Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ole Olsen

[#52294] Samuel Pedersen Mandal og Anna Cathrina Jensdatter Lerche

Recommended Posts

Gjest Berit Knudsen

Veldig usikkert: Samuel Pedersen Mandal f. 1718 - 1803 Eidsvoll. Gift med Anne Cathrine Jensdt. (Lerche?) fca. 1722. Datter av Jens Tordsen (ca.1696-1748)Olstad Gjerdrum, gift 1731? Karen Bentsdt.(ca.1700-etter 1748). Kanskje hans 2.kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Samuel og Anne Cathrine bodde muligens på Sander, Strøm, S-Odal. Det ser ut til at de fikk mange barna der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Du finner noe på sidene til Mona Årnes (nr.114)Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Olsen

Til (2) Hvor kommer opplysningene fra at Anna Cathrine er født i Gjerdrum? Sidene til Mona Årnes gir samme opplysning. Der hevdes det også at Samuel er født i Gjerdrum. Jeg har bladd gjennom kirkebøkene for Gjerdrum fra 1715 - 1740 uten å finne noen av dem.Derimot vet jeg at de bodde en tid på Smedstad i Gjerdrum etter at de flyttet fra Sør-Odal, men før de kom til Eidsvoll.De døper en datter Inger Margareta i Gjerdrum i 1772. Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

(2). Jeg fant det på FS, og det er derfor jeg også skrev 'veldig usikkert'. Jeg vet ikke om det finnes bygdebok fra Gjerdrum. Håper det, for da er det vel fort gjort å sjekke Olstad gård.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Side 289 i BB I for Gjerdrum under Olstad er nevnt en Torer Justesen f, ca. 1652 som giftet seg for 2.g. 1703 med Kirsti Larsdtr. fra Grøsaker i Holter. Barn: Jens, f. 1705, gm Kari Berntsdtr. og bodde ved Odals jernverk. I samme bok under Smestad nevnes Samuel Mandal som født ca. 1718, bodde i 1801 på Sneisrud i Eidsvoll, gm Anne Cathrine Jensdtr., f. ca. 1734 (søster til Elisabeth Marie Jensdtr., gm Torer Olsen V.Åmot). Barn født her: Inger Margrete 1772. Mandal kjøpte i 1792 Siggerud i Eidsvoll og hadde seinere en svigersønn der og en sønn på Sneisrud i Eidsvoll. Garden her solgte han alt i 1781 til en anne svigersønn: Gulbrand Larsen fra Ø. Hønsi, f. 1742 g. 1776 m Elen Marie Samuelsdtr.Mandal, f. 1752, d. 1784.under Øvre Sander i Sør-Odal BB IV s. 306: Etter at Pål Hansen var død, kom garden på handel, og lensmann Samuel Mandahl kjøpte den. I 1762 hører vi at Sander var lensmannsgard i Odalen. Mandahl var gm Anna Cathrine Jensdtr.. Barn: Jens Smit 1749-53, Hans f. 1755 (faddere bl.a. Gudbrand Taul og Hans Grimsland), Johanne f. 1758 (faddere bl.a. fra Skårer), Kirsten f. 1761, Samuel f. 1764, Jacob f. 1766.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Olsen

Takk til Berit og Carsten, da har jeg litt mer å gå etter. Det kan se ut som Anne Cathrine Jensdtr er født i Odal, og at det er hennes far som er fra Olstad i Gjerdrum. Jeg er fortsatt litt usikker på fødselsåret. Hvis hun virkelig var født i 1734, må hun ha giftet seg før hun fylte 15.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Hvis hun var født 1734, var hun 14 ved giftemålet og 15 da hun fikk første barn. Ingen umulighet, men svært lite sannsynlig. Aldersangivelsene i 1801 kan variere både 3 og 5 år i pluss og minus

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Øivindsson Lunde

Samuel Mandahl paa Snesrud ble gravlagt 26. mai 1803, 85 år gammalLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest David Widerberg Howden

