Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#58281] 'Slektsforskere' som tar oppdrag mot betaling!

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Jeg lat meg stadig overraske over at noen 'slektsforskere' tilbyr sine tjenester mot betaling, men dog uten at de oppgir organisasjonsnummer, noe som jeg da tolker dithen at de ikke er registrert i Enhetsregisteret.Jeg har vært i kontakt med slike, og de tilbyr å lage anetavle for meg tilbake til Harald Hårfagre. Samtidig oppgir de, uten forbehold, at de benytter seg av kilder i bygdebøker og på internett.Jeg har sjekket i Brønnøysundregistrene om de aktuelle er registeret med eget foretak, noe de da ikke er.La meg med en gang skyte inn at jeg her ikke er ute etter de profesjonelle slektsforskere her på forumet med historikerbakgrunn eller annen beslektet bakgrunn. Jeg er selvsagt klar over at de driver seriøst i så måte. De driver da heller ikke med å utarbeide anetavler.Innspill?MvhArnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tom Askerøi

Dette var jo rene Kinderegget - (minst) tre ting på en gang. Men hva er det egentlig du vil frem til?1) At du vil ha noen til å finne anene dine i originalkildene uten betaling?2) At noen tar betaling for å arbeide med bygdebøker og internett?3) At noen ser ut til å snyte på skatten?Eller 4) at noen lover deg aner tilbake til Harald Hårfagre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kari Thingvold

Det er lov å ha noe inntekter av hobby uten å betale skatt. Vedkommende behøver da selvfølgelig ikke å registrere seg som selvstendig næringsdrivende. Se avisartikkel: LenkeOm noen vil få andre til å forske på sin slekt, kan det også gjøres slik at mottakeren av arbeidet står som arbeidsgiver, betaler lønn og trekker skatt på vanlig måte. Da behøver ikke den som gjør jobben å registrere seg som selvstendig næringsdrivende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

De må gjerne ta seg betalt, men da må forutsetningen, slik jeg ser det, være at det arbeidet de utfører er profesjonelt utført. Dersom de tar utg pkt i en database, eller for den skas skyld en bygdebok, uten kildebelagte opplysninger, synes jeg derimot ikke dette er like greit.At man kan tjene noen tusen på hobbyen sin uten at det regnes som næring er jeg klar over.Det er vel mer innholdet i slektsforskning som tilbys på nett jeg er ute etter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

(4) siste setning; kvaliteten, i så måte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg skjønner ikke hvor du har funnet alle disse du påstår finnes på nett. Slik du beskriver det, skulle man tro det var en hel hærskare av dem. De eneste jeg fant via Google, var en en håndfull som tar på seg arkivoppdag, og disse er vel nyttige nok?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Det er mulig jeg spør dumt nå, men hva er enhetsregisteret?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Astrid, du har helt sikkert rett i at det ikke er mange dette gjelder, altså som driver med salg av anetavler og slektsbøker på hobbybasis. Sikkert ikke noe å debattere. Jeg blir litt forundret av og til, og så må jeg bare dele det med dere andre.For at ta et konkret eks; jeg har to grener av slekten som ikke kommer fra Vestlandet, for å si det sånn, og så tenkte jeg at det hadde vært litt greit å undersøke på nettet om noen hadde forsket på slekt i dette prestegjeldet. Fikk treff og tok kontakt. Da fikk jeg tilsendt eksempler på produkter vedkommende kunne selge meg, slektsbøker og anetavler på papir eller CD. Og, jeg kunne få tilbake til 1300, samt en gren tilbake helt til Harald Hårfagre.Enhetsregisteret er et register hos Brønnøysundregistrene der alle, også Enkeltpersonforetak, må registere seg. Da blir man tildelt et organisasjonsnummer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Arnfrid:Har du sagt A. så for du si B. Hvilke(n) person(er) [evt. firma(er)] er det som tilbyr anerekker tilbake til Harald Hårfagre mot betaling?Denne eller disse bør jeg nemlig kontakte for å sjekke forholdet. Om du ikke vil offentliggjøre navn(ene) her, kan du jo sende meg en e-post om saken. Jeg ser ikke bort i fra at det bør advares litt her og der.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Litt tastedysleksi der! Skal selvfølgelig være: Har du sagt A. så f_å_r du si B!. :-)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H.Haakerud

HeiVil bare si at jeg har vært borte i såkalte proffe slektsforskere som tar seg betalt pr oppdrag. De fant ut noe som jeg tror alle med litt innsikt i nettverden kunne ha funnet ut. Men da det kom litt ut i slekten begynte de å ta feil. Og endte opp med helt feil slekt. Skulle jeg ha betalt for dette oppdraget hadde jeg ikke bare mistet penger, men også godt å trodd jeg tilhørte feil slekt.Alle vet jo hvor lett det er å ta feil lengere bak i slektslinjen, og da er det jo kjedelig hvis man i tillegg skal ha betalt for dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

