Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Nermo

[#50162] To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet

Recommended Posts

Gjest Per Nermo

Etter avtale med Randi Rostrup gjengis nedenfor et sammendrag av artikkelen «To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet» - En skisse av Randi Rostrup, juni 2007.Artikkelen, eller rettere skissen, publiseres etter avtale med forfatteren, og kan leses på [url="http://www.nermo.org/slekt/hegelund/hegelund-1500.pdf>Lenke. Den består av 10 sider pluss en tavle.Sammendraget (se nedenfor) inneholder også noen kommentarer til den inkluderte tavlen (

bilete2825.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Har skummet gjennom Rostrups skisse, men vil studere den grundigere før jeg evt gir noen kommentar.Det jeg imidlertid ser er at Rostrup har gjort et grundig arbeid, men, som hun selv sier, så er der fortsatt dokumenter som ikke er funnet / studert.Det blir uansett meget interessant å følge Hegelund-debatten videre, og jeg er da også svært nysgjerrig på om vi vil finne en Michel som far til ''Skjervøy-kongen'' Christen (1625-1694), nordlandshandler Jens (1627-1688) og handelsmann Søren (1625-1691), alle nevnt Michelsen Hegelund.Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Synes alltid det er artig å se hvor vi befinner oss i geografien når vi holder på;Opplysningen hos Rostrup om at HEGELUND var i Torum sogn, på halvøyemn Salling i Limfjorden, altså ikke så fryktelig langt unna VIBORG by, gjorde at jeg tok noen søk. Forresten er der en god del fornminner i området, fant jeg ut. Mye spennende å lese om man søker på 'Hegelund Torum Salling'. Denne karttjenesten har jeg hentet mine utsnitt fra:http://www.dkconline.dk/

bilete2829.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Niels Nielsen Hegelund, spr i Sønderaa, Hassing, skal iflg Rostrup ha flere etterkommere, hvorav minst en i Norge. Jeg finner flg hos arkiv.thisted-bibliotek.dk'Gravsten i Korgulvet (Sønderaa kirke) (Ny kgl. Saml., 4 0 , 743): Sepulti hic in Domino qviescunt: Simon Wilhaldus, ex hac vi ta / evocatus ad coelstis Ec / clesiæ consvetudinem A o / 1607. die l3Januarii post / quam vixisset annos 56. / et Parochus hic in Synder / haae et Hørsted fideliss / fuisset per annos 18. Et Nicolaus Nicolai F: Hege- / lundius, qvi cum... annos / Pastor Ecclesiæ hujus Syn / derhaaensis etc: vigilans / fuisset, in Christo pie et pla / cide defunctus est anno / Domini 16- ætatis suæ - / die - cum Uxore sua charissima / Anna Christophari, qvæ obiit A 0 16 - / et liberis Anna Simonis . et Nicol: Nicolai.'som er transkribert til'Her ligger begravet i Herren: Simon Wilhaldus, fra dette Liv kaldet til den himmelske Menigheds Tilstand Aar 1607 d. 13. Jan., efter at han havde levet 56 Aar og havde været en meget trofast Sognepræst her i S. og H. i 18 Aar. - Samt Niels Nielsen Hegelund, der efter at han i - Aar havde været en aarvaagen Hyrde for denne S. Menighed osv., fromt og blidt hensov i Kristus i Guds Aar 16- i sin Alders - Aar paa den - Dag. - Med sin kæreste Hustru Anna Christophersdatter, som døde Aar 16- og sine Børn Anna Simonsdatter og Niels Nielsen'I Skyum skal hans hustru Anne Christophersdtr ligge begravet:'Her ligger begraven Erlig og Gudfrygtig Qvinde S. Anne Christophersdatter. S. H. [dvs.: salig Hr.] Niels Hegelunds, som døde udi Schyum d: 20 Nov. Anno 1639. Anne Christophersdatter var Datter af Hr. Christoffer Hansen Bang (se Nr. 3) og gift med Niels Nielsen Hegelund, Sognepr. til Sønderhaa og Hørsted fra 1607 til sin Død 1631. (Se Sønderhaa Sogn Nr. I.) 'Niels N Hegelund er også omtalt her:'Anneksforhold og Præster i Snedsted.' Af S Ditlevsen, Elsted. Vites det hvem etterkommeren etter Niels og Anne i Norge er?Så lurer jeg på hvem som er foreldrene til Peder Hegelund Povelsen Ancher (1618-1679) fra Starup i Haderslev amt, og som var prest i Lyngdal. Kan han være en etterkommer etter Povel eller Hans Mortensen Hegelund?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Til (4): Foreldre til 'Peder Hegelund Povelsen Ancher' var Paul Hansen Ancharius og Marine/Maren Pedersdatter Hegelund. Hun var datter av biskop Peder Jensen Hegelund.Lyngdalspresten hadde flere søsken i Danmark og Norge (Kristiansand, Mandal, Vanse), blant annet en niese som gjorde som sin oldefar (biskopen) - førte 'opptegnelser', om blant annet slekten sin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk for det, Per. Kunne du tenke deg å legge ut info om Peder H P Anchers søsken og øvrige familie her på forumet?Ellers så tror jeg at Sønderaa må være Sønder Have, senere Sønderhaa, i Hassing;

