Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Anita Holck

[#54868] Tyge Fuhrmann, 'Comminist:' i Holmedal (Gaular) 1716

Recommended Posts

Gjest Anita Holck

Lampe skriver om Tyge Nilsen Fuhrmann, sogneprest i Holmedal (Gaular), at han var ansatt som kapellan hos Grytten og Skougaard, at han i 1713 ble sistnevntes ettermann, men at han døde samme år på reisen til Bergen: 'Det hersker nogen Uklarhed med hensyn til Tyge Fuhrmann. Hans Bestalning som præst til Holmedal finnes ikke antegnet i vedkommende Protokol, saa at han maaske aldrig har været mere end Kapellan'.Det har undret meg stort at han kunne få barn født i 1717, Franciska Marie (død i Kinn 1780, 63 år gammel, altså f. 1717) og Frants (22 år ved immatrikuleringen i 1739, altså f. 1717) og at Askvoll bygdebok, Folket IIA, Ask, nr. 81, nevner ham som bruker 1712-1721.Nå ser det ut til at jeg har kommet på sporet av ham, Kirkebøker Askvoll 1715-1718, oppslag 41 (har ikke lært å legge inn lenke): 'D: 30 Septembr: Ao 1716 blef døbt af Hr: Tÿge Fürmand, Comminist: til Holmedals Gield ....'.Dette beviser at han fortsatt levde 1716 og at han muligens levde i hvet fall til 1721, MEN, hva slags yrke er Comminist: - betyr dette at teorien om at han forble kapellan er riktig?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Hei Anita!Historisk leksikon: Comminister = kapellan Vigdis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Takk til deg, Vigdis!Da ser det ut til at Lampe har feil, og at han forble kapellan til sin død en gang rundt 1721. Det var Peder Hansen (Cloumann?) som overtok som sogneprest 1713 - 1738.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Albert Joleik skriver om hans sønn Frants Thygeson Fuhrman som var sogneprest til Kinn 02.01.1750-11.02.1763:”Presten Fuhrman som vart sokneprest i 1750, og hadde vore hjelpeprest sidan 1744, var same slurven med innskriving i kjyrkjeboka. Sers skript, men lite verd, når han skreiv inn slikt som «Liig Prædiken holdet ofver Sidselle Hansdatter gl. 46 aar» - nemner ikkje kvar ho var ifrå. Eller slikt som «Døpt Hans Barrextens barn» - og skreiv ikkje namne. Pålag det same som at barne ikkje hadde vorte døypt, - jamvel noko so vanskapt som «Liig prædiken ofver en Kone gl. 72 aar» Slurv! Da var Frans Fuhrman, son til presten Tyko F. i Holmedal. Han vart kapellan i Kjinn 1744, sokneprest 1750 og livde dessverre til 1763. Fuhrman vart slurvnare etter kvert. Da var provist i Sunnfjord, men han hugsa vel ikkje, eller vann ikkje, å rettleide slurvne prestar. Konfirmantane er skrivne etter kvert berre med namn, ikkje kvar dei var ifrå, soleis inkje verdt. Og brudvigsla «Copulert Ole Poulsen med Margrethe Olsdatter» - pålag verdlaus innskriving. Men jamt var han grannvar med å skrive inn slikt som dette: 22 april 1752 Døbt et uægte Barn N:Iwer. Faderen angiver at være Ole Barexten, moderen Inger Ingebrigtsdatter, som ei har været til Confirmation.»”Ingen god attest fra bygdebokskriveren. Albert Joleik, Floraboka, s. 13

