Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnstein Rønning

[#45993] Gidsken Schjelderup og Francke, Heide, Meldal,

Recommended Posts

Gjest Arnstein Rønning

Simon Ellefsen har på sine utmerkede sider http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.html Gidsken Michelsdatter, datter av Michel Augustinussen og Anna Jørgensdatter Schjelderup, oppført som gift 1. med Even Meldal Kvikne/Tynset, 2. med Bendix Heyde, sorenskriver.Så har han på samme side Gidsken Pedersdatter Schjelderup, datter av Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Tausan, g 1. med Nils Jenssøn Friis, 2. med Bendix Heide, sorenskriver.Var begge disse Gisken'er gift med Bendix Heide?Så har vi Johan Andreassen Francke, som på enkelte hjemmesider også var gift med sistnevnte Gidsken Pedersdatter Schjelderup. Er det noe hold i dette siste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Bendix var i hvert fall gift med, Gisken, datter av Peder Jørgensen Schjelderup og Clara Tausan, skal vi tro skiftet nedenfor (kanskje Bendix var gift med begge Giskene ??).Gauldal Sorenskriveri skifteprotokoll 1, 1723-31. På film HF-1849.Det aller første skiftet.2/1 1723, Estenstad i Sognedallen Støren.Mademoiselle Maren Schielderup +Søsken i live:1. Monsr Peder Schielderup2. Monsr Jonas Schielderup3. Madame Lucia g.m/Rasbech4. Mad Sara g.m/Løytnant Hønemand5. Gidchen g.m/sal. Bendix HeideAvdøde søsken:1. Kaptein Niels Schielderup barn: a. Løytnant Petter Steffen Nielsen Schielderup b. Sergiant Jorris Nielsen Schielderup c. Clara Nielsd. Schielderup v: Comercel Raad Andreas Schøller d.Elisabeth Christina Schielderup v: Broder Løytnant Schielderup e. Anna Maria Schielderup v: Broder Løytnant Schielderup2. Jørgen Schielderup barn: a. Clara Jørgensd. Schielderup v: Byfognen i Trondheim Jens Hammer b. Conraadine Jørgensd. Schielderup v: Kaptein Christopher Tønder c. Maria Elisabeth Jørgensd. Schielderup v: Farbror Peder Schielderup3. Anna Christina Schielderup barn: a. Torsten Whit b. Jorris Christian Aalborg v: Christopher Bernhoft c. Elisabeth Whith v: Christopher Bernhoft

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg kan ikke svare på om Bendix Heide har vært gift med begge Gidchen her, men jeg har iallefall Gidchen Pedersdatter Scheldrup som gift 1 med Niels Friis og gift 2 med Bendix Heide. Dette har jeg fra boka 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge 1536-1700' av Svein Tore Dahl, men jeg ser at Simon Ellefsen skriver det samme. Der sto det ikke noe om at den Gidchen Pedersdatter Scheldrup det gjelder her var gift med Johan Andreassen Francke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

For ikke å holde på hele kvelden tar jeg bare en kjapp oversikt her:Sorenskriver Bendix Heide i Sør-Odal er først gift med futedatteren Elisabeth Stenkuhl, som er søster av presten Anders Stensen Meldals kone i Grue. Anders er bror av presten Even Stensen Meldal i Kvikne, som er gift med prestedatteren Gisken Mikkelsd. (Schjelderup) Augustinussen (Wivel) fra Beitstad, sistnevnte med mor Anne Jørgensd. Schjelderup fra Skogn, tante til Gisken Pedersd. Schjelderup fra Støren, som altså er andre kone til førstnevnte Bendix Heide. De to Gisken er vel lett å forveksle, så Heide er nok kun gift med niesen, ikke tanten, vil jeg anta.Hvis noen blir litt svimmel av dette, er det bare å ta det med ro en liten stund før neste økt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk for svarene!Til innlegg 2: Ja, det er denne Franck(e) jeg mener. Leiv Skjerve har satt henne inn med et spørsmålstegn, men det er andre som sløyfer spørsmålstegnet.Jeg har en tippoldefar som i over 30 år har vært av ukjent opprinnelse (bl.a. pga feil slutning i ei bygdebok), men i går ble det klart at han er etterkommer av denne Franck-slekten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Skjerve

