Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leif Hansen

[#54046] Hva er opphavet til Storch-familien på Avaldsnes eller i Farsund?

Recommended Posts

Gjest Leif Hansen

Jeg slo opp i bygdeboka for Skåre i Rogaland(Langhelle, Langhelle, Østrem). Under gården Sørhaug bruk 12 nevnes Lars Isaksson og Anna Andersdatter Storch fra Avaldsnes. Dessverre har jeg ikke Avaldsnes-boka tilgjengelig, men de skal være nevnt på side 287. Hva er opphavet til dette Storch-navnet?Jeg har søkt litt på FSW og ifølge dem ser det ut til at Anna Andersdotter Storch er datter av en Anders Rolvsen f.ca.1658 på gården Knustad i Vanse i Vest Agder og hans kone Maren Hansdatter. Kan noen bekrefte dette? Kanskje er denne Anders nevnt i Listaboka? Er det gjennom denne Anders at Storch-navnet kommer fra? I 1660-manntallet for Knustad er det ingen passende kandidat til å være Anders.På Per Nermos genealogisider finner jeg en Jan Storch født ca 1590 i Amsterdam. I Snorres kongesagaer nevnes en Sigurd Stork.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I Vegårshei i Aust-Agder fantes det en Storch-/Storck-slekt. Jeg har ikke undersøkt den selv, og kan ikke gå god for kildegrunnlaget til bygdebokforfatteren Hallvard Tveiten - men han hevder at slekta kom til Vegårshei med Samuel Johannessen Storck (f. ca. 1697, død på Vindholmen i Vegårshei 1780). Sønnen Johannes Samuelsen Storck (1740-1822) var i mange år lensmann på Vegårshei.Ifølge H. Tveiten var ovennevnte Samuel sønn til prest i Undal (Audnedal i Vest-Agder) Johannes Samuelsen Storch (død 1707), som igjen var sønn til Evert (Edvard) Andersen Tomstad (Storch). Bonde på Tomstad i 1665. Og hans far skal ha vært Anders Jørgensen Tomstad (Storch), prest i Vanse 1596-1601. Avsatt som prest og var bonde på Tomstad i 1611. Videre to ledd bakover: Jørgen Henningsen Storch, prest i Vanse, Lista (tvangsgifta med 'en Pige han havde besovet'). Henning Storch, prest, f. o. 1550. Trolig innvandret fra Danmark.MEN: Dette er som sagt Tveitens hypoteser, og hans bygdebøker for Vegårshei er ikke alltid helt etterrettelige.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Bendiksen

Hei. Her er det som står i Avaldsnes bygdebok I på side 287. GLOPPE Nr. 21. Anders (Storch) Barn: a. ? Anna, g.m. Lars Isaksen neste oppsitter nr. 22. b.Jørgen, f. ca. 1706, bos. på Meland. Andre opps. nr. 18. c. Rolv, f. ca. 1710, bos. på Kolstø bnr. 3. Dei to sønene er sagt å væra fødde på Gloppe, foreldra deira må ha budd her i byrjinga av 1700-åra. Det er litt uvisst om denne Anders er den same som Anders Nilssen nevnt i 1701, eller ein annan. Dattera Anna er nevnt Gloppe då ho gifta seg, men det er ikkje funne sikre bevis for at ho høyrer heime her. Nr. 22. Lars Isaksen, f. ca. 1698, d. 1746. Sønn til Isak og Malene på Kolstø bnr. 1. 1726 g. m. Anna Andersdtr. Storch, kanskje datteren til førre opps. Barn: a. Malene, f. 1726, g. 1758 m Ola Nilssen Dalen i Skåre, b. Anders, f. 1728, d.s.å. c. Isak, f. 1730, d. Anders, f. 1731, d.å.e. Lars var klokkar i Avaldsnes. Det er i kyrkjeboka aldri sagt kor dei budde då dei døypte borna. Han er konsekvent berra kalla Lars klokkar utan gardsnavn. Men det er naturleg å føre dei her på Avaldsnes. Han var klokkar og lærar, slutta som lærar i 1739, men heldt fram som klokkar. Mvh Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Dessverre ser det altså ikke ut til at Avaldsnes bygdebok ikke er til særlig stor hjelp for å komme til rette med Storch-navnet, men jeg skulle gjerne visst om Anna Andersdatter Storch sin mor (Sissel Hansdatter) er beskrevet i denne bygdeboka.Anders Rolfsen lar seg altså (foreløpig) ikke finne i 1663-64-mantallet for Lister, men jeg er fristet til å tro at det i denne Storch-sammenheng er det noe interesant på preste-enke-gården Fresta i Horods (Herad) sogn (Aanen Rolfsøn) [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=bd14MT60&gardpostnr=721&personpostnr=3893&merk=3893#ovre>Lenke .Og på Tomstad i Venzøe sogn (Effvert Andersen) Lenke + Lenke også på Maberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten korreksjon og en tilleggskommentar til innlegg 2:Jeg ser at jeg der har 'mistet' et slektsledd. Tveiten anfører nemlig 'Seigneur' Samuel Evertsen Storch (ca. 1637-1719), tollvisitør i Flekkefjord som far til Johannes Samuelsen Storch - og farfar til den Samuel Johannessen Storck som kom til Vegårshei.Sistnevnte skal i første omgang ha kommet til Evje (der han i 1726 var fadder for sogneprest Schøttes sonn Arnoldus de Fine). Senere kom han til Ubergsmoen ekserserplass på Vegårshei som sersjant.Igjen: Dette er ikke 'mitt' stoff. Tveiten oppgir her Jørgen Myrre som kilde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Bendiksen