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Jeg har også undret meg over dødsåret til hr. Tyge Nilsen Fuhrmann, slik Lampe oppgir det, nemlig 1713. For den yngste datteren, Karen Fuhrmann, skal være født i Holmedal 28. november 1721, og døde på Røed i Torpedalen ved Fredrikshald 17. oktober 1792, begravet i Berg (ved Asak) 24. oktober, angivelig 72 år 10 måneder og 19 dager gammel. (Karens fødseldato er vel beregnet på grunnlag av denne aldersoppgaven.) – Jeg kikket litt nærmere på saken i en Bergens-periode tidlig på 1980-tallet (men finner ikke nå papirene mine fra den gangen).Tyge Fuhrmann, som ble student i København i 1702, 20 år gammel, skal ha vært kapellan alt hos hr. Ludvig Grytten (død 1705), morbror av hans senere kone, Anna Maria Bloch. Anna Maria Bloch var datter av Frantz Bloch (de Blocq), som i 1685 etterfulgte sin svigerfar som sogneprest til Holmedal og satt til sin død 1697 (hvorpå svogeren Ludvig Grytten overtok), og Karen Andersdatter Grytten (død ca. 1729), som skal ha giftet seg for annen gang ca. 1706 med Hans Pedersen Skougaard, sogneprest til sin død i 1713.Det ser jo ut til at det var ”forventet” at Tyge Fuhrmann skulle overta sognekallet til Holmedal i 1713 (på et tidspunkt da han kanskje var nokså nylig gift med en stedatter (Anna Maria Bloch) av Hans Pedersen Skougaard), men han må på en eller annen ha blitt forbigått, og han ser ut til å ha virket videre som kapellan til Holmedal til sin død (ca.) 1728. Skiftet etter Tyge Fuhrmann er datert 12. juli 1728, hvilket passer med at hans ettermann som kapellan (Hugo Fredrik Mortensen Hjorthøy) ble utnevnt 30. august 1728.Jeg kan ikke erindre at jeg noensinne har sett skiftet etter hr. Tyge Fuhrmann, men jeg mener skiftedatoen fremkommer i tinglyste dokumenter angående eiendomsoverdragelser. Ved skiftet i 1687 etter hr. Anders Johansen Grytten (død 1685), sogneprest til Holmedal, morfar av Anna Maria Bloch, eide boet et omfattende jordegods, og noe av dette endte opp hos Fuhrmann og skiftet eier i første halvdel av 1700-tallet.Jeg beklager at dette dels er nokså upresist. Men jeg ser at du allerede har klarlagt at hr. Tyge Nilsen Fuhrmann var kapellan til Holmedal i 1716, og jeg mener med noenlunde sikkerhet å kunne fastslå at han døde i 1728, formodentlig stadig som kapellan samme sted. Og således er den barneflokk Lampe tillegger hr. Tyge fullt ut forenlig med hans livstid, hvilket får anses som betryggende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Det var nytt for meg at Tyge Fuhrmanns skifte er datert så sent som 1728. Det hadde vært svært interessant å vite hvor det evt. var blitt av eller hvor henvisningene til det sto.Jeg har gått ut fra Lampes informasjon om de forskjellige barnas for å forsøke å finne ut noe, men nei.Frantz, 22 år ved immatrikuleringen 1739 er vel grei.Datteren Franciska Marie som jeg henviste til i det første innlegget som død i Kinn 1780, 63 år gammel, finner jeg ikke. Kirkebøkene ser ut til å være ført til 1779, deretter begynner de igjen 1785.Karen - har du funnet, den er vel også grei.Maren Kirstine, min ane, skulle være død i Fjaler 1791, men jeg finner henne ikke i kirkeboken...og den Cecilia Cathrine som skulle være gift med Ernst Peder Rømer står i kirkeboken Oslo Domkirke uten navn, men som enke etter en Thomas Guldsmed.Dette skal jamen ikke være lett...Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Etter et par dagers leting fant jeg i en krok nederst i et skap en arkivboks full av slektshistoriske notater, hvorav jeg tidvis har savnet flere. Her lå også mappen med mine Fuhrmann-notater. Og derved kan jeg komme med litt fyldigere opplysninger.I 1743 så Anna Maria, sal. Tyge Fuhrmanns, seg nødsaget til å selge noe av sine tilhørende jordeparter, og fra seg og sine (ikke navngitte) barn selger hun blant annet en part i Kleppe i Dale skiprede. Som hjemmel for parten vises til skiftebrev av 12. juli 1728. I brevet omtales også en gård som hun har arvet etter sin sal. sønn Nils Fuhrmann, og også datteren Franciska Fuhrmann, sal. løytnant Diches, er omtalt. (Sunnfjord pantebok II B 2a (1732-1762), fol. 148a.) – Dette er den eneste kilden jeg hittil kjenner, som oppgir datoen på det jeg mener må være skiftet etter hr. Tyge Fuhrmann, nemlig 12. juli 1728.I desember 1738 solgte Anna Maria, sal. Tyge Fuhrmanns, noe jordegods som er henne tilfalt etter (skiftebrev? av) 23. mai 1737 etter hennes sal. sønn Nils Fuhrmann. (Sunnfjord pantebok II B 2a (1732-1762), fol. 75b.) – Det ser med andre ord ut til at skifte etter sønnen Nils Fuhrmann fant sted i 1737, så det er ikke dét skiftet det henvises til med dato 12. juli 1728, og skiftet etter moren ble foretatt i 1729.I mitt forrige innlegg nevner jeg at Anna Maria Blochs mor, Karen Andersdatter Grytten, døde ca. 1729. Det bygger på et dokument fra 1732, hvor sistnevntes sønn, Peder Andersen Grytten i København, pantsetter atskillig gods. Her omtales blant annet skiftet etter hans søster (Karen Andersdatter Grytten), datert 27. april 1729. (Ytre Sogn pantebok nr. (B) 1a (1726-1740), fol. 101b-102b.) Her henvises for øvrig også til et kjøp av et større jordegods som Peders foreldre, sal. Maren Munthe og sal. Anders Grytten, foretok i 1667 og 1671. – Og i desember 1729 omtaler Anna Maria, sal. Tyge Fuhrmanns, sin mor som sin og sine (ikke navngitte) søskens sal. mor mad. Karen Skougaard. (Sunnfjord pantebok II B 1, fol. 404a.)Et par merknader til ditt siste innlegg:Av kirkebok for Kinn (nr. 2 (1729-1785), fol. 458b (nesten nederst på siden)) fremgår at fru Franciska Maria, sal. lnt. Diches, gl. 63 år, ble begravet 24. april 1780.Og i kirkeboka for Oslo domkirke finner vi at 8. januar 1767 ble begravet ”Ernst Pet. Rømer Guldsmeds afgn. Hustru” – uten navn. Men over innførselen er siden hen – trolig av Wilhelm Lassen – med liten skrift tilføyd: ”Cecilie Cathrine Furmann (gift 1748 16/5)”. Og ganske riktig, i Domkirken ble 16. mai 1748 viet paret ”Ernst Peter Rømmer” og ”Cecilia Catharina Furmann”.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Fantastisk jobb du har gjort, Odd!Jeg har ikke klart å komme inn på de scannede kirkebøkene i kveld (fredag), og nå reiser jeg bort noen dager. Skal se ordentlig på dette når jeg er tilbake - her var det masse nytt!Da har vi også fått bekreftet sønnen Niels eksistens og vi sitter igjen med Elisabeth - som vi ikke vet hvor ble av?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Odd! Godt nytt år!Jeg lånte Joleiks 'Soga om Flora' på biblioteket i håp om å finne ut noe mer om slektskretsen rundt/ etterkommere av Tyge Fuhrmann, men det var ikke så mye jeg fant.Det var utfyllende opplysninger om Frantz Fuhrmann og Johan Lyder Dieche, gift med Franciska Marie - og jeg fikk samtidig ryddet opp i enkelte 'løse' Diecher.Maren Kirstine og Elisabeth, gift med hhv. Johan Christian og Fredrik Tønsberg, har jeg foreløpig ikke funnet noe om. Johan Christian Tønsberg eide Dale i Fjaler, 'Erholdt avskjed 4/3-1773 med Captains Character' og skulle være død 7/6- 1797, men jeg har ikke funnet hvor - har sett gjennom kirkebøkene for Fjaler, Gulen, Gaular og Askvoll. Det samme med Maren Kirstine, som skulle være død 1791.Kjenner du til om Fredrik Tønsberg og Johan Christian Tønsberg var slektninger?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Ottesen

