Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

[#55947] Murmester Baltzer Dirichsen Wulff -1682-1687-, fra Chra. til Kongsberg?

Recommended Posts

Gjest Svein Arnolf Bjørndal

7/5 1682 giftet Baltzer Dirichsen Wulff seg i Christiania med Kirsten Hansdtr.27/11 1684 døper Baltzer Dirichsen Wulff og Kirsten Hansdatter sønnen Hans i Chra.15/6 1687 døper Baltzer Dirichsen Vulf og Kirsten Hansdtr. datteren Anna Christina i Cha.Denne Baltzer Dirichsen Wulf(f) er nok identisk med Baldzer Vulf Muremester, som i Folkeskatten 1683 for Chra. står oppført med skatterestanse, og nok også med den Baldzer Dirichsen, som uten slektsnavn nevnes i byskattene 1683-84 (Kilde: Tore H. Vigerusts skattelister for Chra. på vigerust.net og sammes artikkel Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra, i NST XXXV 1996, s. 211ff. Her er riktignok Baldzer Vulf og Baldtzer Dirichsen behandlet som to forskjellige personer.)Baltzer Dirichsen Wulff er nok videre sønn av Murmester Dirich Wulff, også kalt Didrich Vulf, som nevnes i skattemanntallene 1680-84 (Kilde: Som over). Dirich Wulff begr. 27/3 1685 på byens kirkegård.Både Baltzer og Dirich Wulff var borgere i Chra.Etter det jeg kan skjønne må Dirich Wulff være identisk med den Dirich Murmester som døper barn i Chra. 16/9 1659 (navn ikke oppgitt), 20/10 1661 (navn ikke oppgitt), og 12/9 1664, Anne Cathrine. I 1659 er hans kone oppgitt å være Anne Hansdatter, i 1661 ikke nevnt og i 1664 bare Ane. Disse er ikke funnet gift i Chra. tilbake til 1648. 10/12 1676 ble begravet Diderich Murmesters datter (navn ikke oppgitt).Senest 1685 finnes det også en Michel Wulf i Chra. Han nevnes i skattelistene og borgermanntallene til i hvert fall 1722. 21/9 1711 går det frem at farsnavnet hans var Pedersen. Han døpte da sønnen Stephen, og hans kone het Anne Maria Stephensdtr. Om det er noe slektskap med Baltzer og Dirich vites ikke.Jeg har ikke funnet snurten av Baltzer Dirichsen Wulff etter 1687 i Chra., hverken i skattelistene eller i kirkebøkene for Chra. Den Mester Wulf/Wolf som på 1690-tallet begraver barn i Chra., er nok identisk med Mester (byggmester) Wulf Hofmand som var gift med Anniken Jacobsdtr.Kan Baltzer Dirichsen Wulff ha reist til Kongsberg med sin familie?At det i hvert fall trolig har bodd en Baltzer Wulf(f) i Kongsberg, tyder det faktum at en Dorthea Baltzarsdtr. WULF i 1705 giftet seg i Kongsberg med Nicholaus Graner. (Han var trolig enkemann, ettersom Nicholaus Graners kone ble begr. 21/6 1704).Disse døper sønnen Johan Baltzar i januar 1706.I 1707 var det en Dorthe Baltzarsdtr. som giftet seg med Folkman Paulsen. Volchman Paulsens kone Dorthe Baltzarsdtr. begr. 1741, 57 år gml. (f. ca. 1684)3/3 1708 giftet Anne Cathrine Baltzarsdtr. (ca. 1687-1743)seg i Kongsberg med Willum Guttormsen (ca. 1676-1753). Willum var understiger ved Sølvverket, senere også vertshusholder på Gvila i Flesberg. De hadde disse barna:1) Anne Else dpt. 12/1 1709 i Kongsberg. Faddere: Hans Daniel Graner, Anders Graner, Anders Grina, Anniken Larsdatter, Anna Lisbeth Graner. Anne Else døde 1783.2) Susanna dpt. 20/9 1710. Faddere: Jens Worm, Didrich Graner, Hans Baur, Gunhild Luss(?), Maria Graner. Trolig hun som ble begravet i Kongsberg 5/11 1710 ('Willum Guttormsens barn').3) Baltzar dpt. 11/11 1711. Faddere: Willum Mynter, Hans Graner, Henrik