Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Leiv Magne Apelseth

[#57530] Gamle Noreg kan sprekke spår professor Frank Aarebrot !

Recommended Posts

Gjest Leiv Magne Apelseth

Gamle Noreg kan sprekke, professor Frank Aarebrot fryktar at vestlendingane skal danne eit eige vestlandsparti !LenkeKan verkeleg ei slik separatistrørsle ha livets rett i Noreg i dag?Om Noreg revna, kva då?Bør ein sjå utsegna til professor Aarebrot i eit historisk lys ? Ligg kong Håkon Magnusson si flytting av Noregs sentraladministrasjon og dermed makta frå Bjørgvin til Viken, tidleg i 1300-åra, framleis i vestlendingane sitt minne?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Norge har sprukket for lenge siden. Dette må vel Norskerenna være et bevis på.Nørrønfilologer har kanskje forsøkt å dekke til dette ved å ville gjøre den islandske sagatradisjon til et felles norsk-islandske foretagende. Dette er imidlertid gjennomskuet av svenskene, som snakker om Snorres _nordiske_ kongesagor.La meg snu det hele på hodet: Hvem er det som egentlig tror at Norge er så fordømt samlet, og videre hvorfor skal man ha det til at befolkningen utgjør en homogen masse?Jeg vil ikke utelukke at etniske trekk fra folkevandringstida på 400-600-tallet kan ha overlevd regionvis i Norge i form av ulikt lynne og ulikt språk. Og når sant skal sies, er vel vestlandsfanden å oppfatte som mer vennligsinnet enn østlandsfanden. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Flott at en sunnmøring reiser spørsmålet, og at en bergenser responderer.Noreg – NOR-VEGEN. (Sjø-)Veien mot Nord. – Som i alle fall inkluderer Ulsteinvik og Minde.Eidsvoldseden fra 1814: ”Enige og tro inntil Dovre faller”, var vel et lurt trick for inkludere innlandet i samlingen. ;-) -men det hadde ikke gått så veldig mange hundre-år siden hedemarkingen så på Bjørgvin eller Viken, slik man ser på pest eller kolera.(Men det er vel over nå ?)IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leiv Magne Apelseth

Du har nok rett Are, Noreg har blitt prøvd samla ved ei rekkje høve. Fyrst ute var vel han med håret, sia har både landsfaderen Gerhardsen og seinaste åra jamvel NRK gjort heilhjarta forsøk.Wergeland gjorde og eit spedt forsøk med: 'Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange, et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange'Alle utan å lukkast heilt ser det ut til !Så, sida Noreg ikkje framleis er fullt ut samla, vil vel eit vestlandsparti som har nasjonal lausriving av Vestlandet frå resten av Noreg, øvst på agendaen, vera ei heilt naturleg nyvinning i den fåtallige partifloraen i Noreg i dag :)Ja Iver, sett i lys av det Are så retorisk skriv “La meg snu det hele på hodet: Hvem er det som egentlig tror at Norge er så fordømt samlet, og videre hvorfor skal man ha det til at befolkningen utgjør en homogen masse?”, så må samlinga på Eidsvoll i 1814 med ”Enige og tro inntil Dovre faller”, fortone seg meir som ein rikmannsblåtur :) Kanskje dei faktisk trudde at Noreg var samla?”men det hadde ikke gått så veldig mange hundre-år siden hedemarkingen så på Bjørgvin eller Viken, slik man ser på pest eller kolera.”(Men det er vel over nå ?)Neppe ! :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