Jeg tilstår.Dere finner henne her som:Pedersdatter (Schjelderup?) Gidskenhttp://leskjerv.seria.no/aner/0012/15793.htmJeg burde nok også ha sitert 'Innset' side 468'Annichen døde på barselseng da Olagutten kom til verden, men kort tid etter ble Johan oppgift med Gisken Pedersdatter, som da var enke. Hun var trolig en datter av presten til Støren, Peder Schjelderup. Hun hadde fra før en sønn Oluf'Sitat slutt.Arnstein. Din forbinnelse til slekten Franck hører jeg gjerne om. Jeg har brukt mye tid til å søke i denne slekt etter mine røtter,inntil jeg ble klar over at ingen forbinnelse eksisterte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Takk skal du ha, Leiv!Visste du at smelter ved Lovise hytte, Peder Frantsen Franck f ca 1729 - døde 9/6 1814 på gården Sandvig i Markabygda (Skogn)? Det er dette jeg nå har fått opplyst - men har ikke selv sjekket opplysningene. Datteren Ingeborg Franck skal da være mor til min tippoldefar, Ole Olsen Hallanvald.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Hvem er så ektemannen Niels Friis i nr. 4 ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Gidsken Michelsdatter Schjelderup, født 10.08-1666 i Beitstad av foreldre sogneprrst til Beitstad Michel (Michael) Augustinussøn og hustru Anna Jørgensdatter Schjelderup. Hun er barn nr. 1 av 7.Hun giftet trolig i Tynset den 14.03-1687 med sogneprest til Tynset Even Steenson Meldal. De fikk 12 barn som jeg vet om mellom 1688 og 1709. Even dør i 1735. Hun giftet seg ikke flere ganger som jeg vet om.Gidsken Pedersdatter Schjelderup, født i 1670 i Støren av foreldrene sogneprest til Støren Peder Jørgensen Schjelderup og hans 1. hustru Clara (evt. Christine) Nielsdatter Tausan. Hun er barn nr. 3 av 12.Denne Gidsken giftet seg 1. med Niels Jenssen Friss, sønn av Jens Nielsen Friis og Johanna Vinzentsdatter. Han er født i Trondheim 18.04-1628 og dør på Tynset som sogneprest der i 1704. 1 barn som jeg vet om. Gidsken giftet seg deretter den 08.02-1709 med Bendix Andersen Heyde, enkemann etter Elisabeth Johansdatter Steinkul. Hans foreldre var prest Anders Pedersen Heyde og Margrethe Clemensdatter. Bendix var sorenskriver i Østerdalen og bosatt på Vinger. Han dør 19.01-1716, gravlagt 28.01-1716 på Vinger. Gidksen Pedersdatter S. dør i 1742 og blir gravlagt på Vinger 04.05-1742. Jeg har ingen opplysninger om de fikk barn.Disse 2 Gidsken har blitt blandet mye sammen. Heller ikke Lassen klarte å unngå det og har blandet dem sammen i sine notater. Men jeg er rimelig sikker på at det jeg har skrevet her er riktig.Hilsen Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ang. (11): Datidens Vinger dekker vel antagelig også nåtidens Sør-Odal, der Heide og Stenkuhl har tilhold.Til (10): Nils Jenssen Friis er en litt tvilsom prest i Kvikne. Du finner data om han her: [url="http://kvikne.no/page/628>http://kvikne.no/page/628.Til (8) ang. (9): Ifølge Leivs nettside er Ingeborg Franck datter av Anne Taraldsd. Steimoen i Alvdal. Mer korrekt er foreldrene hennes Tarald Eriksen og Ingeborg Pedersd. på Taraldsten (som vel betyr Tarald-steigen) ifølge Alvdalsboka s. 143. Tarald påstås å være fra Vestgård i Stor-Elvdal, men han er ikke nevnt i bygdeboken der. Det her uvanlige Tarald-navnet (i stedet for det normale Torgal) tyder imidlertid på at han ætter fra en av Taraldene ved Koppang, og gjerne på et eller annet vis er ætling av middelalderens Tarald (Torunnsson) på 'Berg' ved Trønnes med sønn Erland Taraldsson, som ifølge tre kongebrev er i slekt Sverreættens konger og får deres vern. Se andre avsnitt i mitt innlegg (8) her:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Siste lenken virker ikke, men den skal lede tril tema 45499 -- innlegg (8).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Om foreldrene til Gidschen Mikkelsdatter har jeg: Mikkel Augustinussen var født 15.09.1636 i Trondheim, og i 1665-84 var han sogneprest i Beitstad. Han døde den 21.01.1684. Den 08.07.1665 ble han gift med Anna Jørgensdatter Scheldrup. De fikk disse barna sammen:a)Gisken Mikkelsdatter født 10.08.1666b)Elisabeth Mikkelsdatter født 13.08.1668c)Andreas Mikkelsen født 01.01.1670d)Anna Mikkelsdatter født 11.11.1671e)Augustinus Mikkelsen født 16.10.1673f)Jørgen Mikkelsen født 19.03.1677, og han døde i ca 1698.g)Mille Mikkelsdatter født 03.08.1679Anna Mikkelsdatter Scheldrup er søster av min ane Maren Mikkelsdatter Scheldrup, og her er hennes noe av det jeg har på henne og anene:1)Anna Jørgensdatter Scheldrup. Hun var først gift med Anders Jensen som var sogneprest i Skogn og Beitstad, og de fikk en datter-Karen Andersdatter som var over 12 år i 1676 Foreldre til Anna Jørgensdatter Scheldrup:2)Jørgen Pedersen Scheldrup som i 1639 var sogneprest i Trondheim. Gift 16.05.1636 med:3)Anna Magdalena Beata Hansdatter Busch. Gift med nr. 2. Deres barn:a)Peder Jørgensen Scheldrup født 26.06.1637. Gift 1 med Clara Nilsdatter Tausan, og gift 2 med Elisabeth Sebastiansdatter White. Disse ble det tatt opp om på 'Trønderslekt' under Frosta like før jul. Han døde 11.08.1721 eller 1729, og ble gravlagt 26.08 1721 eller 1729(fra tråden på Trønderslekt