Godt nytt år til deg og, Anita!Det hadde jo vært en nærliggende tanke at Fredrik Tønsberg og Johan Christian Tønsberg kunne være brødre og således gift med to søstre. Nå bemerker imidlertid Sigurd H. Loennecker - i: ”Iohann Christian Loennecker og hans etterslekt; slekten Tønsberg, slekten Wiberg”, Oslo 1956, s. 90 - at Elisabeth Fuhrmann ”oppgis å være gift med løytnant Frederik Tønsberg, men denne kan ikke finnes”. I alle fall finnes ingen offiser Fredrik Tønsberg i Ovenstads militærbiografier.Jeg har hittil ikke klart å verifisere eksistensen av verken Elisabeth Fuhrmann eller hennes angivelige ektemann.Ifølge Loennecker skulle Maren (Massi) Kirstine Fuhrmann være født 1713, og hun oppgis å være begravet 17. september 1791 (skifte på Dale gård 17. februar 1792). Hennes ektemann Johan Christian Tønsberg døde på Dale 7. juni 1797 (skifte ble påbegynt 19. juli). Jeg har heller ikke klart å finne noen av ektefellene i de ”mulige” kirkebøker som du nevner. De burde jo ha vært å finne i kirkeboka for Fjaler. Men denne kirkeboka gir jo inntrykk av at slett ikke alle dødsfall/begravelser er kommet med. Så kanskje de oppgitte data skriver seg fra skiftene etter dem.Kanskje finnes der overhodet ingen kilde for det fødselsår (1713) Loennecker oppgir for Maren Kirstine, utover den feilaktige slutning at hun må være født 1713 fordi hennes far da døde (men han levet jo til ca. 1728)? Hun hadde barn så sent som i 1761 og kan vel heller tenkes å ha vært jevnaldrende med sin mann (født 1720), eller endog litt yngre enn ham.Kan du ikke eventuelt ta direkte kontakt med meg (odottes(at)online.no). – Odd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Til Anita innlegg 9 der det nevnes Dieche.Fant dette i 'Disse tider - Disse skikker' av Alan Hutchinson side 334:'... en ung kvinne, Dorothea Catrina Diche, som hadde dukket opp på prestegården med en jekt som returnerte fra første stevne i Bergen i 1783...' Er hun blant de 'løse Diecher'?IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Jeg tar kontakt i morgen, Odd - nå er klokken blitt mange ...En Dorothea Catharina Dekke (1765-1783) skulle være datter av Frantz Bloque Johansen Diecke (1722-1783) og Margareta Johansdtr. Gøtze (1744-1810) og søster av min ane bakermester i Bergen Johan Jacob Dekke (1774-1854). Hun skulle være død 1783, da hun falt utfor et fjell på Helgeland. Det er alt jeg har.Nevner Alan Huchinson noe mer om denne Dorothea Catrina Diche?Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Til innlegg 12.'Tre av de sju omkomne var kvinner og alle tok sitt liv ved drukning....Den siste av de tre var en ung kvinne, Dorothea Catrina Diche. 'Hun hadde beklaget seg til de andre tausene hos presten over at hennes mor, som hun bodde hos i byen, var kommet i fattige omstendigheter, og natten før hun forsvant - den siste søndagen i juli - hadde hun satt seg opp flere ganger i sengen som hun delte med Elling Pedersen Meløys datter, Jacobea, uten å si noe.Hun ble funnet to dager senere i flomålet under et bratt berg ved stien til Losviken, og det var betydelig tvil om det gjaldt en ulykke eller selvmord. Hennes lik ble lagt i en kiste og satt på Kvernhusholmen i påvenet av undersøkelser. Der lå det fortsatt våren neste år, da retten endelig fant ut på vårtinget at hun kunne begraves på kirkegården, men i stillhet, uten sang og klokkeklang'.Jeg lurer på om Dorothea hadde noen tilknytning til Helgeland gjennom familie. Navnet på presten har jeg dessverre ikke da boken er innlevert, men det skulle være mulig å finne ut.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anita Holck

Inger, takk for informasjonen om Dorothea.Såvidt jeg kan se, var det ingen tilknytning til Helgeland:Far: Frantz Bloch Diecke, Loen/Bergen - Johan Christian Diecke, Sachsen/Loen g. Ingeborg Frantzd. Bloch, Gaular/Loen - Frantz Ped. Bloch, Bergen/Gaular g. Karen Andersd. Grytten, GaularMor: Margrethe Johansd. Gøtze, Bergen - Johan Jacob Gøtze, Oldenburg g. Ane Margrethe Henrichsd., Bergen - Henrich Sivertsen, Bergen g. Margrethe Philipsd. von Renteln, Bergen.Anita

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.