Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kari Andersen

[#58173] Franceisco Florentius, sønnen Frans prest i Nannestad 1582

Recommended Posts

Guest Kari Andersen

Hei.Jeg søker opplysninger om Franceisco Florentius som kom fra Italia sammen med kone og sønn. Sønnen Frans var prest i Nannestad fram til ca.1580. Dette er en av mine forfedre og jeg undres om noen av dere har ham i sine registre eller om dere vet noe om familien.mvh. Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kanskje du finner noe her?: Lenke Francisco Florentius&hl=no&ct=clnk&cd=1Mvh Lars Ove

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Til innlegg (1) og (2): Det er mange av oss som nedstammer fra Frants Frantssøn, sogneprest i Nannestad....:-)Les først av alt artiklene av Odd Ottesen og Jan Anker Solem i NST bind XXXVIII- Hefte 1. Ingen har (så langt) klart å påvise hvem hans foreldre var og om han kom fra Italia eller via andre steder som f.eks Danmark, Holland, Tyskland, Polen eller Lubeck.Men, svaret finnes muligens i skattelistene i Firenze, som eksisterer, men som foreløpig bare er digitalisert/databaseregistrert i begrenset utstrekning. Jeg (og andre med meg) har noen ideer og flere alternativer, men disse har jeg foreløpig ikke grunnlag for å gå ut med.Å lete etter Francesco i Firenze er omtrent som å lete etter Ola i Norge, men det finnes noen holdepunkter som kan snevre inn jakten. Jeg har forsøkt å kartlegge flest mulig Francesco-er fra Italia som har hatt tilknytning til Firenze og kontakt med Danmark/Norge og Sverige i første halvdel av 1500-tallet. Jeg har også forsøkt meg på SGM og italienske genealogi- grupper på nettet, men problemet er bla. at italienske genealoger synes mindre digitalisert enn oss og er noe mer opptatt av økonomisk godtgjørelse for opplysninger enn brukerne av Digitalarkivet.Kanskje jeg lanserer noen av alternativene når (og om) jeg får litt mer kjøtt på disse..Mvh Kai Werner Østreng

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Norsk slektshistorisk forening: http://www.genealogi.no/ om slekten Flor og Florentius; Fet:Ambrosius Augustinussen Flor SP 1603 1623 Høland;Augustinus Fransen Flor SP 1572 1604 Ambrosius Augustinussen Flor PKAP 1597 1603 Nannestad;Frans Fransen Italus SP 1556 1581 Laurits Fransen Flor PKAP 1581 Laurits Fransen Flor SP 1581 1614 Nøtterø;Frans Lauritsen Flor SP 1634 1654 Våle;Augustinus Ambrosiussen Flor SP 1635 1668 Ambrosius Augustinussen Flor SP 1668 1683 Gjerpen;Oluf Fransen Flor SP 1680 1700 Solum;Ambrosius Augustinussen Flor KAP 1596 1597 og artikkel om slekten; Ottesen, Odd, (1957–) og Jan Fredrik Anker Solem. 'Slekten Flor fra Firenze.' NST 38 (2001): 3-48. RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814:' Flor, Christen, renteskriver ved det norske Søndenfjeldske distrikts kontor paa Rentekammeret istedetfor nuværende vicelandsdommer Johannes Christensen, som er dimittert, 4 dec. 1719. - Christen, best. av 4 dec. 1719 som renteskriver ved det Søndenfjeldske distrikts kontor paa Rentekammeret konf. 23 febr. 1731. - Christen, forhenværende renteskriver ved det norske Søndenfjeldske distrikts kontor paa Rentekammeret; generaltoldforvalter i Bergen istedetfor Christian Stub, som er forløvet, 24 jan. 1735. - Christen, forhenværende renteskriver paa Rentekammeret; kammerraad 24 jan. 1735. - Christen, kammerraad; best. av 24 jan. 1735 som generaltoldforvalter i Bergen konf. 2 juni 1747. - Christen, generaltoldforvalter i Bergen; best. av 24 jan. 1735 som virkelig kammerraad konf. 2 juni 1747. - Christen, se Fogh, J. - Christian Olsen, foged over Nedenes fogderi i Christiansands stift 15 juni 1722. - Christian Olsen, se Kjerulf, M. - Hans Zacharias, overtoldbetjent ved Bergens toldsted i Hans Fürstenbergs sted, som med allern. till. avstaar ham tjenesten, 20 mars 1742. – Konf. 25 april 1747. - Hans Zacharias, forrige overtoldbetjent ved Bergens toldsted; foged over Numedals og Sandsværs fogderi i avg. Mathias Wendelboes sted 27 okt. 1750. - Hans Zacharias, best. av 27 okt. 1750 som foged over Numedal og Sandsværs fogderi konf. 14 okt. 1766. Flor, Hans Zacharias, foged over Numedal og Sandsværs fogderi; virkelig kammerraad 3 juli 1767. - Hans Zacharias, se Steenstrup, I. V. - Henrik, konfirmeres og bestilles til hytteskriver ved Røros kobberverk og Tolgens hytte 2 okt. 1724. - Peder, konf. og best. til hytteskriver ved Selbu kobberverk i den til bergskriver avancerte Gjert Buschs sted 11 okt. 1756. - Peder, se Halvpap, Andreas. - Paul Heltzen, hittil kopist i det Søndenfjeldske stiftskontor under Rentekammeret; foged for Valdres fogderi i Christians amt i avg. Gilles Wølners sted 4 mai 1796. - Peter, kirurg ved Kongsberg sølvverk i avg. Rasmus Crons sted 29 aug. 1707. (Best. paa tysk.) Florentz, Christen, tolder ved Søndhords toldsted 24 nov. 1710. - Christian, se Koefoed, J. - Henrik Johan, tolder i Øster-Risør i avg. Jacob Riecks sted 20 juni 1757. - Marcus Henrik, exam. jur.; foged for Øvre Telemarkens fogderi i Bratsberg amt i justisraad og ridder P. J. Cloumanns sted, som er entlediget, 22 juli 1811.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

