Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Terje Aarland

[#57964] Gamle bordbønner?

Recommended Posts

Gjest Terje Aarland

Jeg prøvte å legge inn et innlegg under gamle kirkebønner, men uansett hva jeg trykte på så forsvant alt jeg skrev, derfor legger jeg inn et nytt teme under gamle bordbønner.Jeg takker for alle gode innlegg og takker for tips. Jeg skal forsøke å finne en gammel salmebok, men om jeg har noen fra før krigen vet jeg ikke.Jeg synes altid det var høytid da jeg var i kirken som liten gutt. Stemningen og den høtiden det var da klokkeren bad bønnen før alt startet. Om det ikke var så mye jeg fikk med meg, så var det likevel godt å ha med seg den tryggheten det var i kirken. All god gammel orgelmusikk, fargene i vinduene, altertavlen og alle menneskene som kom for å møte hverandre. Selv om de aller fleste måtte tidlig opp for å ro til kirken eller for ungdommene som hadde vert på fest om natten, var det alltid viktig at alle møttes igjen i kirken for bl.a. å pumpe luft i orgelet. Det er mange av disse skikkene som er borte nå. Selv om jeg er eldre nå, så ser jeg at mye har forandret seg de siste 50 årene.Da jeg var liten leste alltid farfar bordbønn før maten og takkebønn etter maten. Ingen fikk begynne å spise før bønnen var lest og heller ingen fikk forlate bordet før takkebønna og velsingelsen lest.Jeg tror at dette var gode skikker? Der min mor kom fra leste de en annen bordbønn og det var en gammel Kingosalme.Dette var bordbønner som en hadde lest i mange generasjoner og selv om min mor ikke har brukt dem i vårt hjem, så kan hun dem utenatt fortsatt i en alder av 89 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er det en del interessant, Terje, Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Når gikk klokkerbønnen ut av bruk (Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus osv.)? Jeg ser i lenken til Arnfrids innlegg 3 at den ikke er med i ordningen for høymessen fra 1969 (prøveordningen). Jeg husker imidlertid godt at den ble brukt - også etter at jeg ble (nesten) voksen, og jeg er født i 1955.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg burde vel ha postet mitt siste innlegg her: Lenke.Men siden Terje meldte at han hadde problemer med å poste innlegg der, valgte jeg denne tråden i stedet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Fant dette på http://www2.mf.no/~vhanssen/hoymesse.html 'En egen inngangsbønn ('Klokkerbønnen') forsvant i 1977 etter å ha vært med fra 1685. (Stille bønn fra 1920). Ordningen med inngangsbønnen burde kunne fornyes.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger-Johanne Indrestrand

Sist sommer var jeg til gudstjeneste i Danmark og der brukte de fortsatt den inngangsbønnen vi har tatt bort, og da oppdaget jeg at den savnet jeg, vil ikke ha noe i mot om den kom tilbake.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei Terje:o)I Oslo var det i femtiårene skolefrokost, hvor vi fikk en fin start på dagen. Da sang vi alltid før maten: `O du som metter liten fugl, velsign vår mat O Gud´.Ved bordet hjemme ble det som regel sunget: `Jeg folder mine hender små, i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som meg. La ingen krig og sult og sott få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt i frihet og i fred´.Jeg har alltid bedt aftenbønn med mine barn, og mine barnebarn syntes det er så godt å overnatte hos bestemor og at jeg ber aftenbønn for de. Mine barn overførte ikke tradisjonen med aftenbønn. Selv om det ikke er ditt spørsmål, lød aftenbønnen som følger: `Kjære Gud Fader i himmelens slott. Takk for idag, jeg har hatt det så godt. Nå må du ikke være sint på meg, om jeg idag har bedrøvet deg. Send dine engler å passe på. Alle de store og alle de små. Så kan jeg sove så trygt og så godt. Kjære Gud Fader i himmelens slott´. AmenOg, så er jo denne veldig søt: `Når jeg legger meg til hvile, Herrens engler rundt meg står. Tvende ved min høyre side, og tvende ved min venstre går. To på vakt ved hodeputen. To ved foten dessforuten. To meg dekker. To meg vekker. En meg viser, alle himlens paradiser´.Jeg tror disse bønnene ga mye trygghet. De gjorde ihvertfall det for meg og mine.Mvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Mamen

