Jump to content
Arkivverket

[#58179] Bygdebok Kvikne


Guest Anne Sagflaat

Recommended Posts

Guest Anne Sagflaat

Jeg har lånt bygdebok for Kvikne på biblioteket: Kvikne ei bygdebok, redaksjon Olav Tryggve Hagen, utgiver AS Bokcentralen Oslo 1951. Kan noen fortelle meg om det finnes andre og nyere bygdebøker for dette området, og i tilfelle gi meg tittel ISBN-nr eller info om hvor jeg kan få tak i disse?

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det finnes en langt nyere utgave fra 2001: 'KVIKNE --- gårds- og slektshistorie' (ISBN 82-996061-0-1). Jeg kjøpte den for få år siden fra Kvikne, men vet ikke om den fortsatt er til salgs. (Har ikke funnet noe om den ved et raskt nettsøk.)

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Et nyttig hjelpemiddel for 1600-tallet for et større område inkl. Kvikne og Innset er 'Folk og buplasser i Nord-Østerdalen' av Jon Krokmoen, utgitt på Sollia forlag i 1992 (ISBN 82-90346-24-7). Den inneholder ryddig opplistede arkivdata fra hele 1600-tallet (og litt fra 1500-tallet), og gir svært god tilleggsinformasjon til de utgitte bygdebøkene, som gjerne er noe mangelfulle ang. denne perioden.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Sagflaat

Takk for tipsene, da var det som jeg trodde. Jeg har innimellom sett informasjon som ikke kunne stamme fra den bygdeboken jeg har sett, den er bla. svært mangelfull når det gjelder årstall. Da får jeg prøve og finne ut hvor jeg får tak i boken.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Som sagt: Hvis du trenger data såpass tilbake som 1600-tallet, så er Krokmoens bok et viktig tillegg for å finne sammenhengene mellom folk.I Kvikne kan også Ragnvald Størens verkshistorie gi en del personopplysninger hvis det er snakk om folk som har arbeidet der.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. 'Kvikne Kobberverks historie' (1947) av R. Støren, så er den i alle fall registrert i biblioteksystemet (der jeg i sin tid fikk fatt i den), men er vel muligens ikke normalt utgitt i bokform. (Personregister finnes bakerst.) Noe av stoffet er gjengitt i den gamle Kvikneboka.Har selv hatt god nytte av dette skriftet, som er på langt over hundre tettskrevne sider. Det forteller også mye om hva som foregikk ved verket, i tillegg til å gi interessante personopplysninger.

Link to post
Share on other sites
Guest Arild Alander

Bergingeniør Ragnvald Størens 'Kvikne Kobberverks historie' er kun et manuskript, og ikke utgitt som bok. Imidlertid er lokalhistoriker Arne Dag Østigaard på Tynset snart ute med ei bok om Kvikne Kobberverk.mva Arild

Link to post
Share on other sites
Guest Arild Alander

Bergingeniør Ragnvald Størens 'Kvikne Kobberverks historie' er kun et manuskript, og ikke utgitt som bok. Imidlertid er lokalhistoriker Arne Dag Østigaard på Tynset snart ute med ei bok om Kvikne Kobberverk.mva Arild

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

”KVIKNE. Gårds- og slektshistorie”, ble utgitt av Kvikne bygdeboknemnd til jul 2001I forordet heter det ” Den boka du nå holder i hånda er derfor en gårds- og slektshistorie for Kvikne som dekker tida fra ca. 1600 og fram til tusenårsskiftet. Den eldre historia er basert på opplysningene i den gamle bygdeboka, mens historia fra det siste hundreåret er forsøkt innhenta fra oppsittere, offentlige kilder og ellers der slik informasjon er å finne.””Den gamle bygdeboka” peker hen på bøker utgitt av Olav Tryggve Hagen i 1951-1952, med tittel: 'Kvikne, ei bygdebok'. Bind !. Gardsbruk, koparverk. Bind 2. BygdesogeDette medfører at de feil som måtte finnes i Kvikne 1952 er viderført i Kvikne 2001Jeg har hatt kontakt med en av forfatterne, Mikael Grøtli, Kvikne, som i brev av 20.01.2002 henviste meg til Odd Erling Frengstad, som er dataingeniør og har vært ansvarlig for redigering og utgivelse.Jeg har utarbeidet et ”Notat” med rettelser og kommentarer (også antagelser) i den utstrekning det har vært innen min rekkevidde og sendte dette til Odd Erling Frengstad 22.02.02.Da det 1 år senere ikke er blitt gjort kjent på annen måte, har jeg lagt Notatet ut på min HjemmesideJeg kan tilføie at Mikael Grøtli i sit brev nevnte at lektor Arne Dag Østigaard fra Tynnset, nå bosatt i Oslo, har skrevet en ny bok om ”Kviknegruva”.. Østigaard (tlf 22 56 83 54, Collets gt 12 B, 0169 OsloHan har hatt god hjelp til transkripering av tingbøker, skifter etc. av Solveig Amdal Torp, som har utgitt 3 ”Tingbøker fra Solør og Østerdalen” for periodene 1638/41, 1649/50, og 1651/53.Det kan også nevnes i denne forbinnelse at Jon Krokmoen har utgitt:”Folk og buplasser i Nord-Østerdalen. Kildeutdrag 1528-1700”Som kjent tilhørte Kvikne på denne tid Nord-ØsterdalBoka (til Østigaard) er innlevert til en Bjørn Brend (Sollia Forlag) til jul 2001 for trykking , og der ligger den vistnokk fremdeles .Jeg har mottatt kopi av manuskriptet og mener, etter gjennemsyn, at slektsforskere ikke har så mye å hente der.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det bør vel også nevnes at en del data om diverse slekter i Kvikne finnes i tidligere debattinnlegg på herværende forum. Dette kan jo være et bra tillegg til de omtalte bøkene.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Arild Alander

Det stemmer - boka vart lansert sist lørdag. Har ikke fått tak i den sjøl enda, men regner med at det der er mye både om Verket som sådann og deesuten mye personhistorie. Arne Dag er spesialist på 1600-tallet og har veldig mye personhistorie fra det århundret.mvh Arild

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Boken finnes under 'Lokal litteratur' på nettsiden til Tynset Bokhandel AS. Har for øvrig bestilt den, og håper den omsider bringer frem litt nytt.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.