Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Rita Hole

[#54383] Aremark . Bjerkebekk, brødrene Halvor og Truls Eriksen

Recommended Posts

Gjest Rita Hole

Hvem er foreldre til Halvor og Truls Eriksen fra Nordre Bjerkebekk. Faren mener jeg at jeg har funnet,han heter Erich Trulsen og døde 1754, 77 år gl. ( 1677 ). Det lille jeg har funnet i panteboken ( det mangler årene fra 1755 -1775 )blir de omtalt som Halvor og Truls Erichsen Nordre Bierkebech. Det er ikke lett å finne ut av familieforholdene på Bjerkebekkgårdene ( 3 stk ), det ser ut som alle er i slekt med hverandre, for ved barnedåper er personer fra Nordre, Øvre og Mellom representert.HALVOR Eriksen 1709 - 1777 N. Bjerkebekk. Han ble trolovet 1746 med Anne Pederdatter Syndre Espelund. De hadde kongelig bevilling,så de var nok i slekt, men hvordan ? Kan noen tyde hva som står etter Syndre Espelund ? Høyre side 2 : [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7462&idx_id=7462&uid=ny&idx_side=-58>LenkeDeres datter,Anne Halvordatter født 1748 er min ane. Hun ble gift 1767 med Niels Andersen Fossby født 1739.TRULS Eriksen død 1789 på Espelund 69 år ( mener det er ham ? ) Trolovet 1751 med Mari Syvertsdatter Næverlund. De hadde også kongelig bevilling ! Truls ble gift 2 gang med Mari Olsdatter, når eller hvem hun er vet jeg ikke. - Truls og Mari Syvertsdatters trolovelse 1751. venstre side 2 :

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Egil Theie

HeiTil ditt første spørsmål: Halvor Eriksen og Anne Pedersdatter '.. som var i tredie liige leed beslægtigede'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Takk Egil. Da er det vel snakk om søskenbarn.Jeg tar med noen av barna deres med faddere : HALVOR og Anne N. BjerkebekkANNE f 1748.f.Anders og Erich Brynildsen Mellom Bierchebech, Truls Erichsen N. Bierchebech, Lisbeth N. Bierchebech, Johanne Syndre Espelund og Anne Nielsdatter Kollerød.PEDER f. 1752 f.Truls Bierchebech,Lars Pedersen Espelund, Erich M.Bierchebech, Johanne Espelund, Gundvor M.Bierchebech og Mari Næverlund.KARI F.1756 f.Pernille Bierchebech, Marthe ib, Truls ib, Anders ib, Laurs Espelund.NIELS f. 1757 f. Kari Kasa, Mari Holmgild, Kirsti Kasene, Erich Bierchebech, Ole ib.GABRIEL f.1758 f. Johanna Kollerød,Gunvor Holtet, Anders Bierchebech,Truls ib, Laur Espelund.KARI f.1762 f. Gundvor Bierchebech, Mari Holmgild, Truls Bierchebech, Anders og Ole ib. TRULS Erichsen og Mari Syversdatter/Olsdatter Barn :JOHANNE f.1753 f.Lars Bierchebech, Halvor ib, Jacob Bierchebech, Kirsti Bierchebech, Kari Kasa og Kari Bierchebech.TRULS f.1754 f. Halvor Bierchebech, Laurs Bierchebech, Anna Næverlund, Gundvor Strøm, Marthe M. Bierchebech.TRULS f. 1760 f. Anna Bierchebech, Anna Kasa, Johanne Krosbye, Halvor Bierchebech, Erich ib.KARI f. 1762 f.Kirsti Bierchebech, Anna og Halvor ib, Jacob Moen og Ole Bierchebech.ANDERS f. 1769 f. Pernille Øen ?, Else Field, Johanna Røser, Iver Øen ?, Henrie ? Røser.NIELS f.1771 f. Kari Aarbu, Mari Holmgild, Johanna Røser, Peder Aarbu og Niels Bierchebech. - Er Mari Olsdatter moren her ?ERICH f.1773 ( Mari Olsdatter )f.Boel Bierchebech, Marthe Andersdatter, Halvor Erichsen, Gunner Iversen, Hans Holmgild.ANNE f. 1777 f. Boel Hansdatter Bierchebech, Mari Kiøstelsdatter Holmgild, Hans Jacobsen Bierchebech, Tøger Larsen ib, Niels Andersen Svarød.JOHANNE f. 1779, OLE f.1782 og Henrich f. 1785.Mosevigbraaten.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Takk for at du har opprettet eget tema, Rita.Jeg kom på en ting. I Stattholderskabets odelsjordebøker 1624 (Marker) mener jeg å huske at oppsitterenn på en Bjerkebekkgård heter Truls og eier noe i egen gård. Dette skal jeg sjekke nærmere.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Dette med Truls' kongelige bevilling er knyttet til Oberstøytnant Naylers tillatelse. Ergo må han grunnet militært tjenesteforhold ha tillatelse til å gifte seg.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