hvor noen ikke var helt enig med seg selv).b)Gidsken Jørgensdatter Schelrup som ifølge Svein Tore Dahl døde 20.09.1665, men i Skogn Historie bind 4 b side 223 døde hun Mickelsdag(29.09)1665. Hun var gift 16.08.1657 med Raphael Madsten Lund som var sogneprest i Skogn. Han ble født 29.06.1630, og døde 04.07.1717.c)Maren Jørgensdatter Scheldrup født ca 1640, og hun døde 26.05.1701 på gården Fremstad i Ørland. Hun var gift i 1660 med Ole Christophersen Tønder som var født ca 1633. Han var sogneprest og stiftprost i Trondheim, og døde 14.01.1684. Disse er blant mine sannsynlige aner(se tema om Maren Renholtsdatter Tønder emne 42 519 her på Digitalarkivet-jeg har ikke fått noe endelig bevis på dette da). De hadde 12 barn.d)Hans Jørgensen Scheldrup som døde som unge)Svend Jørgensen Scheldrup som var bonde på Reistad og Geite i Skogn i 1677 og 1682.f)Anna Jørgensdatter Scheldrup(se anenr. 1 her)g)Susanna Jørgensdatter Scheldrup som var gift med Jacob Augustinussen. Han var sogneprest på Snåsa.4)Peder Jensen Scheldrup født 07.09.1571, og død 27.09.16.1646. Den 08.10.1622 ble han utnevnt til biskop, og avsatt fra stillingen 08.101642. Han var gift 1 med Anna Nilsdatter, og gift 2 med Gidsken Lange5)Anna Nilsdatter. Gift med nr. 4. Deres barn:a)Jørgen Pedersen Scheldrup som døde 25.12.1659(se anenr. 2 her)b)Jens Pedersen Scheldrup som var født ca 1604, og han døde i 1660. Han var biskop i Bergen.c)Niels Pedersen Scheldrup som døde i ca 1653, og det var skifte på han 13.10.1653. Han var residerende kapellan til Vår Frue kirke i Trondheim. Han ble gift med 11.06.1643 med Anna Andersdatter Helkand som ble født 03.01.1627.d)Susanne Pedersdatter Scheldrup som var gift med Søren Hansen. Han var sogneprest i Trondheim Domkirke.e)Anna Pedersdatter Scheldrup som var gift med sogneprest til Nicolaykirken i København.f)Birgitte Pedersdatter gift med Hr.Jens Andersen som var sogneprest i Tingvoll. Hun var gift 2 med Hr.Hans Tausan som var sogneprest i Tingvoll.g)Maren Pedersdatter Scheldrup som var født i 1610, og hun ble gravlagt 01.11.1683. Hun var gift i 1632med Mentz Christophersen Darre som var født 28.09.1598, og døde 04.12.1657. Han var magister, og kronrektor ved Trondheim Katedralskole.6)Hans Gjertsen Busch7)Maren Svendsdatter Oldeforeldre:8)Jens Pedersen Scheldrup som var fra Bergen, og gift med:9)Susanna Leonhardsdatter. Gift med nr. 8. Har foreløbig bare 1 barn på disse:a) Peder Jensen Scheldrup(se anenr. 4 her).10)Nils Lauritsen som er beskrevet som Nils Lauritsen i Agder. Med ukjent kone hadde han en datter:a)Anna Nilsdatter(se anenr. 5 her).Kilder: For det meste 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge 1536-1700', men også Skogn Historie bind 4, og hjemmesidene til Frode Holthe og Simon Ellefsen hvorfra jeg ikke har fått lagt inn alt enda. Disse sidene er det verdt å ta en titt på. Det er også verdt å ta en titt innom Trønderslekt under Frosta hvor Jan Kyrre Berg startet tråden 'Kapellan Ottesen Friis født 1675 på Frosta'. Der kom en inn på Scheldrupene, og tråden ble startet 17.12.2006.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Innlegg 8, 9 og 12:Det riktige er at Ingeborg Franck, f.1767 på Frankplads i Alvdal, er datter av Peder Frantsson Frank, 1729- , g.1764 m/Anne Taraldsd., 1739- , fra Taraldsten i Alvdal. Ingeborgs foreldrene bodde i 1801 i Wiigen, Alstadhoug, Skogn. Peder Frantsson Frank var tidligere gift med Kirsti Margrete Lorensd. Kjeldsberg fra Røros, 04.02.1728-1764.Anne Taraldsdatter var født 1739 på Vivelstad i Åmot av foreldrene Tarald Eriksson, 1698-1767, og Ingeborg Pedersd., 1715-1807, gifte 1735. Denne familien kom altså til Taraldsten i Alvdal.Ingeborg Pedersd., 1715-1807, kom fra Nordre Vivelstad, Åmot. Hennes slekt er nevnt i Åmot bygdebok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Til (15): Interessante opplysninger. Det er tydeligvis mye som mangler i Alvdalsboka, siden innvandringen dit sørfra later til å være ganske stor, noe navnebruken flere steder antyder. Jeg studerte dette litt for noen år siden, og fant en god del flere mulige anelinjer til Stor-Elvdal enn de registrerte, nettopp via litt uvanlige fornavn (i Alvdal). Litt innflytting fra Rendalen forekommer nok også.Vet du forresten om Tarald Eriksen fra Åmot har noe opphav fra Tarald-miljøet på Koppang, som bl.a. finnes på Storstrøm (Halvorsgården) i Alvdal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Einar Steimoeggens bygdebok for Alvdal har sine feil og mangler, men den er bunnsolid, spesielt med tanke på at den ble utgitt tidlig på 50-tallet (påfylt med en ny generasjon tidlig på 70-tallet). Med sine personbeskrivelser og fortellinger fra gamle, gamle dager, som ellers hadde gått tapt, er det kanskje landets beste bygdebok ?Når det gjelder Tarald Eriksson, 1698-1767, så er Erik Eriksson Westgård, 1710-1783, hans broder. Erik var hyttesmed og bodde på Øyen i Alvdal, gift 1746 m/Dordi Knutsd. Sandegga, 1725-1772. De dro til Hornset (19-8) i Ytre Rendalen. Så det kan virke som Tarald stammer fra Tarald-miljøet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Erik Aas

