Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tor Håkon Moen

[#52671] Anna Sophie Paust født ca. 1675, hvem var hun?

Recommended Posts

Guest Tor Håkon Moen

Det jeg vet om Anna Sophie Paust er følgende:Hun ble født ca. 1675. Det er mulig at hun døde i barselseng.Anna giftet seg med Anders Dirichsen Eckhoff sønn av Dirich Eckhoff og Wein Andersdtr Buus.Barn i ekteskapet var: - Elen Andreasdtr Echoff ble født i 1698. - Kirsten Echoff ble født i 1700, døde den 2. sep 1780 i Bergen, Hordaland 80 år gammel, og ble gravlagt den 8. sep 1780 i Nykirken, Bergen - Didrich Andreassen Echoff ble født i 1701 i Bergen, ble døpt den 19. mars 1701 i Korskirken I Bergen og døde etter 1730. - Wenche Regisse Andreasdtr Echoff ble født i 1702 i Bergen - Catharina Hedvig Andreasdtr Echoff ble født i 1709 i Bergen - Anne Sophie Andreasdtr Echoff ble født i 1713 i Bergen - Ancher Andreassen Echoff døde i 1733.Er det noen som har funnet mer om opphavet til Anna Sophie?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland
LenkeKan se ut for at Anne Sophie var i Sverige i 1718/1719Mvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Håkon Moen

Hei og takk for hjelpen. Det som kilden til Arnfrid viser er at Anne Sophie Paust var i Sverige en periode. Hun må ha død tidlig, for Anders Eckhoff giftet seg på nytt med Elen Lange.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

HeiI det siste har jeg forsøkt å finne ut mer om presten Hans Christensen Paus i Fosnes, og har i den forbindelse funnet noen opplysninger som kanskje kan kaste lys over hvem Anna Sophie Paust, kona til Anders Eckhof, var. Jeg mener mye taler for at hun var datter av Hans Christensen Paus og Regitse Randulf. Håper andre kan komme med utfyllende opplysninger/kritiske kommentarer.Anders Eckhofs far var Didrich Eckhof. Han var praktiserende lege Bergen fra 1651 til 1667, og fra 1667 til sin død I 1675, stadsmedicus I Trondheim. (NST XXXIII-hefte II + Dahl: Embedsmenn i Midt-Norgei tiden 1660 -1700). Begge kilder angir at han var gift med Anne Cathrine Garman, en datter av Johan Garman, handelsman i Christiania, som i hvert fall var mor til datteren Ahl (g.m Abraham Hendrick Wessel i hvert fall før 1689 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=kopp1689&gardpostnr=2955&merk=2955#ovre>Lenke ). Abrahams bror Isak Wessel var gift med Ingeborg Sophie Paus (Lenke ). Ingeborg Sophie Paus er dessuten fadder for barna til Anders Eckhof og Anne Sophie Paus. Her er altså nok en kopling mellom Eckhof – Paus familiene.Skiftet etter Wein (Vehn) Andersdatter (Lenke ) viser at Dr. Eckhof i hvert fall var gift to ganger, og at Wein var mor til Anders (som kanskje ble født mens faren arbeidet i Trondheim). På skiftetidspunktet (1730) oppgis ingen andre arvinger enn Anders sine barn. Wein opptrere som fadder for Anders barn, for barn av (ste)datter Ahl Eckhov og for barn av Susanne Eckhof. (Lenke, Lenke, Lenke.Wein (Vehn) er antagelig en kortform for navnet Wencke (Weinche, Weincke, Weincke, Weinke). Når Anders Eckhof og Anna Sophia Paus døper en av døtrene Wenche Regisse, er det nærliggende å tenke at Anna Sophias mors navn er Regisse. Datteren Ellen er første barn, og sikkert oppkalt etter Anders sin første (ikke andre, som du sier Tor Håkon) kone Ellen Lange (Ellen begraves 5.11 1696 i KK Lenke ).Det er en Regisse som kan koples til Paus på denne tiden: Presten Hans Christensen Paus var prest i Fosnes i perioden 1672 til1682, da han døde. Han ble gift St. Mikkelsdag 1675 med Regitse Randulf, datter av fogd Jens Pedersen Randulf i Gauldal (Dahl, Geistligheten i Nord-Norge…). De må ha hatt barn, for i kildene nevnes enken og barna. I Manntall over Trondhjems bys familier og håndkverner 5. mars 1687, finnes ”Rise sl: Her Hans Pausis med 2 børren” i Tolfte Rode i Trondheim (Vigerust m.fl.: Trondhjems borgerskap 1680 – 1730). Regisse ble antagelig boende i Trondheim hvor hennes familie holdt til. I 1691 nevnes hun i skiftet etter morens søster Wibecke Pedersdatter Falck (NST XVI hefte 4 s. 315), og i 1696 møter hun selv (”Rise Randulf”) til skiftet etter morens søster Else Pedersd. Falch (NST XXIIIhefte 3 s. 221). På denne tiden reiser antagelig datteren (?) Anna Sophia til familie i Bergen, og blitt gift med Anders Eckhof som ble enkemann i 1696. Kanskje Christen Poust, studios., 1710 s. 77 (Brodal) var hennes bror? Muligens fins det et skifte etter Regisse som kan gi informasjon om dette?Et annet forhold som ”kopler” Anna Sophia Paus til Hans Christensen Paus: Når Inger(borg) Sophia Paus og Isach Wessel døper sin datter Lisbeth 17.10 1686 i KK, er bl.a Hans Munthe og Pouffel Poust faddere. Poul Christensen Paus må være bror til Hans Christensen Paus (NORDHORDLAND TINGBOK nr. 11 1670