bilete2830.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fortsatt fra arkiv.thisted-bibliotek.dk :Ja, sognet i Hassing, der Niels Nielsen Hegelund var prest, heter helt riktig Sønderhaa (ikke Sønderaa).Hans hustru Anne Christophersdtr, dtr av Hr. Christoffer Hansen Bang :'Den første Præst kaldes i Wibergs Præstehistorie Simon Villadsen. Eftermanden Niels Nielsen Hegelund døde 1631; Anna Christophersdatter, der, som man kan forstaa har været gift med begge Præsterne, døde i Skyum 1639.'Hennes far er gravlagt i Vaabenhuset, SKYUM: 'CONDITVM HIC EST CORPVS / R. VIRI DNI CHRISTOPHORI IO / HANNIS BONGII PASTORIS SCHY / OMENSIS ET HØRDOMENSIS / ET PRÆPOSITI HASINGENSIS / PER ANNOS XL FIDELISS . EVO / CATI EX HAC VITA ANNO CHRI / MDXCVII ÆTATIS SVÆ LXXII / DIE XXIII MAII.' '(Her er nedlagt Liget at velærværdig Mand Hr. Christoffer Hansen Bang, en meget trofast Præst til Skyum og Hørdum samt Provst i Hassing Herred i 40 Aar, bortkaldt fra dette Liv i Kristi Aar 1597 den 23. Maj i sin Alders 72. Aar.) Under Indskriften staar et Skjold med et Bomærke. Om Christoffer Hansen Bang fortæller Wiberg i sin ”Præstehistorie”, at han var blind og at han skænkede Altertavlen til Skyum Kirke. '