Her er noe jeg har notert som knytter ham enda mer til Vestgård:Gift i Aamot, mini 2, kort 5/8, S.299, trolovet 23/9 1735, gift 16/10 1735.Tarald Erichsøn af Vestgaard og Ingebor Pedersd. Af Vifvelstad. Cautionister Semming Gundersøn Negaard og Jon Olssøn ibid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Takk for interessante svar. Er enig i at Alvdalsboka er en god bygdebok, i likhet med bl.a. Trysilboka, som jeg synes er meget innholdsrik og grundig til å være så gammel som den er, dertil min grandonkels Engerdalsbok, som også forteller en god del utenom slektsregistrene, som gjør stoffet mye mer levende. At enkelte slike bøker har en og annen mangel og inneholder diverse mindre feil bør ikke da veie særlig tungt. Flere brukbare kan nok også nevnes fra Nord-Østerdal.Ifølge Fosvolds etter min mening gode Stor-Elvdalsbok må Tarald Eriksen da være en der utelatt sønn av Erik Sevaldsen (Sevatsen) fra Søstu Messelt på (Nordre) Storstu Vestgård. Moren, Marit Olsd., har vel da gjerne en Tarald som opphav på Vestgård eller Trønnes. Jeg ætter for øvrig selv både fra Kirkemo Vestgård og Sandeggen, så dette er på slikt vis også av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