Gunnersen(?), Karen Henriks, Grethe Stenersdtr., Baltzar trolig begravet 23/12 1714 ('Willum Guttormsens barn').4) Karsten (dpt. Christian) dpt. 21/10 1713. Faddere: Jonas Craus, Andreas Bejer, Anders Jørgensen, Else Graners, Cathrine Grosvold. Karsten døde 1772.5) Dorthe Marie (dpt. Ingeborg Marie) dpt. 1715. Faddere: Anders Bejer, Nils Øen, Tobias Graner, Christine Jensdatter, Dorthe Graner. Dorthe døde 1738.6) Johan Baltzar dpt. 30/10 1717 i Kongsberg. Faddere: Mad. Wildhagen, Augusta Kopp, Doctor Helm, Monsr. Boj, Peter Copie. Johan Baltzar trolig begravet i Kongsberg 22/10 1718 ('Willum Guttormsens barn').7) Abigael f. ca. 1719. Abigael døde i 1800.8) Anne Margrethe dpt. 20/2 1722 i Kongsberg. Faddere: Fru Schlanbusch, Materialforvalter Jürgens Cristi, Assessor Edinger, Monsr. Svabe, Monsr. Iffert. Trolig begr. 23/3 1723 ('Willum Guttormsens datter').9) Didrik Wolf (Vulf) dpt. 12/8 1724 i Kongsberg. Faddere: Frøken Rosenkrantz, Madam Svabe, Vice Berghauptmann Schlanbusch, Casserer Voss, Friderich Svabe. Trolig begr. 12/5 1725 i Kongsberg ('Willum Guttormsens barn').10) Anne Cathrine dpt. 1727 i Svene. Anne Cathrine døde 1771 på Kongsberg.11) Kirsti (Kjersti) dpt. 30/4 1729 i Kongsberg. Faddere: Ole Palm, Volchman Paulsen, Niclas Volchman, Maren Jørgensdtr., Mari Torgersdtr. Kjersti døde i 1799.12) Baltzar Wolff dpt. 22/6 1732 i Flesberg. Faddere: Anna Koth fra Kongsberg, Anna Catharina Foldt, Johan Fredrik Stengelsrud, Christian Hansen og Nattstiger Andreas Torbjørnsen. Begr. 19/12 1732 i Flesberg som Wilhelm Nattstigers sønn, 6 mnd. 2 uker og 4 dager.4/8 1713 giftet en Mette Baltzarsdtr. seg med Anders Jørgensen. Anders Jørgensen var fadder for Willum Guttormsens barn senere samme år. 30/6 1740 begr. MURMESTER Anders Jørgensens kone Mette Baltzarsdtr., 55 år (f. ca. 1685). Skifte etter henne 4/7 1740. Hun kalles her Barth, men det er nok egentlig Anders Jørgensens slektsnavn, for i skiftet nevnes også barnas FARbror Caspar Barth.Som det sees over, var det ganske ofte personer fra slekten Graner (Graaner) som var faddere for Willum Guttormsens og Anne Cathrine Baltzarsdtrs barn. I Christiania giftet Michel Graahner seg 26/12 1680 med Else Dirichsdatter. De sees ikke å ha barn døpt i Chra., og jeg tror at den Didrich Graner som var fadder i 1710, kan ha vært dette parets sønn. Else Graners, som var fadder i 1713, var kanskje Mikkel Graners kone Else Dirichsdatter. Man kan fundere på om Else kan ha vært Dirich Wolfs datter, men mer enn funderinger kan det neppe bli, for det fantes tross alt noen Didrik/Dirik-sønner og -døtre i Chra.Derimot lurer jeg på om Dorthea Baltzarsdtr. Wulf, Anne Cathrine Baltzarsdatter og Mette Baltzarsdatter kan ha vært søsken og døtre til murmester Baltzer Dirichsen Wulff? Jeg baserer da dette på Dortheas slektsnavn da hun giftet seg i 1705, Anne Cathines barn som delvis har blitt døpt Wolf(f)/Vulf, hvor navnene har vært knyttet til nettopp Baltzar og Didrik, samt at Mette Baltzarsdatter har giftet seg med en murmester (Anders Jørgensen), og at denne er fadder for Anne Cathrines barn i 1713. Sluttelig møter Graner'ne mannsterke opp, enten det har noe med Dortheas giftermål å gjøre i 1705, eller Else Didriksdatters giftermål i Chra. å gjøre i 1680, eller begge deler (at det evt. kan ha vært bekjentskap mellom familiene fra den