Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Olsen

[#55716] Iver Brynhjolsen Åsen og kone Ane Larsdatter på Orkdalsøra ca. 1725-1758

Recommended Posts

Gjest Bjørn Olsen

PÅ JAKT ETTER ÅSENDrar noen kjensel på ekteparet Iver Brynhjolsen Åsen og Ane Larsdatter, født ca. 1690-1700? Hvor kom de fra?De dukket ca. 1725 opp på Hovsøra, dagens Orkanger, den gang Orkdalsøra, eller den delen av det sammenvokste tettstedet Orkdalsøra som lå i Orkdal fogderi. Det var også en betydelig bosetning på Nerviksøra under Strinda fogderi.På Orkdalsøra slo gjerne soldater seg ned etter endt tjeneste. Den militære aktivitet var stor her. De leide litt jord, bygde eller kjøpte et hus. Beboerne her kunne fiske, frakte, drive småhandel, håndverk, bli sjøfolk, skippere, skrivere, fløtere, osv. Folk som bodde her ble kalt strandsittere, som ikke er noe annet enn en fellesbetegnelse for husmenn i sjødistrikt. Det var stor variasjon på leveviset hos strandsitterne. Noen hadde godt med skilling og var vant med hvit duk. Andre måtte betle for sitt brød. Men stort sett ser det ut til å ha vært solid velstand her for folk flest.Dessuten var Øra et møtested. I perioder på 1700-tallet var det store sildefiskerier som strandsitterne deltok i. Kobberverket på Løkken gikk godt i perioder. Mye tømmer gikk herfra. Det var også stor flytting til og fra stedet. Datidens flyttetrend i området var å forlate innlandet og dra mot kystbygdene. Men så var det noen som flyttet andre veien, også. Øra hadde alltid god kontakt med Trondhjem.Hit kom altså Iver Brynhjolsen Åsen (død 1758, også skrevet Brønnelsen, Brønnilsen i mange varianter) og Ane Larsdatter (død 1754 – skifte 1755) ca. 1725. Her levde de i tre tiår og fikk minst 10 barn. I kriseåret 1742 ble det begravd 3 eller 4 barn fra denne familien. Ved skiftet etter moren i 1755 var det kun 4 jenter i live. Navnet Åsen forsvant på Øra med denne familien.Iver Brynhjolsen Åsens hus på Hovsøra var i 1755 et standard strandsitterhjem med ”en stue med fire vinduer udi og så en jern bilegger kakkelovn, samt bord, benke og en seng, et lite kammer med 2 vinduer udi, og en liten grøtovn, et kjøkken, alle bygget under ett tak, et fjøs, en låve, et stabbur og en pakkbod med et hosbygget skjule” til sammen vurdert til 34 riksdaler.De eide en treroingsbåt og eide et naus i fjære, alt vurdert til 8 rdr. 2 ort. Her var 14 sildegarn, de beste av dem verd en riksdaler hver.Det var lite verdifullt metall annet enn jern i boet, men brennevinspannen av kobber med hatt og piper ble verdsatt til 3 rdr. og 12 skilling.Paret hadde ”en ku, rød, med horn kalt Jueløye, 3 geiter, 3 risbitsauer og et porkesvin”. Boet totalt var på 81 rdr., til deling på enkemannen og de fire døtrene ble 49 rdr. Enkemannen fikk det halve. Resten ble delt likt mellom søstrene. (Kilde: Orkdal skifteprotokoll nr. 5, side 502b ff).Det er bare de to eldste døtrene vi med sikkerhet vet noe om. Hva skjedde med de to andre?Jeg lister med faddere fra Orkdal kirke, fordi det ofte gir indikasjoner om slekt, yrke, sosial status, osv. Noen små veivisere om personene har jeg lagt inn i klammer (som er ….). Ditto gjøres med kildehenvisninger.IVER BRYNHJOLSEN ÅSEN OG ANE LARSDATTER SINE BARN:1. Jertrud Iversdatter Åsen. Døpt 1726 Orkdal Faddere: Sivert Andersen, Erik Eriksen, Margrete Benjamins (Blom) , Jertru Follo, Jertrud Larsdatter på Øren. Gift i 1753 med smed Ole Arntsen Dalen (1719-1785), som eide Hukkelåsen fra 1764 og i noen år. (Kilde: Per O. Rød, Geitastrandboka, side 211). I 1801 var hun 78 år, én gang enke, bodde hos sønnen Ole Olsen Dalen (34) og hans kone Marit Jensdatter Wiggen på Hovsøra. Død 1808, 85 år på Orkdalsøra.2. Marit Iversdatter Åsen. (1729-1763). Døpt i Orkdal. Faddere: Jon Skredder, Ole Smed på Rømme, Rossmannens Brynhild, Adelus Johansdatter, Charlotte Briså på Ekli. Gift i 1759 med Arnt Fredriksen Dybli (født Svorkmo 1744), også kalt Gjølme på Hovsøra. På Dybli på Hovsøra ved ekstraskatten i 1762. Han kalt Gjølme. Mannen Arnt Fredriksen Dybli gift II på Nerviksøra i Strinda 1765 med Berit Olsdatter. Død 1763.3. Berit Iversdatter Åsen. Døpt 1733 Orkdal Faddere: Iver Follo, Sivert Tambur, Marit Larsdatter på Øren. Lisbet Eriksdatter, Berit Jakobsdatter. Død 1735, Iver Åsens datter på Øren 2 år, 13 uker 1 dag.4. Lars Iversen Åsen. Døpt 1735 Orkdal Faddere: Jon Solli (som var skipper Jon Pedersen Solli), Knut Knutsen, Jon Ottersen på Tungen, Maret Larsdatter og Maret Larsdatter på Øren (jo, det står to ganger) Død før 1755 og morens skifte.5. Berit Iversdatter Åsen. Døpt 1739 Orkdal Faddere: Morten Kleiven på Øren, Tore Larsen på Øra, Even Skomakers kvinne, Margrete Mortensdatter på Øren Levde i 1755. I 1762 i tjener hos søster Marit Iversdatter Åsen på Dyblien på Hovsøra, Orkdalsøra. Videre skjebne ukjent.6. Brynhjol Iversen Åsen. Tvilling. Døpt 1741 Orkdal. Faddere: Ingen nevnt. Død 1742, 2 børn fra Iver Åsen på Øren 7. Ole Iversen Åsen. Tvilling. Døpt 1741 i Orkdal. Faddere: Ingen nevnt. Død 1742, 2 børn fra Iver Åsen på Øren8. Ingeborg Iversdatter Åsen. Døpt 1741 Orkdal. Faddere: Ingen nevnt Død 1742, 2 børn fra Iver Åsen på Øren (4 begravde/døde barn i kriseåret 1742)9. Ole Iversen Åsen. Iver Brynhjolsen Åsen sin sønn, døpt 1743 Orkdal. Faddere: Mikkel Krigsvoll, Gabriel Skredder, Ole Smed, Jomfru Brun, Berit Erik Andersens kvinne på Øren. Død før 1755 og morens skifte.10. Ane Iversdatter Åsen. Døpt 1746 Orkdal. Faddere: Jakob Lind (som var Jakob Jonsen Lind, sjømann, bodde på Orkdalsøra, gift 1746 med Maren Larsdatter Smed), Johan Albriktsen, Maren Larsdatter, Gabriel Ingebriktsen Skredder og Jertrud Iversdatter (søster). Levde i 1755. Videre skjebne ukjent.I jakten på Åsen har jeg utelukket gården Åsen på Geitastrand, som var avlsgård (og som mange andre gårder på Geitastrand og et yndet spekulasjonsobjekt for strandsittere) i perioden 1690-1799. Peder Nilsen Holvat på Nerviksøra eide gården Åsen på Geitastrand i perioden 1783-1800. Han ga 60 riksdaler og solgte for 395 riksdaler. (Kilde: Per O. Rød, Geitastrandboka side 202-208).Hvem var altså Iver Brynhjolsen Åsen og hans kone Ane Larsdatter?Det er vel mange måter å få navnet Åsen på i Trøndelag og tilliggende strøk. Eller?Og hvor ble det av døtrene Berit Iversdatter Åsen, døpt 1739 og Ane Iversdatter Åsen, døpt 1746?Er det videre noen som får ståpels av navnet Dybli, et slekt som kom fra Meldal, var innom Svorkmo og som eksisterte lenge som navn på et strandsitterbruk på Øra?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John Tore Kvernmo