'Jeg har videre ned til 1330 i XXXXX. Så har jeg en gren ned til Harald hårfagre, men den er usikker.' OK, vedkommende skriver at den grenen er usikker. Men 1330 er da også helt utrolig, selv for oss Vestlendinger. Det hører med at jeg takket nei. Det florerer nok av slike tavler på nettet, og de kan jeg putte inn i mitt slektsprogram, om jeg skulle ønske det. Jeg har også svært mange personer i min database. Det virkelige arbeidet er å få alt kildebelagt.Men, poenget er ikke å 'henge' ut noen med navn, men å drøfte og å bruke argumentasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Men alle forbehold antar jeg at man ikke må stå i enhetsregisteret hvis omsetningen i løpet av ett år er under kr. 50.000.Det hadde vært fint om Arnfrid kunne gi litt flere opplysninger, slik at forholdet, i den grad det e rkritikkverdig, kunne belyses fullt ut. Det at noen skulle reklamene med aner tilbake til Harald Hårfagre, tyder jo på useriøsitet og villedend emarkedsføring. Et tidsskrift som f eks Genealogen kunne være et brukbart sted å innrapportere slike forhold. (Forruten her i forumet, naturligvis.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Nå må jeg visst avdramatisere noe. Det er ikke meningen min å henge ut enkeltpersoner. Jeg har derimot en ide om at vi bør debattere kontinuerlig noen sider ved slektsforskningen;1) F eks det å ha liggende ute på nett slektssider uten kildehenvisninger når det gjelder generasjoner så langt tilbake at de ikke uten videre kan kontrolleres ved FT eller kirkebøker. Uff, det ble en lang setning, men dere forsto den gjerne.2) Folk må gjerne ta seg betalt. Det er ikke det som egentlig er poenget mitt. Det jeg mener bør være gjenstand for debatt er kvaliteten på de tjenestene man tilbyr, enten det er mot betaling eller gratis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

En annen debatt som er beslektet, men her handler det primært om at profesjonelle slektsforskere ber om hjelp eksmpelvis i DF her; [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=29045&sok=oppdrag&nr=4&antinnlegg=30#anker>LenkeMen innholdet i en del av innleggene passer i og for seg også i denne debatten.Ellers kan jo nevnes at NSF har en side med opplysninger om profesjonelle forskere inne genealogi;

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Arnfrid, nå har du gjordt et stort tilbaketog i forhold til ditt aller første innlegg.At det finnes websider med ukontrollérbare opplysninger (jf innlegg 16), har så godt som ingen verdens ting å gjøre med innholdet i ditt første innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Tore (17), jeg har vel kanskje det, men la gå. Tok kanskje litt hardt i med det samme. Har en uvane i så måte.Terje (18), hm, så langt klarer ikke jeg å finne noen personer som denne siden kan relateres til. Finner du noen navn på kontaktpersoner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

(18) ....men det vil jo være interessant å vite om noen kjenner til dette nettstedet.Ellers så håper jeg denne tråden nettopp kan ta opp spørsmål som Terjes i (18).Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

I USA har man (hadde man) noe som heter Board of Certification of Genealogists. Altså et organ som sertifiserte aktører etter kvalifikasjoner.Behov for noe slikt har ennå ikke tvunget seg frem i Norge. Trolig grunnet for få profesjonelle aktører, eller rettere sagt for få uprofesjonelle.Hvor er markedet? Eller hvor er markedene?Jan H. Haakerud omtaler de 'såkalte proffe slektsforskere' i skeptiske ordelag ovenfor (innlegg 12). Om man ikke får det produktet man er forspeilet, er skepsisen forståelig. Det blir likevel feil å være generelt skeptisk til profesjonelle aktører, ved å vise til at funn gjort av profesjonelle også kan gjøres av amatører, samt at profesjonelle også kan ta feil.Visst kan amatører finne ut av ting og visst kan profesjonelle gjøre feil. Hovedregelen er likevel at en profesjonell forventes å gjøre et stykke arbeid raskere, mer effektivt og med høyere treffprosent, enn en amatør.Dette selvfølgelig på grunn av at den profesjonelle vil ha en kompetanse på bakgrunn av arkivkunnskap og spesialisering som amatøren ikke har.Spørsmålet om kvalitet, dreier seg da også samtidig om man i Norge har grunnlag for et profesjonelt marked hvor aktørene jevnt over kan stoles på.Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Takk for innlegget Are,Her er to oppdragsforskere innen feltet;[url="http://www.slektsforskning.net/>http://www.slektsforskning.net/http://home.online.no/~oekaas/ og så fant jeg denne, som er mer å regne som en ressursside og et debattforum, men Trond Johansen tar også på seg enkle oppdrag innen Troms; Lenke Denne siste har vært nevnt her på forumet tidligere;