Inngangsbønn lest av klokkeren eller annet menighetslem, er med i liturgien for Prekengudstjeneste, en ordning som kan brukes ved gudstjenester utenom høymessen søndag formiddag, eller hvis gudstjenesten holdes utenom kirkehuset. Bønnen er nesten lik den gamle klokkerbønnen. Finnes i Gudstjenestebok for den norske kirke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Hjemme hos mine besteforeldre startet alle måltider med bordvers. Morfar var forsanger, og det var alltid det samme bordverset: 'I Jesu navn går vi til bords; å spise, drikke på ditt ord. Deg Gud til ære, oss til gavn; så får vi mat i Jesu navn. Amen'. Og han holdt særlig lenge på a'en i amen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Grammatisk virker det 'feil' å si (synge) 'å spise, drikke på ditt ord', men det var det vi sang. Norsk salmebok har 'og spiser, drikker på ditt ord', men jeg ser at Sons of Norway holder seg med den versjonen jeg siterte: Lenke i-jesu-navn-går-vi-til-bords&hl=no&ct=clnk&cd=4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnstein Rønning

Dette verset 'I Jesu navn osv' fikk min tipp-tipp.. Niels Bredal trykt i boka Børnespejl så tidlig som i 1568. Det var vel kanskje han som skrev dette kjente verset også, da? Jeg har forøvrig et 'nytrykk' av boka datert 1894, se her http://home.online.no/~arnsroe/bornespeigel.cfm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Interessant, Arnstein. Bredals gamle versjon har altså også 'At æde oc dricke' - m.a.o. 'å spise (og) drikke'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Min farfar leste alltid for maten og etter maten. Slik jeg husker det brukte han disse bønnene:I Jesu navn går vi til bords, og spise drikke på ditt ord. Deg Gud til ære oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn.Etter maten leste han denne:Takk for mat og drikke Kjære Jesus glem oss ikke. Velsign oss Gud Fader Velsign oss Guds Sønn Velsign oss Gud du Hellige Ånd. Amen.Da jeg gikk på barneskolen leste vi alltid bordbønn, eller sang et bordvers før vi, fikk ta opp matpakken vår. Jeg gikk på det som den gang het folkeskole fra 1955-1962.Vi bruker nok også en del slike bønner også nå i kirkelige sammenhenger, men de gamle bønnene er snart gått i 'glemmeboken' eller kanskje det fortsatt er mange som husker hva som ble brukt? Det ser ut som om det på en måte er en tradisjon i forskjellige familier om hva som har vert og er i bruk av bordbønner.Jeg har en gammel fra min morfar sin slekt, som jeg skal se om jeg kan finne frem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

En liten 'variant' av 'I Jesu navn...': Ved juletider sang vi dette bordverset på en annen melodi - nemlig den som også brukes til julesalmen 'Her kommer dine arme små'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger-Johanne Indrestrand

Denne bordbønnen på nynorsk som blir mye brukt her i distriktet, synes jeg er flott og favner om mye.Gud signe maten på vårt bord og mette kvar ein munn på jord. Gud signe oss med Faderhand, Gud signe heim og folk og land.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Fin tråd dette! Jeg hører til dem som synes en bordbønn kan passe i ny og ne. Men uansett trosgrunlag så tror jeg 'de gamle' hadde respekt for at mat ikke er en selvfølge - og den skal behandles med respekt og med takknemlighet. Og at måltidsfellesskap skal være markert som viktig, ikke bare noe en 'slenger innom' eller varmer individuelt i mikro'en, - i alle fall ikke alltid. - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t endresen

Slik hendte det at vi leste/ sang før og etter maten. Melodi på sangen: Fra Himmelen høit komme vi nu her....FØR MÅLTIDETVor Disk og Dug er alt bered; / O Gud, for din Barmhjertighed / Velsigne disse Gaver saa, / At vi kan Legems Styrke faa! /Gud, mæt enhver, som hungrig er / Og Suk for Brød til Himlen bær! Giv Fred og Frugt i vores Land, / Velsigne Jorden, Luft og Vand!Bevar vor kristen Øvrighed, / Giv os vor Næring af vor Sved, / Mæt og vor Sjæl med Livsens Brød, / Som Jesus tjente med sin Død!EFTER MÅLTIDET Hav Tak, o Gud, vor Skabermand, / For Næring udaf Land og Vand! / Hav Tak, o Jesu, for din Død, / Hav Tak, du rette Livsens Brød! /Tak, Helligaand! oplys vort Sind / Og Gud til vore Hjerter bind! Gud tænke paa os arme Smaa, / Som i dit Forsyns Øie staa!Du ene veed, hvordan vort Brød / Skal skjæres for os til vor Død, / Gir Lykke, Helbred, Liv og Gavn / Og Salighed i Jesu Navn!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Det var denne bordbønnen min mor har fortalt at de brukte hjemme hos henne. Den var brukt i mange generasjoner på morfar sin side. Det var fint at det også var andre som brukte den.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

