Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Gunnar Bolstad

[#53969] Hvem var Anders Nielsen i Bragernes?

Recommended Posts

Gjest Gunnar Bolstad

Anders Nielsen døpte sin datter Maren i Bragernes kirke i 1739. Faddere var Jan Christopher Høybach (Heubach), Jan Ancher, Niels Omsted, Jens og Maren Elligers og Anne Krefting. Navnene tilhører kjøpmannsfamilier i Bragernes (denne Anne Krefting er neppe eieren av Bærums Verk, skjønt det kan ikke utelukkes helt).I 1737 ble Marens storebror Niels døpt (han ble døpt som Niels Wold). Faddere den gang var Elisabeth og Hans Jørgensen, Barbra von Cappelen, Søren Rasmussen, Thomas Cudrio og Jens Elligers.Anders Nielsen var gift med Karen Carlsdatter. Hennes foreldre var Carl Paulsen Egeberg og Gunhild Svendsdatter, som igjen var datter av bondegårdsmagnaten Svend Paulsen Vold i Bærum. I 1751 dør Gunhild, og det er svigersønnen Anders Nielsen som tilsynelatende ordner begravelsen, i hvert fall er det han som står for innkjøpene og administrerer regningen.Anders Nielsen giftet seg igjen etter sin første kones død. I 1774 skifter han arv med sine tre barn: Nils Vold, Gunhild Andersdatter (gift med Andreas Robsahm) og Maren Andersdatter. I sitt andre ekteskap er Anders gift med Helene Margrete Günther.Anders Nielsens datter Maren (døpt 1739) giftet seg med den smått legendariske ødeland Abraham Thomle fra Nordsinni i Land, og endte sine dager, formodentlig fattig, på et pensjonatrom på Grønland i det daværende Aker (Oslo) i 1807.Alt dette kan man lese ut av hhv bygdeboka for Bærum, boka om Thomleslekta og kirkeboka for Bragernes. Vi vet altså ganske mye om Anders Nielsens koner, barn og svigerforeldre, samt hans omgangskrets, men det skulle vært artig å vite hva han selv drev med i Bragernes, og evt hvem hans foreldre var.Noen tips?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kjenner igjen noen av navnene og skal se om jeg ikke har litt om Anders Nielsen (Wold) i løpet av helgen.PS. Faddere og omgangskrets er vanligvis ikke det samme i Bragernes (og Christiania), uten at jeg skal si noe som helst sikkert om dette tilfellet. De er vanligvis hentet fra et noe høyere sosialt sjikt enn dåpsbarnets foreldre. En kontroll om dette stemmer her, er å finne de tilfellene hvor Anders selv er benyttet som fadder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Bolstad

Jeg har sjekket noen av hans fadderopptredener, og du har nok rett. Et navn som opptrer flere ganger er Christen Gad, gift med Susanne. Anders er fadder to ganger for dem, og vice versa ved to av Anders Nielsens barnedåper for barn som siden dør (Karen og Christen). Jeg tror kanskje at denne Christen Gad er han som senere blir kirkeverge. Han er født i Danmark, i Næstved - og slik faddermønsteret er her, er det jo fristende å tro at i hvert fall disse to herrer pleide sosial omgang. Kanskje også Anders Nielsen er dansk? Ellers er Anders fadder for blant annet Erich Jørgensen Hotvedts barn og for Hans Paulsen Røers barn. I det siste tilfellet kan forklaringen ligge i et slags fjernt slektskap med Anders sin kone Karen (Hans er vel stesønn av Simen, som er bror til tidligere omtalte bestefar Svend Vold).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Det er rett Christen Gad. Men forøvrig må som sagt komme tilbake, jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg har.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Bolstad

