Jump to content
Arkivverket

[#48085] Peder Benoni Pedersen from Lurøy


Guest Moira Bue

Recommended Posts

Guest Moira Bue

Following research on Peder Pedersen Røra I found the following:- I «Boken om Eidanger» av I. C. Ramberg som utkom i 1918, kan en mellom annet lese om de forskjellige gårdene og slektene i Eidanger. På sidene 472 og 473 finner vi følgende om Røraslegten»:«Omkr. 1750 levet i Opistua paa Røra en mand, som het Lars. Han hadde en søn Nils, der forpagtet Sollid og omkring 1800 blev gift med Anne Marie, en datter av Mikkel Sætre. Gamle Lars hadde ogsaa en datter, Margrete, som i 1776 blev gift med Benoni Pedersen. Han var fra Lure paa Helgeland og kom hernedover som soldat og blev inkvartert paa Røra.I am now looking for help with this 'Nordlænding' from Lurøy, Helgeland. What are his origins?It was also suggested that he might be found in the enrolement lists of Helgeland (1766-1769). Any help would be appreciated.moirap.s. There was a previous topic in 2004 on my Peder Benoni Pedersen which had no resolution so I am trying once more as the enrolement lists were not mentioned

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

Please do not give up yet! Somebody should be able to check the 1769 military rolls for you as well as the census for Lurøy that was taken sometime in the 1760s.Er det noen som sitter med de militære rullene for Lurøy for 1769 (i Svein Edvardsens avskrift) eller folketellingen for Lurøy en gang i 1760-årene (jeg mener at jeg har lest noe om at en slik eksisterer, selv om jeg aldri har sett den selv) som kan slå opp om det var noen som het Peder Pedersen, f. ca. 1745, som kan passe? Som nevnt i mitt innlegg i den andre tråden om denne saken har jeg funnet en Peder Pedersen Hjart som ble konfirmert i Lurøy i 1766, men vet selvsagt ikke om det var han som havnet sørpå landet som soldat og ble gift der.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

The marriage in Eidanger in Telemark 21/8 1777, engaged 26/6 1777 batchelor Peder Pedersen nordlenning and girl Margrete Larsdatter Røra. Witnesses Thor Rasmus. Leerstand and Knud Bentsson Stammeland. LenkeNo Benoni Pedersen.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til Jan: Det er ingen Benoni Pedersen å finne i innrulleringene 1769, og jeg så etter i skiftene da spørsmålet kom opp. Der var det heller ingen Benoni Pedersen å finne.To Moira: Did you know the Age of Benoni i in 1776. It is Church Books for Rødøy on the internet. Lurøy was a place under Rødøy om the time Benoni vas born i Rødøy. I can,t find Benoni in 'Skifter from Meløy, Rødøy, Lurøy, Træna' or 'innrulleringer for Helgeland 1766-69' av Svein Edvardsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

.... There is no Benoni Pedersen in any of the records that I know of. It seems to originste from I.C. Ramberg the author of 'Boken om Eidanger'; I wonder where he got his information from? As someone mentioned in the prvious thread the Benoni may have been some sort of nickname. Peder Benoni Pedersen was aged 56 in the 1801 census and 61 when he died in Eidanger March 1805 which puts his birth 1744-45. Ramberg also has the marriage as 1776 when it was 1777.moira

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sjåvik

What about a person named Peder Pedersen, with an age that puts the birth around 1744-1745, mentioned in the military rolls from 1769 in Lurøy? As mentioned before, I have found Peder Pedersen Hjart confirmed in 1766. Is he mentioned in the military rolls in 1769?

Link to post
Share on other sites
Guest Litta Olsen

Hvis det er av interesse: Jeg sjekket litt om Benoni-navnet og det er en annen form av Benjamin. Men kanskje dere allerede visste det :-)Litta

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Its a Peder Pedersen in Husøen in Træna who was in Lurøy i 1769, but this Peder seems to bee in Husøen, and may bee it was he who died there in 1786. Its 'skifte' on a Peder Pedersen i Husøen in 1786. The Others Peder Pedersen in 'skifter 1686-1780' is too old.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
Guest Per Arne Rødh

Is this the man some of you are talking about in the military rolls? This Peder Pedersen from Rødøe fjerding is 23 years in the rolls 1768-70.LenkeThis Peder Pedersens birthplace is 'Brenberget'. Anyone who know where that is?Per Arne

Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei. For noen år siden slet jeg også litt ned Peder 'Benoni' Pedersen fra Lurøy (iflg. Ramberg). Jeg kom etter omfattende kirkeboksøk til samme resultat som Geir Tverå (innlegg 12). Fra Statsarkivet i Trondheim fikk jeg kopi av 'Anteignelse paa alle de som til Fredrichs-værn af Nordlands Amt 1769 aars første Nafne ere udkommanderet---' 'Peder Pedersen Lundøen 22 aar' gammel 'ligesaa' (tjenestedyktig). Lunderøen ligger i Lurøy kommune (se bygdeboken). Det er ikke holdepunkter for at han er døpt Benoni, som nok er et kallenavn. Hans liv på Røra i Eidanger er vel dokumentert. Han har stor etterslekt. Jeg er gift med en av dem. Hilsen, Fredrik

Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Peder Pedersen f Brenberget fra Rødøe fjerding, 23 år og Peder Pedersen f Dahlen fra Meløe fjerding, 22 år, er de eneste i Innrulleringsmanntal for Helgeland 1768-1770 som stemmer med alderen. PP Dahlen er døpt 1745. Er det noe som hindrer at en av disse kan være rett mann?English: Peder Pedersen born Brenberget, 23 years from Rødøe fjerding, and Peder Pedersen f Dahlen, 22, from Meløe fjerding, seams to be the only men from Innrulleringsmanntal for Helgeland 1768-1770 that fits the right age. PP Dahlen was baptized 1745.Are there anything that hinders one of them to be the right man? [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=mt18001768mi&gardpostnr=1826&merk=1826>Lenke

Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Hei Fredrik! Av en eller annen grunn hadde jeg ikke fått opp ditt innlegg (13) da jeg skrev mitt (14).Interessante opplysninger! Det ser ut som Peder Pedersen Lundøen fra Lurøy er rett mann i listene over utkommanderte soldatene fra Nordland 1769.Men: Mener du han er samme mann som Peder Pedersen født i Brennberget? (Over) Det ligger vel i Hemnes, og ikke i Lurøy? Hva mener du?Per Arne

Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

I am struggling to find the correct answer to this one and had given up, almost... I would be interested to know why Fredrik believes our Peder Pedersen (PP) to be Peder Pedersen Brenberget (see 13). The problem I am having is deciding which PP it is. If PP Dahlen was born in 1745, why is his age given as 22 in 1768-70? If PP Lundøen is 22 in 1769 he would be born 1747; PP Brenberget was baptized January 24 1745.I am aware that one's actual age was not a huge consideration for people struggling to make a living but it makes me reluctant to jump to any conclusion.There appears to be a third possibility, viz. PP Aacherøen/Aakerøen age 24 in 1768-70.I am inclined to accept the 1745 birth date which might bring PP Dahlen back into the picture.PP Røra's dates are inclusive since if he were 56 in the 1801 census he would have been 60 when he died in March 1805. I am inclined to believe the census ages since the seven other family members have the correct ages with the exception of Ole who would be 24 not 25.Fredrik, I am also married to one of PP Røra's descendants through his daughter Laurine. If you would like to share any family research I can be reached at mbue2@yahoo.comNow I have a lot more information than 2 1/2 years ago but I am still as confused .moira

Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Ved nærmere ettertanke… Dette er jo to ulike militærruller: 1. Et generelt innrulleringsmantall for Helgeland 1768-70, som finnes på Digitalarkivet. 2. Det Fredrik siterer fra: Et mantall over de fra Nordland som ble utkommandert til Fredriksvern i 1769. En skulle kanskje tro den som sto i det ene også sto i det andre: Man kanskje ikke...Blant de som dro til Fredriksvern er altså Peder Pedersen Lundøen. Mens innrulleringsmantallet ikke har noen Peder Pedersen født på Lundøen i det hele tatt, ser det ut til.Til Fredrik: Er PP i ”utkommanderingsmantallet” oppgitt FØDT på Lundøen? I så fall kan han neppe være verken PP Dahlen eller PP Brenberget i mantallet. Heller ikke PP Aacherøen, antar jeg. For de har alle et annet fødested. Da er sannsynligvis ikke 'vår' Peder Pedersen med i manntallet i Digitalarkivet i det hele tatt! (Uvisst av hvilken grunn.) Eventuelt kan han være oppført med et annet fødested.To Moira: I have read that they used the following/next birtheday in the 1801 census. But it may be inaccurate. The census was held 1. February 1801.I also am one of Peder Pedersen’s descendants. He is my great-great-great gradfather (tipp-tipp-oldefar). I also am a descendant of his daughter Larine/Laurine. I guess your husband’s line goes through the son Mikkel, who had several children that went to America.And yes, we are all confused...Per Arne

Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik J. Skjørten

Hei.Til Per Arnes spørsmål til meg (innlegg 17) har jeg dette svar: Jeg fikk fra Statsarkivet i Trondheim en liste over utkommanderte, 'fra Rødøe Fierding i Helgelands Fogderie'. 'Med Skipper Hans Hvidtes Jægtfølgaktig til Bergen: Anders Pedersøn Ringen 29 aar gl: tienestedyktig. Peder Pedersen Lundøen, 22 årligesaa. Jon Pettersøn Steensland 19 aar, liden dog frisk'. Fødested er ikke oppgitt. Denne oppgave sier ikke noe om hvor lenge P.P hadde oppholdt seg på 'Lundøen', bare at han oppholdt seg der da han ble utskrevet. Til innlegg 15 vil jeg svare: Jeg la virkelig mye arbeid inn i søk i kirkebøker fra Helgeland på jakt etter P.P.*s dåp. Jeg fant at denne P.P. passet best, men har ikke bevis. To Moira (16). Thank you for your information. I shall pass this on to my wife Marit. she is from Eidanger, born at Klevstrand. Her mother came from Langangen and she was a direct descendant of P.P., 6 generations back. Fredrik.

Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

There’a a very interesting piece of data in the link provided by Geir (inlegg 12) - Hemnes Gård og Slekt, side 539 - 546Peder Torstensøn, f. 1714, d. eller fraflyttet før –63Dette Peder var jo far til PP Brenberget. Det er mulig at etter hans kone døde i 1755 han måtte gi opp bruk på grunn at han var ikke gift. Eller han døde og familie måtte flytte på grunn at ‘vår’ PP, som var det eneste sønn, var umyndig. Så spørsmal er “Hvor flyttet dem til?” Det er kort avstand med sjøen til Lurøy og Aakerøen fra Brenberget.It could be interesting to try and track PP’s other family members to see where they ended up. I will check for confirmation records for more clues, etc.To Per Arne (inlegg 17) and somewhat off topic, the family line is through Laurine Pedersdtr. - Peder Sørensen – Laura Pedersdtr. My husband is still a Norwegian citizen.

