Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Ove Wangensteen

[#58134] Trenger dere oppslag på SAH? Nå har jeg litt ledig tid framover

Recommended Posts

Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiJeg har også tidligere (i fjor)kunnet tilby dette, og en tid framover nå har jeg mulighet til å hjelpe med oppslag på Statsarkivet i Hamar.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv C. Markussen

Hei !Jeg jakter på en mann kalt Ole Olsen Sukkestad, som ved sin sønns giftermål i 1893 i Bergen oppgis til å være fanejunker. Ole Olsen Sukkestad d.y oppgir sin fødsel til å være 1.januar 1843 på Biri. Vd undersøkelser på dette finner vi ingen Ole Olsen født på denne datoen på Biri. Søt vi har gjort har ledet frem til at Ole Olsen Sukkestad d.y kan være sønn av en soldat Ole Gundersen, født8.juni 1843 på Biri. Dødsmelding på Ole Olsen Sukkestad d.y viser at han ble født i 1843 og bosted var Bollerud. Ut av dise opplysningene finner vi en Ole Olsen som har soldat Ole Gundersen som far. Alt vi har funnet i denne saken ligger på LenkeDet jeg lurer på er følgende: Finnes det noe arkiv eller lignende en kan slå opp i for å finne en evt fanjunker Sukkestad ? Skulle så gjerne fått avkreftet/bekreftet om Denne Sukkestad er samme person som Ole Gundersen eller en annen eller rett og slett helt feil....Hilsen Liv Christin Markussen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Hei Lars Ove, Jeg vet ikke hvilken dokumenter er tilgjengelig på SAH, men jeg spør likevel jeg. Jeg forsøker å finne ut hvor min oldefar, Andreas Olsen, studerte i Tyskland rundt år 1870. Er det noen dokumenter som viser reisetillatelse, passsøknad, eller noe lignende for denne tidsperiode?Min oldefar var fødd på Vien, Helgøya 13.7.1841, og flyttet til Sælid, Vang ca 1853. I FT 1865 var han 'Logerende Smed' på Sælid. Han arbeidet en tid på Sælid Spritfabrikk og også på Ådals Bruk.Han reiste så til Tyskland for å studere, sikkert nok sprit og vin produksjon, men jeg kan ikke finne ut når og hvor.I 1883 ble han ansatt som bestyrer ved Jørgen B Lysholms Brenneri i Trondheim og flyttet dit med hele familien.Hvis du tror det er noen dokumenter på SAH som kan kaste lys på dette spørsmålet ville jeg være veldig takknemlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv C. Markussen

Hei !Jeg jakter på en mann kalt Ole Olsen Sukkestad, som ved sin sønns giftermål i 1893 i Bergen oppgis til å være fanejunker. Ole Olsen Sukkestad d.y oppgir sin fødsel til å være 1.januar 1843 på Biri. Vd undersøkelser på dette finner vi ingen Ole Olsen født på denne datoen på Biri. Søk vi har gjort har ledet frem til at Ole Olsen Sukkestad d.y kan være sønn av en soldat Ole Gundersen, født8.juni 1843 på Biri. Dødsmelding på Ole Olsen Sukkestad d.y viser at han ble født i 1843 og bosted var Bollerud. Ut av disse opplysningene finner vi en Ole Olsen som har soldat Ole Gundersen som far. Alt vi har funnet i denne saken ligger på LenkeDet jeg lurer på er følgende: Finnes det noe arkiv eller lignende en kan slå opp i for å finne en evt fanejunker Sukkestad ? Skulle så gjerne fått avkreftet/bekreftet om Denne Sukkestad er samme person som Ole Gundersen eller en annen eller rett og slett helt feil....Hilsen Liv Christin Markussen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg holder jo på med slektsforskning for en venninne nå, som har Ole Aas Halvorsen født 17.06.1821 som ane. Hans far var Halvor Semmingsen som i 1821 var i Osdalen i Rendalen. Jeg finner en Halvor Semmingsen som konfirmert i Rendalen 20.p.trinit.1812, og han var sannsynligvis sønn av Semming Oudensen født 1748 og dennes kone Gjertrud Nilsdatter født 1755, men i bygdeboka for Rendalen er ikke Halvor ført som sønn av disse og er heller ikke å finne som døpt i Rendalen 1790-97(han skulle være født ca 1793-1795.Han er heller ikke å finne som døpt i Trysil i samme periode. Ved folketellingen 1801 er Semming Odensen og kona å finne i Trysil, og har da 3 av de samme barna som er nevnt i bygdeboka for Rendalen under Osdalen. Ved konfirmasjonen i 1812 er Semming oppgitt å være 18 og 1/2 år. Så han skullle være født ca 1793-95.Familien må ha flyttet tilbake til Rendalen igjen, og Semming Oudensen døde ifølge bygdeboka for Rendalen i 1817. Jeg finner noe som kan ligne på Semming Odensen gravlagt 08.06.1817. Det kan se ut som om han da oppholdt seg i Finnfreddalen. Jeg er interessert i å vite om det var noe skifte på Semming Oudensen i Rendalen, og om hva det eventuelt forteller. Hans kone Gjertrud Nilsdatter skal være død etter 1838, og skulle det være noe skifte etter henne er dette også av interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Du har tidligere hjulpet meg med et skifte, og jeg håper du kunne ha tid til å hjelpe meg med ett til. I 1906 døde Henry Thompson i Øyer(han het opprinnelig Torstensen Sletjordet, men emigrerte til USA, der han ble hetende Thompson. Han kom imidlertid tilbake til Norge på grunn av sykdommen som tok livet hans kort tid etter. Han etterlot seg kone og to barn (såvidt jeg vet), men jeg er blant annet interessert i å se om det står noe om eiendommer eller annet gjenværende i USA i skiftet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Helge Seglsten