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Til (6): Info om Peder H P Anchers søsken og øvrige familie, følger her. Usikker på om det egentlig burde vært eget tema... Først litt kilder:I Agder historielags årsskrift 48 (1970) står en artikkel av Arne Stuestøl: Lyngdalspresten Peder Anchers Povelsen Hegelund.I Agder historelags årsskrift 53 (1975) står ett tillegg til ovennevnte artikkel.I Agder historelags årsskrift 60 (1984) er artikkelen Maren Cortsdatters slektsopptegnelser.Videre er han omtalt i bygdebøker for Lyngdal (1981 og 1984).Maren Cortsdatter Wegner f. 1657 var datter av Cort Thommessen Wegner (sogneprest i Mandal) og Marine Pedersdatter. Marine var søsteren til Lyngdalspresten. Maren Cortsdatters 160 siders håndskrevne bok ble funnet i 1975. Av innholdet er bla. opptegnelser over hennes slekt, med diverse datoer.Peder H P Anchers søsken var i følge Maren Cortsdatter (opptegnelser i parantes er fra andre kilder):1. Iffuer f. 15962. Hans, 1597-1630, prost i Aabenraa3. Ancher, 1599-1625, lærer i Slagelse4. Hans, f. 16035. Jørgen, f. 1605 (bosatt i Kristiansand)6. Karsten, f. 16077. Chatrine, f. 16088. Margrete, f. 1610, gift 1634 med Christen Søffrensen d. 1654 i Vanse og senere Anders Nielsen (sogneprest i Krisiansand)9. Rachel, f. 1613, gift 1653 med Peder (Baltseren sogneprest til Starup)10. Lisbet,f. 1615 ,gift med Laures Christensen (borgermester i Kristiansand)(11. er Peder selv, f. 1618)12. dødfødt jente i 162013. Marine, f. 1621 gift 1653 (med Cort Thomessen Wegner, sogneprest i Mandal)14. Frederich, f. 162515. Agnete, 1627-1629Far til alle disse 14 var Poul Hansen Ancharius, sogneprest til Starup, død 1635. I følge Bue Kaaes biografi om Biskop Peder Jensen Hegelund (fra 1977) var navnet Poul Ankersen, prest i Starup-Grarup, død 1634. Maren Cortsdatter kan fortelle at han døde mellom 26. og 27. oktober 1635. Tok det med som eksempel på oppgitte datoer som ikke er i samsvar med andre kilder.Mor til 1. - 3. er Chatrine Frederichsdatter, ca. 1678-1600.Mor til 4. - 15. er Maren Pedersdatter Hegelund, 1584-1660Det er utstrakt etterslekt etter Lyngdalspresten Peder H P Anchers.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hjertelig takk, Per,da skal jeg få plottet det inn i databasen min.Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(8:) Cort Thommessen Wegner's hustru var vel Marine Paulsdatter (født 1621), ikke Pedersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Til (10): Paulsdatter selvfølgelig... Andre skrivefeil kan det selvfølgelig også være. Blant annet 'far til disse 14', skal være 'far til disse 15' og fødselsår på Chatrine Frederichsdatter skal være ca. 1578 (ikke 1678).Forøvrig varierer de nevnte kildene mellom det de kaller dansk og norsk skrivemåte på fornavn (f.eks. Maren/Marine - Poul/Povel).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

