Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Pedersen

[#52670] Rundhaug i Rana (?) - Berit Olsdatter

Recommended Posts

Guest Terje Pedersen

Sommeren 1788 ble Berit Olsdatter Rundhaug dømt på Tjøtta for leiemål med en ukonfirmert dreng Ole Eliassen Skånseng. Hun fikk 6 Rd i bot + omkostninger og 14 + 8 dager på vann og brød. Han fikk 12 Rd i bot + omkostninger og 14 + 8 dager på vann og brød. Berit ble senere gift og bodde i Dalen i Meløy og på Grimstad i Gildeskål. Berit var født ca. 1761. Men hvem var denne Berit Olsdatter, hvor fødte hun sitt barn og hvor ble det av barnet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Hvilken kilde siterer du?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Det finnes ei Berte (Berit) Olsdatter født 1761 på Rundhaugen i Rana, foreldre: Ole Israelsen og Ane Eriksdatter. Hennes videre skjebne er imidlertid ikke nevnt.(Mo prestegjeld gardshistorie, side 206)Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Hvis det skulle være av interesse så har jeg en god del om Berthes forfedre og formødre, men jeg er ikke etterkommer av henne. Likevel kommer en her inn på flere av mine slektslinjer i Rana, fordi jeg legger inn etterkommere av søsken til aner.Dessverre har jeg ikke noe om henne, men kanskje er det muligheter for å finne noe tingbøker, og disse er det vel kanskje Statsarkivet i Trondheim som har. Jeg ville sendt en forespørsel dit hvis jeg var deg Terje. Adressen er: Statsarkivet.trondheim@arkivverket.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Tusen takk, Geir. Dette er nok en inner-tier. Jeg søkte i FT-1801 bl.a. i Rana på gårdsnavnet Rund-, men fant ingen gård med navn Rundhaugen, så jeg var i tvil om hvor hun var fra. Parets sønn ble kalt for Ole, det er nok etter hennes far?Så gjenstår det å finne ut hvor hun fødte sitt barn og hvor det ble av barnet.Dommen det er referert til finner man i tingbok for Helgeland, dommer avsagt på Tjøtta 17. juni 1788. Identifikasjon og resten av opplysningene er sammensatt ved hjelp av opplysninger fra tingbøker, skifteprotokoller, mantall, kirkebøker og ruller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Rundhaugen kalles også Furuheia, og det finner du kanskje i 1801?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Navnet staves 'Roundhoug' i 1801-tellingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Solbakk

Døpt i Mo kirke 14 p.T. 1783 uægte barn Henrichfar:ukonfirmeret Dræng Ole Eliæsen Skonseng-Almlienmor: Berte Olsdtr RundhounJeg finner ikke Henrik konfirmert på Mo innafor et rimelig tidsrom, men jeg finner ham heller ikke død i det samme tidsrommet eller før.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Til Johan (8): Tusen takk for opplysningene. Jeg tror vi har han! Han har blitt med, eller er kommet etter sin mor til Meløy!For: Sjørullene for Meløy 1818 og 1821: Henrik Olsen, inderst i Dalen, født i Rana, 35/38 år gl. Sjørullene for Meløy 1822 og 1824: Henrik Olsen, husmann på Ronemoen, født i Rana, 39 og 41 år gammel. Sjørullene for Meløy 1811, 1813 og 1814: Henrik Olsen, tjener i Øvre Spildra, fødestedet ikke oppgitt, 30-32 år gl. I 1801 er der kun én passende Henrik Olsen i Meløy, han er i tjenste i Kildal 16 år gammel. Dette er i tilfelle hjemgården til hans stefar.Mot: Han er ikke oppført som konfirmert i Meløy. Moren eller stefaren er ikke faddere til noen av hans barnHenrik døde på Ronemoen i 1825.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Selv om jeg har sendt svar privat kan jeg jo legge inn noe her: Berthe Olsdatter ble døpt i Moe kirke 1.søndag etter påske 1761, og foreldrene var Oluf eller Ola Isarelsen og Ane Eriksdatter Granheia(1718-1782). Oluf eller Ola ble døpt i Hemnes kirke 4.søndag etter trinit(28.06)1711, og foreldrene var Israel Joensen som var bruker i Gaastjønnlia Maren Israelsdatter(ca 1676-gravlagt 19.10.1749). Oluf var bror av min ane Dordi Israelsdatter. Israel Joensens aner skulle jeg gjerne visst mer om da, og han mangler også ved manntallet 1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Grøtte