tiden, heller enn slektskap).Det som kan tale imot en forbindelse med Baltzer Dirichsen Wulff, er for det første at han døpte en datter Anna Christina i 1687, ikke noen Anne Cathrine. Men presten KAN ha skrevet feil - det har skjedd før. For det andre, dersom Dorthea Baltzarsdatter, som giftet seg i 1705, skulle være en datter her, måtte hun nok vært født ca. 1689, og ville følgelig vært 16 år da hun giftet seg. Det hendte jo at bruder var så unge, og kanskje oftere i borgerfamilier? Jeg har ikke arbeidet så mye med slike familier til å kunne antyde hva som var vanlig giftermålsalder på denne tiden.Jeg har ikke funnet noen Baltzer Wulff eller Baltzer Dirichsen i kirkebok for Kongsberg, men den begynner ikke før i 1696, så han kan jo være død før den tid, alternativt skjule seg bak ikke så rent få som er gravlagt uten angivelse av navn.Er det noen som har arbeidet med borgerslekter i Kongsberg som kjenner til noen Baltzer Wulff? Finnes det noen kilder, på Riksarkivet eller Statsarkivet i Kongsberg, som kan kaste lys over håndverkerne på slutten av 1600-tallet som ikke var tilknyttet Sølvverket?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg er like interessert som deg i Baltzer Wulffs skjebne og håper på respons på ditt innlegg.Men om vi hopper tilbake i tid, antar jeg du kjenner Baltzhar Muurmester som begraves 25.10.1654. Utover navnlikheten, så skal no.246 og 247 i Vestre Kvarter vært i hans besittelse. Et skifte etter ham av 06.02.1655 er referert til og Dirich Wulff overtok begge. Skredder Rasmus Larsen overtok no.246 senest 1665.Ellers er helt riktig Wulf Hofmand den person som med Annichen Jacobsdatter Felber (hvis bestefar Jacob Felber (d.e.) anla sak mot Dirich Wulff i 1677) fikk de omtalte barn på 1690-tallet, byggmesteren og Annichen ble viet 13.09.1688.Om det er noe av interesse for Christiania-tiden som kan utveksles, kan jeg nås på e-adresse gkb og c2i.net med krøllalfa imellom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for interessen, mail er sendt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Dirik Wulf sto for muringen av kjellerhvelvingene i Tollbugata 10, som fortsatt er i behold. Kildene for dette finnes i den nye boka om gården. At Balzer Diriksen og Baltzer Wulf ble behandlet som to ulike personer, skyldes at jeg ikke umiddelbart så koblingen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har av Geir Kamsvaag Berntsen fått mye interessant informasjon om Dirich Wulff, bl.a. at han ble ansatt 3/2 1657 av stattholderen som slottsmurmester på Akershus. Men han gjorde ikke særlig godt arbeid, så både vedr. arbeidet der og andre steder ble han liggende i rettssaker.GKB gjorde meg også oppmerksom på en dåpsinnførsel til for Baltzer Dirichsen Wulffs barn, nemlig Dorette, døpt 26/7 1683. Henne hadde jeg oversett. Hun kan jo kanskje være den Dorthea Baltzersdtr. Wulff som giftet seg 1705 i Kongsberg med Nicholaus Graner, og evt. senere, i 1707, med Folkman Paulsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I Lassens samlinger, bd. 47 s. 189a fant jeg i kveld en henvisning til en Baltzer Volchmandsen Wolf, som bodde på gården Ravnsborg gjestgiveri i Asker. I skiftet etter hans kone, Ingeborg Nilsdatter, holdt 22/4 1751 (Aker skifteprotokoll 8b fol. 399) nevnes bl.a. en sølvskje, også nevnt av Lassen, med navnene 'Foltmand Poulsen og Dorthe Baltzersdatter'. Dette må være ekteparet fra Kongsberg, og det tyder på at det var den samme Dorthe Baltzersdatter Wulf som også var gift i 1707 med Folkman Paulsen som hun som var gift Graner i 1705.Baltzer Volchmandsen Wolf kjøpte Ravnsborg 14/1 1749, og i skjøtet, som gjengis i skiftet fra 1751, kalles han stort sett Baltzar Voltmandsen Vulf.Folkman Paulsen var fadder i 1729 for Willum Guttormsens og Anne Cathrine Baltzarsdatters barn Kirsti.