ØSTHUS,Avaldsnes II, side 440 Andre oppsitjarar RØYKSUND Nr. 4. Anders Rolvsen,f.ca. 1658, fra Knutstad i Vanse på Lista. Gift m Sissel Hansdtr Barn: a. Jørgen, f. ca.1697, kanskje han som bor på Meland,A.O.nr. 18 b. Rolv, f. ca. 1700, bos. på Kolstø bnr. 3Denne mannen bodde i Røyksund med huslyden sin i alle høve fra 1697. Kanskje er han den samme som seinare kjem til Avaldsnes prestegard; Andre opps. nr. 21, men i så fall er det noko galt med alderen på sønnene. Anders nevner i 1706 sin kjære svoger Nils Ivarsen (Sæbø). Han hadde hus her på Østhus som han pantsatte til Ola Visnes. Avaldsnesbøkene er skevet av Arnvid Lillehamer Mvh Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Anders som i Avaldsnesboka er kalt Rolvsen er identisk med Anders Vrålsen Knustad. Han var sønn av Anne Rasmusdatter Maberg og Vrål Einarsen Knustad i Vanse sogn, Farsund. Ifølge Listaboka av Kåre Rudjord nevnes det ved skiftet etter Vrål Einarsen i 1713 at sønnen Anders hadde umyndige barn i Avaldsnes prestegjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

En viss forbindelse til Storch-familien kan også finnes i Listaboka gjennom Anders Vrålsens mor Anne Rasmusdatter Maberg. Hennes mor (som ikke er navngitt) var ifølge bygdeboka først gift med Rasmus Maberg og deretter med Evert Andersen Tomstad. I ekteskapet med Evert Andersen Tomstad hadde hun sønnen Samuel Evertsen Storch som var toller og bodde i Flekkefjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Et interessant spørsmål som da reiser seg er om Storch-navnet heller kunne ha kommet inn i familien gjennom den ukjente konen til henholdsvis Rasmus Maberg og Evert Andersen Tomstad ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

De to siste innleggene kom meg i forkjøpet, og de to spekulasjonene som fremkommer er de mest brennbare. Jeg har faktisk ikke tenkt meg muligheten for at det er like aktuelt å ha fokus på Rasmus Maberg som på Evert Andersen Tomstad i denne sammenheng, siden jeg kun har hatt fokus på Flekkefjord-tollerens videreføring av Storck-navnet.Men også Evert Andersen var gift to ganger (ikke bare hans eventuelle Storch-hustru), - således kan vi ikke gå ut fra at den kvinnen som ektet både Rasmus og Evert nødvendigvis bør være den rette. Det kan jo like gjerne være den som kun ektet Evert.Et annen (muligens ikke så fullt brennbar mulighet) er at vi går en generasjon lenger tilbake, og ser på Anders Thomassens (Everts far) sin ektefelle, - hvorvidt hun var ei Storch..IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Selv om dette sannsynligvis er en digresjon, tar jeg med vielsen mellom Samuel (Johannessen) Storck og Bergete Aanonsdtr. i Holt 4/5 1735: LenkeSamuel Storck skal altså, ifølge Tveiten, ha vært sønnesønn til tollvisitør Samuel Evertsen Storck i Flekkefjord. Berte Aanonsdtr. skal (jf. samme kilde) ha vært fra Ribe i Øyestad. Paret fikk 7 barn: Berte, Johannes, Ingeborg, Aanon, Kjerstine, Peder og Kjersten. Storck-navnet ser ut til å ha vært brukt av enkelte av etterkommerne i hvert fall i to generasjoner til i Vegårshei (dvs. fram til midt på 1800-tallet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er en annen Storch-debatt som muligens kan være relevant: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Hansen