-Etter Yr.no finnes 23 garder ved navn Åsen bare i Sør-Trøndelag i dag. Tror du skal holde deg på Geitastranda litt til. Jeg har to navn som kanskje kan være Ivar B.Åsens søstre.I Årbok 1978 for Øvre Historielag, gjengir Yngvar Kjelstrup giftemål i Orkdal fra 1695 - 1708. -Der finner jeg i 1701 Oluf Joensen Songli (Trol. 20.3.1701) & Birette Brøngelsdatter (Slettvold)I 1705 Stephen Olsen Backe (Trol.26.4.1705) & Ragnhild Brønnelsdatter (Sletwold v.trol.)Sletvold er nabogard til Åsen/Hukkelås. Slet(t)vold er kjent i Vasslia og på Skålholt i Orkdal, men tror det er yngre navn. Åsen lå i en ikke presisert periode som avlsgard under Sletvold på 1700-tallet.Oluf og Birette Songli fikk minst sønnene Ole og Brøngel. Ole Olsen Songli ble et kjent navn på Orkedalsøra, mens Brøngel overtok garden. Det var skifte etter ham 4.10.1742, enka var kanskje Randi Arntsdatter. Brøngels enke giftet seg med Ole Olsen Halsteinli, som må ha kjøpt garden. Han solgte Songlia til sin brorsønn i 1779. Brøngel hadde tre barn,Ole,Amund og Britke. Ole Brøngelsen kjøpte Svorkdalen i 1759, mens Amund lyste sin odelsrett til Songlia i 1781, og i 1786 fikk han kjøpe gården.Tror du ellers skal se litt på Tungen/Hukkelåsen vedr. Ivar Brøngelsen,Bjørn.Mvh John Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øystein Lillegaard