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Nå viser det seg faktisk at Willum Guttormsens kone kan ha hett Anne Christine likevel: Hun kalles helt klart Anne Cathrine da hun giftet seg, men Sigurd Vinger benevner henne konsekvent Anne Kristine i Flesberg-boka bd. VII s. 149f., så hun kalles trolig det i hvert fall i skiftet etter henne, trolig også i den rettssaken som ble satt i gang mot henne like før hun døde, og som Vinger refererer. Ellers vites det at datteren Anne Else hadde en datter Anne Kirstine, og sønnen Karsten hadde en datter Anne Christine.Da Folkman Paulsen og Dorthe Baltzersdatter døpte tvillingene Baltzer og Anna Cathrine 15/4 1713, er en av fadderne Anne Christine Baltzersdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I rettssaken mot Willum Guttormsens kone, nevnt på tinget i Flesberg f.o.m. 22/2 1743 t.o.m. 8/10 1745, nevnes ikke navnet hennes en eneste gang, faktisk. Hun kalles bare kone eller hustru.Jeg har lett etter skiftet etter Anne Christine Baltzersdatter, men så langt uten hell. Da hun ble begravet 15/4 1743 i Flesberg, kalles hun Anna Christina Baltzersdatter. Skiftet er ikke nevnt i skiftekortene, uten at det behøver bety så mye, men jeg har heller ikke funnet det i registrene til skifteprotokollene for Numedal og Sandsvær fra tiden rundt 1743 og noen år utover. Jeg har da sett under stedene Gåsum, Løvik, Gvila/Hvila. Hvis noen vet hvor det står (protokoll og sidenummer) er jeg takknemlig for tips, for jeg har for tiden ikke tid til å bla meg igjennom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg var nok litt for rask da jeg i innlegg (1) mente at Mette Baltzersdatter også kunne ha vært en Wulf, og at det var hennes mann, murmesteren Anders Jørgensen, som var av slekten Barth. I skiftet etter Mette 4/7 1740, var det nemlig ikke BARNAS farbror som var Caspar Barth, men Mettes, og på fol. 105 står det også at Anders Murmesters sal. hustru var Baltzer Barths datter, så tydeligere kan det jo ikke bli.12/1 1701 ble en Baltzer Murmester begravet på Vaterlands kirkegård i Chra. Jeg har tidligere antatt at dette kunne dreie seg om murmesteren Baltzer Hansen, som nevnes som murmester i 1684, og som vel ikke noe sted nevnes med slektsnavn. En Baltzer Murmester betaler byskatt 1695, 1696 og 1697. Han bodde i NORDRE kvarter, noe også Baltzer Dirichsen (Wulff) gjorde i 1683-84. Baltzer Murmesters enke bodde i Nordre kvarter i 1701. Baltzer Hansen bodde derimot i VESTRE kvarter i 1684. Han kan selvfølgelig ha flyttet. Det er imidlertid ganske snodig at ingen Baltzer, murmester eller annet, betaler byskatt for årene 1686, 1687 og 1688, og heller ikke nevnes i restanselistene for 1688. Men Baltzer Dirichsen Wulff bodde i hvert fall fortsatt beviselig i Chra. i 1687, da datteren Anna Christina ble døpt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