'Oberstøytnant' ble litt voldsomt. Oberstløytnant tror jeg er en bedre normalisering.A

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg ser at jeg har skrevet ned beboerne på Nordre Bjerkebekk i 1723: Erik Trulsen og Halvor Andersen.Om det var flere sønner eller døtre etter Erik Trulsen ?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:En sannsynlig brukerrekke på Nordre Bjerkebekk etter de opplysninger du har formidlet blir: Svein Erikssson (1664), Truls Sveinsson (1711), Erik Trulsson (1723) og hhv Truls og Halvor Erikssønner.Så blir oppgaven ved hjelp av skattelister og pantebøker å følge eierne av denne gården fra 1624-1762.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Er landkommisjonen 1661 bevart for Marker? Opplysninger herfra burde danne et godt grunnlag for å sammenligne mot 1624 og 1723.Ifølge Skattematrikkelen 1647 bd. I. Redigert av Rolf Fladby, Universitetsforlaget (Oslo-Bergen, 1969),s. 101; var det to fullgårder 'Birchebech':Den med oppsitter Jakob var (nylig) forhøyet 1 hud i skyld. Her eide oppsitteren 1 hud og Ko. Ma. 1 hud. Krona hadde følgelig bygselen. Den med oppsitter Svein hadde likt forhold, dvs at Svein eide 1 hud og Ko. Ma. 1 hud, og krona hadde bygselen også her. På side 106 er nevnt halvgården 'Birchebech', med oppsitter enken Gunnild. Hun eide selv 1/2 hud, og Ko. Ma. 1/2 hud, krona hadde bygselen.Etter opplysningene du har fra manntallet 1664, vil dermed Svein fra 1647 kunne plasseres på Nordre Bjerkebekk, da vi jo finner 48 år gamle Svein Eriksson her dette år. På samme måte er det naturlig å se for seg at den 40 årige Nils Jakobsson i 1664, har erstattet Jakob på den andre fullgården fra 1647.Vi bør for helhetens skyld også skaffe rede på hvem som var bruker på halvgården i 1664.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Oppsitterne du har på Mellom og Øvre ved skoskatten i 1711 har slektsnavn som minner om soldatnavn, slik vi kjenner disse fra svenske soldattorp. 'Gøg' kan være Gjøk. 'Kat' betyr kanskje rett og slett dyret katt. Bruken av slike navn åpner for muligheten av at disse kan ha kommet fra Sverige.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg har nå funnet Bierchebch Mellom ( hadde festet den sammen med Øymark )1664 Bierchebech skylder 1 hud Anders Haffuerson 36 aar bruker 1 hud.Ang.navnet Kat/Katt så har det vært diskutert i en debatt her før :Lenke Tar med en vielse i 1770 : Niels Kat og Kari Løvøen cau. Truls og Halvor Bierchebech. - Navnet Gøg har jeg sett senere ( husker ikke hvem,hvor ) det var en som var død som presten skrev at han ble kalt Gøggen.Jeg har ikke funnet noe av interesse i panteboken som går på foreldre og evt. søsken bare Halvor og Truls når det gjelder N. Bjerkebekk ( ' Knoll og Tott ' ) Det mangler jo 20 år 1755-1775 Jeg skal se om jeg kan finne noe av interesse ang. de andre 2 gårdene.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv S. Hansen

