Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kent Williamsson

[#56429] Vem ägde Øfstedal i Fåberg efter Bård Rolfsen?

Recommended Posts

Gjest Kent Williamsson

I skiftet efter Rolv Sjøfarsson 25 Januar 1556 på Ramstad (DN 695 ) så får hans son her Baardt Rolffszenn bl.a. 'ij huder i Dallenn i Faabergsogen' det sägs i Olof Ryghs 'Norske Gaardnavne' att detta 'Dallen' ska vara grd.nr 168 Øfstedal.Vet man vilka som har ägt Øfstedal efter 1556? Finns det uppgifter om vem som sålt eller köpt Øfstedal ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg regner med at det må ha vært sønnen, Tjøstel Bårdsson til Bleiken i Fåberg prestegjeld (idag ligger gården i Gausdal kommune), adelsmann, d. ca 1600. Etter ham må godset ha gått i arv til datteren Karen Tjøstelsdatter, gm. Hans Mogenssen (Handingmand) til Fosser.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Tack för informationen! Om så är fallet så kan man tänka sig att leilending Jon Øfstedal betalade till Karen Tjøstelsdatter fram till 1614.17. februar 1615 [Gudbrandsdalens odelsjordebok] står han nämnd som 'Jonn Øffstedall, 1 ortt foring, 4 alb. leding. Bondens Odell 3 huder i fornefnte Dall.' 1617 är han också nämnd som odelsbonde.1618-20 är han nämnd bland 'Leiglendinge bönder' 1624 Jordeigendes Bønder Joenn Øffstal - J bemeldte Øffstal 1 huud. Böxel (Källa till ovan Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 Lenke)Ska man tolka det som att Jon Öfstedal odelsbonde år 1615 har köpt Öfstedal efter att ha varit leilending och sedan kanske i 1624 återigen sitter som leiledning på del av jorden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Etter det jeg erindrer, kom Tjøstel Bårdsson i økonomiske vanskeligheter og pantsatte hele eller mesteparten av godset sitt. Men det er jo verd å undersøkes nærmere om Jon kan være gift med en datter av denne slekten (Østby-ætten eller Rosensverd).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Intressant. Det är kanske hela gården som Jon Öfstedal sitter med då det är 3 huder. Han ska ha haft fyra barn varav en dotter hette Kari och var gm. Syver Thommesen Skjeggestad. Hon var död före 3 jan 1661 då det var arveskifte efter henne.Kanske Oluff Öfstedal som är brukare n.1653 eller hans hustru Kirsten är barn till Jon Öfstedal.Samtidigt nämns Arne Fielstad som ägare till 2 hud i Öfstedal ( Gudbrandsdalen jordeboken 1653: 'Oluff Offstedal 2 huder, böger Arne Fielstad paa Thotten' Källa:se ovan länk ).Vem var denne Arne Fielstad på Toten? Har han något släktskap med Jon Övstedal ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thor Böhmer

Kan det stemme at en Tord Bø makeskiftet Frisvoll på Nesset i Romsdal mot Øvre Dal i Fåberg 1593 og at han er far til Jon på Dal? Jon igjen kunne da ha barna Kari, Tore og Peder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Kan det vara Övre Dal och inte Öffstedal som menas under (6) ? Det är väl två olika gårdar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Detta är en relaterad debatt som kan vara av intresse för de som kanske har släkt på Öffstedal nr. 68127:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg ser nå på Tore Vigerusts sider at Jon Øfstedal skulle ha eid 3 huder i samme gård i 1615. Dersom ikke skylden er endret innen 1647, eller at det er en hud i et underbruk som er medtatt i 1615, men ikke i 1647, så er dette mystisk. Særlig fordi at Hågen Horgen i 1615 også eide 1 hud i Øfstedal. Det er selvfølgelig mulig at Jon har blitt kreditert for mer enn han faktisk eide, men risikoen for dette var vel større dersom Jon Øfstedal og Hågen Horgen var i slekt, og det tror jeg ikke de var, i hvert fall ikke i nær slekt (mer om dette, se debatt 68127). Er det noen som kan være brydd med å sjekke hva skylden var i jordebøkene 1661 og de nærmeste årene? Der er evt. underbruk normalt oppført. I 1624 eier Jon Øfstedal uansett ikke mer enn 7 skinn odel 3 1/2 skinn pantegods i gården.Uansett: Siden både Hågen Horgen og Jon Øfstedal tydeligvis hadde odel i Øfstedal i 1615, bør de ha fått dette innen 1585. Spørsmålet blir jo da om det er riktig at det var Øfstedal som var den Dal-gården som Bård Rolfsson arvet i 1555?Hva vet man om eiendomsforholdene til de to andre Dal-gårdene i Fåberg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I 1647 var skylden på Dal-gården som Jon satt på 3 huder 'Bøgger des besiddere selff', den som Peder satt på hadde en skyld på 1 1/2 hud, merknad som over. Bare Øfstedal, som Ole satt på nevnes med en skyld på 2 huder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Det er et problem at odelsjordeboka for Hadelands fogderi 1615, som har vært sitert her i tråden, ikke er utgitt. Eller er den det allikevel ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det var noen få odelsjordebøker fra Vest-Oppland fra 1615 som ble utgitt i et par numre av Vest-Oppland Slektshistorielags Tidsskrift på sl. av 80-tallet, men ikke fra Hadeland, etter det jeg kan se.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Är det riktigt om Jon Öffstedal köpt sin odelsjord med alla rättigheter därtill så hamnar han väl i Odelsjordeboken oavsett när han köpt den, eller är det fel ? Detsamma gäller väl då för Hågen Horgen och då är väl inte det säkert att de haft Öffstedal sedan 1585?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