En kommentar til Mads Hegelund, prest i Vorning. Het han Jensen eller Mortensen?Jeg ser at det danske Institut for Navneforskning - Adkomstregistrering, (de registrerer sted- og personnavn for alle dokumenter i perioden 1513-1550 vedrørende eiendomsforhold til landgods) setter han opp slik: Mads Mortensen Hegelund hr, præst i Vorning, Sønderlyng h (lever 24.2.1559) ; 1535-031 ; u 1545-351, mens de ikke har tatt med farsnavn for de to Morten Hegelund'er i hhv Ålborg og Viborg: Morten Hegelund mester, præst i Ålborg Sankt Budolfi (Bodils) kirke, g m Marine Mortensdatter ; u 1535-049c ; 1539-188 ; u 1539-384 ; 1542-234 ; 1542-645 ; 1545-020Morten Hegelund borger og rådmand i Viborg ; 1537-289 ; 1542-536b ; 1545-016hh ; 1545-039 ; 1545-110lAdressen til instituttet er: http://www.hum.ku.dk/navneforskning/adkomst.htm mvh May T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jeg har også brukt Inst for Navneforsknings adkomtregistrering, men problemet er at vi ikke får innsyn i selve dokumentet, det kan vi, slik jeg forstår det, få innsyn i ved å oppsøke Instituttet.De to dokumentene Mads skal være nevnt i er 1535-031; der nevnes han sammen medKrumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Mads Mortensen Hegelund hr, præst i Vorning, Sønderlyng h (lever 24.2.1559) ; Hammershøj kirke Hammershøj s, Sønderlyng h ; Vorning kirke Vorning s, Sønderlyng h ; Vorning kirkegård Vorning s, Sønderlyng hog 1545-351, der han nevnes sammen medAnders Poulsen bd i Hammershøj ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Mads Mortensen Hegelund hr, præst i Vorning, Sønderlyng h (lever 24.2.1559) ; Niels (Nis) Jensen bd i Kvorning, biskop Jørgen Friisïs fuldmægtig ; Hammershøj Hammershøj s, Sønderlyng h ; Kvorning Kvorning s, Sønderlyng h ; Sønderlyng herredsting ; Vorning s Sønderlyng hHva skjer 24.2.1559, da Mads fortsatt lever; mon tro? Det må vel være et dokument datert denne datoen....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Har sendt en mail til Instituttet om hvordan vi kan få vite innholdet i dokumentene vedr både Mads og Morten.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Det kan virke som Randi Rostrup ikke følger denne debatten, så de som gjerne vil ha hennes kommentarer til sine innlegg eller svar på spørsmål bør kanskje kontakte henne direkte og gjøre henne oppmerksom på det. Det hadde vært fordelaktig om ev. svar fra henne med relevans for denne debatten ble gjengitt her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei igjen,da kan jeg meddele at den i Adkomstregistreringen nevnte Mads Mortensen Hegelund ikke er nevnt med patronym Mortensen i de dokumenter som det referes til; 1535-031 og 1545-351fra (13): De to dokumentene Mads skal være nevnt i er 1535-031; der nevnes han sammen medKrumpen Stygge Jørgensen, hr, mester, biskop i Børglum, senere lensmand Asmild kloster (d 21.1.1551) ; Mads Mortensen Hegelund hr, præst i Vorning, Sønderlyng h (lever 24.2.1559) ; Hammershøj kirke Hammershøj s, Sønderlyng h ; Vorning kirke Vorning s, Sønderlyng h ; Vorning kirkegård Vorning s, Sønderlyng hog 1545-351, der han nevnes sammen medAnders Poulsen bd i Hammershøj ; Friis (af Haraldskær) Jørgen Andersen, hr, til Krastrup, biskop i Viborg, (d 1547 før 26.5.) ; Mads Mortensen Hegelund hr, præst i Vorning, Sønderlyng h (lever 24.2.1559) ; Niels (Nis) Jensen bd i Kvorning, biskop Jørgen Friisïs fuldmægtig ; Hammershøj Hammershøj s, Sønderlyng h ; Kvorning Kvorning s, Sønderlyng h ; Sønderlyng herredsting ; Vorning s Sønderlyng h Her er opplysninger fra danske Institut for Navneforskning - Adkomstregistrering, som jeg har mottatt i dag:-------------------------------------------------1535-031:1535, efter 7. marts før 9. marts. Lokalitet: Vorning Kvorning Hammershøj Sønderlyng'biskop Stygge Krumpne stevner her Mads Hegelund for 3 kirker og kirkegårde som han lod iføres med vold imod hans nådes vilje. at møde i Viborg'Trykt: Da. Mag., 3., 4., 199 (udtog)------------------------------------------------1545-351:Lokalitet Kvorning Hammershøj Sønderlyng'T.... af Sønderlyng Hrd. om at Nis Jensen i Kvorning og Anders Poulsen i Hammershøj altid have ydet sognepræsten i Vorning korskyld (?) m m og havde fæstet deres gårde af her Mads Hegelund og ikke af biskop Jørgen.'Reg.: LV Viborg bisp Nørbæk-Ørum (?) (1467)-1804. (landstingsdom 1571)--------------------------------------------------Jeg har også teksten i dokumentene vedr Morten Hegelund.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Så bra, Arnfrid, at du har fått avklart at Mads ikke er blitt kalt Mortensen i selve originaldokumentene! Merkelig at instituttet bare føyet det til.Skulle gjerne lest hva som sto om Morten Hegelund i originaldokumentene. Kunne du gitt oss også denne teksten?På forhånd takk fra May.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk May,Jeg kan tilskrive instituttet om Randi Rostrups tanker om dette, men jeg vet jo ikke akkurat om det er min oppgave.Hvis du sender meg din mailadresse til affi alfakrøll online dot no, så kan du få kopi av dokumentene.Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Arnfrid, du kan jo henvise Institut for Navneforskning i Danmark til Randi Rostrup's Hegelund-artikkel m/tavle (se linker i innlegg 1). E-mail-adressen hennes finner du vel ....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kan jeg det, ok, da skal jeg gjøre det.Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Fint om ev. ytterligere resultater av slik kontakt blir referert i denne debatten ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Susanne Vogt skriver i brev til meg 26.6.2007;'Kære ArnfridMange tak for henvisningen til Randi Rostrups artikel, der ser ud til at være meget vel funderet for Mads, Mortens og Mortens vedkommende. Det måå være adk 1542:536b, hun efterlyser med hensyn til Mortens rådmandsstatus i 1542. «Offvens» Pedersdatter er nok Agnes. ....'1542:536b:'1542 efter 21. december. Lokalitet: Viborg kbst + Jerusalems kapel. Afsaaet af: Kongl. Majst. har endt og nådeligen givet Morten Hegglund, rådman i Viborg, den forfalden cappell, kallendis Jerusalems cappell liggendis sønden uden for Viborg, at han må afbryde sten og tømmer og den bruge til hans nytte, hvad der er stc.Johan Friis, kansler Trykt: Da. Mag. 3.6.359'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Skal det stå ''Mads, Mortens og Mortens vedkommende'', eller er dette en feil(av)skrift ?På hvilken måte refererer setningen ''«Offvens» Pedersdatter er nok Agnes'' til det øvrige, og fra hvor hentes navnet 'Agnes' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