Jeg tar med noe som står under Bjørkebekk i boka 'Prestegarder og andre garder i Østfold ca 1300-1700' av Birger Kirkeby (2006). Det er vel et sammendrag av flere matrikler og annet, og jeg skriver ordrett av hva som står.'Gnr. 34-36 Bjørkebekk nordre, mellom og øvre var i nyere tid to fullgarder og en halvgard. I hver fullgard eide kronen 1 hud og brukeren det samme i 1647 og 1660. Dette tyder på at de to går tilbake på fire gardsbruk før 1350.Halvgården Øvre Bjørkebekk skyldte 1/2 hud til kronen og like mye til brukerenka Gunhild i 1647. I alt var disse gardene trolig delt i 6 bruk før 1350. I tilleg kommer minst 3 nedlagte garder som var underbruk i nedgangstiden etter svartedauen.Nordre Bjørkebekk hadde i 1723 plassen Bjorholtet og Bråten. Mellom-Bjørkebekk hadde plassen Kolsbu og Øvre Bjørkebekk plassen Moen. Litt oppe i åsen med skog imellom ligger fra nord til sør de gamle plassene Bråten, Holtet, Løndal og Kolsbu. Litt nedenfor og mellom de to sistnevnte finner vi Sand. Alingmoen ligger nær svenskegrensen ved veien til Nössemark. Bjorholtet er visstnok det som i dag kalles Holtet 34/12. Kolsbu var på 50 mål innmark og 150 mål skog og ble i 1955 lagt til Sand (BA 135).Gnr. 34/5 Holtet Gnr. 35/6 Kolsbu Gnr. 36/2 Alingmoen'Jeg tar også med hva som står i samme bok ved 1723 matrikkel:Bjørkebekk nordre 2 huder (husmpl. Borholte 1/4 tn og Brotten 1/8 tn). Brukere: Erik og Halvor. Eier: Peder Colbjørnsen.Bjørkebekk mellom 1 hud (hm.pl. Kolsboe 1/4 tn.). Bruker Brynil og enka Gunhild. Eiere: KM 6 skinn mbo alt, brukere 6 skinn.Dette må vel være en forenkla utgave av matrikkelen.Ved koppskatten 1645 står det under gård 34-35: Jacob Bjørkebekk,g, 2 dr, 2 pDenne boka er grei nok, men litt rotete og finne frem i. Jeg legger dette inn, jeg vet ikke om det kan være til hjelp. Det er sikkert mer å finne i samme bok.Forfatteren bruker Bjørkebekk, vi som kommer fra Halden sier selvfølgelig Bjærkebekk.Liv

