Jump to content
Arkivverket

[#57037] Tordenstjerne, Solum i Skoger , Gullaug i Lier og Tokstad i Ringsaker


Guest Thor Böhmer

Recommended Posts

Guest Thor Böhmer

Lisbet Oudensdatter sies å være født på Gullaug og skulle være av Tordenstjerne-slekt. Bygdebok for Veldre er full av feil. Den sier at Lisbet er av Tordenstjerne-slekt.Dette er langt utenfor det jeg vet noe om. Det er mulig at dette har vært drøftet før, i så fall er jeg interessert i refferanse. Dersom det ikke er drøftet: Er det noen som kan påvise om hun er av Tordenstjerne-slekt eller ikke?

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Søker du på 'Tordenstjerne', får du opp ei rekke med debatter om emnet.Den litteraturen jeg klarer å finne fram i farta, er Henning Sollieds artikkel om Skjerven i Lardal (NST 1944), der han oppgir at Lisbet Auensdatter var gift med Tore Olufsen på Tokstad i Ringsaker. Lisbet var i henhold til Sollied datter av Auen Jonsson på Gullaug og Ragnild Mattisdotter fra Skjerven i Lardal.Are S. Gustavsen har skrevet i Genealogen 2/2005 om Tordenstjerne (det siste som har stått på trykk om ætta, tror jeg), der Auen Jonsson (n. 1596-1617) er oppført som sønn av Jon Nilsson til Gullaug (n. 1541-1596), som igjen var sønn av Nils Sveinsson av våpen (n. 1505-1549) oh hustru Ingebjørg Torsteinsdotter (n. 1549). Nils Sveinsson ble adlet i 1505, og ha nog hans etterslekt kalles gjerne Tordenstjerne. I virkeligheten ble ikke navnet Tordenstjerne tatt i bruk før på slutten av 1600-tallet.Nils Sveinssons opphav er ukjent. Når det gjelder Ingebjørg Torsteinsdotters opphav, har Gustavsen lagt fram én mulig løsning, mens Bjørn J. Rosenberger har lagt fram en annen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

Jeg føyer til at Sollied ikke har med verken bevis eller argumentasjon for Lisbet Auensdatters tilknytning til 'Tordenstjerne'.Are S. Gustavsen er stadig innom forumet her og vil sikkert kunne bidra med ytterligere kommentarer.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Takker for begge innlegg, men jeg vil driste meg til å si at det ikke var svar på spørsmålet. Det var fint at du gjorde denne oppsummeringen og angav hvem som først har angitt sammenhengen. Henning Sollied er jo et sterkt navn for ikke å si et sollid navn, men en eller annen kilde må kunne angi sammenhengen og det er den jeg er ute etter.Tidligere har det også vært påstander om sammenheng mellom Doglo (Dobloug) i Furnes og Tordenstjerne. Dette er avvist.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

En skulle tro at dersom Lisbet Oudensdatter var av adelsslekt, så ville hun ha vært så bevisst sitt opphav at noen av de seks barna ville ha fått navn fra hennes slekt. Hun har tre døtre og tre sønner. Så vidt jeg forstår er ingen oppkalt fra hennes side.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

På Tokstad feirer de - jeg tror det er 5 eller 600 år med samme slekt. Ser en på dette, så er jo muligens heller ikke det helt riktig?? Det korrekte er vel at gården har vært overdratt innen brukerfamilien i angjeldende periode. Nåværende slekt stammer fra Lars Bårdsen Vetten og Mari Jørgensdatter Vik. Mari var enke på Tokstad. Odelsgutten fra Maris første ekteskap tok aldri over gården - uvisst av hvilken grunn. Når dette er sagt, så var Lars Vetten sin oldemor fra Tokstad og altså etterkommer av Lisbet Oudensdatter, muligens av Tordenstjerne-slekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Are S. Gustavsen

Thor:Jeg har også sett en påstand om at denne Lisbet Auensdotter skal være knyttet til Nils Sveinsssons ætt (Tordenstjerne). Trolig er det hos Sollied, slik Kristian Hunskaar opplyser.Imidlertid kjenner jeg hittil ingen kilder som kan gi oss et grunnlag for å anta at det er en forbindelse. Har du mulighet til å bidra med en mer nøyaktig referanse til den litteraturen du har benyttet (Veldre bygdebok)?Det kan jo være at denne Tore Olsson på Tokstad var jordeiende og dermed satt med noe interessant jordegods som kan gi noen ledetråder.Are

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Det var nok hos Sollied jeg første gangen så det, men Veldre bb har gjentatt det og selvfølgelig er det kopiert over i mange slektstavler.