I lenken i nr. 12 finner jeg:I 1685 døde Kirsten Lossius Friis. I 1689 gifta Friis seg med Bodel Clausdotter, enke etter presten Bredo Stabell i Bodø.Kan dette være riktig ? Hvilken Bredo Stabell er det i så fall snakk om ? Presten som dør i Bodø i 1676 ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Ifølge S.T. Dahls prestebok heter enken etter Bredo Stabell i Bodø i 1676 Tidiken Nilsd. Nevnte Bodil er kanskje heller datter av fut på Nedre Romerike Claus Bastiansen Stabel (f. 1600 ifølge Nermos slektsside)? Han har så vidt jeg husker tilknytning til Stenkuhl / Heide-miljøet i Sør-Odal med forbindelser til Kvikne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

...som ganske riktig dør 1699.; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Lenken i nr. 12 igjen:Faren kom fra Sønderjylland og ble tjener hos baron Rosenvinge i 1620. I 1624 ble han baronens fogd i Fredrikstad. I 1627 ekta Jens Friis frøken Johanne Vincentsdatter, som var kammerpike hos Rosenvinge. De fikk mange barn, den første var Niels. Johanne døde, og da ble Jens Friis gift med rikmannsdattera Anne Schöller i Trondheim.Hvilken Anne Schøller er dette ? Kan det være en sammenblanding med Jens Jenssøn Friis' kone Anna Eilersdatter Schøller ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