For å gjenta en gammel traver: Nord-Norge hadde ingen representanter på Eidsvoll i 1814. Okei, det skyldtes ikke separatistiske holdninger, bare sein postgang. Ikke mye raskere i dag, forresten, men postdirektøren har sagt at det må vi tåle.Men så var det Aarebrot og hans påstander - har stadig varmere klima fått agurkene til å modnes allerede i mars?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Godt med respons nordfra ! Mulig allianse for oss innlendinger?I motsetning til oss langt øst, så har folk i Nord-Norge virkelig grunn til å være sure på vest-lendingen (bergenseren) som har rappa all den fisken.Johan har rett, men det pussige med Eidsvoll var at forsamlingen for stor del bestod av innvandrere (i første, annen og tredje generasjon). Likevel var deres identitet som nordmenn bemerkelsesverdig sterk.Mange sunnmøringer og bergensere har ikke tatt til seg dette.Speider-bevegelsen står sterkt i vest. Mottoet ”En gang speider, alltid speider”, har vært enkelt å overføre på andre, mer fundamentale saker som gir identitet. Her i innlandshovedstaden (som ordføreren liker å kalle Hamar) er det utrolig mange vestlendinger som inntar posisjoner i styrings- og næringsliv, og de både synes og høres. Og det er egentlig helt greit!! Vi husker vel gamle Eskelands ord: ”Ingenting er så stille som en død bergenser”.Det må da være greiere for folk fra vest å etablere seg i nord og øst, enn å sitte på skjær og holmer langs kystlinja og tro at de blir utbyttet av oss andre.Min erfaring er at vestlendinger trives meget godt i eksil. Det er faktisk da de er i sitt rette element. – Og det er da de får vist sine framganger. Og det må vel være fint for oss alle !Men et vestlandsparti kan da ikke være så farlig. – Det går vel med det som det har gått med Kyst-partiet. Sprekker seg selv før det sprekker noe annet.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg tror ikke så mye på realitetene i Aarebrots 'skremmebilde' av en mulig vestlands-separatisme. I så måte har vel Johan I. Borgos et poeng når han nevner agurker i mars.Hvor samlet Norge egentlig er, synes jeg imidlertid er et interessant tema. Politisk: Ja - hvert fall relativt. Mentalt: Tja...Tar jeg min egen landsdel - Sørlandet - som utgangspunkt, vil nok f.eks. det meste nord for Dovre for mange fortone seg som mer eksotisk på flere måter enn Danmark. Dette har selvsagt både geografiske, kommunikasjonsmessige og historiske årsaker. Den skandinaviske fellesforskningen innenfor det såkalte Skagerak-Kattegat-prosjektet på 1980-tallet dokumenterte på interessant vis hvordan kystområdene langs Sørlands- og Østlandskysten sammen med Nord-Jylland og Båhuslen-kysten i flere hundre år utgjorde én region med mange homogene trekk. Et interessant sluttarbeid her er dansken Poul Holms avhandling KYSTFOLK. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerak ca. 1550-1914 (utgitt i bokform av Fiskeri- og Søfartsmus´\et/Saltvandsakvariet, Esbjerg 1991).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Interessant !Da har vi altså tre kystregioner.1.Bohus-län til Åna-Sira 2.Åna-Sira til Rørvik. 3.Rørvik til Grense-Jacobselv. (Deja vü ??). – Men her var det lite kønn og pottitt.En annen studie vedr. det gamle (katolske) Hamar bispedømme forteller om et tilsvarende forhold til nåværende innlands-Sverige.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Det er litt av en myte at nordinger og vestlendinger ikke kan spille på lag. Rett nok snøt bergenskjøpmennene oss på vekta av fisken, men nordingene tok elegant hevn ved å dø fra gjelda, eller som Petter Dass så rammende sa det: 'Tag Meelet, tag Maden, til Laan og til Borg, Giør dig om Betalingen ingen Omsorg, Lad Dommedag smelte den Bylde.'Faktum er at kjøpmennene på Bryggen og nordingene i støa levde i et skjebnesfellesskap, eller kanskje i et kjærlighet/hat-forhold. Bedre det enn bare hat ...Så derfor: - Aarebrot! Aarebrot! Bør nordingene se bort fra religionsforskjellene og hive seg på lag med Vestlandsfanden?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Iver:Saksopplysning: Er østlending som lever på 15. året i eksil her i Bergen. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sindre Aarsbog