NST finnes i en rekke biblioteker i Bergensområdet. Men NST lages fortsatt ikke i elektroniske versjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Anerekken til din 10.tippoldefar er:Kari AndersenNils Roar Andersen, 1910-2001, g Marie Johansdatter RuudAnna (Pettersen) Andersen, 1880-1914, g Frithjof AndersenCaroline Augusta Iversdatter S Opsal, 1849-1928, g Peter Julius PetersenBeata Olsdatter S Opsal, 1826-1902, g Iver AmundsenGunhild Nilsdatter Hov, 1786-1859, g Ole Danielsen OpsalDorthe Larsdatter Ruud, 1750-1790, Nils Olsen LundLars Frantzen Ruud, 1716-1771, g Dorthe Olsdatter LøvestadFranz Amundsen Ruud, 1672-1747. Sidsel Olsdatter BergsjøDorte Frantzdatter Torp, ca 1627-1711, g Amund Børgersen NademFrantz Augustinussen Torp, ca 1592-ca 1644, g Gjørild TorpAugustinus Franzen Flor, ca 1540-1604, g Elisabeth HansdatterFrantz Frantzen Florentinius, ca 1505-1582Franceisco Florentius, g Lucretia?Fine lenker ovenfor, her finner du mye stoff.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Glørud

Hei Tore!Ad. innl. 6: Jeg har ingen problemer med å slå opp i NST - har alle årg. tilgjengelig 2 min. borte (UBB). Men tenkte jeg kunne tipse Kari om Tore Nygaards web-sider - som jeg synes er veldig bra.Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Andersen

Jeg takker for at dere har vært så mange som har svart angående Francisco Florentius. Jeg reiser til Firenze mandag og gleder meg til å gå i gater som mine forfedre også har gått i (antar jeg). Lurer på om det er noen mulighet til å finne noe der nede, men det blir det vel neppe da jeg forstår at det er mange andre som allerede har forsøkt . Men tusen takk - slektsgransking er spennende. Hilsen Kari

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Dersom familien til Frants Frantssøn Florentius hadde tilknytning til kretsen nær Savonarola / dominikanerordenen i Firenze (slik enkelte tror), er det tenkelig at informasjon/hemmeligheter fortsatt kan være skjult i San Marco - klosteret/museet i Firenze. Den norske gren av dominikaner-ordenen er ikke knyttet til den italienske og har derfor ikke opplysninger av interesse (fikk jeg som svar på en forepørsel for noen år siden).God tur og gled deg over Firenze, Kari, det er en fin by...:-)Mvh Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Kari: Jeg bør kanskje opplyse: Det var de norske dominikanerne som tipset meg om sannsynlighet for å finne noe i arkivene i San Marco,i 'Santa Maria Novela' men jeg hadde dessverre for kort tid til å sjekke nærmere da jeg besøkte Firenze og reiste da sammen med en vennegjeng med litt andre interesser..Siden flere viser interesse for gåten med vår felles stamfar, deriblant Egil (som vel har en bror jeg gikk på skolen sammen med for en evighet siden, hei Egil) kan jeg gi et noen tips/innspill som kanskje/kanskje ikke kan være til litt hjelp:1) Mor til Frants Frantssøn Florentius het kanskje Lucretia (Lucrezia) da datteren til Frants var døpt med dette navnet. (Men det kan også være at hun var oppkalt etter helgenen med samme navn og at det samme gjaldt sønnen Augustinus)2)Francesco var vel den vanlige italienske populærversjonen av Frants tidlig på 1500 tallet, mens Francisco vel var mer den spanske versjonen. Spørsmålet er da om Franciscus (Frants kalte seg Franciscus Vaale) indikerer en florentiner med spansk avstamming eller bare peker tilbake til den latinske Franciscus (oppkalt etter Franciscus Assisiensis) Franciscus var det et fåtalla av i forhold til Francesco på 1400-tallet i Firenze.3)Iflg. en italiensk/amerikansk genealog var det ikke vanlig å kalle opp barna i Italia etter faren ca år 1500. Iflg samme fant dette vanligvis bare sted i en bestemt situasjon: Når faren døde under morens svangerskap. At Frants var oppkalt etter faren indikerer derfor at Faren døde før Frants ble født. (Jeg har derfor også tatt for meg Francesco/Francisco-er som døde i Firenze på den tiden da Frants ble født, rundt 1510 /- noen år)4) Ved å kombinere faktorene ovenfor med skattelistene i Firenze (catasti) og andre parametre som jeg ikke tar med her, bør det være en reell sjanse for å komme videre, dersom flere engasjerer seg, deriblant fra noen som behersker latin eller italiensk.Mvh Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Werner Østreng

