Jump to content
Arkivverket

[#52703] Hjelp til oppslag i bygdebok for Bodø/Bodin - garden Kløkstad (band II?)


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Utvandringslista for Trondheim for 1914 syner mellom anna dette parfolket:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~05.09.1914 Jens Andreas Jenss. Skaug g Dagarbeider m 1880 Amerika Duluth, Minn. Allan via Bergen Bill. bet. i Trondhjem Besøk i Bodin Amk.borger05.09.1914 Tomine Helene Alethe Skaug g H Dagarbeider k 1882 Amerika Duluth, Minn. Allan via Bergen Bill. bet. i Trondhjem Besøk i Bodin Amk.borger~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Me veit at Jerns Andreas Jensen Skaug, fødd i Bodø 15.6.1880, utvandra til Amerika i 1906, medan kona Tomine Helene Anette Thomassen Kløkstad, fødd i Bodø 7.2.1882, skal ha utvandra første gongen i 1910, men denne siste utvandringi finn eg ikkje i passasjerlistene over Trondheim!Eg har ein gong motteke ei tilvising til bygdeboki for Bodin - band II - side 385 - der denne huslyden på Kløkstad skal vera nemnd. Er det nokon med tilgjenge til nemnde bok, som kan hjelpa meg med følgjande:* Stadfesta utvandringsåret til Tomine (1910)?* Mor til Tomine var Helene Ovedia Jensine Enoksdotter og var barnefødd på Kløkstad som dotter av Enok Hansson og Sophia Johannesdotter. Er det oppgjeve fødestadane til Enok og Sophia, d.v.s. kva gardar dei kom ifrå?* Bror til Tomine, Sigvart Martin Albert Thomassen, fødd i Bodø 7.2.1877, tok over heimebruket på Kløkstad etter foreldri sine. Er det oppgjeve ein dødsdato/-stad for Martin samt vigselsdato/-stad og namn på kona hans med datoar/stader for fødsli og dødsfallet hennar? Og endeleg, kor mange born fekk Albert og kona hans?Eg takkar so mykje på førehand for hjelpi med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Ser av FS/VRI at foreldrene til Tomine, Enok Hansen og Sophia Johannesdatter også hadde disse barna:Andreas Nicholai, 1835 [url="http://www.familysearch.org/Eng/Search/vr/individual_record.asp?recid=29353881&lds=4&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>LenkeHanna Andrea, 1837 LenkeAne Catharine, 1839 LenkeHans Bonani (Benoni??), 1842 LenkeJohan Martinus, 1843 LenkeEnok og Sophia ble gift den 15.9.1834 i Bodø iflg. FS Lenke. Den skannede klokkerboka har et opphold mellom 1821 og 1845 blant ekteviede og ministerialboka starter i 1845. Får derfor ikke sjekket hva som står på foreldrenes fødested i kirkebøkene ved vielsen.Siden Enok og Sophia giftet seg i 1834, vil jeg anta at de kan være født på begynnelsen av 1800-tallet. Jeg har funnet en Enok Tobias Hansen, døpt 11.8.1805 i Bodø, sønn av Hans Enoksen og Kirsten Danielsdatter, Lenke, men sikker kan jeg jo ikke være… Kanskje det er Hans Enoksen som er tjenestefolk på Mulstrand i 1801

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Går i allefall ut fra at Helene Thomassen Kløkstad er kona til Sigvard. Hun er født 25.5.1888, men i første omgang har jeg ikke lykkes å finne henne i kirkebøkene for Bodø.