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Til innlegg 1: Finnes det noen dokumenterbar slektslinje ned til Harald Hårfagre? Slike tilbud er jeg skeptisk til når noen forlanger betaling for det.Til innlegg 4 og 16 og 20: En bør vel skille mellom dem som virkelig er profesjonelle slektsforskere, og dem som påberoper seg å være det uten at det er sant. Jeg regner f.eks. Kåre Hasselberg som slår opp i primærkilder på arkiv i Trondheim som profesjonell. En profesjonell slektsforsker bør etter min mening:1)Hovedsaklig bruke primærkilder som kirkebøker, skifter, tingbøker, pantebøker osv., og kanskje kan bygdebok komme i tillegg og som supplement. De som tar betaling for å lete etter slekt i digitale slektsbøker og nettsider på internett regner jeg ikke som profesjonelle.2)Bør være flink og virkelig trenet til å lese slike kilder riktig.3)Bør være rask, og f.eks ikke være plaget av sykdom som kan forsinke arbeidet.4)Nærhet til arkivene er vel en fordel, men ingen betingelse for å drive profesjonelt siden mye det som ikke er utlagt på internett er mikrofilmet. Jeg har etterhvert sett en del skifter på mikrofilm, og tingbøker har jeg også sett noen av på den måten. Hvis man ikke har mikrofilmapparat selv er det vel en forutsetning at man bor i nærheten av et bibliotek som har mikrofilmapparat. Jeg har ofte fått spørsmål om hvorfor ikke jeg tar betaling når jeg forsker for andre, men det er for at jeg ikke kan oppfylle krav 2 og 3 her. Jeg har jo etterhvert en del trening i å lese skifter, tingbøker o.l. på mikrofilm, men er ikke god nok til tolkningen syns jeg. Det tredje kravet om å være frisk for å kunne drive profesjonelt blir jeg nok aldri. Jeg kan ikke overdrive slektsforskningen på grunn av sykdom i nakken. Dessuten kommer det også stress inn i bildet når man tar betaling for noe, som da må være ferdig innen en viss tid.Til innlegg 7: Takk for opplysningen om enhetsgregisteret. Jeg regner meg forøvrig for amatør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

De som tilbyr sin tjeneste på forskjellige steder, mener det sikkert på beste måte, men.... dokumentasjonen av det som kommer fram kan være så som så, hvis det ikke kan dokumenteres at det er kilderett!Har selv ved flere tilfeller oppdaget feilinfo i ting som ligger på nettet til allmen benyttelse (ingen kildehenvisning). DiStreff informerer tross alt om at opplysningene som legges ut, må sjekkes ut før de godtas!Selv hjelper jeg gjerne personer som har spørsmål om slekt som de lurer på eller står fast i(uten vederlag). Men jeg leverer ikke fra meg stoff som jeg ikke kan dokumentere med originale kilder.Har også ett graverende eksempel som jeg vil dele med dere: Har drevet litt gransking på slekten til en bekjent av meg og vedkommende har vært svært tilfreds med det jeg har funnet ut.Han (min bekjent)hadde fått ett brev fra en Advokat som holdt på med ett arveoppgjør. Advokaten hadde engasjert en 'Proff' Slektsforsker til å finne fram til alle arvingene (proffen skulle ha kr. 450,- pr time). Min bekjent var her satt opp som arving. (ingen primærkilder var oppgitt). Totalt inneholdt denne arvelisten over 100 personer i inn og utland.Jeg så gjennom denne listen og så en del rare ting som jeg ikke helt fikk til å stemme, med det jeg selv hadde funnet ut om denne slekten, og sa jeg ville sjekke dette opp.Det som 'Proffen' hadde klart var å bytte om på to dåpsinnføringer (forskjellige foreldre) som igjen førte til at min bekjent ble arving. Barnas navn var nøyaktig det samme, det var også fødselsdatoen, men årstallet var ett år feil ! ! ! Min bekjent tok kontakt med advokaten og informerte han om dette, siden har han ikke hørt ett ord fra han.Det ble ingen arv på han!Mitt motto er 'Lever aldri fra deg noe som ikke kan dokumenteres'Ellers så har jeg selv for en tid tilbake hatt samarbeide med Arnfrid Mæland, i en sak som jeg selv synes ble løst på en tilfredsstillende måte.Hilsen Bernt Jenssen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Ja det eksemplet du kommer med her er jo graverende, og en skulle ikke tro at det giikk an. Jeg glemte et punkt 5 her i listen over krav til en profesjonell slektsforsker: Det som skrives må kunne dokumenteres i originale kilder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.