Hei og takk til alle for interessant informasjon.Iver(10): Kan det virkelig være at Stork-navnet har blitt overført til Anders Vrålsen(Rolvsen) selv om Stork-slekten egentlig ikke er blant hans aner? Hvis Stork-navnet har kommet fra Everts ene kone som ikke ble gift med Rasmus Maberg så blir jo dette tilfelle..Obbjørn i innlegg 5 nevner Samuel Evertsen Storch (ca. 1637-1719). Om dennes mor er en Stork(navnet Samuel høres innført ut) kan det vel virke trolig at hun har vært en Samuelsdatter. Men kjenner vi noen Samuel (Stork) fra rundt 1600?Jeg fant nevnt en bok på nettet, men vet ikke om den er relevant:: 'Kaperslekten Samuelsen fra Lista'. Av Danckert Krohn Holm. Oslo 1942/1943Takk til Jan som har funnet Anders Vrålsen(Rolvsen) for oss. Vha internett kommer man jo langt tilbake med hans fars aner. Ja, helt tilbake til en ukjent Thorgeir Eigeland i Kvinesdal ser det ut til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Hansen

Evert Tomstad nevnes i flere tingbøker i 1662 og 1667. Kilde: Tingbøkene på dokumentasjonsprosjektet. Han er bl.a. innblandet i en sak med hans svoger Hans Lauritsøn i 1667(f.eks. sak nr 28 Lister 1667). Men denne Hans er vel gift med en søster av Evert. Hvis Evert derimot hadde vært gift med Hans sin søster ville vi ha kjent Everts ene kones farsnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til Lieif (innlegg 10) og min egen spekulasjon vedr. hvilke kvinner som kan være videre-bringer av slektsnavnet Storch.Kritikken din er helt på sin plass, men resonnementet mitt ble ikke fullført. Jeg skriver innledningsvis (i innlegg 4) at jeg gjerne skulle visst hvem Sissel Hansdatter (Anna Andersdatter Storch sin mor) var !!Selv om det i utgangspunktet kan synes opplagt at det bør være Anders Rolvsen (Anna A.S sin far) som sitter på Storch-forbindelsen, så vil jeg i denne sammenheng ikke slippe hans ektefelle, Sissel, enda. IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Til 15) Et nytt oppslag i bygdebøkene fra Karmøy vil muligens løse problemet med Sissel Hansdatter. I innlegg 6 siterer Ruth Bendiksen fra Avaldsnesboka: 'Anders nevner i 1706 sin kjære svoger Nils Ivarsen (Sæbø)'. I denne sammenhengen vil jeg tro at Sæbø refererer til gården Sæbø i Torvastad. Denne gården er forøvrig ikke tilgjengelig via Slektsforum Karmøy - http://www.slektsforumkarmoy.no/Selv om svogerbegrepet på den tiden kunne ha en videre betydning enn det har i dag vil jeg tro at Nils Ivarsen på Sæbø enten var Sissel Hansdatters halvbror eller gift med Sissels søster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Bendiksen