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heidette begynner jo å bli interesant.Peder Torstensen som du leter etter flyttet til Sundøya i Rødøy. Det skiftes etter han 1764. Han var gift Han hadde sønnen Peder Pedersen og døtrene Synnøve og Dorthe med Marit Andersdtrher er et lite oppsett på Marit Andersdtrs side1. Generasjon1. Nils NN. Barn: 2. i. Kirsten Nilsdtr. 3. ii. Anders Nilsen. 4. iii. Marit Nilsdtr. iv. Karen Nilsdtr, d. 1765 i Breimo, Nesna. Gift i Nesna kirke, med Ole Pedersen, d. ETTER 1765 i Breimo, Nesna. 2. Generasjon2. Kirsten Nilsdtr. Hun giftet seg med Iver Nilsen. Barn: i. Nils Iversen, f. 1696 i Kjeldal, Rana. 5. ii. Lars Iversen f. 1699. 6. iii. Kirsten Iversen f. 1704. iv. Gabriel Iversen, f. 1706, d. 1740.3. Anders Nilsen, d. 1746 i Dal Øvre, Rana, NO. se s. 18 spalte 1 i Rana bygdebok. Gift 1709 i Rana, med Dorthea Thomasdtr (datter av Thomas Iversen), d. i Dal Øvre, Rana, NO. Barn: 7. i. Marit Andersdtr f. 1709. ii. Ane Andersdtr, f. 1711 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1715. 8. iii. Kirsten Andersdtr f. 1713. iv. Dorthe Andersdtr, f. 1715 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1735. v. Nils Andersen, f. 1717 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Jamtjorden, Hemnes. 9. vi. Thomas Andersen f. 1721.4. Marit Nilsdtr, d. før 1765 i Seljeli, Hemnes. hennes søster Karen dør på Brenmo i 1765 og da blir datter av henne og Ole nevnt gift med Nils Gabrielsen, Seljeli og Hammern. Gift ca 1710 i Rana, med Ole Paulsen, f. 1669 i Hemnes, NO, d. 1740 i Seljehammeren, Rana. Ole: han oppholdt seg på Straumen (1711 - 1714) tok opp rydning under Straumsnes ca 1717. Barn: 10. i. Marit Olsdtr f. 1714. 3. Generasjon5. Lars Iversen, f. 1699 i Kjeldal, Rana, d. 1743 i Kjeldal, Rana, skifte 1743 i Kjeldal, Rana. Gift 1730 i Rana kirke, Mo, med Abelone Evensdtr, f. 1702 i Fagermoen, Rana (datter av Even Perdersen og Berit Eliasdtr), d. 1749 i Kjeldal, Rana, skifte 1749 i Kjeldal, Rana. Abelone: er ifølge farens skifte 'Pæstpige'. Barn: i. Berit Larsdtr, f. 1731. ii. Ane Larsdtr, f. 1733 i Kjeldal, Rana, d. i Kjeldal, Rana. Hun giftet seg med Fordel Olsen, f. ca 1724, d. 1803. iii. Marit Larsdtr, f. 1735. iv. Iver Larsen, f. 1737. v. Even Larsen, f. 1740.6. Kirsten Iversen, f. 1704 i Kjeldal, Rana, d. 1791 i Fagermoen, Rana. (1) Gift 1729 i Rana, med Nils Evensen, f. ca 1696 i Fagermoen, Rana (sønn av Even Perdersen og Berit Eliasdtr), d. i Fagermoen, Rana. (2) Gift 1750 i Rana, med Jens Pedersen, f. 1718 i Alteskjær, Rana, d. 10 mar 1800 i Fagermoen, Rana. Barn med Nils Evensen: i. Marit Nilsdtr, f. 1730 i Fagermoen, Rana, d. i Fagermoen, Rana. ii. Even Nilsen, f. i Fagermoen, Rana, d. i Dal Øvre, Rana, NO. iii. Anna Nilsdtr, f. 1732 i Fagermoen, Rana, d. i Dal Øvre, Rana, NO. hun var ugift. iv. Berit Nilsdtr, f. 1734, d. i Hammaren, Rana. Gift 1759 i Rana, med Hans Holgersen, f. 1727 i Hammaren, Rana (sønn av Holger Hansen og Randi Jensdtr), d. 22 mai 1793 i Hammaren, Rana. v. Abelone Nilsdtr. vi. Dorthe Nilsdtr, f. 1740. hun tjente i 1791 ugift hos krigsråd Coldevin.7. Marit Andersdtr, f. 1709 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Brennberg Indre, Hemnes. Hun giftet seg med Peder Torstensen, d. 1764 i Sundøya, Rødøy. Barn: i. Peder Pedersen, f. i Sundøya, Rødøy. ii. Synnøve Pedersdtr, f. i Sundøya, Rødøy. iii. Dorthea Pedersdtr, f. i Sundøya, Rødøy.8. Kirsten Andersdtr, f. 1713 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1 okt 1797 i Midtstrømmen, Hemnes. at hun var gift på Fagerjord bekreftes av tantens skifte i 1765. (1) Gift 1 jan 1737 i Rana, med Ole Kristensen, f. 3 jun 1708 i Finneid, Hemnes (sønn av Kristen Olsen og Eli Arntsdtr), d. 17 aug 1780 i Fagerjordet, Rana. (2) Hun giftet seg med Lars Johnsen, f. 1739 i Medstrøm, Hemnes (sønn av John Mathiasen og Else Larsdtr), d. 1811 i Medstrøm, Hemnes. Lars: født i 'Grannstua' på Medstrøm, Hemnes. Bruker på bruk nr. 2 'Grannstua' på Medstrøm i Hemnes fra 1760, kanskje sammen med mora inntil 1767. Hans andre