Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52467] Berit Knutsdotter Kompelien, fødd 1876 - Etnedal/S. Land - til Amerika 1879?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

FT1900 for Westerheim township, Lyon Co., MN syner denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Knut Komplain 56Syria Komplain 46Nellie Komplain 21Theolina Komplain 18Oscar Komplain 18Christian Komplain 13Sever Komplain 14Johann Komplain 12Carl Komplain 8Sophia Komplain 5Mabel Komplain 3Cora Komplain 3.12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Huslyden er oppgjeven å ha utvandra i 1879, og det rette namnet til foreldri er Knut og Siri (Sigrid) - kan henda Nilsdotter(?) - KOMPELIEN.Eit eldre barn var:Berit Knutsdotter Kompelien, fødd i ''Noreg'' 26.11.1876.Eg ser at namnet Kompelien finst både i Etnedal (Sør-Aurdal) og i Søndre Land. Eg held Etnedal for mest truleg, for der budde det alt i 1865 ei Beret Knutsdotter som i alder godt kan vera ei bestemor til ovannemnde Berit, men kyrkjebøkene for Etnedal ser ikkje ut til å vera skanna førebels!?Ikkje heller finn eg denne huslyden nemnd i utvandringsprotokollane for Christiania.No vonar eg at det finst einkvan med lokal kunnskap i Etnedal, eller eventuelt i Søndre Land, som kan hjelpa meg finna svar på desse spørsmåli:* Stadfesta fødselsdatoen til Berit Knutsdotter Kompelien - 26.11.1876* Stadfesta utvandringsåret - 1879?* Fulle namn til båe foreldri samt yrkestitel?* Og på kva gardar var foreldri fødde og oppvaksne?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Kirkebok 'Bruflat i Sør-Aurdal' dekker Etnedal for denne perioden.Posten nest nederst tror jeg må være de du spør etter LenkeHer er i alle fall navnene Knut, Siri, Berthe og Kompelien.Espen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Langhaugen 120/18 var en plass under Byfuglien i Etnedal, Knut Tollefsen f. 1844 og Siri Nilsdatter f. 1854 bodde her med datteren Sigrid f. 1875 under 1875 tellingen. ( Gard og Bygd i Etnedal bind 2 side 398 ) Bind A i samme bokserie viser på side 91 forsiden av en slektsbok utgitt av etterkommere av Knut Tollefsen Kompelie ( Knute Tollef Kompelien Family tree june 1982 ), det står ikke mer rundt denne.Espen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Her er dåpen til Knut Tollefsen i Sør-Aurdal, post Nr. 75: LenkeEspen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Her øverst er dåpen til en Siri Nilsdatter i N. Aurdal, om det er den rette vet jeg ikke: LenkeEspen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Espen for framifrå innlegg. Du har skaffa meg alle dei opplysningane som eg treng om Berit og opphavet hennar, og eg er berre svært godt nøgd! Brukarforum har nok ein gong synt at det duger!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Heisan, siste innlegget ditt, Espen, kom, medan eg skreiv det føregåande innlegget mitt og etter at eg hadde funne Siri nilsdotter på Bøverstuen i Sør-Aurdal i FT1865. Sidan ho òg er kalla Bøverstuen ved utvandringi i 1879, reknar eg med det må vera ho...Med venleg helsing,Las E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Espen Tjernshaugen

Har prøvd å finne vielsen til Knut og siri, uten resultat. Har sjekket alle kirkebøkene for både Sør og Nord-Aurdal. Den kirkeboka som vielsen mest sannsynlig ble innført i er Bruflat i Etnedal 1849-76, den gikk tapt våren 1945.Espen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Darin Flansburg

For information on Knud Tollefson and Siri Nilsdatter please see my database.LenkeDarin darinf@charter.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.