Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#50497] Billedhuggeren Robert Alfred Dietrich (1877-1913) fra Tvedestrand

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Billedhuggeren Robert Alfred Dietrich er i dag glemt av de fleste. Ikke desto mindre finnes det oppslag om ham i de fleste større norske leksikalske verk. Og hovedsynspunktene på hans korte karriere er overraskende unisone: Han var et av de største talentene norsk billedhuggerkunst har hatt. Livet hans ble desverre ikke langt, og kildene kan fortelle at han fra rundt 1905 ble rammet av sinnssykdom - og etter hvert også tuberkulose.Her er imidlertid ikke plassen for ytterligere vurdering av hans kunst, men jeg kan jo i hvert fall nevne at han sannsynligvis lærte treskjæring av sin far, som var snekkermester/møbelsnekker, og at han som ganske ung dro til Kristiania for å bli elev ved Den kgl. Tegneskole - senere til København for å gå i lære hos Gustav Vigelands gamle venn, billedhuggeren Ludvig Brandstrup.Robert A. Dietrichs far var født i Preussen, mora i Kristiansand. Søskenflokken talte (minst) 9 barn. Det nedenstående er et forsøk på en oversikt - og hvis noen lurer på hva denne etterlysningen primært gjelder, så er jeg i første rekke interessert i opplysninger om billedhuggerens aner på morssiden.--------------------Adolf Richard Dietrich, snekkermester/møbelsnekker, f. 1829 i Boragh(?), Preussen; g. 20/11 1862 i Kristiansand m. Olene Aasille Andersdtr., f. 6/9 1843 i Kristiansand. Hennes foreldre: Anders Christensen (død før 1863) og Ingeborg Andersdtr. (f. ca. 1800 i Tveit pr.gj., død etter 1866).Barn:1. Anton Richard Traugott Dietrich, f. 17/3 1863 i Kristiansand. Konfirmert 1877 i Holt (A-A). Margkommentar i kirkeboken: (Til) 'Xania - 96'.2. Emilie Marie Dietrich, f. 5/4 1866 i Kristiansand. Konf. 1880 i Holt. Margkommentar i kirkeboken: 'Udflyttet til Danmark 1891.4.29.'.3. Ingeborg Leonora Dietrich, f. 16/1 1870 i Tvedestrand. Døpt i Holt kirke. Ant. konfirmert i Holt 1884, men konfirmerte årene 1883-84 mangler i k.b.4. Alvilde Teresie Dietrich, f. 20/10 1871 i Tvedestrand. Døpt i Holt kirke. Død i Tvedestrand 12/8 1896 av 'Kvælning'.5. Hugo Volkmann Dietrich, f. 11/10 1873 i Tvedestrand. Døpt i Holt kirke. Konf i Tvedestrand (som fikk egen kirke i 1885) i 1888.6. Valborg Camilla Dietrich, f. 30/5 1875 i Tvedestrand. Døpt i Holt kirke. Konf. i Tvedestrand 1890.7. Robert Alfred Dietrich, f. i Tvedestrand 17/1 1877. Døpt i Holt kirke. Konf. i Tvedestrand 1891. Ft. 1900: Bosatt i Just Høeghs Gade 2 i Kristiania. Billedskjærer (elev ved Den kgl. Tegneskole). 30/4 1902: Flyttet fra Tvedestrand til København. Billedhugger. Senere: Studiereiser til Berlin og Firenze. Debuterte på Høstutstillingen 1901. Død 1913.8. Aasta Otilie Dietrich, f. i Tvedestrand 20/9 1880. Døpt i Holt kirke. Konf i Tvedestrand 1895. Det ble da opplyst at hun var tunghørt. 12/1 1901: Meldt flyttet til Danmark.9. Ernst Rudolf Dietrich, f. i Tvedestrand 7/8 1883. Døpt i Holt kirke. Konf i Tvedestrand 1898. Ft. 1900: Bor hjemme hos foreldrene i Tvedestrand og er titulert 'Handelsbetj. Kolonial'.--------------------------Familien Dietrich i ft. 1865: Mor og eldste sønn bosatt i Kristiansand (Gårdnr. 73b, Ø. 9de Qvartal). Far bosatt i Bendixklev i Arendal ('Flyet der i April 1865').1898: Bosteds'adresse' er da 'Vesterklev, n(edre)' i Tvedestrand.1900: 'Hovedgaden 120' i Tvedestrand.---------------------------Jeg er også interessert dersom noen vet mer om Robert Alfred Dietrichs søsken. Jeg finner kun Ernst Rudolf i ft. 1900 (landsomfattende søk).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg også nevne at det muligens er billedhuggerens besteforeldre på morssiden (Anders Christensen og Ingeborg Andersdtr.) som (jf. FS-IGI) gifter seg i Kristiansand 27/10 1826. Kirkeboka som dekker det aktuelle året, er foreløpig ikke skannet, så jeg kan ikke i skrivende stund få sjekket det nærmere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Noe som også er viktig å få med: Billedhuggerens mor kalles skiftevis Olene Aasille og Aasille Lene i kildene. Det er førstnevnte navnekombinasjon som er brukt ved dåpsinnførselen i 1843.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Svært få av Robert Dietrichs arbeider er bevart. To av dem befinner seg i Nasjonalgalleriet, derav denne skulpturen ('Ung pike'):

