Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bodil Øvernes

[#58475] Kaptein Johan Christian Garmann f. ca. 1696 Fredrikshald

Recommended Posts

Gjest Bodil Øvernes

Johan Christian Garmann skal ha vært født ca. 1686 i Fredrikshald. I en slektsbok fra 1903 konkluderer E.A. Thomle med at han antagelig var uekte sønn av Oberst Johan Henrich Garmann (f. ca. 1664 i København). Dette siden Johan Christian ble født mens Johan Henrich var stasjonert i Fredrikshald. Hvor vil i så fall en eventuell dåp være innført?Johan kom i tjeneste ca. 1710/11 i 1. Nedenesiske Compagnie.Hans videre militære løpebane: - Adjutant ved det norske artilleri.- Premiærløytenant ved (Dietrichsonsons 1. Vesterlenske reg.) 1. Nedeneske kompani 3.6.1720- Kapteinsløytenant ved (Regtechefers Livcompagnie) 2. Nedeneske livkompani 14.10.1733- Drabantgarden i Danmark 30.9.1740, men fikk avskjed derfra 19.12 s.å., fordi han, da han hadde under vakt ved dronningens gemakk, av ubetenksomhet hadde tatt to små lysstumper og var gått inn i munderingskammeret for å skrive en memorial.- Kaptein ved 1. Opl. nasj. infanteriregiments landvern og sjef for 2. Gudbrandsdalske linjekompani 26.12.1748. - Straks etter forflyttet til sjef for Vågske linjekompani.Johan Christian Garmann døde ifølge militærbiografien 16.10.1760. (Antagelig noe før).Ifølge Wilhelm Lassens samlinger, bok 15, side 12, forhandlet i 1757/58 Johan Christian om å selge sitt charge (ansvarsområde) for 2.100 riksdaler. Denne handelen ble imidlertid forpurret av krigen i Holstein, da han ble utkommandert til denne. Han døde p.g.a. 'ildevaade' under kampene.Familien som da også bestod av to foreldreløse datterdøtre, levde i små kår på grunn av Johan Christians skade og død. Hans hustru, Kirstine, søkte derfor 16/10 1760 om at akkorden nevnt ovenfor, skulle stå ved lag, eventuelt at hun skulle tildeles en pensjon etter mannen som hadde tjent som under- og overoffiser i 49 år. Det opplyses at at Kirstine skal ha vært 70 år ved hans død.Johan Christians eldste datter ble døpt Johanne Marie Elisabeth. Hun ble gift med Tarald Mikkelsen Gjennestad, Øystad, Aust-Agder.Jeg søker etter opplysninger om hans kone Kirstine ? og hennes opphav. Er også interessert i å finne ut hvem hans andre datter var, hennes giftermål og to døtre som må være født ca. 1752 og 1756?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Om Garmann ble født ca. 1696 i Fredrikshald og ble døpt der, vil du ikke kunne finne dåpen, da det ikke er bevart kirkebøker eldre enn 1758 fra Fredrikshald (Halden). Det spørs nok om det er mulig å få Thomles påstand bekreftet. Om han ikke hadde annet å bygge på enn navnet Garmann og oberst Garmanns tilstedeværelse i Fredrikshald rundt 1696, kan det også være mulig at et foreldrepar har æret oberst Garmann ved å gi sin sønn hans navn - uten at de hadde noen slektsforbindelse til obersten. Det var ikke uvanlig å gi barn navn etter framtredende folk, som prester og offiserer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Ovenstad opplyser i sine 'Militærbiografier' (utg. 1948-49) I s. 333 at Johan Christian Garman var født i Norge ca 1696. Farens navn er ikke oppgitt. Ovenstad har også en del stoff om offiseren Johan Henrik Garmann, men intet om at han skal ha tjenestegjordt i Fredrikshald.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Jeg har kun denne opplysningen fra fra E.A. Thomle og hans oversikt over Familien Garmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Jeg er temmelig sikker på at hans far eller mor må ha vært en Garmann. Dette navnet brukes videre i generasjonene, uten at det egentlig spiller så stor rolle. Jeg har vært inne på at muligens kunne han stamme fra et kvinnelig medlem av Garmann-familien. Man var ikke alltid like nøye med hvilket familienavn man brukte. Forøvrig finner jeg at Lassens samlinger oppgir samme mulige opphav. Jeg var imidlertid mest interessert i å finne ut hvem denne Kirstine kunne være. Kirkebøkene for Kristiansand på den tiden forsvant med bybrannen, men naturligvis kunne han ha blitt gift et annet sted. Johanne Marie Elisabeth var født ca. 1721 (ifølge alder ved død) som eldste barn og følgelig må hennes søster være født antagelig en gang mellom 1723 og 1730 (jeg har ikke noe navn her). Hun og mannen døde begge før 1760 og bestemoren hadde omsorgen for de to barnebarna som ifølge opplysninger i Lassens Samlinger, var omkring 4 og 8 år da Johan Christian døde i Tyskland.Dersom noen skulle sitte med opplysninger om noen av disse, ville jeg være takknemlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