Kan det være gåren Aae i Meldal?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Bjørn, du nevner et annet sted at Arnt Dyblie også kalles Gjølme og Tungen. Du har vel kanskje sett skiftet etter Arnt Fredriksen [f 1733, ikke 1744] Dyblies 1. kone Marit Iversdatter i 1763 på en plass under Hoff.De hadde datteren Anne Kristine 4 år.Det er en Arnt Gjølme som døper en datter med samme navn i 1762, og etter fadderne å dømme er det ikke umulig at dette er Arnt Dyblie. Men da blir datterens alder ved skiftet i 1763 feil. LenkeDet er en Arnt Tungen som døper Fredrik i Børsa 23. post Trinitatis 1759. Er det denne Arnt du tenker på? Det virker ikke som om dette er Arnt Dyblie pga de 'ukjente' fadderne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John Tore Kvernmo

Brøngel i ulike varianter er ikke et uvanlig navn i denne perioden. En sterk kandidat til far for Iver,Berit og Ragnhild tror jeg kan være lensmann Brønjol Olsen Rossvoll (1630 - 1731). Børsaboka Bd.I side 114 og 395. Brønjol var gift i 1671, kanskje med enka etter forrige driver på Einan. Hennes navn er ikke kjent. Han drev garden fra 1671 - 96. I 1698 kom han til Oppigard Ljåklev. Han var g.II med Marit Sjursdatter Lauglo fra Leinstrand. Per O Rød antyder at han kanskje var gift 3 ganger.3 barn er oppgitt i 2.ekteskap med Marit Sjursdatter:Ole Brønjolsen (ca.1698 - 1767) i 1736 g.m. Kirsti Sjursdatter (ca. 1700 - 1769) Bodde på Børsøra.Marit Brønhjolsdatter, født 1706 ukjent.Sjur Brønhjolsen (1707 -død etter 1746) bodde på Børsøra.Dessuten nevnes en stesønn, Rasmus Arntsen f.ca. 1671 g.m. enke Kari Andersdatter Ust på Leinstrand og kom dit.Brønhjol var lensmann ennå i 1706 etter Per O Rød. Som 80-åring flyttet han til Børsøra hvor han levde til sin død.Det er ikke utenkelig om eventuelle barn i første ekteskap ble oppfostret/tjente på andre sida av fjorden. -Vet ikke om det finnes noe skifte etter Brønhjol Olsen som kan bekrefte/avkrefte dette.Mvh John Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Olsen

Takk for innspillene!Til Randi Broli: Nei, jeg var ikke klar over skiftet etter Marit Iversdatter i 1763. Jeg var heller ikke klar over at det ble skiftet etter Iver Brynhjolsen Åsen i 1758. Men jeg er ganske sikker på at de var datter og far.Du har nok rett i det med datteren som var 4 år.Dybli er i det hele tatt en real nøtt å knekke.Problemet stammer fra ekstraskattelistene etter 1762. I Orkdal ble det ført årlige lister. I hus 10/11 bodde i 1762 og 1763 én Arnt Fredriksen (som åpenbart er Arnt Fredriksen Dybli). Fra 1764 til 1766 heter den svarer for skatten på bruket Arnt Gjølme. Så tar Hans Krause over i 1767.Jeg har nok surret de to første sammen til én person. Har jobbet litt med Folke Forfang om dette. Også Folke har tolket det som om det var snakk om én og samme mann. Hos Folke heter han Arnt Fredriksen Gjølme hele veien.Nå ser det vel heller ut som Arnt Fredriksen Dybli fra Svorkmo bodde her i 1762 og 1763. Så ble han enkemann, giftet seg på ny og flyttet. Han er nevnt som fadder et par ganger tidlig i 1770-årene. Ellers er skjebnen hans ukjent.Men tusen takk for hjelpen. Vet du noe mer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