bilete2913.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

For om mulig å peile inn moras slekt, kan jeg jo ta med fadderne for de to av billedhuggerens søsken som ble døpt i Kristiansand:1. Anton Richard Traugott Dietrich (døpt 19/4 1863). Faddere: Ingeborg, Anders Christensens Enke (barnets mormor), Anders Andersen, Thomas Lotz, Peter Zernichow og Faderen.2. Emilie Marie Dietrich (døpt 6/3 1866). Faddere: Moderen, Andrea Andersdtr., (....?) Syvert Johnsen, N..? Mikaelsen.Fadderne Anders Andersen og Andrea Andersdtr. kan jo godt være Olene Aasille Andersdatters søsken.------------------Det er selvsagt også viktig å ta med hvem som var faddere da Olene Aasille ble døpt i Kristiansand 29/10 1843: Todne Olsdtr., Fabritius Andersens Hst., P. Johanne Hendriksdtr., Fabritius Andersen, Faderen og ? Christensdtr. Andersen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

1865-telling for 1001 Christiansand Listenr. Side Gardnr Gate Kjøpstad Merknad Tal på garden 109 109 234 73b Ø. 9de Qvartal Christiansand Underskrift: Arne Michaelsen Maler 4 Personnr.Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar 1209 1 1 Ingebør Anders. Huusmoder Vaske, Stryge e 66 k Tved Prgj. 1210 2 Andrea Anders. Datteren ug 33 k Christiansand 1211 3 Olene Dietrich Datter Manden i Arendal g 23 k Christiansand Dietrich Arbeider i Arendhal som Snedker Mester Flyet der til i April 1865 1212 4 Richart Dietrich Sønnen ug 3 m Christiansand

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Litt mas til - og så skal jeg tie stille en stund: For å vise at Robert Dietrich fremdeles kan ha aktualitet som kunstner, tar jeg med et bilde av den skulpturen som var representert på utstillingen 'Angstens uttrykk' i Henie-Onstad kunstnersenter 2005-2006 ('Ung gutt'):