nei, han kan da ikke ha kjøpt sin odelsjord, med mindre det siktes til odelsløsning. Er den ikke arvet, kan den f eks være kommet ved makeskifte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Tore Bø i Ringebu gir 8.6 1593 Mikkel (Lauritsson) Blakar i Lom 3 huder i Frisvoll i Romsdal mot 3 huder i Dall i Fåberg (makeskifte Lom 8.6.1593, Blakar-orig. perg.).Ved arven etter Mikkel Blakar 1620 eide boet 6 h i frisvoll. Av et perg. sammested av 1590 arvet Mikkel sine 3 h i Frisvoll etter mora Gunnild. Det er grunn til å anta at Tore Bøs adkomst til Frisvoll også skyldes slektskap eller svogerskap med Gunnild, og at retten til Dall i Fåberg følger på samme måte. Men det finnes ting som taler mot dette, blant annet at adkomsten til Frisvoll også ser ut til å gjelde etterkommere (bl a på Killi på Dovre) etter Mikkels farsøstre. Jeg tror ikke denne Gunnild kan være identisk med Gunnild Sigurdsdotter (Østby-ætten).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Av dette følger den hypotese at Jon Øvstedal er sønn eller svigersønn av Tore Bø.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Og Hågen Horgen da? Jon Øvstedal og Hågen Horgen ser jo ut til å ha eid omtrent halvparten i Øfstedal hver seg - selv om innførselen i 1615 for Jon Øfstedals vedkommende virker mystisk i forhold til hva han eier senere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I jordebøkene 1661-64 (1663 mangler) er det følgende som eier Øfstedal, som Siver bruker, gården har en skyld på 2 huder 2 skinn 1 pd. fisk: Bersvend Fjølstad på Toten 1 hud 1 skinn m.b., besitteren (Siver) 1/2 hud m.b., Erik Huseby i Stange 1 skinn, Chra. Hospital 1 pd. fisk, til Ulleland 1/2 hud.De 2 andre Dal-gårdene hadde en skyld på h.h.v. 3 huder og 2 huder og ble brukt av Tore og Morten. De eide begge selv.Man ser altså at både Øfstedal og den ene Dal-gården hadde en noe høyere skyld i 1661 enn i 1647, selv om ingen underbruk er nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Intressanta uppgifter ! Kan de 2 hud som her Baardt Rolffszenn ärvde 1556 vara en del i de 3 hud som Mikkel (Lauritsson) Blakar i Lom ägde i 1593? Hur kan de ha hamnat i hans familj?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Det er fullt mulig at det er samme eiendom, ja. Om slekta til Mikkel Blakar, se i Norsk slektshistorisk tidsskrift bind I.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Skulle de 3 hud som makeshiftas 1593 kunna vara de samma 3 hud som vi senare kan se på Øvre Dall ?På Øvre Dall finns Jon nämnd i skatterna från 1610 och i 1647 Jon satt på 3 huder 'Bøgger des besiddere selff'. Tore Jonson på Övre Dall nämnd 1665 i mantalet kan väl vara hans son. Tore Jonson kan kanske vara uppkallad efter Tore Bø i Ringebu. Vad tror du om den möjligheten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Jo, det er en aktuell sammenheng. Jeg tror også vi kan komme enda nærmere, hvis vi finner seglet til Jon Øvre Dal. Muligheten for at seglet er bevart, er til stede. Og i bondesegl på den tiden står normalt forbokstavenes initialer. F eks IT.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Botterud

Jon på Øvredal hadde i alle fall sønnene Tore og Peder. Det finner man fra tingbøkene fra Fåberg år 1667. LenkeOm Morten også var sønn av Jon er jeg litt usikker på men vil tro han er det.Peder er på Rindal i Fåberg på dette tidspunktet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kent Williamsson

Om det är så att det här gäller Övre Dall så är det väl möjligt att det som nämns i arvet på Ramstad inte är Övre Dall utan som nämnts hos Rygh gården Öffstedall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Hermundsson Vigerust

Tore Bø ser ut til å ha bodd på gård nummer 54, Store Bø i Ringebu hovedsogn. Gården var på den tiden krongods. Gårdbrukeren her fra 1610 (som er eldste skatteliste) og utover i 1620-årene her Ola Bø. Han var lagrettemann 1610 med initiativene O T i seglet (riktignok er den siste bokstaven, T, noe usikker på segltegningen). Ola eide i odelsjordebok 1615 en halv hud i Bjørge og en halv hud i Rottås, begge i Ringebu. At han ikke eide mere, er et argument mot at han var Jon Øvre Dals bror. På den andre siden kan de jo ha arvet likt, 2 huder hver, og så kan jo Jon som bodde på Øvre Dal, ha løst ut brorens ene hud i Øvre Dal.På Bø bodde etter odelsjordebok Peder (dvs Per) Bø med søsken, og Helge Bø. Det er grunn til å tro at Per kan være Olas sønn.Jeg fant ikke tegning av Jon Øvre Dals segl hjemme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.