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Takk Liv !Det er gamle gårder ser jeg. Ang. Bjerkebekk Mellom som du nevner i 1723, så ble 6 skind som KM eide, skøtet i desember 1726 til Anders og Brynild Halvorsønner M. Bjerkebekk, 6 skind med bøksel for 111 rdl. courant(mynt).I 1748 dør Anders Halvorsen M.Bjerkebekk kalt Giøggen 63 år gl.(f. 1685 )Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Ser at jeg har skrevet Giøggen,skal være Giøgen. Jeg tar med de opplysninger som jeg har, det er en blanding av pantebok og kirkebok. Anders Halvorsen M. Bjerkebekk var gift med Gunild Jensdatter, de hadde 2 døtre, Gunvor ( navnet hennes var først feilskevet, siden rettet, mener det står Gunvor, page 561, 1749 )var gift med ERIK TRULSEN. Tror ikke hun var Halvor og Truls Eriksen sin mor,hun er ikke kalt opp igjen av brødrene. I 1758 døde Gunvor Bjerchebech 82 aar. Datter nr 2 Olaug Andersdatter var gift med Anders Hansen Haugen, Søndre Aspestrand.Mellom Bjerkebekk ble solgt 1749 til Halvor Brynildsen, selgerne er nevnt over.Enken Gunild Jensdatter hadde Truls Eriksen som laugverge. Halvor Brynildsen var sønn av Brynild Andersen ( 1689 - 1745 )og Kari Eriksdatter . Søsken : Erik Brynildsen, Johanne og Marthe Brynildsd. Halvor Brynildsen ble gift 1749 med Kirsti Hansdatter fra Bjerkebekk. Halvor døde 1751, 24 år gl. Enken Kirsti Hansdatter trolovet seg okt 1751 med skolemester Lars Joensen Strøm. Han var sønn av Joen Larsen Strøm og Elen/ Eli Tøgersdatter S. Bøen. Hvem Kirstis foreldre er ?Are, Jeg fant at din Truls Eriksen enkem. ble gift 1766 med Mari Olsdatter Røser. Er hun datter av Ole Nilsen Røser og Anne Mikkelsdatter Skolleborg / Aarbu ?Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Takk for opplysninger om Truls' gifte med Mari Olsdotter i 1766. Dette med Røser og Skolleborg/Aabu har jeg ikke vært borte i før. Jeg besøkte forøvrig Skolleborg (og mølla der) i 1998. Ligger Røser og Aabu i nærheten?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Har funnet frem Ekstraskattemanntallet 1762. Her står Ole og Anne på Røser oppført med bl.a. en datter Mari. Dog er i samme manntall Truls og Mari oppført på Bjerkebekk. Kan det være at Truls har vært gift påfølgende med to forskjellige Mari?mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Død 1764 Mari ( Syversdatter )Bierchebech 29 år og 5 mnd.gl. 1765 4 okt. Trolovet Enkem. Truls Bierchebech og Mari ( Olsdatter ) Røser Cau. Joen Scholleborg og Halvor Bierchebech.Død 1765 Anne Bierchebech 40 år. 1766 22 juni Enkem. Halvor Bierchebech og Anne ( Andersdatter )Fosbye. Cau.Amund Fosbye og Michel Kopperød.Som du ser giftet begge brødrene seg på nytt med koner som hadde samme fornavn som deres avdøde koner.MARI Olsdatter født 1742 døpt 4 april på Aarbu.- Hennes bror Johannes ble født på Røser i 1744 ( Øymark kirkebok ) Jeg må komme tilbake ang. Anne Michelsdatter, jeg har noe om denne slekten.Navnene Ole,Nils og Henrik går igjen på Røser.- Ole Nielsen Røser 1704 - 1774. Anne Michelsdatter 1711 - 1784.i 1744 døde NIELS Henrichsen Røser 75 år gl.( 1669 ) Fra panteboken 1745 har jeg skrevet ned dette : Skiftebrev etter Niels Henrichsen holden paa gaarden Røser 11 jan. 1745,samt skiftebrev av 3 mars 1726 mellom hans etterladte børn og børnebørn. 1ste sønnen afg. Henrich Nielsen 3 døtre Johanne, Anne og Helvig 2. OLE Nielsen 3.Hans Nielsen 4. datteren Ingield Nielsdatter. 5. afg. Anne Nielsdatters 8 børn, Johannes, Anders, Henrich, Niels Johannessønner, Anne, Johanne, Kari og Mette Johannedøtre. 6.Datteren Kari Nielsdatter.Det kan passe at Ole Nielsen tok over gården Røser ca 1744, den eldste broren Henrich var jo død.Kan ta med noen ' tellinger ' : 1762 Røser Propritær gods Bruker : Ole ( Nielsen ) og Anne ( Michelsdatter ) Barn over 12 år : Henrich, Mari og Johanne.1755 Røser : Ole Nielsen. - 1723 har jeg ikke.1711 Røser : Niels Henrichsen qvinde og 1 barn. 1 tienestepige.1664 Røsser Skyld 2 huder: Niels Olsen 80 Aar bruker 2 huder.Jeg har ikke den fra 1666, det er nesten ingen gårder som har med sønner !Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rira:'Tellingen' fra 1762 som du referer er identisk med Hovedlisten til Ekstraskattemanntallet 1762 som jeg hentet opplysninger fra ovenfor.Dette manntallet ble laget i forbindeelse med utsending av soldater til krig i Holstein. Fram til 1772 finnes det tilleggslister (tingang og avgang) for Ekstraskatten, men jeg er usikker på om disse er bevart for Aremark. Denne kilden er forøvrig beskrevet ganske utførlig i et nummer av Arkivmagasinet for noen år siden (1998-2000?).Da er dette med de to Mari'er oppklart, og jeg regner 'min' Mari Olsdotter fra Røser som datter av Ola Nilsson. Hvorvidt Anne Mikkesldotter er hennes mor må forsatt stå åpent, da Ola kan ha giftet seg flere ganger.