(6). Jeg har sett litt mer på dette og mener at:1) Aren Giølme som døper datteren Ane Kierstina i januar 1762 = Arnt Dyblie. Fadder Simen Fredriksen er sannsynligvis Arnts bror (f 1736), og ihvertfall må fadder Gjertrud Dahlen være Marit Iversdatters eldre søster. Lenke til dåpen i (4). Så får man heller bære over med at alderen til datteren er feil i skiftet 1763.2) Aren Giølme som begraver sin kone i februar 1763 = Arnt Dyblie. Det er denne begravelsen jeg mener: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=gr16381715&gardpostnr=2409&personpostnr=3067&merk=3067#ovre>Lenke Jeg har sett i kirkeboka, og tydet det til : 'begraffed Aren Jølme qvinde %Ane% paa Øren ej grafæ[st]. Navnet hennes er altså overstrøket, uten at det er skrevet noe nytt navn. Har sett litt fremover for å se om navnet sto ved en evt gravfestelse, men fant ikke noe.Om den Arnt Gjølme som svarer for skatten 1764-66 er Arnt Dyblie vet jeg ikke, men umulig er det kanskje ikke? Han bruker jo Gjølme som vist over. Men som fadder i januar er ihvertfall bostedet hans Dybli. LenkePrøver også med en lenke til kirkeboken. Høyre side, 3. linje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Det er liten tvil om at Aren Fridriksen Gjølme/Dybli var den personen som bodde på Hofsøra til han i 1765 vart gift med Berit Olsdtr. Navnet skrives forskjellig i kirkeboka og skattelistene: Jeg har sett Fridriksen tre ganger, Giølme seks ganger, Fredriksen Dyblien en gang, og Dybli en gang. Ut fra sammenhengene uten tvil samme person.Han kan også lett forveksles med Arnt Fredriksen Tungen, som eide garden Tungen fra 1755 til 1781 (Geitastrandboka s 29).Tidligere er søstrene Berit og Ragnhild Brøngelsdtr Sletvold nevnt, gift 1701 og 1705, og knytta til Sletvold på Geitastrand. De stammer sannsynligvis fra Sletvold ved Vasslivatnet, som var en husmannsplass under Skålholt. Faren var sammsynligvis Brøngel Rimannsen som var husmann under Skålholt i 1666.Folke Forfang

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Folke (8). Tusen takk for avklaringen. Dette virker naturlig, synes jeg. Arnt Dyblie dro muligens tilbake til Svorkmo, men dette er det for tidlig å si noe sikkert om ennå.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Broli

Rettere sagt: Arnt dro kanskje tilbake til Svorkmo -etterhvert. Jeg har jo sett ham i kirkeboka for Børsa på slutten av 1760-tallet og begynnelsen av 1770- tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Iver Brynjolfsen Aasen ble gift med Ane Larsdtr i Børsa Kirke 2. advent 1723. Den første sønnen, Lars, ble døpt i Børsa kirke 4. advent 1724.Navnet på forlovere og faddere tyder på at Aasen-navnet kommer av gardsnavnet Aasen i Børsa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John Tore Kvernmo

Godt jobbet av Folke! -Legger inn lenker til disse begivenhetene i Viggen kirke. Her er giftemålet til Iver Brynjolfsen og Ane Larsdatter,øverst høyre side Byneset/Børsa Mini Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16268&idx_id=16268&uid=ny&idx_side=-107>Lenke Permanent bildelenke: Lenke-Og her blir Iver Aasens sønn Lars døpt,venstre side Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Folke Forfang

Min tyding av de to føringene i kirkeboka er: Soldat Iver Brynelsen og Ane Larsdtr gift 2 adv 1723, forlovere Jon Haugum og Erich Aas.Sønnen Lars er døpt i Børsa 4 adv 1724. Faddere Jon Haugum, Ole Sanden, Erich Østhus, Ane Aasen, Ingbor Østhus.Men navna er utydelige, så jeg kan ta feil.Folke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.