bilete2914.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

He he - så klarte jeg ikke å holde kjeft så lenge likevel. Jeg fant nemlig nettopp en ny opplysning (k.b. for Tvedestrand) om ei av billedhuggerens søstre (hun jeg manglet konfirmasjonsopplysninger på):Utflyttet til Kristiania 15/5 1894: Ingeborg Eleonore Didrich, f. 16/1 1870. Konf. 1884. Skal giftes i Xania.Jeg finner henne imidlertid fremdeles ikke i ft. 1900.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Mer mas! For nå fant jeg litt mer detaljerte opplysninger i klokkerboka for Kristiansand ved vielsen mellom billedhuggerens foreldre.Adolf Richard Dietrich er der oppgitt født i Boragk, Preussen, Sachsen%Xiand(?). Far: Kastor Dietrich. Olene Aashilde Andersdatters far er oppgitt som 'Wægter paa Tugthuset' Anders Christensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nok en tilføyelse: Det dukket plutselig opp en hittil uoppdaget søster av billedhuggeren i ft. 1900 for Bærum (gården Fagerli):Henriette Diedrich, f. 1879 i Tvedestrand. Elev av handelsskole (Husbestyrerinde). Samme sted bor også to små jenter, som må være hennes nieser: 1. Gudrun Diedrich, f. 1896 i Kristiania og 2. Mathilde Diedrich, f. 1897 i Kristiania. Begge er presentert som 'Broderens barn'. Og 'Broderen' må her være billedhuggerens eldste bror, Anton Richard Traugott Dietrich (f. i Kr.sand 1863), som ifølge kirkeboka for Tvedestrand flyttet til Kristiania i 1896. Han er muligens da død før 1900, siden han ikke er å finne i folketellingen.Ved oppslag i kirkeboka for Tvedestrand får jeg bekreftet Henriettes identitet (f. 28/2 1879, knf. 1894). Blant fadderne ved dåpen i Holt kirke er den eldste broren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Ingeborg Leonora Dietrich ble ganske riktig konfirmert i Holt i 1884: Lenke Konfirmasjoner for årene 1883 og 1884 er altså oppført i kirkeboka, det er indekseringen som er mangelfull.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk skal du ha, Gunnar.Jeg kan jo samtidig tilføye at jeg leser opplysningene om farens føde- og bosteder ved vielsen i Kristiansand slik: Han er åpenbart født i Preussen (her flere kilder samstemte). Så har han antakelig bodd en tid i Sachsen før han flyttet til Kristiansand ('Xiand'). Jeg kan ikke helt få den lille byen Boragk til å ligge i Preussen, men...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg det 11. barnet til Adolf Richard Dietrich og Olene Aasille Andersdtr. - en sønn som døde før han fylte to år, og som billedhuggeren åpenbart er oppkalt etter:- Robert Alfred Dietrich (Deitrich), f. 17/11 1867, døpt i Holt 1/6 1868. Det lange tidsspennet mellom fødsel og dåp KAN tyde på at familien har flyttet til Tvedestrand mellom de to begivenhetene (datteren f. 1866 ble født i Kristiansand).Robert Alfred I døde 13/9 1869 og ble begravet fra Holt kirke 18/9.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En av billedhuggerens søstre var Valborg Camilla, f. 1875 i Tvedestrand. I ft. 1900 finner jeg en Walborg Camilla f. 1875, bosatt i Underhaugsveien 9 i Kristiania (den eneste med det navnet i hele folketellingen). Hun er gift med den danskfødte malersvennen Wogelius Pedersen (f. 1874). Hennes pikenavn er ikke oppgitt i tellingen. Hun KAN være en god kandidat, selv om det står at hun er f. i Kristiania.