Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Laila N. Christiansen

[#52908] Feil/Merknader i Bygdebøker - nytt forum på DIS-Norges Slektsforum

Recommended Posts

Guest Laila N. Christiansen

Hei! På DIS-Norges slektsforum er det nå startet et nytt prosjekt, nemlig 'Feil/Merknader i Bygdebøker'.Foreløpig er det startet ut med Møre og Romsdal, dette som et første skritt på veien til å lage slike for alle fylker i landet.Her skal altså ikke etterlysninger ol. inn, men kun merknader og feilrettinger. Les Tore Kristiansens viktige informasjon vedr. både overskrift på innlegg, og hvordan disse skal formuleres og kildebelegges.Dette kan bli en utrolig flott base, dersom alle blir med!Forumet ligger nederst her http://www.disnorge.no/slektsforum/index.php

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei.Høres svært fornuftig ut å starte dette prosjektet da man finner mye rart i bygdebøkene - mange uteglemmelser av opplysninger i kirkebøker som avstedkommer helt gale slektsrelasjoner.Må man være DIS- medlem for å legge inn opplysninger?IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Neida - du må ikke være medlem, men du må registere deg som gjest i systemet.Les http://www.disnorge.no/slektsforum/faq.php?#2her står det hvordan du registrerer deg som gjest, og det er helt ufarlig og gratis. Du må altså ikke være medlem. (men det er jo koselig om du blir medlem da :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Margaret Miller

Håaper du forstår engelsk. I have written the slektshistorie for Sømna (Nordland) Bygdebok and we have many new things and 7 or 8 big mistakes that we have found. I would like to post the big mistakes at this site. How can I do that? I appreciate being informed about this opportunity to let people know!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Laila, hvor finner jeg infoen fra Tore Kristiansen?Mvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per-Olav Broback Rasch

Arnfrid: bla. her LenkeMargaret: In the beginning of this project only 'bygdebøker' from Møre and Romsdal country is possible to correct, but later probably more countries will show up.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Christiansen

Info fra Tore Kristiansen ligger på under hver bygdebok-oppføring. Se for eksempel AverøyLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Laila,Noen av oss er i gang med et rettearbeid av bl a Samnanger Bygdebok http://home.online.no/~harmell/Samnanger.html Er dette noe som kan legges direkte inn i DIS-Norges slektsforum 'Feil/Merknader i Bygdebøker'?Mvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

En ny bygdebok fra Samnanger er under utarbeidelse av Svein Egil Kvale, jeg har kontaktet han via e-mail om denne siden,men har ikke fått svar og det er et par mnd siden.Jeg har et telefonnummer og, men vil ikke sette det opp her.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Christiansen

FOreslår at du kontakter internett-utvalget i DIS-Norge direkte, Arnfrid, ved lederen - se her for info. LenkeOg jeg synes det hadde vært flott om alle private initiativ blir samordnet med dette i DIS-Norge, slik at alt blir samlet til ett 'rike'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ingmar Seth

Heilt enig med Laila her, få alt på ein plass så er det lettere å finne igjen seinare.Mvh Ingmar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Det er over 20 år sidan band I i bygdebokserien for Luster kom ut, og eg har i alle år samla opp rettingar og tillegg som før eller seinare vil verta publiserte.Idéen med ei oppsamling av rettingar og tillegg i DIS som skissert høyrest absolutt interessant ut, men er det teke høgd for kvalitetstryggjing av dei opplysningane som kjem? Det er ikkje vanskeleg å finna døme på spørsmål der det er strid om løysingi, særleg når ein kjem attende til tidleg 1700-tal og 1600-talet.Men, for all del, ei bygdebok vert aldri ferdig, for ny og spesialisert forsking på einskildætter kombinert med forenkla tilgjenge på nye kjelder, ikkje minst digitaliserte folketeljingar og kyrkjebøker for andre distrikt enn kommunen bygdeboki er skrivi for, vil meir og meir føra fram til nye opplysningar, som ein bygdebokforfattar, den gongen han skreiv boki, ikkje hadde korkje tid (les: budsjett) eller føresetnader for å finna svar på.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tok en titt på Averøy-rettingene, -der var kommet inn et forslag til retting Lenke og allerede da er fødselsår på nålevende personer tatt med. Hm...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen

