Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#52526] Ole Knutson Hillestad, fødd Hafslo 1845 - busett Klungseth i Nærøy - lagnaden?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Men utgangspunkt i dei opplysningane som i si tid dukka opp under tema #18829, legg eg denne saki ut på ny med ny overskrift for å trekka merksemdi til Nærøy i Nord-Trøndelag.Ole Knutson Hillestad, fødd i Hafslo 13.8.1845, gifte seg i Fosnes29.10.1876 med Margrethe Elise Andreasdotter Fosnes, fødd i Fosnes 12.1.1855. Dette parfolket flytte etter få år til Nærøy der me i FT1900 finn dei som gardbrukarar på Klungseth, Stene. Me kjenner til ein son etter dei:* Oskar Abndreas Olson Hillestad, fødd i Fosnes 25.10.1877, var i 1900 buande hjå foreldri som ugift fiskar.Eg veit ikkje noko om kva spm skjedde med denne huslyden etter 1900, og skanna kyrkjebøker for denne perioden er enno ikkje utlagde i Digitalarkivet. Men, eg vonar at einkvan sit med ei lokal bygdebok eller lokal kunnskap elles, som kan bidra med fleire opplysningar om desse folki, som til dømes:* Dato og stad for dødsfallet til Ole?* Dato og stad for dødsfallet til Margrethe?* Nytta dei Hillestad-namnet ogso i seinare år? Kva med sonen Oskar; skreiv han òg Hillestad?* Kvar vart det so av sonen Oskar Andreas? Vart han gift og busett i Nærøy?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for kjempefine innlegg! Då veit me at Oskar fór herifrå, men etter ein del leiting finn eg han ikkje att i Amerika. Kanskje skifte han namn der borte...?Kanskje bygdeboki for Nærøy kan bidra med fleire opplysningar?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Hei.Fra Nærøy bygdebok, bind V, s 535: Ole Knudsen Hillestad dør 23 mai 1926 på Klungset vestre, brnr 15 under Stein i Nærøy. Margrethe Elise Andreasdatter f 12 jan 1855 på Skreddernes i Fosnes dør i februar 1890 i Fosnes. Paret hadde fem barn. Alle barna benyttet Hillestad som navn.Ole Knudsen Hillestad gift 2. gang med enke Martha Margrete Olsdatter Skorstad. Ingen felles barn.Nærøy BB, bind V, s 507: Oskar Andreas Hillestad f 25 okt 1877 i Fosnes, d 9 feb 1949 på Moen under Stein i Nærøy. Han var gift 1911 med Inga Rebekka Stene. (Hennes foreldre var Lauritz Rafaelsen f 1844 i Varøya og h. Hanna Ingerdine Nilsdatter f 1845 på Våg.)Oskar og Inga har sju barn i ekteskapet. Alle barna benytter etternavnet Hillestad.mvh Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Jeg kan for ordens skyld nevne alle barna til Ole og Margrethe:Oskar Andreas f 25 okt 1877 i Fosnes. Eier av Hestvika under Stein i Nærøy.Sara Kristine f 28 aug 1880 i Fosnes. Utvandret til USA.Anna Petrine Emelie f 19 jan 1884 i Fosnes.Martin Harald f 24 mar 1887 i Fosnes. g.m. Olga Skjærvik (f 26 jan 1890 i Klinga) Bosatt på Jøa i Fosnes.Magnus Olaf f 26 jan 1890 i Fosnes. Utvandret til Saskatchewan, Canada.Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Barn etter Oskar og Inga:Ottar Anton f 10 aug 1908 på Stein, d 4 okt 1918.Ingrid Oline f 21 feb 1913, g.m. Olav Meier Laugen (f 16 sep 1904 på Lauga). Eier av Hetvika under Stein. Barn: Inga Mathilde f 11 mai 1935, bosatt i Tyssedal. Kolbjørn f 25 jan 1938, bosatt i Tyssedal. Hallfrid f 3 apr 1942, bosatt i Tønsberg.Ester f 27 jul 1914 g.m. Olav Kristian Haraldsvik (f 16 feb 1912 i Sømna).Ruth f 02 feb 1917 g.m. Gustav Muan (f 04 apr 1916 på Løkken i Meldal).Olav Levi f 01 sep 1918, g.m. Aagot Hansen (f 12 jan 1916 i Sula). Bosatt i Kristiansund.Hermann Meier f 22 jul 1920, d 8 jul 1923.Hanna Margrete f 08 feb 1923, g.m. Arne Lund. Bosatt i Nannestad.Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Det er vel Sara og Magnus vi finner på Kolstad i Beitstaden ved FT 1900 LenkeDag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Jeg antar at Martin Harald er den Harald vi finner på Skredderneset i Fosnes ved FT 1900 LenkeDag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for mange spennande innlegg om denne huslyden. Eg ser at eg har teke feil av kona til Ole Knutson, men det er vel ikkje so underleg, so lenge dei båe heitte Margretha og var om lag på same alder...!Eg har supplert manuskriptet mitt med nokre detaljar frå dei skanna kyrkebøkene, og eg fann ogso ein dødsdato for Magnus Hillestad i BC. Eg treng framleis nokre detaljar, særleg om borni, og her følgjer eit utdrag av manuskriptet mitt (med spørsmål innfletta i teksten):~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ole Knutson Hillestad, f. i Hafslo 13.8.1845, flytte i 1864 til Florø i Kinn og tente 1865 på Grøneng i Kinn, men fór snart nordover og gifte seg første gongen i Fosnes, Nord-Trøndelag 29.10.1876 med Margretha Elise Andreasdotter frå Fosnes i Fosnes. Ho var dotter av husmann Peter Andreas, kjend som Andreas Altson på Skreddarneset under Fosnes, opphavleg fr?¤¤¤ (kva gard? - f. Ørlandet 1820)i Ørlandet, og kona Ingeborg Olea, kjend som Olea Eriksdotter frå Letvik i Fosnes og f. i Fosnes 12.1.1855. Ole var fiskar, men han og Margretha busette seg som husmannsfolk p?¤¤¤ (ein plass – kva for ein plass?)under Letvik i Nærøy, men flytte kring 1889 til Brikselian i Fosnes der Margretha d. som innerstkone etter barselseng 4.2.1890. Ole gifte seg att i Nærøy 16.7.1899 med enkja Martha Margrethe, kjend som Margretha Olsdotter, opphavleg frå Heggesplass i Stod. Ho var dotter av husmann Ole Olson på Heggesplass og jenta Anna Jonette Pedersdotter, likeins på Heggesplass, og f. i Stod 29.3.1852. Ole og andre kona Margretha busette seg som gardbrukarar på Klungset, Stene i Nærøy der Ole d. 23.5.1936. Margretha Olsdotter d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)Ole Hillestad fekk fem born, som alle var frå første ekteskapet:a. Oskar Andreas Olson Hillestad, f. i Fosnes 25.10.1877, utvandra til Amerika i 1903 med New York City, N.Y. som reisemål, men kom snart attende til Nærøy og d. på Moen, Stene i Nærøy 9.2.1949. Han gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)1911 med Inga Rebekka Lauritzdotter Stene frå Stene, f. i Nærøy¤¤¤¤¤ (fødselsdatoen hennar?)Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – Hestvika, Stein i Nærøy?)Dei fekk sju born i lag.b. Sara Kristine Olsdotter Hillestad, f. i Fosnes 28.8.1880, utvandra til Amerika i 1902 og¤¤¤¤¤ (seinare lagnad?)c. Anna Petrine Emilie Olsdotter Hillestad, f. i Fosnes 19.1.1884,¤¤¤¤¤ (lagnad? - døydde ho som barn?)d. Martin Harald Olson Hillestad, f. i Fosnes 24.3.1887, d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans?)Martin gifte seg¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hans?)med Olga Mathilde Salomonsdotter Skjærvik frå Skjærvik i Fosnes, men f. i Klinga 26.1.1890. Ho d.¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hennar?)¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – Jøa i Fosnes?)¤¤¤¤¤ (talet på søner og døtrer?)e. Magnus Olaf Olson Hillestad, f. i Fosnes 26.1.1890, utvandra¤¤¤¤¤ (utvandringsår? – died at Corra Linn, BC Apr. 7, 1957 – info?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eg reknar med at fleire av dei manglande detaljane er å finna i ymse bygdebøker (Fosnes eller Nærøy), medan eg sikkert lyt ta kontakt med etterkomarar for å skaffa til veges dei siste...?Eg takkar igjen for god hjelp med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Martha Margrete Olsdatter dør 25 feb 1939 i Hestvika under Stein.Inga Rebekka var født 24 juni 1879 på Stein og dør 12 okt 1961 på Moen under Stein.Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Magnus Olaf Hillestad utvandrer i 20 aug 1913. LenkeDag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Anna Petrine Emilie er konfirmert i Fosnes 1 okt 1899. LenkeDag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Ein ny stor takk til Dag for fleire interessante tilleggsopplysningar!Etter desse kan me no slutta at Anna Petrine Emilie framleis levde i 1899, so truleg er ogso ho oppvaksi hjå fosterforeldre ein eller annan stad i området. Eg vil freista eit spørsmål til Statsarkivet i Trondheim om dei kan sjå etter ei dødsmelding eller eventuelt ei skifteregistrering etter Ole Hillestad. Kanskje me då kan finna ut kvar det vart av Anna, og sanstundes få greie på ættenamnet (og bustaden) til Sara i Amerika.Elles er eg