Ser man på ressursene utenfor kysten har vel Hordaland gode muligheter for et løsrivingsscenario med Trollfeltet. Men vi har jo også Rogaland med både olje, gass og stor jordbruksvirksomhet; det siste gjelder også Trøndelag / Møre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Som Trønder i eksil i Rogaland (på 30. året!) har jeg observert denne vestlandske tro på at de er noe mere enn norske. Jeg tror at en vestlandsunion vil kunne fungere i harmonisk sameksistens bare når de kan leve ut sin inngrodde forbitrelse og forbannelse over hovedstaden og det deromliggende forhatte Østlandet. De gamle fylkesgrensene vil eksistere i dypet av sjelene og rope ut sin selvhevdelse og kreve sin rett til å bestemme selv. Rogalendingene vil betakke seg for å ha sitt hovedsete lagt utenfor sitt dialektområde, dvs Bergen. Og for bergenserne vil nok Stavanger virke litt for provinsiell som hovedsete. Det er f.eks. en stor torn i øyet på Stavanger og Rogaland at Bergen er ”hovedstaden” for Helse Vest.Så vidt jeg vet har Vestlandet flere enn en statsråd. De har jo både kommunalministeren, samferdselsministeren og forsvarsministeren. Det må jo holde synes nå jeg, men så er jeg bare en skarve trønder med kun kulturministeren å passe på at Midt-Norge ikke forsvinner i en politisk glemsel.:o)Reidun Søbstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Rett skal være rett; det er én statsråd fra Bergen, ikke fra hele Vestlandet. Dette kan være feilaktig gjengitt i noen medier, ikke vet jeg, men ser at det er blitt gjort et poeng av det noen steder. Forøvrig har vel også kulturministeren sterke vestlandske røtter på farssiden, dersom vi også er villig til å inkludere Møre-fylkene i Vestlandet, noe jeg mener er naturlig.Min morfar, som komponerte 'Å Vestland, Vestland', komponerte denne i Tafjord, Møre, han var imidlertid født i S&F, men bodde størstedelen av sitt voksne liv i Rogaland og Hordaland, og døde i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Sjøl en innbarka nording må tilstå noen vestlandske gener. En fjern forfar var presten David Crispus Petræus, om hvem Miltzow sier: 'Han var født i Bergen av fattige, men hederlige foreldre.' Svært få nordinger har forfedre i Oslo, heller ikke jeg, så på genetisk basis er det lett å velge side i den aarebrotske oppsplittinga av landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg skal ikkje blanda meg opp i diskusjonen, men vil likevel få lov å protestera mot Arnfrid sin konklusjon om at det er naturleg å føra Mørefylket til Vestlandet. I alle fall gjeld ikkje dette for Nordmøre, kanskje heller ikkje for det meste av Romsdal. Vi er historisk botne til Trøndelagsfylka og har sterke band til denne landsdelen, ikkje minst dialektmessig.For eigen del kan eg vera i Trondheim i løpet av eit par timar om eg set meg i bilen, medan ei reise til Bergen i eigen bil tek ein laaaang dag. Eg veit det for eg har gjort det mange gonger.Elles synes eg vestlandssongen er fin, og så er den jo skrive på så fint eit språk!! Må også vedgå at eg har sans for alle dei fine dialektene på Vestlandet, ikkje minst dei i Sunnhordland og Hardanger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Hvis kystnorge nord og sør for Trøndelag blir ett rike må dere søke Oslo om tillatelse for å krysse luftrommet over og farvannet utenfor Trøndelag for å levere forsyninger og slikt. Det kan jo bli artig :o)Mine gener strekker seg ikke lenger vest enn Molde...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Men korleis vil det verta å dela Mørefylka midtfjords i Romsdalsfjorden, Finn? Nord eller sør for Hjartøya? Ja, kanskje det vil kunne gå bra, ikkje veit eg. Men det hadde no vore gildt å hatt Romsdalen på eit Vestlandslag, eller kva?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Oldemora mi gikk på sine ben fra Surnadal til Trondheim for å begynne i en huspost der. Tro neppe hun hadde klart å gå til Bergen...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette illustrerer vel det vi snakker om;

bilete4378.gif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, legger man det genetiske til grunn, er vel ikke jeg meningsberettiget i denne debatten. Ingen av nine kjente aner kommer nemlig lengre nordfra enn Vest-Telemark - og ikke lenger vestfra enn Grimstad-traktene (bortsett fra en 'slenger' fra Eiken i Vest-Agder). Og det bidrar vel heller ikke særlig til meningstyngden å komme trekkende med de danskene og svenskene jeg har hengende på anetreet (for ikke å snakke om tyskerne).Kanskje jeg dermed burde samle underskrifter til et separatistisk Skagerak-Kattegat-parti. For vi sørlendinger er jo fullstendig satt på sidelinja når det gjelder nasjonalt styre og stell...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Jeg stemmer for at hvert fylke blir en selvstendig delstat i De forente stater av Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Da må jo alle bli fornøyde, får sitt eget område å bestemme over og vi kan ha en president med hovedsete strategisk plassert i midten - Trondhjæm!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg er redd oldemora til Reidun ville ha vorte sårbeint om ho skulle leggja i veg til Bergen ja. Om ho valde kystruta ville ho nok verta våt også etter alle fjordane ho måtte symja over (Søbstad høyres ut som eit Averøynamn forresten).Eg skal ikkje blanda meg opp i korleis romsdalingane eventuelt skal dela seg, men eg har vanskeleg for å sjå for meg ei grense som følgjer Rauma oppover Romsdalen ;-).Elles vil eg tru at det er rett slik Johan skriv at mest ingen nordlending har austlandsblod (det sørlege) i årane, medan truleg dei fleste Osloensarane ættar frå Nord-Noreg på ei eller anna grein.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Reidun Søbstad

Slekta mi stammer fra Søbstad i gamle Leinstrand kommune som nå er en del av Trondheim.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.