I dette forumet på Slektsforum http://www.disnorge.no/slektsforum/index.php?c=240, er det meninga at de som legger inn rettinger, skal kildebelegge rettingene.Men alle innrapporterte feil er jo også åpne for debatt, slik at de som er uenige slipper lett til orde i forumet.Vi prøver først med gards- og ættesogene for Nordmøre, siden vi må begynne et sted, og jeg meldte min interesse for å gjøre det. Hvis dette forumet fungerer, vil vi sikkert utvide til flere bygdebøker. Men først må vi se at det fungerer for disse bøkene på Nordmøre. Mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Arnfrid, de opplysningene som der er lagt ut, har Viggo lagt ut om seg selv og kona vel? og - i infoen til Tore så står det:Følgende opplysninger om nålevende personer kan publiseres på Internett i sammenheng med slektsforskning uten at den opplysningene gjelder har gitt sitt samtykke: navn og slektstilhørighet. (Man står naturligvis fritt til å legge ut også andre opplysninger om seg selv.)Moderator passer nok på.Tror dette går bra jeg :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Laila, jeg ser at det gjelder hans egen familie. Men Datatilsynet sier at man kan legge ut flere opplysninger enn navn og slektstilhørighet om egen person, ikke om familiemedlemmer, slik jeg forstår dem. Min sønn ville bli rasende om jeg la ut opplysninger om han på internett, der navn, bosted og fødselsår kobles.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Jaja - jeg regner med at Viggo kommer inn her etter hvert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Viggo Eide

Jeg har lagt inn en korrigering på Averøy bygdebok, bind III. I forhold til boka retter jeg opp to feil:- Jeg og kona er samboere, ikke gift.- Jeg skriver navnet med V - ikke: W.De øvrige opplysninger er korrekt gjengitt i bygdeboka, og dermed offentlige, sjøl om de ikke er lagt ut på nettet i form av 'bygdebok på nett'. Fødselsårene tilhørende min familie ligger sikkert ute mange steder på nettet, både i gamle skattelister og slektsopplysninger hos andre slektsforskere. Når jeg legger ut opplysninger om min familie her, har jeg innhentet samtykke fra dem på forhånd. Det er veldig bra at DIS-Norge har opprettet en nettside for korrigering av feil i bygdebøker. Mange har etterlyst denne muligheten. Jeg er også glad for å kunne korriger skrivemåten Wiggo til Viggo mens jeg ennå er i live ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg betviler ikke, Viggo, at du har fått tillatelse fra samboer og barn til å sende inn info om dem, slik du gjør. Poenget mitt er at det blir vanskelig for redaksjonen å forsikre seg om at det er gitt slik tillatelse, så lenge innleggene kommer på trykk i slektsforumet med en gang du og jeg trykker OK. Jeg kunne tenke meg å foreslå at man ikke sender rettelser vedr nålevnde personer til dette forumet.Mvh Arnfrid M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Viggo Eide

Jeg forstår dine synspunkter. Min mening er at dersom en person ber om at opplysninger om han/henne skal fjernes fra sidene, så skal det umiddelbart gjøres.Forøvrig ser jeg bare fordeler med ordningen til DIS-Norge. Til opplysning er jeg tillitsvalgt på lokalplanet i DIS-Norge og moderator for flere fylker og mapper på Slektsforum. Og jeg er meget glad for at folk på nordmøre kan få vite at jeg egentlig ikke heter Wiggo ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Naturlegvis skal opplysningar fjernast dersom den det gjeld ber om det. Men regelen er slik at utan kvalifisert samtykke, skal opplysningar ikkje leggast ut. Det held ikkje at du har innhenta samtykke før du legg det ut. Den som har redaksjonsansvar for desse sidene skal ha eit godkjent system for kvalitets-sikring av slike opplysningar, som m.a. skal kunne dokumentere at samtykke er gjeve og korleis opplysningar er innhenta og verifiserte. Det ville vere ein god del arbeid å lage, vedlikehalde og få godkjent eit slikt system. Det skal svært gode argument til for å forsvare ein slik innsats. Alternativet er å seie som det er sagt her: Ingen opplysningar om nolevande, bortsett frå det folk legg inn om seg sjølv.Det viktigaste er trass alt å få korrigert opplysningar om folk og slektsband i fortida. Nolevande greier sikkert å halde oversyn over seg og sine likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Hvorfor ble det aldri muligheter for å legge inn rettelser for andre fylker enn Møre og Romsdal når det gjelder bygdebøker?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila Christiansen

Det vil komme når neste versjon av slektsforum blir lansert, ting tar tid når man er avhengig av frivillige krefter.Ellers kan spm. om Slektsforum og dens muligheter legges her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ja jeg burde jo ha skrevet om dette på Slektsforumet, men falt for fristelsen til å spørre her når det likevel hadde vært oppe her. Nå har jeg jo funnet igjen passordet mitt også, og fått lagt det inn på ny pc. Så da har jeg jo muliget for å svare på Slektsforumet igjen. Ellers tusen takk for svaret. Jeg har funnet en del feil i bygdebøker, men det er jo ikke uvanlig da. Ser også når jeg skriver av skiftene at en del personer en finner der ikke en gang er nevnt i bygdebøkene det burde ha stått om dem i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.