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Ole Nielsen og Anne Michelsdatter ble gift før kirkebøkene begynte i Aremark, 2 halvdel av 1735. Deres Barn : 1) Johanne døpt 2 juledag 1735, 2) Ole døpt 1738, 3) Henrich døpt 9 mars 1740, 4) Michel døpt 22 april 1741, 5) MARI døpt 4 april 1742, 6) Johannes døpt 3 des. 1744 7) Johanne døpt 26 april 1748 8) Johanne døpt 3 aug. 1749, 9) Kari døpt 19 mars 1752.Det mangler en som heter Nils, han er mulig født før 1735.Det er nok Anne Michelsdatter som er mor til Mari Olsdatter.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Jeg ser det ble flere tastefeil i mitt forrige innlegg. Dermed kom jeg blant annet i skade for å kalle deg 'Rira'. Om tilleggslistene skal det hete 'tilgang' ikke 'tingang'.Ellers tusen takk for søskenflokken på Røsen. Gitt at moren er oppgitt ved hver av barnedåpene, har du jo sannsynliggjort at Anne Mikkelsdotter bør være moren.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Jeg lovet å komme med opplysninger Ang. Mikkel Jonsen Skolleborg / berg. Det er ikke så mye jeg med sikkerhet har funnet ut.( jeg føler meg litt alene når det gjelder mine gårder i Aremark bakover i tid :) )Mikkel Jonsen Skolleborg 1684 - 1746 var gift med Mari Tøgersdatter 1692 - 1770, hvor hun kommer ifra ?, kanskje Skolleborg ? I panteboken 1748 16 juli( page 501 ) er skifte etter Mikkel nevnt. Det er enken Mari Tøgersdatter og sønnene Ole, Joen Tøger og Simen. Døtrene Anne, Johanne, Kari og afg. Mari. De får sin arv i Holt, Scholleberg og Aarbøe.1) Ole Michelsen g.m. enken Mari Hansdatter fra ? trol.des 1751.2) Joen Michelsen g.m. Mari Ingemorsdatter Buer. 2.g. med Berthe Torbiørnsdatter Aspestrand.3) Tøger Michelsen g.m. Marthe Ingemorsdatter Buer.4) Simen har jeg ikke funnet, kan være feilskrevet for Iver ?5) Anne Michelsdatter g. m. Ole Nielsen Røser.6) Mari Michelsdatter g.m. Svend Olsen Morholdt.7) Kari Michelsdatter g.m. Peder Nielsen Nordre Espelund.I 1711 finner jeg ,Aarbøe :* MICHEL Joensen, qvinde og tvende tienestepiger. - Christopher Pedersen qvidne og 1 barn. - Lars Mathisen hustru og een tienestedreng.I panteboken 1740 ( page 75) Står det Michel Joensen Scholleborg afg. fader Joen Tostensen Holt. Jeg Ingemor Joensen Nordre Riwe udi aar 1716 på min afg,qvinde Ingri Joensdatter. - Jeg forstår ikke alt som står her, men det ser ut som at Ingemor Joensen ( 1666 - 1744 )var gift med søster av Michel Joensen og at det er snakk om arv udi Søndre Lervig. I så fall kommer Joen Tostensen fra S. Lervig. 1666 Lehruig : Tosten Joensen 50 aar , Joen Joensen 47 aar, Oluff Joensen 44 aar, bruker 8 skind hver. Deres sønner Joen Tostensen 9 aar, Joen og Giest Joenssønner 9 og 4 aar, samt Joen og Erich Oluffssønner 5 og 3 år.1711 Holt: Joen Tostensen qvinde et barn og 2 tienestefolch. - Hans Tøstelsen, qvinde og 3 børn. - Husmand Anders Kieldsøn enchemand og 1 tienestepige.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Min Anne Halvorsdatter (f.1748 ) Bjerkebekk ble som før nevnt gift med Nils Andersen Fossby som jeg også tror har en forbindelse til Røser. Jeg jobber med saken.I 1664 bodde Niels Olsen 80 år på Røser, ingen sønner tatt med.1664 FOSSBYE skylder 5 huder og 10 1/2 skind. - Hans Steffensønn 50 år bruker 2 huder. - Henrich Nielsen 40 år bruker 3 huder 10 1/2 skind.Denne Henrich kan være Nils Olsen Røsers sønn.1672 Foesbye Niels paaboer skylder til bunden og Loedzeyerne 5 huder 10 1/2 skind = 8 Rdr.3 M 6 sk. ( sønn av Henrik ? )1678 To skattelister : 1) Fossbye ligger Ødde og er høyet til pantes for schatten og Sodateds Udredning. 2) Fossbye ligger ødde. Er Svensk goeds som Hans Kongl. Mayts. nu følger 4 huder. Røssers arfuinger Eier ibidm som schattes af 9 skind.1680 brukes af Eieren Manden Woll`ne Hr. Obz. Erbrich Von Weissberg. Udj samme gaard til Røsers Arfuinger 9 skind.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Rita:Her var det mye spennende. Flott at du kommer med såpass mange opplysninger. Jeg ser et visst behov for å sjekke disse gårdene mot Landkommisjon 1661. Mulig jeg får anledning i neste uke.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