Sorry, her ble det en sammenblanding: Mannen jeg ønsker meg skiftet etter, er Simen Thorsteinsen som døde 25. juni 1908 i Øyer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Nei, sjå på denne istaden, jommen fann eg ikkje oldefar som andrepart :-P - Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anniken Lindaas Kolstad

Sniker meg inn her Lars Ove fordi jeg har problemer med å få sendt ut post fra Outlook p.t.Tusen takk for tilsendt materiale fra SAH på Benådningssaken ang Linaasen. Inger og du gjør fantastiske arbeider for oss 'trengende' personer. :-)Jeg holder på å lese meg igjennom de 29 kopiene. Tar kontakt med deg senere ang noen av de som er for uskarpe til forstørrelse, men jeg har jo mye av dette innholdet fra før (avhør,div dompapirer etc så det er ikke sikkert jeg trenger så mye mer. Må bare tyde og sammenligne først!Utfra foreløpige studier (og da særlig forsiden/førstepapiret) ser det for meg ut som om den kongelige benådningen reduserte deres straff fra 6mnd straffarbeide til 80 dagers 'vann og brød' for den gamle og 20 dager for den yngre. Du fant jo fengselsprotokollen på den yngste ved min første forspørsel til deg. Jeg antok da at hans svigerfar aldri kom i fengsel for slik går den muntlige slektshistorien. Men hvordan unnslapp han det? Har vi (jeg) 'hoppet over' å sjekke ham i evt protokoller? Jeg tror nok det, så Lars Ove kan du være så snill å ta en titt etter huusmand Anders Olsen (Lin(d)aasen) i Fængselsprotokollen for Kongsvinger 1869? Svigersønnen kom jo inn den 24.mars 1869 og har løbenr 650, så de burde jo egentlig kommet inn dit samtidig? Men kanskje har den gamle blitt syk og kommet senere eller ikke i det hele tatt?Hei så lenge og hils og takk Inger for all kopieringen! Anniken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anniken Lindaas Kolstad

Tilleggsopplysn: Det står at de begge er blitt befordret til Kongsvinger Fengsel 1869 den 24nde mars kl 12, så jeg håper du kan ta en rask titt om han faktisk står der, så kan jeg evt få protokollkopi senere av innholdet. Trenger bare bekreftelsen litt fort pga min mors 93årsdag nå på fredag! Skal gi henne slektoversikt med blant annet denne saken i gave! Det blir jo et vesentlig punkt om det viser seg at gamle Anders Olsen [Lin(d)aasen]også faktisk kom i fengselet!Du kan svare meeg på epost hvis du vil, jeg får innposten min! Mvh Anniken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Joar Flynn Jensen