Link to comment
Share on other sites

Guest Kristian Hunskaar

(4) og (9): Jeg ble klar over at jeg ikke hadde svart på spørsmålet, og tilføyde derfor (3). Din konklusjon i (9) støtter jeg.Sollied skriver (s. 122) meget knapt: 'Av Ragnhilds og Oudens barn kjennes sønnen Jon Oudenssøn Gullaug, født ca. 1595, død 1656, som ennu hevdet slektens adelige pretentioner og var gift med en dansk adelig dame, Magdalene Henriksdatter Mylting, og Oluf Oudenssøn, samt døtrene Karen Oudensdatter, gift med Peder Paulssøn Knive på Eker og Lisbet Oudensdatter, gift med Tore Olufssøn Tokstad i Ringsaker. Der er stor efterslekt.'Sollieds Skjerven-artikkel var en oppfølging av hans regelrette slakt i anmeldelsen av Mogens Bugges bok 'Schjerven i Lardal' (1942?). Det er mulig at Bugge kan ha utredet Jon Auenssons nærmeste etterslekt, og at Sollied ikke fant noe å sette fingeren på i den forbindelse.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Det er mulig jeg uttrykte meg klossete, men hensikten med å skrive at det ikke var svar på spørsmålet var selvsagt ikke å 'treffe' deg, men for å understreke at desom noen andre har noe, så er det velkomment. Jeg synes du har fine utfyllinger.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Sakset fra Nils Horvei's hjemmeside: ' Nils Anderssen, den yngste, ble neste bruker av Busvold.Siden faren kalles Anders Rekstad (og ikke Busvold), må begge sønnene ved fødselen / i oppveksten kalles det samme. Som voksen tok Nils Busvold-navnet.Spangen sier: 'Det bemerkelseverdige er at begge disse sønner fant sine koner temmelig langveis fra. Gulbrand Rekstads kone har åpenbart hatt tilknytning til Eiker, der etterslekten eide gods. Nils Busvold fikk sin kone av Bratt-slekten på Bjølstad. Gulbrand Rekstads svigersønn Oluf Tokstads posisjon var utvilsom, to av hans barn (Gjertrud og Thorer) giftet seg med medlemmer av Gullaug-slekten (nemlig Nils Haagensen og Lisbet Oudensdatter Tordenstjerne fra Søndre Gullaug i Lier), en datter (Ingeborg) ble (som nevnt over) gift inn i slekten Bratt (Lauritz Lauritzson Bratt på By)(86). Det er ingen grunn til å tro at noen av disse forbindelser har vært regnet for mesallianser, og slektskreten har nok vært seg bevisst å tilhøre bondearistokratiet'.'Jeg vil tro at selv Spangen har hentet dette fra Sollied??

Link to comment
Share on other sites

Guest Are S. Gustavsen

Thor:Hvilket bind og sidenunmmer av Veldre bygdebok omtaler Tore Olsson på Tolstad?Samtidig: Var han odelsbonde (nevnt med jordegods) eller leielending i skattelistene. Gitt den aktuelle perioden, bør det finnes omtale av ham eventuelt Lisbeth i perioden ca. 1610-1660+. Hvilken originalkilde er det forresten som omtaler Lisbet med både fornavn og patronym?Are

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Ove Wangensteen

I følge mitt register over Spangens privatarkiv på SAH er Tordenstjerne nevnt i eske nr 2 innlegg 12, 14 og eske nr 4 innlegg 28.Lars Ove

Link to comment
Share on other sites

Guest Are S. Gustavsen

Lars Ove (17):Er ditt register det samme som det statsarkivar Sandberg publiserte i Genealogen for noen år siden i forbindelse med sin artikkel om Spangen?Altså:''Sandberg, Per-Øivind. 'Genealogen Christian Dag Spangen - 100 år siden hans fødsel'. Genealogen nr. 1/2003: 13-17.'Are

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Ove Wangensteen

Are (18)Nei det er nok ikke det. Jeg har gått igjennom hele hele Spangens arkiv, alfabetisert alle sakene han jobbet med, og notert hvor sakene befinner seg (bokser og bøker).Mvh Lars Ove

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Til Tokstad kom det ei datter på By. Hennes Mor var Ingeborg Olufsdatter Tokstad. Ingeborg Olufsdatter Tokstads bror var Tore Olufsen Tokstad g m Lisbet Oudensdatter. Marit Lauritsdatter By g m Peder Johannesen Mengshol. Peder Mengshol sin Mor var Birgitte Oudensdatter. Kan det være noen sammenheng her? Olufsdatter går igjen på begge gårder. Ofte giftet man seg i slektskretser. Jeg sier ikke at det er en sammenheng. Til det blir muligens aldersforskjellen for stor? Jeg bare påpeker navnelikheten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Botterud

Thor,ref ditt innlegg nr 6, er dagens Thor på Tokstad av samme slekta? Han er delvis Øystre Slidring som meg og delvis fra andre sida av Mjøsa.

Link to comment
Share on other sites

Guest Thor Böhmer

Beklager Svein. Jeg burde ha vært mere presis. Det er faktisk to Tokstad i Ringsaker. Dette på Veldre og der finnes ingen Tor nå, bortsatt fra at jeg var der og drakk kaffe i dag. Kanskje på Brøttum?

Link to comment
Share on other sites

Guest Svein Botterud

Det er nok på Brøttum du finner´n Thor. Barna til søstra hans har nemlig knytning tilbake til Busvold gjennom nedre Bergseng og Mæhlum.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.