Erik Trulsen kjøpte N. Bjerkebekk 10 aug. 1731 av Captein Peder Colbjørnsen for 122 rdl. 1 hud skyld.Truls Eriksens første kone, Maren Syversdatter Neverlund skifte 28 juni 1764 ( panteregistret ) var nok datter av svensken Siver/ Syver Olsen Neverlund som 1734 er oppsitter på Neverlund, han kom 1711 for at tiene. Svensker i Aremark 1734 : LenkeRita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rita Hole

I 1711 finner jeg på Aspestrand søndre ERICH TRULSEN og qvinde, ( det er mange som bor på denne gården ) - I 1723 ?Min Halvor Eriksen har jeg funnet som fadder på S. Aspestrand ( Anders Owesen og Olaug Andersdatter, hun fra Bjerkebekk M ) og underliggende Grøtmaal ( Peder Smedsen og Lisbeth Larsdatter )fra 1739 det var før han giftet seg,så det kan ikke være hans kones slekt ! Mulig at Halvor og Truls sin mor er herfra ?Tar med dette om Skolleborg/berg. Enken Mari Tøgersdatter ( 21 ) ble trolovet 30 okt.1748 med Ole Amundsen fra Grislingaas i Øymark, han var mye yngre enn henne, konfirmert i Øymark 1741, 17 år gammel. ( høyre øverst ) : LenkeI 1749 døde Kari Olsdatter Scholleberg Tøger`s enke 81 år. Dette er nok Mari Tøgersdatter`s mor.Rita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.