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei Lars! Bodin bygdebok, bind 2, del 2: KLØKSTAD (gnr. 24, bnr. 8)Thomas Olsen, f. på Menes, Balestrand, Sogn, 11.1.1843, d. 26.4.1893. Gift 11. juli 1872 med Helene Ovedia Jensine Enoksdatter, fra Ny-Hansgården her, f. 12.9.1850, d. 12.11.1929. Barn: Jens Martin, f. på Kløkstad, 14.4.1872 (snekker, død ugift her 11.2.1921)Oline Kristine, født på Kløkstad, 13.1.1874Sigvart Martin Albert, f. på Skau 7.2.1877Thomine Helene Anette, f. på Skau 7.2.1882 (bodde i Takoma i Washington, USA, gift med Jens Jensen fra Olagården her)Emma Serine, f. på Skau 14.6.1887, kalte seg Kløkstad, d. 9.5.1975Thomas Olsen fikk bare 1 ½ år som selveiende bonde på Kløkstad. Han døde i 1893, og 31.5. samme året ble det utstedt uskiftebevilling til enka Helene Enoksdatter (bruker 1893-1923). Hun satt altså som bruker i 30 år. Så ble jorda overdratt til sønnen:Sigvart Thomassen Kløkstad, som døde 20.8.1964. Han var gift første gang med Tora Amalie Kristiansdatter fra bruk nr. 3 her (1875-1911). De hadde barna Kristian Torstein, f. 9.9.1905, Hjørdis Herbjørg, f. 23.7.1909 og Jenny Kristine, f. 5.12.1910. Den andre kona til Sigvart var Hilda Constanse Jensen fra Sør-Arnøya i Gildeskål, f. 25.5.1888 (død – se tidligere innlegg).I 1923 tok Sigvart over farsjorda og lånte 2000 kr i Bodø Sparebank til kjøpet av bruket, men skjøtet ble ikke tinglyst. I den vanskelige tida før 1930 gikk så bnr 8 til auksjon, og 16. mars 1932 fikk Fredrik Hansen skjøte på bruket for kr. 5000. Men alt samme året ble jorda kjøpt tilbake av Hilda Thomassen Kløkstad, gift med Sigvart Thomassen Kløkstad, og 30.4.1932 skjøtte Fredrik Hansen bnr 8 for samme kjøpesum som han hadde gitt, til Hilda Thomassen Kløkstad. Hun var bruker 1932-1950, da jorda ble overdratt til svigersønnen Marthin Georg Johansen, som var gift med Sigvarts datter fra første ekteskap, Jenny Kristine.Helene Ovedia Jensine Enoksdatter kom altså fra Ny-Hansgården under Kløkstad. Faren til Helene, Enok Hansen, ble iflg. bygdeboka døpt 11.8.1805, han var sønn av Hans Enoksen og Kjersten Danelsdotter. Ved delinga av Tomasgården i 1825 beholdt Hans Enoksen jorda her og står som oppsitter på gården ennå 1838. Enok var bruker på Ny-Hansgården fra 1839-1863. Enok ble gift 15.9.1834 med Sophia Johannesdatter fra Alstad i Kirkegrenda, døpt 4.6.1815, død 18.4.1899.Enok hadde trolig drevet frajorda på Kløkstad 12 år da han august 1851 fikk skjøte på Ny-Hansgården fra medarvingene. Våren 1863 døde så Enok og enka fikk amtsbevilling til å sitte i uskiftet bo, og Ny-Hansgården ble dermed overtatt av Sophia Johannesdatter. Hennes eldste sønn, Andreas Nikolai, overtok så farsjorda i 1875, men omkom på havet 28.11.1879. Da overtok enken etter Andreas Nikolai, Antonetta Toresdatter.Dette får holde for denne gangen, Lars. Håper det gir svar på noen av dine spørsmål.Hilsen Grethe

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for mange kjempeflotte innlegg. Du har svart på det meste av det som eg sakna av opplysningar. No har eg vore inne på dei skanna kyrkebøkene og funne litt meir, men eg sit att med nokre spørsmål...:* Sigvart Martin Albert Thomassen fekk tre born med første kona si, men kor mange fekk han med den andre, Hilda?* Er det opplyst noko om dato og stad for andre vigsli til Sigvart med Hilda?* Søsteri Oline Kirstine Thomassen, f. 1874, gifte seg i 1900 med John Adolf Johansen, f. 1875, og dei budde på Mørkved i Bodø (Bodin), truleg heimebruket hans(?). Dei skal vera omskrivne i band V av bygdebokserien for Bodø. Her er eg på jakt etter dato og stad for dødsfalli deira, og talet på born?Nok ein gong ein stor takk for hjelpi med denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei Lars!Så vidt jeg husker, nevnte ikke bygdeboka at Sigvart hadde barn med kone nr. 2. Da ville jeg ha tatt med dem også. Det var svigersønnen som overtok etter Helene Thomassen Kløkstad, han som var gift med Sigvarts yngste datter fra første ekteskap.For øvrig kunne jeg heller ikke se at det sto noe detaljert om når Tomine utvandret. Men det kan jo stå annesteds.Grethe

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg. Eg tenkte nok kanskje at Sigvart og andre kona Hilda var barnlause, for elles ville du ha nemnt det... Men eg ville likevel spørja for å vera heilt sikker!Med omsyn til Tomine, so fann eg ho no nettopp i utflyttingslista for Bodin. Der kjem det fram at ho gifte seg i januar 1914 og fór til Amerika men mann sin same året!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.