(14)Først og fremst. Navnet Schjelderup staves hovedsaklig enten Schielderup eller Schjelderup. Det er meget sjeldent at noen i slekten staver navnet slik du skriver det: Scheldrup.b) Elisabeth Michelsdatter Schjelderup har jeg født 13.02.1668, men det kan godt henne at Erik Berntsen har tolket feil, jeg har fått denne datoen fra hans sider. Hun døde som barn.e) Augustinus Michelsen Schjelderup har jeg født 08.10.1672 i Beitstad. Dette i følge F. Holst sin bok om professor Michael Skjelderup. (Professoren forandret skrivemåten på navnet sitt fra ch til k.) Augustinus er stamfaren for store deler av Schjelderup'ene i Vestfold. Sogneprest til Lardal.Bård Riiber sier på sine sider på internett at Anders Jensen og Anna Jørgensdatter Schjelderup fikk en sønn ved navn Anders, men dette har jeg ikke fått verifisert noe sted.Karen Andersdatter Schjelderup gifter seg med Melchior Anderssen Riber.Peder Jørgensen Schjelderup døde 11.08.1721 i Støren og ble gravlagt 26.08.1721 på Støren, dette i følge kirkebok for Støren, som burde være en pålitelig kilde.Gidsken Jørgensdatter Schjelderup døde i følge Willum Lassen sine opptegnelser 29.09.1665 i Skogn. Navnet til ektefellen er vel Raphael Madssen Lund, sønn av Mads Jenssen Middelfart og Mette Wibe.Maren Jørgensdatter Schjelderup: Willum Lassen kaller gården hun døde på for Freinstad. Og hun og Ole Christophersen Tønder fikk trolig 13 barn.Hans Jørgensen Schjelderup var student da han døde.Svend Jørgensen Schjelderup var også lensmann i Skogn. Han fikk 1 bondedatter, sier Lassen.Jørgen Pedersen Schjelderup døde i følge Arthur Skjelderup i Slektshistoriske Meddelelser om familierne Schjelderup, Holst og Paludan, den 24.12.1657 i Trondheim og ble gravlagt 31.12.1657.Jens Pedersen Schjelderup er i følge Lassen født i Mandal den 14.02.1604. Erling Reksten sier i Appendiks til Krongods og Kongsmenn på Vestlandet, at han døde 02.10.1665 i Bergen og gravlagt i Domkirken.Niels Pedersen Schjelderup døde 03.10.1652 i Trondheim sier Arthur Skjelderup.Susanne Pedersdatter Schjelderup var IKKE gift med Søren Hansen, det var derimot halvsøsteren Anna Pedersdatter Schjelderup (ca. 1627-1701) som var gift med Sogneprest til Domkirken i Trondheim Søfren Hansen (1623-1679).Maren Pedersdatter Schjelderup er født 09.10.1610 i København. Hun dør 02.01.1683 i Trondheim og blir gravlagt ved Domkirken den 11.01.1683. Lassen sier også at Mentz Christophersen Darre er født den 30.09.1598 i Trondheim og at han dør den 05.12.1657.De ovennevte 5 er barn av Peder og Anna Nielsdatter. Peder fikk trolig også 5 barn i ekteskapet med Gidkse Hermannsdatter Lange. En sønn som døde med en gang, Johannes (1625-1625), Anna som ble gift med Søfren Hansen, Birgitte (ca. 1628-1677) gift med Jens Anderssen Thingvold og med Hans Nielssen Tausan, og muligens ei datter til ved navn Anna.Den Anna du har som ble gift med sogneprest til Nicolaykirken eksiterer ikke. Presten til Nicolaykirken det her er snakk om er Oluf Jenssen Kock som var gift med Susanna Jørgensdatter Eriksen, datter av biskop til Stavanger Jørgen Eriksen og hustru Adriane Jensdatter Schielderop, datter av Jens Pedersøn Schielderop, biskop til Bergen og den første Schjelderup i Norge.Jens Pedersøn Schielderop og Susanna Leonhardsdatter fikk totalt 10 barn: Adriane, Katharine, Torbern, Daniel, Otto, Jens, Peder, Marien, Ellin og Christen. 6 av disse barna dør trolig mens de er barn. Dette gjelder Katharine, Torbern, Daniel, Otto, Jens, Marien og Ellin. Resten vokser opp og får egne barn.Hilsen Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Hjertelig takk for alle innlegg! Jeg skal komme tilbake til flere etter hvert.I 'Skogns Historie' II II, står under Sandviken bl.a.: 'Den 16. november 1790 fikk Peder Tronsen (skal være Franzsen som det blir skrevet seinere med et spørsmålstegn bak) bøkselbrev på Sandviig av J.P. Testmann.I samme bygdebok bind VIII, står bl.a. at sønnen Johannes f 1773 var gift 1. m Fredrikke Fredriksdatter, gift 2. m Regine Pedersdatter. Her står også Gisken f 1775 nevnt og sønnen Ole Pedersen Sandvik f 1769 som overtok bygselen i 1812, g 1. m Berit Pedersdtr Ryggen, d 1816. Gift 2. 1818 m Ragnhild Sivertsdtr. Barn: Peder f 1805 g.m. Malena Eriksdtr Mønsterhaugan. Fredrik f 1807 g.m. Olava Olsdtr Næsgård. Ane Marta f 1809 g.m. Anders Olsen Hojemsvald. Berit f 1819 d.s.år. Andreas f 1821. Ole f 1827 d.s.år. Anne Kristine f 1828, d 1829.Ole Pedersen fikk i 1830 skjøte på gården for 130 spd. Ingen av barna overtok gården (men det gjorde en bror av en annen av mine aner, Jens Torstensen Verås).Men så finner jeg i samme bygdebok på gården Lillemarken under Venset: 'Tarald Pedersen fikk i 1806 bygselbrev av Henrik Johansen Venset 'på den under gården Venset liggende husmandsplads Lillemarken kaldet'. Tinglest 6/6 1806. Kona het Malena Jeppesdtr d 1839, 75 år. Det er ukjent hvor de kom fra [sitat fra bygdeboka]. Barn: Anna konfirmert 1816, Peder neste bruker, Bergitte f 1797 g.m. Mads Johnsen Burskaret.Peder Taraldsen f 1795 g.m. Mette Svendsdtr f 1795, kjøpte i 1825 en fjerdepart av jorda og skogen på Venset, og et stabbur. Kjøpekontrakt tinglest 8/12 1826 og skjøte i 1832. Pris 500 spd... de hadde gården til 1835.'Så vidt jeg har forstått, er den nevnte Tarald Pedersen også en sønn av Peder Francke. Vi ser også at navnet Gisken fortsatt er i bruk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.