Hei Lurte litt på om noen visste om hvor Anna Cathrine har fått etternavnet sitt fra??. Hennes antakelige forfader het jo Torer Justesen. Og jeg har nemlig en forfader som hetKNUD JUSTESEN LERCHE(Nevnt som Justesen i en bok fra min oldemor).Han ble gift 1 August 1744 i Vår Frue kirke i Trondhjem. Med: Signille(Signild)Jacobsdtr. Han er nevnt som enkemann I tillegg har jeg registrert en ved navn Maren Jensdatter Lerche(1650-1734) som ble gift med Clemet Anderssøn Heia(Bodde i Sør-Odal).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Olsen

Vet ikke hvor Lerche-navnet kommer fra. Jeg har kun sett det den ene gangen ved vielsen, har ikke sett det brukt andre steder. Vet ikke engang om Lerche er riktig tolkning, se inlegg 1 for lenke til kirkeboka ved vielsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mona Årnes

Hei her er det jeg har notert på Samuel Pedersen Mandal. Melstrøm Samuel Pedersen Mandal var eier av Melstrøm i Sør Odal 1747 -57. I 1757 ble han utnevnt til Lensmann i Odalen. Rett før han solgte Melstrøm ble det holdt auksjon 4 januar 1757, og forskjellige ting for til sammen 87 3/4 daler ble solgt. Samuel var også fullmektig for oberst Rosing. I 1765 ble Henrik Hejer lensmann i Odalen, da den forrige lensmannen, Samuel Mandal, overdrog ombudet til den nye mot 'fornøyelig betaling'.Øvre Sander Sør Odal, Samuel kjøpte gården Sander ca 1753, fra 1762 var Sander Lensmannsgård i Sør Odal. Garden ble i 1768 solgt til Pål Hansens sønn Embret Pålsen men han solgte i 1770 for 1035 dlr. til tidligere Lensmannl Samuel Pedersen Mandahl. Han solgte garden i 1775 for 780 dlr. til Torkel Eriksen. Med i salget var også ei hesteferge på Glomma.Smedstad Gjerdrum I 1772 skjøtet Oberstløytnant Wilhelm Friderik Orning ødegarden Leireng Søgarden Smedstad for 400 drl. 1774 og byttet dette lånet med et på 800. Mandal hadde tatt over gården seinest våren 1770, da bygslet han nemlig ødegarden Leireng. Om den hette det under synfaringa i 1776 at den 'er underlagt garden og kan ikke bygles fra den'. Hele garden hadde da fem jorder to enger (med Leireng som den tredje). Utsæden var vanlig mellom 24 og 28 tønner, derav 2-4 tønner bygg. Høyavlinga var i gode år opp til 120 lass og dessuten 20-26 lass på Leireng. Skog var det i havnehagan til gjerdefang, ved og noe bygningstømmer. Havna var det tilstrekkelig til de voksne dyra, men ikke til ungdyra. Besetningen besto vanlig av 6 hester' og ingengang i de harde åringer mindre enn 5',20 kuer,'i år 21, skjønt det kan føes flere'. Hovedbygningen var god stand og hadde tre værelser i hver etasje og kjeller under, kjøkken i første etasje. En annen hovedbygning hadde tre værelser. Nytt golv måtte legges i et av dem. I begge bygningen var det 'moderne vinduer med trerammer'. Bryggerhuset var gammelt men godt. I korn og stalløa var det tregolv til korn og høy, en låve til tresking og en til oppkjøring. Den og de tilbygde halmskykuene var i god stand. De andre husa var et 6-laftet fjøs , stolpebu, ei ny smie, grisehus,kjone og vedskjul. Inn og utmark ble taksert til 1700 dlr. og husa til 400 dlr. Garden her solgte han allerede i 1781 (skjøte to år etter) for 1500 dlr. til en svigersønn Gudbrand fra Ø. Hønsi Gjerdrum.Siggerud Deretter flytter Samuel til Siggerud i Eidsvoll der han kommer futen Adrian Købke til hjelp og kjøper Siggerud for 700 dlr, til zahlkassen og skulle seinere betale 700 dlr. For dette fikk han kongeskjøte på Siggerud 07.03.1792. Samuel solgte garden ved skjøte 23.10.1793 for 1 330 dlr. to brukere delte garden mellom seg. Garden blir solgt til svigersønnen Lars Larsen Sneisrud i 1797 for 199 dlr. og samtidig resten av garden for 799 dlr, han solgte garden allerede året etter. I 1801 bor Anne Cathrine og Samuel hos sønnen Jakob på Sneisrud i Eidsvoll.Dattera Anne bor da på Kalsegg.De hadde 9 barn jeg har opplysninger om dem. Hilsen MONA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Mona Årnes
LenkeJens Torersen 1705 har jeg som faren, han er sønn av Torer Justsen.Mona