baltzer hansen nevnes med fullt navn ved lysning og vielse 5 aug 1660 i slottskirkenbare kort pga vond h.hånd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

se også f eks dåp deretter samme sted

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

(10, 11) Jeg er klar over at Baltzer Hansen nevnes som Baltzer Hansen. Når jeg skrev (9) 'som vel ikke noe sted nevnes med slektsnavn', mente jeg et navn av typen Wulff, for eksempel, altså at Baltzer Hansen bare, det jeg har sett i kirkeboka eller i kildesamlingen på Tore H. Vigerusts hjemmeside, bare kjennes med patronymikon. Siden Baltzer Dirichsen Wulff derimot kjennes med slektsnavnet Wulff/Vulf, i det minste i kirkeboka når han gifter seg og døper de tre barna Dorette, Hans og Anna Christina, antok jeg at det ville være trolig om han også i fortsettelsen ville bli referet til i kirkeboka ved dette navnet, ikke bare som Baltzer Murmester.I skattelistene er det derimot en noe annen historie: Her nevnes Baltzer Hansen som Baltzer Hansen, men Baltzer Wulff bare ved ett tilfelle, nemlig i restanselisten for folkeskatten i 1683, nevnes som Baltzer Wulff. I byskatten 1683 og 1684 nevnes han bare som Baltzer Dirichsen, uten slektsnavnet.Det er uansett nærliggende å anta at det i 1701 kanskje bare befant seg én Baltzer Murmester i Chra., ellers hadde vel presten forsynt ham med et patronym? Og den konklusjonen skal kanskje også trekkes vedr. skattelistene 1695, 1696 og 1607?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Men så var det altså hvem av dem som skjuler seg bak navnet 'Baltzer Murmester', da. Jeg har bare funnet én Baltzer Murmester begravet i Chra. (i 1701), men deler av listene over de begravede i 1691 og 1692-93 mangler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

misforstodkjenner ingen andre murere i xia på 1600-tallet som het balzer bortsett fra balzer hohost og han har vi plassert

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Rett skal være rett: Baltzer Dirichsen Wulff nevnes også bare som murmester én gang i kildene, etter det jeg kan se, nemlig i den nevnte restanselisten for folkeskatten i 1683 ('Baldzer Vulf Muremester').'1607' i siste linje i (12) skal selvfølgelig være 1697.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

jo, du glemmer nok i farten en del kilder jeg sendte deg hvor han nevnes med slektsnavn og yrke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Nei, med mindre du har sendt meg en mail etter 18/1 som jeg ikke har fått, skrev du om murmester Dirich Wulff, altså Baltzer Dirichsen Wulffs formodentlige far. Du tipset meg ved en anledning om dåpen til Baltzers datter Dorette i 1683, men hverken der eller ved de andre dåpsinnførslene, er yrket nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

mitt rot igjen, tok meg ikke bryet med å kontr. hva jeg sendte i e-posten, men tok det etter hukommelsen. det var faren jeg sendte kildehenvisninger om - av dengang nat. grunnerigjen beklager

