Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#53046] Aslak Aslaksen, Tveit i Åmli - nevnt på Hegland i Holt 1720

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Er det noen som kan identifisere den nedenfor nevnte Aslak Aslaksen Tveit (Åmli)?Ø. Råbyggelags pantebok nr. A 6, fol 68, Hegland i Holt:Skjøte dat. 15/8 1720 tgl. 13/11 s.å. fra Tolv Olvesen(?) Tveit i Åmli til halvbroren Aslak Aslaksen Tveit på bl.a. 13/16 ksk. i Hegland. Se Tveit, Åmli.-----------------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Se også siste del av denne debatten: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Kjetil Eidskard har funnet en Tolv Olveson Tveit f. 1692 i Åmli, død samme sted 1751; gift 1717 med Åse Kiddelsdtr. Østre Tveit.Han er jo interessant. Dersom han er Aslak Aslakson Tveits halvbror, bør vel sistnevnte ha vært betydelig eldre (siden han muligens var far til barn født +/- 1700).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

17. mars 1751 ble det begravet en Tolf Tvedt 62 Aar gammel - men er farsnavnet hans Olveson? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Akkurat nå går det visst ikke å åpne de skannede kirkebøkene.Når det gjelder den Tolv Tveit jeg fant i panteregisteret for Østre Råbyggelaget, var patronymet svært utydelig skrevet (derfor spørsmålstegnet i innlegg 1). Jeg syntes det sto Olvesen, men er slett ikke sikker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at FamilySearch har Tolv Ulveson: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Patronymet begynner iallefall med U i dødsnotisen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Hauger

Jeg synes det står klart og tydelig Tolf Ulvesøn Tved både ved vielsen og begravelsen. Tolv Olveson Tveit (innlegg 3) er vel å betrakte som en normalisering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, der virket kirkebøkene igjen. Jo da, det står het tydelig Ulvesøn. Etter dødsdsnotisen for Tolf står det også Ulvesdatter på Aanon Eppelands kone.Jf. Eivind Vågslids Norderlendske fyrenamn har Olve og Ulv ulikt opphav. Hvorvidt en her skal oppfatte Ulv(e) som en variant av Olve eller av Ulv er uvisst. Uansett: Den navne-etymologiske kompetansen hos kirkebokføreren var nok ikke 'fullkommen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Da Holt kirke skulle bygges om i 1755 bidro holtingene økonomisk. Fra Hegland kom følgende bidrag: Ola Åsulvsen: 2 riksdaler, Nils Torjesen: 1 riksdaler og Knut Åsmundsen: 2 riksdaler og 2 ort.Dersom Aslak bodde på Hegland var han sansynligvis død før 1755.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Nå var det vel en del av husmennene som ikke bidro? Ellers burde jo Knud Olsen Heglands-eie også vært nevnt.Om vi så en stund dyrker den hypotesen at Aslak Aslaksen kan ha vært Knud Olsens svigerfar, kan vi jo anta at han kan ha dødd rundt 1735 (da Knud Olsen og Anne Aslaksdtr. sannsynligvis flyttet til Heglands-eie). Dessverre er dødsfall mangelfullt registrert i kirkeboka for Holt i denne perioden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tolf Ulvesøn Tved har (minst) 7 barn til dåpen i Åmli i perioden 1722-1739, bl.a to sønner med navnet Ulve (1722 og 1734). Farens navn skrives på samme måten hver gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tja - hvor hører Aslach Tved og sønnen Aslach Aslchsen (f. i åmli 1720) hjemme i dette bildet, tro? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Dåpen i den skannede kirkeboka for Åmli (Dom 2 p. Epiph. 1720): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

En idè: Aslak Aslaksen som fikk skjøte på jord i Hegland av halvbroren Tolv Ulvsen, var søster (ikke far) til Anne Aslaksdatter.Aslak fikk en sønn 1720, Anne fikk en sønn i 1721.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jo, jeg har også tenkt den tanken. I så fall bør kona til Aslak Hegland (far til Anne Aslachsdatter) også ha vært mor til Tolv Ulveson. Og det kan jo forklare hvorfor Tolv hadde en eierpart i Hegland (som han altså skjøter til Aslak Aslaksen i 1720). Og hun (eller Tolvs far, Ulve) må altså ha hatt en tilknytning til Tveit i Åmli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Da har vi følgende hypotese:NN var første gang gift med Ulve og fikk sønnen Tolv (1689?) og deretter med Aslak Hegland og fikk barna Anne (1699), Jon (1702), Ingrid og Aslak.Når sønnen fra første ekteskap eide jord i Hegland, hadde han det enten fra moren eller faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Enig.Nå kan det jo også se ut til at Aslak Aslaksen hadde jord i Tveit før han fikk skjøte på Heglands-parten av halvbroren Tolv (i hvert fall ser det ut til at han har bodd der).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Aslach Tveds barn Aase døpt i Åmli 22. mars 1711: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg ser at jeg nok må ha en ny leterunde på SAK. I innlegg 1 refererer jeg til en sak fra Ø. Råbyggelagets pantebok - nemlig et skjøte på 13/16 ksk i Hegland fra Tolv Ulvesen Tveit til Aslak Aslaksen Tveit (1720). I panteregisteret er det en henvisning til Tveit, der samme transaksjon skal være omtalt. Det må jeg sjekke. Dessuten burde det være mulig å finne noen flere skifter fra Hegland og Tveit, som muligens kan kaste mer lys over problematikken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Etter en ny runde med panteboka og skifter for Ø. Råbyggelaget har jeg sett at Aslak Aslaksen Tveit ikke kan ha vært Knud Olsen Furland/Heglands-eies svigerfar. Det ser ikke ut til at han har hatt noen tilknytning til Hegland utover den lille eierparten i 1720 (som muligens kan ha hatt vært pantegods).Når det gjelder forholdet Aslak Aslaksen Tolv Ulvesen, var de altså halbrødre. De hadde felles mor, Todne Biørnsdatter (ant. fra Nergarden i Åmli). Det var oppgivelsesskifte for henne 18/3 1706, men hun levde fremdeles i 1720. Hun var gift to ganger: 1) med Aslach Torbjørnsen Tveit (dødsskifte 1687); 2) med Ulve Tolvsen (Ulfue Tollfsen), antakelig fra Mosberg(dødsskifte 12/3 1698, bror til Salve Tolvsen Mosberg).Thodne Bjørnsdtr. hadde tre barn, 2 i første ekteskap og 1 i andre:1. Aslak Aslaksen Tveit (oppgivelsesskifte 1761). Det ser ut til at han bodde på Tveit hele livet.2. Torbør Aslaksdtr., g.m. Thærgie/Torgi Andersen Vimme (skifte etter ham i 1716).3. Tolv Ulvesen Tveit (6 år i 1698, skifte 1751 - kalles da Tolv Aalvesen).--------------------Dette er 'kortversjonen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.