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Andersen

Min bestefar kom fra Dalsland i Sverige. Ingift i slekten var Kristina Mandahl fra Ør i Dalsland. jeg har alltid tenkt at det var litt rart at han flyttet fra Dalsland och sine slektninger som het Mandahl til byen Mandal på Sørlandet. Slektnavnet finns fortsatt i Sverige og gir ganske mange treffer på Google. I en skrift som heter Kjærulfske Studier så nevner forfatteren Anders Kjærulf Knudsen fra Hillerød blant andre Lucretia Jørgensdatter Mandahl som død i 1749 og hennes far amtmand Jørgen Olufsen Mandahl gift med Bente Juell. Den dalslandske slekten Mandahl er ganske flitigt nevnt i 'Det gamle Dal' av Arne Alexandersson. Om det finns forbindelse mellom dalslandslekten og den norske (danske) vet jeg derimot ikke. Derimot tror jeg nok ikke at noen av slektene har forbindelse med byen Mandal. Hilsen Arvid Andersen Lysekil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arvid Andersen

Min bestefar kom fra Dalsland i Sverige. Ingift i slekten var Kristina Mandahl fra Ør i Dalsland. jeg har alltid tenkt at det var litt rart at han flyttet fra Dalsland och sine slektninger som het Mandahl til byen Mandal på Sørlandet. Slektnavnet finns fortsatt i Sverige og gir ganske mange treffer på Google. I en skrift som heter Kjærulfske Studier så nevner forfatteren Anders Kjærulf Knudsen fra Hillerød blant andre Lucretia Jørgensdatter Mandahl som død i 1749 og hennes far amtmand Jørgen Olufsen Mandahl gift med Bente Juell. Den dalslandske slekten Mandahl er ganske flitigt nevnt i 'Det gamle Dal' av Arne Alexandersson. Om det finns forbindelse mellom dalslandslekten og den norske (danske) vet jeg ikke men tror ikke heller at noen av slektene har forbindelse med byen Mandal. Hilsen Arvid Andersen Lysekil

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Retvedt

En annen Samuel Mandal var sogneprest i Rendalen fra 1787 til 1826. Han var sønn av løytnant Jens Samuelsen Mandal og hustru Anne Grüner og ble født på Laake i Nannestad 2. juni 1748. Han ble gift med sin kusine Johanne Margrete Dop - datter av oberst Dop og hustru Anne Margrethe Grüner på Haarsand i Romedal. Samuel Mandal er omtalt i Jacob B. Bulls bok Rendalen – dens historie og bebyggelse Anden Del.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole Olsen

Til (18) I Nannestad var det også en sogneprest som het Samuel Mandal, ca 1720. Hans forgjenger Jens Mogensen (død i 1721) var også gift med en Anne Grüner (døde i 1730).Kan denne Samuel Mandal ha hatt en sønn Jens, som ble gift med en slektning av den forrige sogneprestens hustru?Dette har forsåvidt ikke noe å gjøre med Samuel Mandal som var lensmann i Odalen, men det er interessant nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Ole(19) Samuel Jørgensen Mandahl skal ha vært gift med forgjengeren og Anne Grüners datter Maren.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erik Halvorsen

Er det riktig Anna Catharina som blir døpt her, nr 206 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.