Christen Gad (hvis det er den samme) ble 'introduceret' i Bragernes i juli 1730. En Anders Nielsen introduseres i desember samme år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Mens vi holder på med Christen Gad, han ble gift med Susanne Larsdatter Stang på Bragernes 03.05.1729. Hans kone var født på Ramnes av foreldre Lars Mathiassen og Susanne Jørgensen. Sistnevnte er fra Bragernes, døpt der 23.10.1681 med far Jørgen Andersen. Kjenner du (eller noen andre) til om dette er den samme 'Jørgen Andersen af Lier' som 23.04.1675 i Christiania gifter seg med Pouel Rødders enke Susanna Tygesdatter Langh ? (Pouel Rødder har jeg en god del om, også tidligere ekteskap)Det er andre Gad'er på Bragernes i 1730, men så langt jeg vet kun én Christen. Om ikke hukommelsen svikter helt, fikk han borgerbrev dette året (som kjøpmann).Litt på siden, men skulle du/noen kjenne til omstendighetene rundt første avsnitt, ville jeg vært takknemlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg har en Kristen Eriksen Gad(t) på Bragernes, nevnt 1720-36. Han ble gift 1720 med Helvig Kristoffersdatter fra Oslebakke (også kalt Havnen) i Stokke i Vestfold. Ved trolovelsen var han skreddersvenn; slektsnavnet brukes ikke. Ved skiftet etter svigermora i 1736 var Helvig død, og Kristen omtales som 'Mester Christen Erichsen Gadt' på Bragernes. En sønn; Søren, 11 år i 1736.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Kristian, jeg har sett ham 'Christen Erichsen Skrædder'. Hans hustrus søster begraves i Bragernes 22.02.1727, hans barn 21.08.1728 og hans kone 15.09.1729, i det siste tilfellet står Gad-navnet tilføyet i ettertid. Dette passer med at Christen Skrædder får sønnen Christopher døpt 25.08.1729. (Christen Gads to første barn er døpt hhv. 28.05.1729 (begr. 25.08 samme år) og 13.06.1730)Videre finner vi Christen Skrædders barn begr. 27.01.1731 og Christen Erichsens barn 05.02 samme år.Hvem skredderen er, skulle vært interessant å vite. Har ikke sett han omgift, men det har jeg heller ikke lett etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Et lite PS. Den 18 oktober 1743 begraves på byens kirkegård i Christiania den 18 år gamle Christen Erichsen Gad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg snakker litt med meg selv, skredderen ble selvsagt gift igjen ( med Barbra Anthonisdatter Holst ). Jeg har jo faktisk noe om han og hans familie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Mange takk for henvisningene. Den omtalte søsteren må være identisk med Idde Kristoffersdatter, som det skal ha vært skifte etter 12. desember 1730.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg skulle komme tilbake med hva jeg hadde på Anders Nielsen. Jeg er redd det ikke er så mye som du håpet. Med Maren Carlsdatter ( jeg har ingen vielse og vet ikke hvor den fant sted ), har jeg notert 8 barn ( inkl. ett dødfødt ) i perioden 1730-1745. De bodde i det minste på 1740-tallet på Landfaldøen.Jeg har heller ikke notert Maren Carlsdatters død, men trolig er 'din' Anders Nielsen gift minst 2 ganger på Bragernes før han ekter Helena Magrethe Günther i Holmestrand 15.02.1766 (hun er datter av daværende major, senere oberst Daniel Andreas Günther) og bosetter seg på Bragernes og får også barn.Anders Nielsen er ikke identisk med den i Bragernes samtidige Anders Skorstensfeier eller tømmermannen Anders Nielsen. Jeg kan imidlertid ikke herfra finne ut hvilket yrke han hadde og har heller ikke sett noe skifte etter ham.Om du har første ekteskaps inngåelse og Carlsdatters død/begr., ville jeg vært takknemlig.Jeg har ikke funnet noen Anders Nielsen som passer i Bragernes før 1730. Men jeg har ikke studert Anders Nielsen spesielt nøye så jeg må ta forbehold om ting jeg har oversett.(barna i 1. ekteskap i rekkefølge: Ingeborg - Gunnild - Karen - Niels - Maren - Christen - dødfødt guttebarn - Christen ). Som du vet var det bare 3 som vokste opp. Trenger du datoer eller andre detaljer, får du si ifra, f.eks. til gkb med c2i.net og krøllalfa imellom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Karen Carlsdatter døde 1758, begravet 3. august (Bragernes). Og det er riktig Anders Nielsen som begraves 28. mars 1778 som Olaf viser til. Han var trelasthandler om det ikke allerde er klarlagt. Jeg har glemt denne saken, hvilke tråder mangler?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olaf Svensson

Mange takk for denne informasjonen, Geir. Dette var ikke klarlagt for min del. Har du mer informasjon om Anders Nielsen og hans opphav?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg kjenner ennå ikke Anders Nielsens dåp, har observert den du nevner i 1694, men synes ikke 'kandidaten' passer helt inn. Men jeg har ikke studert problemet særlig nøye og skal være forsiktig med å være for bastant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olaf Svensson

Denne Anders, sønn av Niels Tulle skal i 1720 befinne seg 'Uden Rigs', kilde: LenkeEn Anders Tulle nevnes i Tore Vigerusts avskrifter av Arendal og Risør skattemanntall 1729 og 1730.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Kan det tenkes at skifter i Drammen kan gi svar på ditt spørsmål? LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg tror ikke Anders Nielsen er en 'Tulle', jeg tror ikke han er fra Bragernes i det hele tatt. Jeg kommer vanligvis ikke med slik 'synsing' uten konkrete holdepunkter (og uten å ha studert saken nøyere), så det blir gjetning, ikke engang kvalifisert gjetning. Allikevel, det er 'de manglende opplysningene' som peker i den retning samt Gunnars opplysning i (5).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Jeg tar med dette skiftet med en rekke Gadnavn, siden Geir tror at Det er flere Anders Nielsen navn som dukker opp i området på samme tid.Kan det finnes noe sammeheng her ?LenkeMvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg vet ikke mer, foruten Anders Nielsen Tulle og 'vår' Anders Nielsen er det minst 3 Anders Nielsen i Bragernes som lever samtidig med Karen Carlsdatters ektemann. (PS. Den ene gift to ganger om man skulle finne 4)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Her begraves vel Anders Nielsen 1778, Bragernes. Stedsnavn begynner på Houg?.. 78 år. dvs. f. ca 1700?LenkePussig at vi ikke finner skifte etter han i Drammenskiftene?Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Siden den Anders Nielsen som dør på Bragernes ikke ser ut til å være født der, bør man altså lete i andre områder.Finner at det er født en mann med samme navn i 1700 i Melsomvik i Stokke, sønn avn Nila Kristoffersen og hustru Kirsti Johansdatter.Se Bygdebokavskrift her: LenkeDet finnes også muligheter i Eiker , men her trengs nok i så fall eksperthjelp fra disse områder.Mvh. Gunn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.