På folkeskolen så lærte vi denne aftenbønnen av Chr. Richhardt med tone av Lars Søraas. Den heter : Et barns aftenbønn.””Nå lukker solen sitt øye, snart lukker jeg også mitt; vår Fader i det høye, du lukker aldri ditt!Du ser hver stjerne i vrimlen/ og hvert et barn på jord, du hører høyt i himlen/det sakteste bønnens ord!Deg beder jeg om å kalle / din eglehær på vakt, når far og mor og alle/ seg også til sengs har lagt.Nå vokt oss alle sammen, / så ingen drømmer stygt; så sier jeg glad mitt amen/ og sover sunt og trygt.”Ellers så var det dette bordvrset som ble sunget I vårt hjem: ”Gud signe maten på vårt bord, Og mette kvar en munn på jord! Gud signe oss med faderhand, Gud signe heim og folk og land!”Etter maten ble det sunget: I Jesu navn til bords vi satt, og fikk av Herrens hånd vår mat, Til gagn for legem og for sjel, Gud la oss det nyte vel!”Birger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hvordan kunne jeg glemme denne, som har hengt på kjøkkenveggen siden jeg var en neve stor, og henger der den dag i dag.`Noen har brød, men kan ikke spise. Andre kan spise, men har ikke brød. Vi har brød, og vi kan spise, derfor vil vi Herren prise´.Det er ingen selvfølge å få spise seg mett, og takknemligheten over at vi har denne muligheten burde ikke være så selvfølgelig som den er idag.Noen ganger er det godt med litt ettertanke.Mvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest erling t endresen

Fra barnehager hvor jeg har jobbet, kjenner jeg denne:Herre, din jord bærer mat nok for alle. Takk for den delen du vil vi skal ha. Lær oss å dekke et langbord i verden som alle kan reise seg mette fra... AmenSelv har jeg stor respekt for maten, selv om jeg ikke bruker bordbønn. Mat på bordet er ingen selvfølge for mange.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Fra min mor har jeg denne bordbønnen. Dette var en bønn som ble brukt i forskjellige tun på øya Hevrøy i Austevoll:Vår Disk og du er alt bered;O Gud, for din barmhjerlighetVelsing nu disse gaver daa,at vi kan legems styrke faa!Gud mæt enhver, som hungrig erog suk for brød til himllen bær! Giv fred of frykt i vores land.Velsigne jorden luft og vand!Bevar vår kristen øvrighedGiv oss vor næring af vor svedMæt og vaar sjæl med livsens brød,Som Jesus tjente med sin død! Hav tak O Gud, vpr skabermand,for næring utof land og vand!Hav tak O Jesus, for din død,Hav tak du rette livsens brød!Takk Helligaand opløs vort sind.O Gud til vore Hjerter bind! Gud tænke paa os arme smaa,som i dit forsyns øye staa!Du ene veed, hvordan vort brødSkal skjæres for os til vor død,giv lykk, helbred, liv og gavnog salighed iu Jesu navn! Denne bøna bar nytta på Hevrøy og dei las det første verset før maten og dei tre siste etter maten.Frå Lundøy i austevoll har eg denne bøna. Den er ganske lik den som står ovenfor, men er likevel litt forskjellig.Ha takk O Gud vår skapermannfor næring ut av land og vann,Ha takk O Jesus for din død,Ha takk du rette livsens brød.Takk Hellig ånd oplys vårt sinn,til Herre våre hjerter bind,Å tekn på store, tenk på små,som i ditt forsyns øye stå.Du ene vet hvordan vårt bræd,skal skjæres for oss til vår død.Gi helbred lykke liv og gavnog salighet i Jesu navn. Amen!Takkevers:O Gud skje lov evindelig for matog drikke så rundelig, for dine gaveralle sammen. Gu bespise våre sjele ihimmeriksglede.Velsign oss Gud Fadervelsign oss Guds søn,Velsign oss Gud den Hellige Ånd. Amen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Jeg ser at det er noe nskrivefeil, men jeg antar at dere forstår det likevel.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aarland

Jeg har klart å finne frem til salmeboken som min mor fikk til sin konfirmasjon i 1933. Her står det borveset de nyttet i heimen på nr. 599. Det er en salmebok av Landstad fra 1923. Her står også en del andre bønner, som ble nyttet før krigen og kanskje i lange tider etter på.Jeg takker for alle innelegg og synes at det var veldig verdifult å få med alle som har skrevet innlegg under dette temaet. Håper at dere fortsetter å sende inn både aftenbønner og andre bønner som har vert tradisjoner å bruke rundt omkring i det ganske land.Da jeg var barn leste alltid min mor aftenbønn til oss. Den lød slik:Nå lukker seg mitt øye O Fader i det høye i varetekt meg tak, fra synd og sorg og fare din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag. Amen (og jeg la attid til god natt, eller amen god natt) måtte alltid ha med god natt selv etter at jeg begynte å lese den selv, da jeg var for stor til at min mor måtte lese den, hvem jeg sa god natt til var en annen sak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.