Pluss-tegn fjernes i tekst som lastes opp på debattsidene. I innlegget (11) over var min opprinnelige tekst at Frants ble født 1510 pluss/minus noen år og ikke 1510 /- noen år.Mvh Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anita Holck

Det har lenge vært spekulert i hvem sognepresten i Tune, Niels Mogensen Thune (ca. 1640-1692) var gift med. Flere hevder at han var gift med en Hilleborg Larsdatter Flor, en etterkommer av Frantz Flor (1510-1581) fra Italia, sogneprest i Nannestad.Prestehistorien: Lenke, Mogenshar henne som Hilleborg Thomasdatter (uten at jeg har sett noen kilde for dette). Jeg har derfor antatt at hun kunne være en datter av den forrige sognepresten i Tune, Thomas Lauritzen, som er nevnt i manntallet der 1664-1669.Men så kom jeg over en avskrift av kirkebøkene for Køng, Båg, Odense. Her var Niels Mogensen Thunes eldste sønn Mogens (1671-1752) degn i 50 år, og innførselen ved hans begravelse lyder (jeg har sjekket med originalen):KB Køng, oppslag 85, Fredagen derefter: (D 20 October 1752) B. samme dag blev begravet sognedegnen her ved stedet Mogens Nielsen Thune, hans fader haftte været Hr. Niels Mogensen Thune fordom Sognepræst for Thuunøe menighed udi Norge, hans moder Hildeborg Lauritzdatter Floer; han var dimitteret fra Christiania skole Ao: 1690 tog Examen Philosophicoum 1694, blev kaldet til embedet 1703, var fød Ao: 1671, forestod degneembedet 50 år mindre end 5 maander, has ganske alder var 81 år og 3 maaneder.Så da ser det likevel til at hun tilhører slekten Flor. Hun får barn med Niels Mogensen Thune i tiden 1671-1683, og er vel da født omkring 1645-1650.Lauritz Frantzen Flor (1555-1614) sogneprest i Nannestad, får en datter Hilleborg 1594, men hun er født 50 år for tidlig.Obs, at degnen i Køng, Mogens Thune bl.a. får en sønn Ambrosius Christian i 1733 (men han er nr. 9 i rekken av barn, en Ambrosius Augustinussen Flor, sogneprest Fet 1603)Kan presten i Tune Thomas Lauritzen, i stedet for å være Hilleborgs far, være en eldre bror?Hvilken Lauritz Flor kan hun være datter av?Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Arild Ydersbond

Nå er vel Hilleborg er såpass spesielt navn, at kombinasjonen Hilleborg, Lauritz og Flor indikerer slekt i nærheten av Frantz eller Christopher Lauritzen (Flor, men det var først neste generasjon, med Lautitz, som ser ut til å ha begynt å bruke navnet). Frantz, som døde under pesten i 1654, hadde jo en sønn Lauritz, som ifølge de biografiske opplysningene på http://tore-nygaard.com/ begynte å studere i 1661 og ble stukket ihjel 08.06.1662.Det er vel ikke utenkelig at Lauritz hadde stiftet familie før han begynte å studere, og at Hilleborg var hans datter, oppkalt etter hans tante, og født ca 1650-55. Som farløs kan hun ha vært ekstra motivert for å gifte seg tidlig, og hun har så fått sønnen Mogens i juli 1671.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erik Floer Sandnes

Heisann! Lurer på om vi som skriver Floer med e er etterkommere etter Italienerene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.