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hans (Johan), Poul og ev. Ingeborg Sophie (Christens. Paus) hadde vel også broren Ludvig Christensen Paus (1652-1707), (oppkalt etter sin morfar) pastor i Vadsø (sogneprest i Vardø ?), g.m. Christine Hansdatter Ørbech (1650-1712) (fra Luster ?) (7 barn). Hvem kan Poul være oppkalt etter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Håkon Moen

Hei Marianne.Takk for et fyldig innlegg. Jeg stusset også på at Anna Sophia kunne være i Sverige og samtidig skulle vært død. Ha en fortsatt hyggelig Jul og et godt nytt År. Tor Håkon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Per:Jeg vet ikke hvem Poul kan være oppkalt etter. Det har vært hevdet at Christen Hansen Paus (rådmann og far til Ludvig, Hans , Poul og Inger Sophie) var sønn av hr Hans Povlsen (prest i Christiania/Fredrikstad),og det ville jo i tilfelle 'passet' i forhold til oppkalling. Finne-Grønn mener imidlertid at det ikke kan stemme ut fra tidsbetraktninger om når hr.Hans Povlsen ble gift. F.-Grønn sier dessuten av Christen Paus var gift med Sophie Jensdatter, død i Ølvebygden, før han ble gift med Elisabet Munthe omkring 1651. Det kan forklare navnet Sophie på barn/barnebarn.Denne kilden: [url="http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb11.htm>http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb11.htm forteller at brødrene Poul og Hans Paus også hadde en søster gift med Anders Brussel. Det må være Dorete Christensdatter som vi finner her

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

En Peder Claussøn Paust (c1670-c1711) på Løken i Eid, Nordfjord (skifte 24 Jul 1711), giftet seg med Margrethe Dorothea Tobiædatter Kier, som muligens kan ha vært i slekt med sin ektemann. Hennes far Tobias Kjær var visstnok gift med en 'Paus' (født c1645 ?).Peder Claussøn Paust (c1670-c1711) var sønn av Claus Ditlevsen Paust og Margrethe Hansdatter Høybye. Sistnevnte var muligens faster til Nils Nilsson Høybye, som var klokker på Stord 1692-1744. Nils skal ha laget en altertavle i Fjeld kirke på Sotra som eksisterer ennå. Claus Ditlevsen Paust hadde en bror Jacob som den 30 Jun 1652 tok borgerskap i Bergen (antakelig død i Holland før 1730). Deres far Ditlev Paus kan vel være f. rundt 1590.Kjennes ev. bånd mellom noen av disse Paus/Paust og familiene som er nevnt tidligere i denne debatten, eller hvordan nevnte ektemann Peder Claussøn Paust ev. var i slekt med sin svigermor (Paus) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

I Byneset Bygdebok kom jeg over en merkelig historie ang en av sogneprest Hans Christensen Paus' døtre. Jeg siterer:'Om denne gårdhandel finnes følgende opplysninger i Strindens skifteprotokoll nr 4 for 1731-44, folio 323:Skiftebrev etter Kiersten Hansdtr Paust angående gården Eggen på Byneset. Hennes far Hans Paust var sogneprest til Fosnes prestegjeld. Han hadde en sønn og fire døtre. Av disse var det datteren Kiersten som hadde fått gården Eggen, 2 sp 12 mrkl i arv. Hun reiste i 1706 sammen med Gyldenløves datter på en lengre utenlandsreise, bl a til Tyskland. På denne reisen forsvant hun, og da 30 år var gått uten at det hadde lykkes å bringe klarhet i om hun levde eller var død, ble skifte etter henne holdt i Trondheim 5. august 1838 [feil århundre], etter dødsformodningsdom 19. oktober 1736....'. Sitat slutt.(Byneset Bygdebok 2003 bind I s 531. Under gården Brå i samme bind står det endel om bl a Randulf).I boka er nevnt søsteren Else Hansdtr Paust gift med Casper Hansen. Barn: Anna Chirstine 1704, Rise Chirstine 1706, Hans Ulrich 1708 og Anna Sophia 1710.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Og ikke bare det,på skiftet nevnt i forrige innlegg står det jo også svart på hvitt at Hans C.Paus sin datter hadde vært gift med Anders D.Eckhoff. Forresten, har noen funnet skiftet fra 1838(!)som skal være 1738(?) som nevnt over ?OK 1 PDF 2 PDF Bilde 332 av 585Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 04 , 1731-1744, oppb: Statsarkivet i Trondheim.Merknader: Gammelt register.Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24737/332>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24737/332Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.