litt i stuss når det gjeld bustad/dødsstad for Ole Hillestad og andre kona Margretha: Me veit jo dei budde på Klungset, ein parsell av garden Stene (Stein), so kvifor døydde dei i Hestvika, som må vera ein annan parsell av same gard?Sameleisen oppfattar eg det slik at sonen Oskar budde i Hestvika, men at både han og kona døydde på Moen, ein annan parsell av Stene (Stein)...!?Nok ein gong hjarteleg takk, Dag, for all den gode hjelpi du har gjeve meg so langt med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Ole Hillestad døde å Klungset i 1926. At Margaretha døde i Hestvika er vel ikke så unaturlig ettersom Oskar Andreas Hillestad hadde denne garden.I 1947 ble Hestvika solgt til svigersønnen Olav Meier Laugen. Oskar og Inga hadde da leid ei gammel husmannsstue på Moen de de bodde resten av levetida.Alle disse gardne er bruk under gnr. 32 Stein i Nærøy. Hestvika Østre er bnr. 6, Klungset er bnr. 15 og Moen er bnr. 23.Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Hildrum

Ser det lures på Anna Petrine f i 1884. Jeg har at hun giftet seg med Kristian Juliussen Barstad f 24-08-1876 i Klinga, og at de giftet seg i 1921. Han hadde tidligere vært gift og hadde en sønn Johannes f i 1900.Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag og Anne for nye flotte innlegg.Det var kjekt med litt ''oppklaring'' kring bustadene til desse folki i Nærøy!Med omsyn til Kristian Juliusson Barstad, so finn eg i kyrkjeboki for Namsos ein:Kristian Marius, fødd 21.8.1876 av foreldri Julius Kristenson Renbjor(?) Savig og Anna Margr, Kristiansdotter.Det må vel vera han som du, Anne, referer til som Kristian Barstad, men fødselsdatoen stemmer ikkje heilt... Veit du elles kvar det vart av Kristian og Anna Petrine? Var dei gardbrukarar på Barstad i Klinga?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette temaet frå i fjor, der eg framleis står utan fleire detaljar frå tidi etter 1900. Det ser ikkje ut til at kyrkjebøkene frå Nærøy er skanna, men kanskje er det nokon med lokal kunnskap eller tilknytting til ætti som kan bidra med fleire opplysningar?Eg syner til innlegg #11 og ættetavla som er medteki der.Eg takkar nok ein gong so mykje for alle gode tips om denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag Fjær

Litt mer om to av Inga Rebekka Lauritsdatter Stene og Oskar Andreas Hillestad’s barn :Kilde er Nærøy bygdebok , bind 5, side 507 og 508.Om Olav Levi Hillestad står det følgende :” I 1936 ble Hestvika – begge bruk – solgt på tvangsauksjon til unge Olav Levi Hillestad for 2500 kroner. Det var tydelig foreldra som hadde hatt vanskelighetene og som sto for den praktiske del av kjøpet. Familien var fortsatt busatt i Hestvika. Olav var aldri gårdbruker. Han var krigsdeltaker i 1940, var fange, og rømte sammen med en kamerat til Sverige. Derfra gikk ferda til England og fortsatt krigstjeneste. Bl.a. var han med i landgangsstyrkene ved Normandie sommeren 1944. I 1947, da han solgte Hestvika for 4400 kroner til svogeren, busatte han seg i Kristiansund, der han ble gift med Aagot Hansen (f 12.01.1916 i Sula). Olav var skipper på eget fartøy, og var også medeier i et trålrederi.” Om Ingrid Oline Hillestad står det følgende:”Svogeren som kjøpte Hestvika var Olav Meier Laugen. Han og kona overtok kårplikt til Inga Hillestad som fra 1947 leide ei gammel husmannsstue på Moen, sør for Steinsvalen. Olav var snekker på Abelvær slip o.fl. Det var såleis tungvindt å bu i Hestvika. I 1954 solgte han Hestvika og noe lausøre til Harald Stein, eier og bruker av bnr. 1”Olav Meier Laugen (16.09.1904 på Lauga – 12.11.1979) g.m. Ingrid Oline Hillestad (21.02.1913 i Hestvika). Hans foreldre: Karl Oskar Johansen (f 24.09.1877) og Inga Mathilde Helmersdatter. Barn: Inga Mathilde Laugen (f 11.05.1935 på Lauga) gift 1) Magne Foldal, gift 2) Jan Vidar Hansen. Busatt i Tyssedal. Kolbjørn Laugen (f 25.01.1938 på Lauga) gift med Alis Olsen. Busatt i Tyssedal. Hallfrid Laugen (f 03.04.1942 på Lauga) gift med Jan Olav Hammerstad (f 06.02.1944). Busatt i Tønsberg. mvh Dag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.