Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Biberg Kristensen

[#53134] Drapssak i Solum 1761

Recommended Posts

Guest Leif Biberg Kristensen

Viser til tema nr. 52999: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebattT.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=52999&sok=&startnr=&antall=&spraak=&nr=4&antinnlegg=15#anker>LenkeDet framgår av kirkeboka at Halvor Christensen Holtene, som bodde og arbeidet på Bolviks jernverk, drepte en Svend, farsnavn/etternavn ubegripelig, men kan være Bøesen. Denne Svend ble begravet den 14. august 1761. Presten har skrevet et lengre stykke i kirkeboka om saken, men det er dessverre bortimot uleselig: LenkeVidere ble drapsmannen begravet 22. september 1762 etter å ha blitt 'rettet ved Sværd for hans begangne Mord paa Svend ...', men innførselen er nesten like uleselig:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Mulig det finnes opplysninger om denne drapsaken i arkiver for Bolvik jernverk her: LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Mulig at det finnes kilder har som kan omhandle denne saken? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Dette er den kongelige approbasjonen av dødsdommen;[Resolution nr] 142De Tilforordnede udi Ober Berg Amtet Syndenfields Notitz anlangende Dommens Approbation over Delinqventen Halvor Christensen Holtene F 5tusV[or] S[ærlige] B[evaagenhed] T[ilforn]! ....... Berg-Amtets og Ober-Berg-Amtets Retts Domme som tilfinder Deliqventen Halvor Christensen Holtene for begangne Drab paa Svend Pedersen Hegimoe, at henrettes med Sverd og Hovedet med Kroppen derefter at begraves i Kirke Gaarden med videre, og Vi bemeldte Ober Berg Amt Retts Dom ved Vores derpaa tegnede Resolution i alt have approberet......Christiansborg den 30 Juli 1762

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Fabelaktig! Hvor har du funnet dette?mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Fra 1735 av måtte alle avsagte dødsdommer approberes av H M Kongen i København. Dette ble gjort ved kongelige Resolusjoner, og disse ligger på mikrofilmruller i Riksarkivet, år etter år, dødsdom etter dødsdom. De eneste gangene dette sirlige systemet ikke fungerer er under nødsårene 1808-14, da vi periodisk ikke hadde kommunikasjon med Danmark. I den tiden var det forskjellige stattholdere som sto for approbasjonene, og deres resolusjoner er vanskeligere å få fullstendig oversikt over (i alle fall for en enkel bondegutt fra landet som meg).Der du ser prikker...er det fordi at disse resolusjonene var forfattet med det som på moderne norsk heter 'boilerplate' fraser som jeg aldri gad å kopiere nettopp fordi de var så like og så intetsigende. Der du ser [paranteser] er det fordi har har fylt ut det som Kongen har forkortet.Håper dette var til noen hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Du finner et par sider om denne saken i Overbergamtets rettsprotokoll nr. 5 for 1741 - 1771, side 477 og 483. Hyllenr. 4A06242 på RA. Offeret het Svend Pedersen Hegemoe. En kvinne ved navn Karen Isachsdatter var også trukket inn i saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Tusen takk! Da skal jeg nok ta en tur til RA og se på denne saken.Denne Svend Pedersen kom sannsynligvis fra plassen Heggemoen under Tvara i Holla, - her er det skifte i 1726 etter en Peder Mathisen med barna Svend, Dorte, Eli og Ingeborg.mvh Leif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Fant et par sider til som begynner nederst på side 472.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Biberg Kristensen

Kjempeflott, tusen takk! Her er i alle fall dommen klar nok fra den siste lenka.Jeg er ikke i stand til å se noen beskrivelse av selve forløpet i hva som hendte, og jeg er i villrede om hvilken rolle «Qvindemennisket» Karen Isachsdatter har hatt. Hun er for øvrig totalt fraværende i de kildene jeg har registrert fra kirkebøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.