Hei, Oluf eller Ola var også bror til min ane, Jon Israelsa, Jon var født i 1704 og var vel eldstemann. Jeg har ikke Dordi blant barna til Israel og Maren. Når er hun født? Jeg har Jon 1704, Lars, 1705, Henrik 1708, Elias 1709, Ola 1711 og Beret 1717. Min ane Jon var gift med Elen Eriksdatter f. 1721 på Granheia, og hun var søster til Ane Eriksdatter. Jeg har ikke andre opplysninger om Israe enn dem som er gjengitt i bygdeboken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg har faktisk ikke greid å finne noe annet på min ane Dorthe enn at hun er nevnt i farens skifte i 1743, og at hun fikk datteren Berthe døpt 22.01.1736. Berthe døde 19.05.177, og hun var gift med Sacharias Persen Storalteren. De var brukere i Rausandaksla. Barnets far var Haagensen, og det er da noen som har funnet ut at han var fra Jamtlia(døpt 19.021708). Det er mulig Dorthe eller Dordi ble født før 1704, eller hun kan ha blitt utelatt som døpt i kirkeboka.Når det gjelder Jon Isarelsen født 1704 så trodde jeg han døde som liten, for han hadde jo en yngre bror Jon som ble døpt XVII p .trinit(27.09(1722 i Hemnes kirke. Da hadde faren Israel og kona flyttet til Kinderkeis. Tar det jeg har på Israel Jonsen og kona Maren med familie, og så kan du jo sammenligne med det du har: Maren ble altså født ca 1676 og ble gravlagt 19.p.trinit(22.09).1749. Barn:1)Jon døpt langfredag(21.03)17042)Lars døpt St.Mickelsdag(29.09)1705. Han døde i 1782, og ble trolovet 3.tia paascat(15.04)1727 med Ragnhild eller Ragna Nilsdatter. De ble vel gift i 1727, men jeg fant ikke giftermålet i kirkeboka.3)Henrik døpt 1.p.trinit(10.06)1708.4)Elias døpt 1.pinsedag(19.05)17095)Oluf Israelsen døpt 4.søndag etter trinit(28.06)1711. Skrevet om med familie tidligere i dette emnet.6)Jon Israelsen døpt løverdagen 20.05.1713. Han døde kanskje som liten?7)Dordi Israelsdatter(som kanskje var eldst, men hvis hun ikke var eldst kunne hun passe her siden det var 4 år mellom Jon og neste barn).8)Berit Israelsdatter fikk dåpsbekreftelse 1.pinsedag(16.05)1717.9)Marit Israelsdatter døpt 5.søndag etter trinit(30.06)1720. Hun døde 29.12.1767, og ble gravlagt 10.01.1768. Gift i 1748 med Anders Andersen Tapperskar(1726-1790).10)Jon Israelsen XVII p.trinit(27.09)1745. Det er denne Jon jeg har som gift ca 1745 med Elen Eriksdatter Granheia.På Maren Israelsdatter har jeg og en annen på mail kommet frem til noen sannsynlige aner på grunnlag av faddere til barn blant annet:1)Maren Israelsdatter født ca 1676Foreldre:2)Israel Eliassen Åenget, som var født ca 1641. Ved manntallet 1701 var han 60 år og oppsitter i Skonseng. Det kan være den samme Israel som brukte Skonsengs bruk 2 i 1674. Selv tror jeg også at det var denne Israel som var bruker i Skonseng 1709-1712, selv om bygdeboka sier noe annet. Det som er påstått i bygdeboka er jo at det var en sønn av Ola Israelsen som var bruker, men en nærmere sjekk i kirkeboka sier meg at denne sønnen ble døpt 30.07.1707. Så han var nok for ung til å være bruker i 1709-1712. Gift med ukjent kone.5)Ukjent kone gift med Israel. Barn:a)Maren født ca 1676(se over)b)Ola født ca 1676 og 25 år i 1701. Han var bruker i Skonseng fra ca 1705 og til han døde i ca 1711. Gift med Eli Østensdatter Granheia født ca 1682, og død 30.1765. Gravlagt 15.12.1765. Hun er min ane gjennom sitt 2. ekteskap med Jens Davidsen Plurheia.c)Kirsten Israelsdatter som ble trolovet med Anders Andersen Berg 07.09.1709, og hun ble gravlagt 26.04.1733. Anders er min ane fra sitt tidligere ekteskap. Det er litt usikkert om Kirsten tilhører familien til Israel Eliassen.4)Elias Henriksen født ca 1605, og meget sannsynlig sønn av Henrik på Selfors ifølge bygdeboka. Han var bruker i Åenget 1652-1678, og da han var oppsitter i 1666 Åenget er han oppgitt å være 61 år. Barn:a)Elias(se overb)Henrik født ca 1646, og 20 år i 1666c)Ola Eliassen født ca 1650, og gravlagt 12.05.1726. Bruker i Åenget ca 1680-1726, og gift med Kirsten. Jeg har 4 barn på disse.8)Henrike på Selfors som var skipper i hele perioden han var bruker i Selfors 1621-1648. Har 2 sønner på han:a)Eliasc)Jon født ca 1610Jeg har ikke aner på Elen Eriksdatter Granheia, men det skulle ikke forundre meg mye om hennes foreldre var Erik Østensen Granheia(ca 1683-1765), og Marithe Fagerlia. De ble trolovet 15.08.1706. Jeg har registert Erik som bror til min ane Eli Østensdatter.Eriks og Elis far var Østen Eriksen Granheia født ca 1645-47, som ifølge bygdeboka må ha vært bruker i Granheia i 1684 eller tidligere selv om han i skattemanntall først er registert der 1700-1709. Han var i 1684 skyldig Albert i Aakvika for 2 kyr. Østens far var Erik Østensen som var bruker i Granheia i ca 1661-1690.Hvis noen vet noe om hvor det ble av min ane Dorthe Israelsdatter etter at hun født datteren Berthe i 1736 hører jeg gjerne om det. Ble hun gift? I såfall hvem ble hun gift med? Jeg har ikke greid å finne noe giftermål på henne i kirkeboka de nærmeste årene etter 1736(så vel til 1738 eller noe sånt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Solbakk

En grundigere gjennomgang av konfirmantlistene på Mo viser at Hendrich Olsen Rundhoug ble konfirmert i 1810. Det står ikke noe mer. En ikke altfor grundig titt i Gardshistoria viser ingen alternative kandidater. Det hendte jo i de dager at enkelte konfirmanter kunne være imponerende gamle. Det er ingen umulighet at dette kan være den ettersøkte personen, selv om han da vil være 27 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rita Grøtte

Hei Anne Lise, og takk for mye info. Rita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Bare hyggelig å kunne være til hjelp. Berthe Haagensdatter døde 19.05.1777, og faren var Haagen Haagensen Jamtlia(jeg fikk ikke alt dette med meg ser jeg i tidligere innlegg).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.