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

men gården du referer til på 1690-tallet i nordre kv. ble eiet av baltzer dir: wulff, 1702 enken kiersten før skomaker svendsenmatr.no 382 i akersgtdette iflg pantereg, betyr ikke at de bodde der, men.....skal sjekke for sikkerhets skyld, men vet ikke når det blir, kanskje andre har anledning, nå har dere mat.nr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk! Men hvis Kirsten var enke i 1702, kan det jo tyde på at det var nettopp Baltzer Wulf som døde i 1701, og at det var hans enke som nevnes i byskatten for 1701, men ikke i 1713, da nevnes det en Oluf Svendsen Skomager i Nordre kvarter, som vel er den skomaker Svendsen du nevner.Jeg skal virkelig slå opp på dette, hvis ikke noen kommer meg i forkjøpet (får ikke gjort det før tidligst torsdag). Det kan jo kanskje være at barna nevnes ved gårdsalget?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg fikk tatt en økt i dag likevel: Det var skifte etter murmester Baltzer Dirichsen Wulf i Chra. 10/1 1702, altså ca. ett år etter at han døde, uten at det forresten nevnes. Barna var Dorthe Baltzersdtr. 19 år og Anna Christina (kalles her Ane Christine) Baltzersdtr. 14 1/2 år. Sønnen Hans (f. 1684) er tydeligvis død en gang før denne tid. Enken, Kirsten Hansdatter, ble verge for barna, mot 'forsichring udj hendes Jboende Huus og Gaard', så hun har helt klart bodd i Chra.Svaret på om Baltzer Dirichsen Wulf flyttet til Kongsberg må altså være nei.12/10 1706 solgte Kirsten Hansdtr. Sl. Baltzer Dirichsen Murmesters sin gård i Chra. til Ole Svendsen Skomaker. Salget skjedde med hennes kjære barns vilje, ja og samtykke, uten at de nevnes ved navn.28/10 1706 utsteder Oluf Svendsen Vinberg, borger, innvåner og skomaker i Chra. en pantobligasjon for 40 rdl. 2 ort 6 s. til Chra. magistrat og overformynderi mot pant i sin nylig kjøpte gård, fordi han gjorde en avtale med enken Kirsten Hansdtr. om å overta formynderskapet for hennes datter Anna Christina Baltzersdatter. Hennes farsarv var innestående i gården som Oluf Svendsen hadde kjøpt, og summen var den samme som pantobligasjonen var pålydende.Det interessante her er at søsteren Dorthe ikke nevnes, og det kan stemme bra dersom hun giftet seg i Kongsberg i 1705. Noe avkall vedr. hennes arv har jeg riktignok ikke funnet publisert, og heller ikke noe vedr. Anna Christinas, men Dorthe må ha vært i live, siden også hennes arveandel beløp seg til 40 rdl. 2 ort 6 skill.Jeg mener derfor at de to døtrene nok havnet i Kongsberg, men trolig ikke samtidig. Dorthe har antagelig reist først, og så har Anna Christina flyttet dit senere. Hun kan jo ha vært en stund i huset hos sin gifte søster. Hvorfor reiste Dorthe til Kongsberg? Det er jo fortsatt mulig at det var deres tante som var den Else Dirichsdatter som 26/12 1680 giftet seg i Chra. med Michel Graner, og som fikk etterslekt på Kongsberg, men i så fall må den Nicolai Graner som Dorthe giftet seg med i 1705, ha vært av en annen gren av Graner-familien enn den Else giftet seg med (eller med andre ord: Nicolai kan ikke være deres sønn, dersom hypotesen skal være riktig!).19/8 1771 var det skifte etter Anne Malene Gjertsdatter, g.m. Nils Tollefsen. De bodde i Masovngaten i Kongsberg. Arvinger var avdødes søskembarn, nemlig Nicolai Folchmandsen i Christiania, avdøde Baltzer Folchmandsens barn og Anne Cathrine Folchmandsdtr., enke etter Arne Arnesen Frich. Disse var barn av Dorthe Baltzersdtr. fra hennes 2. ekteskap med Folchmand Paulsen. - Så når Nicolai Folkmansen (f. 1708) nå bodde i Chra., var kanskje ringen sluttet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

11/5 1701 ble en Baltzer Barth begravet i Christiania. Var han kanskje identisk med den Baltzer Barth som var far til Mette Baltzersdatter, som var gift med murmester Anders Jørgensen i Kongsberg? Kan familiene evt. ha kjent hverandre fra Christiania (jfr. at det vel var denne Anders Jørgensen som var fadder for Anna Christinas og Willums barn Karsten 21/10 1713)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørg Lunde

Litt info om familien Barth:Baltzer Barth f. 19.10.1649, d. 29.4.1701 skal være sønn av Daniel Barth f. 22.3.1607 i Weissbach og Mette Baltzersd. Schneberg. Opplysningene tror jeg er fra 'Stamtavle over familien Barth', Christiania 1891. Jeg har ikke sjekket dette selv, men dersom det stemmer passer det nydelig at Baltzer Barth har en datter kalt Mette.Andre barn av Daniel Barth skal være Johannes 1633-1674, Christiane 1634-1668, Magdalene 1636-?, Anna 1638-?, Daniel 1641-1701, Helene 1643-1645, Valburg 1645-1645, Christopher 1646-1646, Anna Marie 1647-1691 og Caspar 1651-1708.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Takk! Baltzer Barth hadde i hvert fall en bror Caspar Barth, heter det i skiftet etter Mette Baltzersdatter 4/7 1740.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.