HeiOle Halvorsen Gustu fra Westgård i Storelvdalen er min ættefar i tiende ledd – direkte farslinje. Han er sagt å være første rydningsmann i Imsdalen og fikk bevillingsseddel utstedt 2. mars 1683.I følge Halvar Huset – Imsdalens historie – fikk Ole og hans sønn Brynjulf øvrigheten fra Gudbrandsdalen til Imsdalen i 1703 for å skyldsette plassen, som da fikk skyld på ett og et halvt skinn. Men da hadde gudbrandsdølene forlengst angret sin imøtekommenhet mot Ole Halvorsen.Etter skyldsettingen reiste gudbrandsdølene sak mot ham og fikk ham dømt til utkastelse ved sitt heimting, men Brynjulf og Ole ble sittende.I 1707 fikk de en ny dom for utkastelse. Men da tok Brynjulf skreppa på ryggen og drog til kongen i København for å tale sin sak hos ham, skriver Huset. Brynjulf var da 27 år. Han gikk til fots til Øresund. Så godt talte han sin sak hos kongen og de styrende, at han kom tilbake med en kongelig befaling til futen Christopher Brun i Gudbrandsdalen, om å sørge for å få heimtingsdommen appellert til Overretten. Men for en høyere rett ønsket ikke gudbrandsdølene saken.Derimot gikk de i 1709 hen og gjorde forlik med Ole og Brynjulf. Dette forliket av 1. mars 1709 gikk ut på at Ole og Brynjulf skulle få beholde plassen som de på alle måter skulle gjøre seg nytte av. Men de måtte ikke selge tømmer av den skog som lå rundt sjøene. Ellers kunne de ta det de hadde bruk for til husbehov. Heller ikke skulle de innhegne hestehavna som lå vestenfor vesle-elva. De skulle heretter ikke finne på flere påfunder og grundinger og ikke mer røre deres fiskegarn og redskaper. Forliket skulle stå ved makt sjøl om de forgrep seg på disse ting. Lov og dom skulle da anvendes. Ole og Brynjulf satt fastere på plassen enn noen sinne. Plassen ble igjen tatt til leie under kronen og forhøyet i skyld til seks kalveskinn. Først da alle feider med naboene var forbi overtok Brynjulf gården som leilending i 1709.Det hadde vært av stor interesse om du ville hatt tid og anledning til å finne referansene til disse tre dommene i tingbøkene, men det vil kanskje være en omfattende jobb?Mvh Joar Flynn Jensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Gaustad

Hei Lars Ove.Henger meg på i håp om at du kan hjelpe, jeg leter etter min Oldemors søsken. To av dem: Kari Olsdatter Støe og Ole Olsen Støe finner jeg i FT 1865 i Trondheim, men senere har jeg ikke lykkes i å spore dem opp. Kanskje det finnes et skifte etter deres foreldre som kan gi tips om hvor de befant seg på den tid? Deres far: Ole Pedersen Engum f. 1802, død 21 febr. 1886, bosted Nordre Engum, deres mor: Gjøa Eriksdotter Støe f.28.nov.1809 død 26.des. 1888 bosted Salmakerstuen begge i Kvam i Nord-Fron. Eventuelt skifte etter disse to er det jeg håper kan hjelpe meg videre i letingen. Mvh.Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg skal på arkivet i morgen. Får se hva jeg rekker, men dere får følge med på denne trådenMvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Øivind Larsen

Hei, Lars Ove.Har du muligheter til å sjekke om det er skifter etter disse personene, og i tilfelle hva som står i dem:Ole Pedersen Født: 1708 Død: 14.09.1792 på Soug østre i Ringsaker. 84 år 6 måneder gammel(Ole giftet seg muligens 06.11.1734 med Anne Nilsdatter, som trolig døde før 1786)Hans Olsen Soug Født: 18.02.1817 på Soug østre i Ringsaker i Hedmark. Død: 11.07.1882 på Soug østre. Begravd 17.7.1882 i Ringsaker.Gift: Hans giftet seg 21.04.1854 i Nes med Dina PedersdatterAndreas Andersen Lundgaard Født: 04.12.1830 på Ottestad nordre i Stange i Hedmark. Død: 01.03.1914 på Kolstad lille i Ringsaker. Begravd 10.03.1914Gift: Andreas giftet seg i Ringsaker 20.10.1857 med Agnete JohannesdatterAgnete Johannesdatter Holo / Agnete Lundgaard Født: 13.11.1835 på Holo nordre i Ringsaker i Hedmark. Død: 08.02.1904 på Kolstad lille i Ringsaker. Begravd og jordfestet 18.02.1904.mvh Øivind