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg henter opp igjen denne gamle tråden, siden kirkebøkene for Kristiansand jo er skannet siden jeg skrev innlegg 2. Robert Alfred Dietrichs besteforeldre på morssiden giftet seg i Kristiansand 27/10 1826: Lenke Brudgommen, Anders Christensen, er da oppgitt å være 30 år, f. i Kristiansand, men 'opdraget paa Aalefier'. Han er sønn av 'Gaardmand Christen Guttormsen' fra Ålefjær. Bruden, Ingeborg Andersdtr., er 25 år og f. i Tveit - og datter til husmann Anders Nielsen.Så får jeg etter hvert prøve å nøste videre bakover i billedhuggerens morsslekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg finner Anders Christensen med foreldre og søsken på Ålefjær i Tveit i ft. 1801 - men der er faren kalt Christen Gulofsen (ikke Guttormsen): Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det siste er nok rett, for når Anders Christensen blir døpt i Kristiansand 2/8 1796, heter foreldrene Christen Gullufsen Aalefiær og Anne Andersdtr.: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser nå at Robert Alfred Dietrichs morsslekt nok er konsentrert om Tveit, Birkenes, Iveland, Oddernes og Torridal (med 'utløper' bl.a. til Kornbrekke i vestre Moland) - og at flere linjer går tilbake til den gamle Hamre-/Ve-slekta i Tveit. Guloug-/Gulof-navnet er da formodentlig 'arvegods' etter Guloug Hamre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenke til artikkel om Robert Alfred Dietrich i Store Norske Leksikon: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Anders Christensens far var Christen Gullofsen Ålefjær, f. 1754 på Leesland i Iveland. Foreldre: Guloug Syvertsen Mollestad, f. 1724 i Birkenes, død 1800 i Ålefjær - og Rannei Aslaksdtr. Øina, f. ca. 1720 i Iveland, død ca. 1790 i Ålefjær. Hun hadde tidligere vært gift med Anders Christensen Leesland.Anders Christensens mor: Anne Andersdtr., f. 1767 på Mollestad i Birkenes, død 1818 i Ålefjær. Hun var datter til Anders Guttormsen Mollestad (1726-1796) og Rakel Ellefsdtr. Lømsland (1746-1823). De var bosatt på Lømsland i Tveit.Anders Christensens hustru, Ingeborg Andersdtr., ble f. 1800 i Tveit (nærmere bestemt på Grødum, som formelt sett ligger på Birkenes-siden av grensa Tveit/Birkenes. I 1801 er faren, Anders Nielsen, husmann på Grødum. Mora heter Ragnild Joensdtr. Antakelig er de identiske med paret Anders Nielsen Kornbrekke og Ragnild Johnsdtr. Vinvand (?), som giftet seg i Vestre Moland i 1797. Kornbrekke er nabogård til Grødum, men lå i Vestre Moland (nåværende Lillesand).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Robert Dietrich i godt selskap: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg henter denne tråden fram igjen for å korrigere en åpenbar feillesning av navnet på Robert A. Dietrichs farfar (se innlegg 9). Jeg har studert de aktuelle kirkebøkene for Kristiansand på nytt, og da billedhuggerens foreldre (Snedker Adolf Richard Dietrich og Pige Olene Aasille Andersdtr.) giftet seg 20/11 1862, kalles brudgommens far Pastor Dietrich i klokkerboka (ikke Kastor). At det virkelig står pastor, mener jeg bekreftes av ministerialboka, der jeg er nokså overbevist om at han presenteres som 'Præst i Boragk Carl H. Dietrich': Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo da kanskje repetere at Robert Alfred Dietrichs far - Adolf Richard Dietrich - må ha kommet til Kristiansand rundt 1860 (eller noe før). Av profesjon var han snekker, og alderen ved vielsen i 1862 tyder på at han må være født ca. 1829. Oppgitt fødested er Boragk i Preussen/Sachsen (litt uklar plassering) - der hans far igjen (altså billedhuggerens farfar), Carl H. Dietrich, var prest.Boragh ser ut til å være en liten 'Dorf' i det tidligere Øst-Tyskland: http://de.wikipedia.org/wiki/Boragk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Robert Alfred Dietrich bodde, som nevnt i innlegg 1, i Just Høeghs Gade 2 i Kristiania i 1900. Yrkestittelen var da billedskjærer.Hvor er Just Høeghs gate? Jeg har ikke klart å finne den på noe bykart.Det kan se ut til (jf. alle beboerne) at det lå en stor leiegård på den adressen i 1900. Blant dem som står nevnt sammen med Robert Dietrich (som i tellingen kalles Alfred R. Dietrich), er malerne Anders C. Svarstad (som senere ble gift med Sigrid Undset) og Samuel Egilson Tveit. Begge disse er titulert 'Dekorationsmalere' i 1900.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.