ekteskap var barnløst. Barn med Ole Kristensen: i. Anne Olsdtr, f. 1737 i Fagerjordet, Rana, d. 1813 i Nævernes Nord, Mo. (1) Gift 1757 i Rana, med Hågen Pedersen, f. ca 1728 i Nævernes Nord, Mo (sønn av Peder Hågensen), d. 1789 i Nævernes Nord, Mo. (2) Hun giftet seg med Holger Johnsen, f. 1723 i Villen, Rana (sønn av John Olsen og Berit Hansdtr), d. før 1801 i Strandjordet, Rana. ii. Peder Olsen, f. 1749 i Fagerjordet, Rana, d. i Fagerjordet, Rana. Gift 1776 i Rana, med Gjertrud Eriksdtr, f. 1750 i Langfjellet, Rana, NO (datter av Erik Olsen og Gjertrud Monsdtr), d. i Lofthei, Rana.9. Thomas Andersen, f. 1721 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1802 i Dal Øvre, Rana, NO. (1) Han giftet seg med Berit Eriksdtr, d. 1772 i Dal Øvre, Rana, NO. (2) Gift i Mo i Rana, NO, med Ane Gabrielsdtr, f. 1737, d. i Dal Øvre, Rana, NO. Barn med Berit Eriksdtr: i. Anders Thomasen, f. 1749 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Anfiskåen, Rana. Sara var hans andre kone. Gift i Mo i Rana, NO, med Sara Andersdtr, f. 1756, d. i Anfiskåen, Rana. ii. Guri (Golla?) Thomasdtr, f. 1751 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Altermark, Rana. Gift i Mo i Rana, NO, med Christopher Eliasen, f. 1744, d. i Altermark, Rana. iii. Dorthea Thomasdtr, f. 1752 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1804 i Lille-Alteren, Rana, skifte 1804 i Lille-Alteren, Rana. Hun giftet seg med Lars Johnsen, f. 1750 i Lille-Alteren, Rana, d. i Lille-Alteren, Rana. iv. Anne Thomasdtr, f. 1756 i Skonseng, Rana, døpt 18 nov 1756, d. 1824. Gift 1779 i Rana, med Henrik Kristensen, f. 1749 i Kvernhusheia, Rana (sønn av Kristen Henriksen og Berit Gabrielsdtr), d. 6 apr 1818 i Kvernhusheia, Rana. v. Berit Thomasdtr, f. 1757 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 15 des 1827 i Selsøy Store, Rødø, gravlagt 11 mai 1828 i Rødøy Kirkegård. (1) Hun giftet seg med Jens Larsen, f. i Storselsøy, Rødøy (sønn av Lars Nilsen og Ellen Jensdtr), d. 1794 i Storselsøy, Rødøy. (2) Gift 1795 i Rødøy Kirke, med Einar Johnsen. vi. Ellen Johanne Thomasdtr, f. 1761 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 1834 i Feøy, Nesna, skifte 1834 i Feøy, Nesna, yrke jordmor. Hun er ifølge skiftesamlingen Rana 1780-1810 nr. 3539 fra Øverdal i Rana. (1) Hun giftet seg med Nils Hansen, f. ca 1745 i Dønna, d. 1814 i Feøy, Nesna, skifte 1814 i Feøy, Nesna. Nils: hadde vært skatteoppkrever for Coldevin på Dønnes, og soldat lengre sør i land landet. Elen 'var jordmor og meget flink aa væve tøi og skrive kunne hun ogsaa hvilket var en skjeldenhet den tid'. (sitat etter notater: Peder Tønder). (2) Hun giftet seg med Anders Andreassen, f. 29 mar 1775 i Straumen, Hemnes (sønn av Andreas Nilsen og Dorthea Olsdtr), d. 1838 i Feøy, Nesna, skifte 1838 i Feøy, Nesna. vii. Zacharina Thomasdtr, f. 1763 i Dal Øvre, Rana, NO, d. 11 aug 1801 i Stormoen, Hemnes. Gift 1796 i Hemnes kirke, med Peder Andersen, f. 1759 i Stien, Rana (sønn av Anders Andersen og Kirsten Pedersdtr), d. 27 mar 1827 i Stormoen, Hemnes. viii. Abelone Thomasdtr, f. 1766 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Bjerklia, Hemnes. Gift i Mo i Rana, NO, med Iver Johnsen, f. 1746, d. i Bjerknes, Hemnes. ix. Karen Thomasdtr, f. 1769 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Brennberg, Hemnes. Gift i Mo i Rana, NO, med Iver Iversen, f. 1765, d. i Brennberg Indre, Hemnes. x. Kristen (Christopher) Thomasen, f. 1774 i Dal Øvre, Rana, NO, d. i Dal Øvre, Rana, NO. Gift i Mo i Rana, NO, med Pernille Gabrielsdtr, f. 1777, d. i Dal Øvre, Rana, NO. xi. Gabriel Thomasen, f. 1776 i Dal Øvre, Rana, NO.10. Marit Olsdtr, f. 1714 i Seljehammeren, Rana, d. 16 jun 1870 i Seljehammeren, Rana. Gift i Hemnes kirke, med Nils Gabrielsen, f. i Bustnes, Yttern, Rana, d. 19 nov 1867 i Seljehammeren, Rana. Barn: i. Ane Nilsdtr, f. 1744 i Seljehammeren, Rana, d. 1808 i Seljehammeren, Rana. Gift 1771 i Hemnes kirke, med Nils Olsen, f. ca 1749 i Bakken, Bardal, Nesna, d. 8 sep 1800 i Seljehammeren, Rana.Steinar Olsen

Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

Thanks for all that information Steinar (innlegg 20). Things are certainly getting quite interesting! My question is what is the source of your information? According to the site referred to by Geir (innlegg 12) giving the source as 'Hemnes Gård og Slekt' Peder Torstensen and Marit Andersdatter lived at Brennberget Indre and their children were born there. Marit died there in 1755 I am assuming from the entry:-Ved skiftet etter Marit 1755 var boets brutto 63 1 10, avg. 14 2 0. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 2 markkvige, 1 kalv, 8 sauer, 2 værer, 3 lam, 4 geiter, 1 hanegeit, 3 bukker, 2 kje.Steinar's source has the family living at, and the children born at, Sundøya, Rødøy. It seems to me that one of those sources is incorrect, or am I missing something?moira

Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiklipp fra Brennberget i Hemnes bygdebok som ligger på nett4) Torsten Nilsen (ca 1672 1741) var bruker fra 1710 til sin død 1741. g. 1707 m. Syneve Pedersdtr, trolig en datter av f.br. Barn: 1. Johannes, f. 1708, d. 09, 2. Nils, f. 11, d. før 27, 3. Peder, f. 14 (her), 4. Kirstie, f. 17, 5. Tosten, f. 20, 6. Nils, f. 27.5) Peder Torstensen, f. 1714, d. eller fraflyttet før 63, sønn av f. br., fikk bbr. dat. 27.5., tl. 25.10.1742.Han hadde f.e. en datter Mor: Daardi Hansdtr Brennberg.g. 1743 m. Marite Andersdtr (1712 - 1755).Ved skiftet etter Marit 1755 var boets brutto 63 1 10, avg. 14 2 0. Husdyr: 1 hoppe, 5 kyr, 2 markkvige, 1 kalv, 8 sauer, 2 værer, 3 lam, 4 geiter, 1 hanegeit, 3 bukker, 2 kje.Barn med Daardi Hansdtr:1. Abelone, f. 1741,Barn med Marite Andersdtr:2. Peder Pedersen f. 1745,3. Sønneve Pedersdtr f. 1746,4. Dorthea Kierstine Pedersdtr f. 1752.Ellers er jo det et skifte etter Peder Torstensen 1764 i Rødøy Som sikker går an å finne i skannede skifter på nettet her. Se oppe på siden her 'Skanna skiftematriale'Peder er da gift med Kiersten Andersdtr og de har sønnen Jakob i tilleg til Dorthe og Synnøve (trolig gift på Værnes i Rødøy) Dessverre er Peder ikke nevnt på Hans skifte i skiftesamlingen. Har ikke sjekket originalen.Steinar

Link to post
Share on other sites
Guest Per Arne Rødh

Takk for klargjøring, Steinar, om Peder Torstensen Brennberget/Sundøyas familie.Jeg er imidlertid fortsatt usikker på om dette er slekta til ”vår” Peder Pedersen.Jeg lurer på: Hvis jeg forstår deg riktig, så var ikke sønnen Peder nevnt i skiftet etter faren i 1764. Hva betyr det? Bør ikke eldste sønn være nevnt i farens skifte? Var han død, eller kan det finnes andre grunner?Jeg har ikke sjekket de skannede skiftene for Rødøy, jeg er dårlig til å forstå slikt, men jeg går ut fra at du har det fra sikre kilder at Peder ikke er nevnt.Per Arne

Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

Thanks Per Arne for noting that 'Jeg er imidlertid fortsatt usikker på om dette er slekta til ”vår” Peder Pedersen'.However, this is the family of Peder Torstensen Brennberget and I'm not convinced about his family. Is Peder mentioned in Marit Andersdatter's skifte?Also, there is no mention anywhere, except in the church registers, of a second son Johanes, born in 1748. Is he mentioned in Marit's estate. I can't find any death record for him.Marit Andersdatter's death record is very specific about her age, viz. 43 years, 4 months, and 3 weeks! This would put her birth ca. the beginning of February 1712. This excludes Marit Andersdatter Øverdal, baptized September 1709.I found 2 Marit Andersdatter's in 1712 church records for Hemnes/Mo. Marit Andersdatter Rafnaaen (døbt Mars, eller hjemdøpt lest) and Marit Andersdatter Find (døbt Juli).So I am still interested in knowing the source of Steinar's choice of Marit Andersdatter Øverdal.moira

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.