudsen Furland 30/11 1768 - 14/2 1769. Arvingene var hans 2. hustru Udborg Terjesdtr. (som det var skifte etter i 1773) og barna fra to ekteskap (Torkilds første kone var Birthe Børuldsdtr - sk. 25/6 1743).Barn fra 1. ekteskap:Marte Torkildsdtr, g.m. Ole Jacobsen Romundstad i Vegårshei.Barn fra 2. ekteskap:Knud Torchildsen, myndig (som altså overtok på Furland)Even Torkildsen 24 år (senere gift i Holt)Berthe Torkildsdtr. (senere gift i Holt)Kari Torkildsdtr.Astri Torkildsdtr. 7 år (senere gift i Holt)Dessuten er følgende personer nevnt i skiftet: Enkens bror Joen Torgiussen Furland, enkens foreldre Torgius Syffrensen Furland og Asborg Jonsdtr., avdødes foreldre Knud Evindsen Eppeland og Kari Børuldsdtr.----------------------------Det var ellers skifte etter Udborg Torgiusdatters foreldre, Torgius Syffersen (Syffrensen?) og Asborg Jonsdtr.m, på Furland 19/3 1760. det blir opplyst at begge da er døde, men ikke når. Asborgs bror og far er da nevnt: Even Jonsen og Jon Evensen Furland.---------------Til slutt - dødsskiftet etter Knud Evindsen på nedre Eppeland i Åmli 29/5 1721 (som samtidig var oppgivelsesskifte for kona, Kari Børuldsdtr.).Arvingene er barna:Evind Knudsen 18 årTorkild Knudsen 15 årTharald Knudsen 12 årMaritha Knudsdtr., ugiftFormyndere for barna: Alf Aasuldsøn Sigridnes (avdødes søskenbarn), Børru Gullaugsøn Haagedal (beslektet med den avdøde i 3. ledd), Joen Næressøn Tved (beslektet i like ledd med den avdøde), Børru Børrusen Vraalstad (enkens bror).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ved skiftet etter Torchild Knudsen Furland i 1768/1769 er det henvist til et skjøte, tinglyst på Eppeland 28/10 1737. Det har følgende referanse: Ø. Rob. pantebok nr. 2, fol. 70 (Eppeland, nedre i Åmli) - og det lyder (i justert avskrift i pantekortsamlingen på SAK) slik:'Skjøte dat. 24/10 1737, tgl. 28. s.m. fra xx) Terchild Knudsøn, før boende på nedre Eppeland, nå på Furland, moren x) Karen Børrusdtr. og hans brødre Eivind og Tarald Knudssønner til Elias Johannesen og kone Maritha Matsdtr. på 7 1/2 ksk i nedre Eppeland. x) Oppg.sk. 1721 e. Kari Børuldsdtr. Eppeland, enke etter Knud Evindsøn (+sk. 1721). xx) sk. 1768 e. avd. Torchild Knudsøn Furland'.----------Begge Torkild Knudsens hustruer ser ut til å ha vært fra Furland. Hustru nr. 1, Birthe Børruldsdtr., er det skifte etter på Furland 25/6 - 8/10 1743. De barna som er oppgitt som arvinger, er Maritha (13 år), Engelif (9 år), Anne (6 år). De to sistnevnte må være døde relativt tidlig, for i skiftet etter Torkild i 1769 er altså bare Maritha (Marthe) nevnt.12/8 - 1/9 1773 er det skifte etter hustru nr. 2, Udborg Torgiusdtr. Arvingene er barna: Knud Torchildsen Furland (myndig), Even Torchildsen Furland (myndig), Berte Torchildsdtr. Furland (22 år), Karen Torchildsdtr. Furland (16 år), Astrj Torchildsdtr. Furland (11 år).Skiftet etter Udbor Torgiusdtr. er også bevart, og av det ser vi at det ser ut til å være hennes mor som var fra Furland:Ø. Rob. prot. 12b, fol. 425 (Furland i Åmli, 19/3 1760). Sk.e. Torgius Syffersen og hustru Asborg Jonsdatter (begge døde). Barn:1. Jon Torgiusen, myndig (+sk. 29/4 1774)2. Syffver Torgiusen, myndig (senere på Imeland)3. Olborg (Udborg) Torgiusdtr. (+sk. 12/8 1773) g.m. Torchild Knudsen Furland (+sk 30/11 1768)4. Astri Torgiusdtr., dødKonens bror: Even JonsenKonens far: Jon Evensen Furland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten presisering av hva jeg gjerne mottar tips om:- Hvem var foreldrene til Torgius Syffrensen/Syffersen (Sørensen/Syversen)?- Hvem var foreldrene til hans svigerfar, Jon Evensen Furland?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Benn Limann

Siden det siste innlegget ditt (12) i 2007, er Åmli Ætt og heim av Egil Fiane og Helge Aabakk kommet ut. Kanskje har du allerede fått oplysningene. Uansett viser jeg til side 380ff:' Torjus var s.a. Syvert Gunnars. og Odborg Olsd.. Dei budde på Eivindstad frå seinast 1671 til kring 1690 og på Hersel i 1694. Syvert var bror til Torjus Gunnars. Dyngedal i Froland. (...) Syvert var truleg frå Vegusdal....' I boka står det enda mer om denne familien.Side 379: Jon Evensen Furland er ført opp som Joen Effuninds. Ø.Vimme f.(1662) d.1701. Det kan se ut som han er sønn av Torbor som var gift med Eivind Syverts. Ø.Vimme. Torborg er muligens datter av Iffuer Suennings. Vestre Furland.Side 388: Torchild Knuds. Nedre Eppeland f.(1698) d. 1768 g.1723 m. Birgitte Børufsd. Gunstveit, Hægland d.1743 g.1743 m. Udbør Torgiusd. V.FurlandBirgitte var trolig d.a. Børuf Jørgens. Gunstveit. Hun kom til Åmli fordi broren var gift med Turid Olsd. Austenå. Torkild og Berte bodde på farsgarden hans på Nedre Eppeland til de kjøpte Midtgard-Furland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, dette er veldig interessante opplysninger. Foreløpig har jeg bare så vidt bladd litt i boka i en tilfeldig bokhandel, men den står på leseplanen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.