Jump to content
Arkivverket

[#54719] Søskenflokk hos fotografen


Guest Anette Skogseth Clausen

Recommended Posts

Guest Yngve Nedrebø

Det er fortsatt samme album, og denne gangen et fotografi merket 'L. Abel & Co Christiania', på baksiden 'Prindsensgade 11'.Louise Abel drev som fotograf fra 1864, og flyttet til Prindsensgate 11 i 1872. Hun skiftet adresse til 'Carl Johans Gade 45' midt på 1880-tallet.Vi kan derfor antyde at dette fotografiet er tatt rundt 1880, men med et slingringsmon på noen år begge veier.Det er ikke noen opplysninger om navn, men det er fortsatt rimelig å tro at det er fra en familie med nære bånd til enkefru Schumann i Skånevik og hennes to døtre. Og siden det står i Helene Schumanns album kanskje fra en familie hun har vært guvernante for.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristinn Hegna

Ikke lett å vite hvor en skal lete... Små barn bosatt i Christiania i 1875, født i Bergen?Her Lenke er familien Kobro - kanskje med forbindelse til sogneprest Kobro (var han senere sogneprest i Skånevik?) I tellingen er Ernst Karl oppgitt født i Bergen 1870 og Harald født i Kristiania 1874. Kan det være de to eldste guttene på bildet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Yngve Nedrebø

Jeg er slett ikke sikker på at disse barna er født i Bergen! De kan like gjerne vært født i Christiania. Tre gutter og ei jente, trolig alle fire født på 1870-tallet.Men kanskje er resonnementet i nr. 4 helt rett. Kanskje er dette fire barn som Helene Schumann var guvernante for i Skånevik noen år etter at fotografiet er tatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Kristinn,den Joakim Ege Kobro som er logerende, UG, født i Hosanger, forsørges av sogneprest Kobro, hos familien Kobro i 1875 i Christiania er identisk med den senere sogneprest Kobro i Skånevik.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristinn Hegna

Så det er samme? Det var påfallende...! Men nå ser jeg at det jo er fire sønner i familien her allerede i 1875, - og ingen døtre enda. Måtte vært hvis noen av barna døde og de fikk en datter og en sønn etter 1875. Det kan jo sjekkes.Men det må være en drøss med andre det kan være...

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Men Joakim Kobro dro til Jelsa 3. sept. 1890, så han kan jo ikke ha vært i Skånevik før etter juleaften 1890. Så jeg vet ikke....

Link to comment
Share on other sites

Guest Yngve Nedrebø

Det er selve albumet som kan antas å være gitt som gave julaften 1890. Fotografiene i albumet kan godt være både eldre og yngre. Og de kan være gitt som gaver lenge etter 1890. MEN det ville jo være rart om et fotografi fra ca. 1880 av en barneflokk skulle gis bort flere tiår senere til en person som ikke kjente familien da fotografiet ble tatt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Her var det liten aktivitet i dag. Har vært på farten, men måtte inn og kikke. Tenker jo umiddelbart på 'tantebarn' til Helene. Nei, dette skal ikke bli enkelt å finne ut av. Har gjort noen søk i Oslo i 1875-tellingen, men den kan jo være for tidlig. Kanskje en ide å prøve å finne ut hvor Helenes øvrige søsken tok veien... for det var vel flere enn Helene og Abel.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Daniel Cornelius Schumann bor i Christiania i 1865 og er student. Han er da 19 år. Kanskje han reiser videre for å studere, utenlands?? Han finnes ikke i Christiania eller Bergen i 1875. Kanskje han kommer tilbake til Christiania en gang rundt 1880. Er det noen som har tilgang til adressebøker for Christiania mellom 1875 og 1885?Like interessant er denne Alvilde f 1841 i Bergen. Det er kun Christopher Schumann, som i følge databasen over døpte i Bergen, får en datter Alvilde dette året. Hun er gift med Hans Peter Lorange, militær, og har barna Alvilde f 1866, Hans Wilhelm f 1868, Rebekka Dorothea f 1870 og Johan Ingolf Koren f 1873. Lenke Trolig Helenes 'tantebarn' Barnas alder og kjønnssammensetning stemmer jo ikke, men hun kan kanskje ha fått flere barn og at bildet er fom Johan Ingolf Koren og nedover. Bare et forslag.Øvre Voldgate 1. Hvilken kirke skal man da søke i? Noen lokalkjente?

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Skålnes

Ifølge Skånevikssoga hadde fru Schumann berre dei to døtrene.Eg har kikka gjennom konfirmantlistene i Skånevik for siste del av 1800-talet, men finn ingen som er fødde i Oslo eller omegn. Det var få 'av finare famile' å finna og. Eg har problem med å finna par med fire nokså jamngamle born av rett kjønn!

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Her er en Georg Lorang f 1881 i Christiania. 1900: sjøkadett i Horten. Så vidt jeg kan finne ut var der bare to aktuelle Lorang-familier i Christiania i 1875, så det er ikke usannsynlig at Georg kan være sønn av Alvilde og Hans Peter.Er der noen som har tilgan til andre kilder for Christiania i tiden 1875-1885?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristinn Hegna

Jeg tenkte likt som deg Marie, og var innom konfirmantlistene tidligere i dag. Såvidt jeg husker var det bare en Sisile Mohr som kunne vært aktuell, men jeg finner ikke familien igjen i noen av folketellingene...! Faren Georg Mohr var ansatt på Milje hovedgård, der Helene D. Schumann bodde.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Er jeg helt på jorde, eller kanskje på blåbærtur? Var ikke Helene f 1838 og Abel f 1844 døtre av Christopher Schumann i Bergen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristinn Hegna

Jeg har notert Helene Dorothea 1838, Johan Fredrik 1839, Alvhilde Wiers 1841, Abel Margrethe Helene 1844 og Daniel Cornelius 1846.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

OK, men da har de søsknene Johan Fr f 1839 døde 19 år gml, Alvilde Wiers f 1841 og Daniel Cornelius f 1846, + Abel og Helene.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Skålnes

Eg finn Christoffer og Anne med døtrene i Bergen i 1865:LenkeDersom Alvilde er ei tredje søster, gifta ho seg nok på den tida. Ho vart ikkje med til Skånevik, dit dei må ha flytta mellom 1865 og 1875.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristinn Hegna

En annen tråd som kan være noe å følge er det som sto i den 'gamle Skånevikteksten' som jeg siterte fra under bilde 1. Der sto det 'Mange berømte slegtsnavner er knyttet til stedet. Av disse skal i farten nævnes familierne Busch, Schumann, Garmann, Sundt – alle fra Bergen'.K

Link to comment
Share on other sites

Guest Arnfrid Mæland

Ok, da var ikke den Alvilde jeg fant i Christiania en Schumann.Men hva med Daniel Cornelius da? Hvor kan han ha tatt veien etter 1875?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.