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Myrstad

Lars Ove,Sist du tilbød denne tjenesten fant du fram til domspapirer i en rettsak mot Juliane Fredriksdatter i underretten satt på Faukstad 12 oktober 1855 for meg. På samme tid; sommeren/høsten 1855 men før 12. oktober var det rettsak mot 'samboeren' hennes, Ole Knudsen Lillesæter om de samme forholdene som Juliane ble dømt for. Om du kunne funnet domsdokumentene og avfotografert dem hadde jeg blitt veldig glad !mvh Trond

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg vil skrive et eget innlegg der jeg roser Lars Ove for at han tar på seg de oppddragene han gjør. Du Lars Ove har slått opp noe for meg tidligere, og selv om det jeg håpet du skulle finne ikke var å finne så gjorde du en god jobb med å lete opp skifter i Trysil. Tusen takk for at du står på Lars Ove.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg fikk fryktelig dårlig tid på arkivet i dag, men jeg har noen beskjeder:Liv C. Markussen: Skal se på dette i løpet av ukenSvein Davidsen: Dette kan bli vanskelig, men skal sjekke nærmereAnne Lise Hovdal: For å finne et skifte å jeg ha et gårdsnavn. Har du det?Per Helge: Jeg gikk igjennom skifer fra juli 1908-ut 1909 uten å finne han. Men jeg skal ta en nærmere titt.Anniken: Epost er avsendt til deg. Svigerfar på over 80 ble også satt i fengselJoar: Det er noe mangler i disse tingbøkene, i hvert fall en mangler. Jeg må bruke litt tid på dette da skriften var vanskelig, og jeg ikke har noen datoer.Øyvind: Jeg fant mange skifter på Soug, men ingen når det gjelder de personene du lister opp. Når det gjelder skiftene på Kolstad fikk jeg ikke tid i dag.Skal se på de neste gang.Trond: Nå husker jeg ikkke Juliane-saken. Hvilke tingbok snakker vi om?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Atle: her kommer det du spurte om i innlegg 9. Vil du ha de i innlegg 8 også?Lars Ove

bilete4495.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Prøver meg med lenke til dødsfallet(se person nr.11). Ifølge bygdeboka skulle Semming Oudensen være død i 1817, og dette er det eneste jeg finner8person 11). Jeg mener det står at han bodde i Finnfredagsvik, men jeg finner ikke den gården i Reldalen i bygdeboka. Han var tidligere bruker i Storbekken under Osdalen(før 1801), men siden sønnen var der i 1821 så kan også Sæming ha flyttet tibake dit. Hedmark fylke, Rendal, Ministerialbok nr. 3 (1815-1829), Døde og begravede 1815-1829, side 192-193. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9191&idx_id=9191&uid=ny&idx_side=-97>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

jeg var vel litt uklar her, men jeg mener at han kan ha bodd i Storbekken under Osdalen i 1817, selv om han oppholdt seg på en annen gård da han døde. Det er noen mangler i bygdeboka for Rendalen, og det er folk som har vært brukere på gårder der ut fra kirkeboka som ikke er nevnt der de bodde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Finnfreddalen mente jeg selvfølgelig at han som døde skulle være.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Liv C. Markussen

Dette er bare en tusen takk fra meg, setter stor pris på at du vil hjelpe andre slikt du gjør. Uansett resultat,så er det storartet av deg:-)Tusen Takk !!Mvh Liv Christin

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Myrstad

Beklager at jeg var upresis Lars Ove. Juliane ble dømt i Midt-Gudbrandsdal Underrett, og Ole Knudsen Lillesæter må ha blitt dømt samme sted. Det refereres til saken mot ham i rettsaken mot Juliane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

Tron (24): Kan Ole vere f. 1838 i Vetlsæter i Lom?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.