1. linje: Det står slik i brevet, Per.2. linje: Jeg tolker dette slik at Vogt mener at Offven er identisk med Agnes Pedersdatter, uten at jeg har noe om henne, og at hun her referer til Rostrups artikkel.Vogts e-post er: vogt alfakrøll hum dot ku dot dk , kanskje du kan sette Rostrup i kontakt med henne (jeg har ikke Rostrups e-postadresse).Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

I Randi Rostrups artikkel (ref. innlegg 1) nevnes det at Hans Tausan, luthersk prest i Viborg i 1526 (som 'rådmann' Morten Hegelund skal ha ledet borgernes forsvar av, mot anfall fra biskop Jørgen Friis), skal ha vært gift med en NN Jensdatter Sadolin, søster av magister Jørgen Jensen Sadolin, som senere ble biskop på Fyn.Er dette samme mann som den 'Hans Tausen' som senere ble biskop i Ribe, og far til Dorothea Hansdatter Tausen, som ble g.m. Hans Laugesen (biskop i Ribe fra 1569), død 1594, bror av Marine Laugesdatter, som ble g.m. rådmann/toller/borgermester i Ribe, Peder Mortensen Hegelund (1527-1584), sønn av mag. Morten Hegelund (ca.1493-ca.1568), sogneprest i Vorning og senere i Budolfi kirke i Ålborg ?(Randi Rostrup skriver sin artikkel at det like gjerne kan være sistnevnte (mag. Morten Hegelund) som blir nevnt i Viborg i 1526 i forbindelse med reformasjons-stridighetene, og ikke den 10 år yngre Morten Christensen Hegelund (ca.1504-1574), som ble rådmann først tidligst ca. 1542. Begge disse Morten Hegelund er vist i Randis tavle, gjengitt i innlegg 1 over. Hun mener altså at magisteren het Morten 'Jensen' H., ikke 'Mortensen').

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.