Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Tandsether

[#52840] Ringsaker - noen spørsmål fra 1600/1700-tallet

Recommended Posts

Guest Terje Tandsether

1. Gonnor Jonsdtr. Sørby dp. 5.3.1736 giftet seg 1757 med Lars Andersen Kopperud, Vardal. Hvem var hennes foreldre og besteforeldre?2. Svend Didriksen Heggenhaugen (1689-1734). Hvem var hans foreldre? I skiftet etter ham 1734 nevnes hans bror (må være halvbror) Didrik Andersen Bjørnsveen, Vardal (1690-1749). Svend var først gift på Korterud på Toten og andre gang på Hasli i Snertingdal der han døde.3. Amund Audunsen Smestad (1672-1744) - hvem var hans foreldre? Han var gift med Inger Olsdtr. Moe.4. Christoffer Andersen Saugstad (1709-1773) gift 1737 med Marte Tostensdtr. Tomten (1716-1773). Hvem var hans foreldre og besteforeldre? Marte var datter av Tosten Syversen Tomten (1673-1728) fra Segard i Snertingdal og Guro Jonsdtr. (1685-1748). Hvem var Guros foreldre?5. Hans Gudmundsen Heggenhaugen f. 1687 (fra Senstad, Nes) og kone Berte Johannesdtr. Heggenhaugen - når døde de? Hvem var Bertes foreldre? Hans og Berte var foreldre til Johannes Hansen Årsrud f. 1727.6. Gullik Ellingsen Lunde (1694-1737) var gift med Inger Jørgensdtr. Dalby. Når døde hun? Inger var datter av Jørgen Jørgensen Dalby og Eli Amundsdtr. ( -1733). Når døde Jørgen? Hvilken gard var Eli fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Til 6: a) Inger vart etterpå gift med Anders Børresen Lunde/Flisaker og hadde fleire barn med han. Hadde ho barn også med Gullik? b) I følgje Hedmark slektshistorielags tidsskrift bd. 5 s. 26 døydde Jørgen i 1737.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Til 6: Jørgen ble begravet Dom. Judica 1737, 78 år, noe jeg har fått til å bli 7 apr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

For Heggenhaugen har jeg notert: Didrik Svendsen f ca 1660. Det er en Sven som er bruker der i 1666. Sven skal ha hatt 5 sønner. Jeg har imidlertid bare listet en.For Smestad har jeg bare listet en Ouden uten noen ytterligere opplysninger. Det samme for Sørby, bare Jens, men her er det vel kurrant å finne mere for Sørby vil jeg tro?Hans Heggenhaugen sin far var fra Jesnes,Johannes Olsen på Heggenhaugen Han kunne være fra Eskerud. Se Nes bb nr 1 s 515. Kjøpte Heggenhaugen av Brockenhuus sitt dødsbo. G m Kjersti Håvelsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

For Gullik: Er du sikker på at det er Lunde og ikke Lunna?Jeg har notert Gullik Ellingsen Skjervum sønn av Elling Gulliksen Skjervum og Ingrid Eriksdatter Kongelstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Det var slektskap mellom Eli Gulliksdtr og Johannes Hansen Heggenhaugen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

Jeg er interessert i den nærmeste etterslekta her dersom det er mulig. Mitt mobilnr er 90565905 (SMS), så mailer jeg tilbake.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Tandsether

Jeg har sett i kirkebøkene for Ringsaker og har funnet følgende:1. Gonnor Jonsdtr. Sørbys foreldre er antagelig Jon Tostensen Sørby f. ca. 1701 bgr. 7.2.1774 og Gjertrud Christensdtr. f. ca. 1698 bgr. 12.11.1775. Disse hadde sønnen Mons til dåpen i 1741 og var brukere på Sørby i ekstraskatten 1764. Men hvem var foreldrene til Jon og Gjertrud?2. Far til Svend er nok Didrik Svendsen f. ca. 1660, nevnt i manntallet 1666 og sønn av Svend Heggenhaugen f. ca. 1580. Didrik må være død omkring 1690, og hans ukjente kone giftet seg igjen med en Anders, som hun hadde sønnen Didrik Andersen med.3. I legdsrulle for Ringsaker 1697 nevnes oppsitter Ouden Smestad, og bondesønn Amund Oudensen Smestad 18 år.4. Christoffer Andersen Saugstad kan være sønn av Anders Hansen Saugstad f. ca. 1676 bgr. 16.6.1741.5. Hans Gudmundsen Heggenhaugen døpt 1687 bgr. 30.3.1750. Berte Johannesdtr. Heggenhaugen f. ca. 1704 bgr. 14.8.1748. Hennes foreldre var Johannes Olsen Heggenhaugen fra Eskerud f. ca. 1675 bgr. 24.3.1739 og Kjersti Håvelsdtr. fra ?? f. ca. 1664 bgr. 31.1.1757.6. Jørgen (Jørgensen) Dalby f. ca. 1659 bgr. 7.4.1737. Dattera Inger Jørgensdtr. har jeg ikke funnet død i Ringsaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.