SÆBØ Bnr. 1. Nr. 4. Ca. 1695-1720: Nils Ivarson, f. ca. 1645, truleg i Egersund, d. 27.03.1723, sønn til Ivar Nilsson Lem, Lista Len, og kona Anna Hansdtr. Ivar var forvaltar på Utstein kloster og son til den store jordegodssamlaren Nils Pederson, fut i Brunla len. Anna Hansdtr. var datter til Hans Jensson Feda på Lista og kona Susanna Danielsdtr. Da Anna Hansdtr vart enkje, gifta ho seg opp att med Tormod Torveson, islendingen som vart kongeleg historiograf og kalla seg Tormod Torfæus. Dei budde på Stangaland. Sjå ellers Vibrandsøy bnr. 1.4. Anna Stangeland hadde ein bror Daniel Hansson som var hjelpeprest i Torvastad ei tid. Gift m. Birgitta Jørgensdtr. Barn: a. Jørgen, f. ca. 1673, d. ca. 1700. Neste brukar her. b. Inger,dp. 01.07.1677. c. Ellen, dp. 27.08. 1679, d. Berete, dp. 27,08. 1679. e. Anike, dp. 06.08. 1682.Nils Ivarson er futarekneskapen nemnd under ' trafikkerende' borgarar. I 1674 var han borger i Egersund og skatta der. I 1684 åtte han ei skute på 5 lester (noko over 5 tonn). Han budde seinare i Karmsund. 7 mars 1695 vart han politiinspektør her over all ulovleg handel fra Ryvarden til Høgevarde på begge sider av Karmsundet. I 1688 betaler Nils Ivarson og kona Berta ' kop- og og ilsdtedskatt for innbu, ein skorstein, ein kakkelovn og ein bakarovn. Sommaren 1690 opplyser sokneprest Barsøe i Torvastad at Nils betalar den årlege konstribusjonsskatten og andre skattar som vanleg bonde av gardane Hasseløy og Litlasund. I 1701 bur Nils Ivarson på Hasseløy og er nemnd borgar av Stavanger. Hjå han budde då sonesønnene Thomas og Johannes Jørgenssønner, 8 og 6 år gamle. Far deira Jørgen var komen bort ' på sitt førande skip'. Same året er Nils i futenrekneskapen nemd som eigar, 'lodeiar' og oppsitjar på Sæbø, og i 1706 bur han der saman med dei to gutane. Torvastad bygdebok side 324 Mvh Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Presten Anders Jørgensen Storch som ble dømt til å rømme stiftet i 1601 hadde en etterfølger Daniel Pedersen. Er ikke Susanne i (17) hans datter? Får vi da denne rekkefølgen på Daniel Pedersens etterkommere?1. Susanna Danielsdatter2. Anna Hansdatter gift med Ivar Nilsen Lem (forøvrig sønn av en toller...)3. Nils Ivarsen gift med Birgitte JørgensdatterNils Ivarsen er her nevnt som 'svoger' til Anders Vrålsen Knutstad/Røyksund som var far til Anna Andersdatter Storch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Per og Jan: Svogerskapet mellom Anders Rolfsen og Nils Ivarsen:Var Anders Rolfsen gift to ganger ? – Eller beror det på en feil at Avaldsnes bygdebok opererer med både Maren (innlegg 1) og Sissel (innlegg 6), - begge HANSDATTER, som hans ektefeller.Anders Rolfsen ble i alle fall ingen gammel mann. Ved skiftet etter hans far (Rolf) Vrål Einarsen i 1713 var han død. Barna hans var da mindreårige.(Listaboka)(I oppslaget til Ruth i innlegg 17 fremkommer det opplysninger som var svært interessante, - kommer tilbake senere)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Hansen

Jeg tror nok jeg har skrevet feil i innlegg 1 når jeg har skrevet Maren. Informasjonen hadde jeg fra FSW og jeg har nok gått surr i alle navnene for jeg finner ikke en slik Maren igjen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Hansen

Moren til Samuel Evertsen Storch (ca. 1637-1719) skulle jeg likt å visst hvem var. For hun bør ha vært en Samuelsdatter(Samuel-navnet er ikke i Evert Tomstads familie). Og vi vet allerede at Samuel-navnet ble godt brukt i Stork-slekten.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Forrige innlegg: Uten at dette bidrar vesentlig til å gi svar på etterlysningen din vedr. Samuels mor, tar jeg med dette fra manntallet 1664 [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=bd14MT60&gardpostnr=708&personpostnr=3789&merk=3789#ovre>Lenke . Listaboka I, side 501: Samuel Evertsen Tomstad - tollbetjent i Flekkefjord - som kalte seg Samuel Evertsen Storch, kjøpte hele Frøyland. Han hadde en sønn Johannes, som igjen hadde en sønn Johannes Johannessen Storch som bodde i Undal.' I tillegg hadde Samuel ei datter som ble gift med tollkontrollør Johan Weisiche.Utover 1700-tallet ble det mer vanlig med mannsnavnet Samuel i Lister, men i 1664 må man faktisk (NB!) til Undal (Walle/Audnedal)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

En liten ting til Per i innlegg 18, - som fortsatt vedrører dette svogerskapet.Jeg har vanskelig for å forstå at BIRGITTE JØRGENSDATTER kan være Nils Ivarsens ektefelle ! (Dersom ikke Birgitte var gift to ganger i samme familie)Teksten i innlegg 17 (bygdebok-avskrift) tyder vel på at hun var gift med DANIEL HANSEN. Bygdeboka (slik jeg leser den) lar Anne Hansdatter (mor til Nils Ivarson) og Anna Stangeland være identiske, og forteller ganske klart at Anna og Daniel var søsken. Men finnes det noen mulighet for at Nils Ivarson overtok kona til sin kjødelige onkel (Daniel) ??IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Til 23) Det er nok heller layouten på debattforumet som fører til forvirringen angående Nils Ivarsens kone (innlegg 17 og bygdebok for Torvastad). Konens navn er nevnt på følgende måte i innlegg 17 og bygdeboka: 'I 1688 betaler Nils Ivarson og kona Berta kop- og og ildstedskatt'. Berte og Birgitte brukes om en annen og på bakgrunn av at Nils har sønnen Jørgen er jeg rimelig sikker på at konens navn var Birgitte Jørgensdatter.Navnet Jørgen er interessant siden Anders Rolvsen/Vrålsen også har en sønn ved dette navnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Til 21) Hvilke personer av Storch-slekt bærer navnet Samuel før Samuel Evertsen ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.