ok, så du er ikke lenger interessert i å finne ut hvor Johann Christian var født og av hvilken mor ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Det er jeg naturligvis, dersom det går an å finne det ut. Jeg har gått igjennom ganske mye på riksarkivet. En stund lurte jeg på om han kunne ha vært en Barth, men fant ikke noe bevis for dette.Men jeg har også i grunnen hele tiden undret meg over hvem denne Kirstine var.Jeg har i imidlertid trodd at Johan Christians mor måtte ha hatt navnet Johanne Marie Elisabeth. Dette er et navn jeg har funnet i Barth-familien. Det navnet har gått igjen i hele Gjennestad-slekten, slik at hver gang jeg støter på det, har jeg nesten uten unntak kunnet føre det tilbake til Gjennestad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det kan godt tenkes at Johann Christian står innført i en av de bevarte kirkebøkene. Intet problem å få det endelig avklart. Metoden for å finne det ut, ligger åpenbart for alle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Jeg har ikke hatt tilgang til internett de siste fem dagene. Derfor har jeg ikke kunnet følge med. Hva mener du med at metoden er åpenbar for alle, for jeg har ikke peiling. Jeg har tenkt på å gå gjennom 1701-tellingen for Fredrikshald, hvis han da fremdeles befinner seg der. Men vet du hvordan jeg kan komme videre, ville jeg være takknemlig for tips.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvis du ønsker å finne ut hvor han ble født, bør du starte med å sette opp et register over farens bosteder den aktuelle tiden for sønnens fødsel. Ovenstads biografi er et utmerket startsted, og deretter bør du - eller kan du - undersøke i militærarkivene (rullene f eks) hvor farens vekslende avdelinger holdt til. Når dette er klart, blir neste skritt å undersøke i kirkebøkene på disse stedene. Så enkelt er det med andre ord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Mange takk for tipset. Jeg skal gjøre det. Imidlertid er det også klart at flere familiemedlemmer oppholdt seg i Fredrikshald omkring den tiden. Slik at forbindelsene dit er mange.Jeg får også gjøre det samme med Kirstine og den andre datteren. Man må jo tro at hun kan ha blitt gift mens Johan Christian var kaptein i Vågske kompani.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

omkring *hvilken* tid, mener du ? Du mener tiden for Johanns tjeneste en gang ut på 1700-tallet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Han må ha tiltrådt stillingen som kaptein i Vågske kompani omkring 1749.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg finner ingen ved navnet Garmann i Fredrikshald i ekstraskattemanntallet fra desember 1749. Du skriver jo at flere i slekten befant seg i Fredrikshald ved denne tiden, dvs 1749, men jeg tror ikke det stemmer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Johan Christian tiltrådte som kaptein i Vågske kompani ca. 1749. Før det var han sjef for 2. Gudbrandsdalske linjekompani hvor han tiltrådte 26.12.1748. Dette var jo stillinger som man kjøpte seg til. Det må i tilfelle være i dette området som hans datter ble gift.Jeg uttrykte meg sikkert uklart. Men ifølge Lassens samlinger så det ut som om flere i Johan Henrik Garmanns familie hadde tilhold i Fredrikshald omkring århundreskiftet (1700) og tiårene like før.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det bor en Jacob Gaardmand der i 1680-årene, en Niels Jacobssen Gaardmand 1710-14 og Peder Håvelsen Gardmand 1663-83, men i disse tre tilfellene er det ikke samme etternavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Takk for opplysningene. Skal forsøke å undersøke videre for i første rekke å finne hvor det ble av Kirstine og barna, siden jeg har mistanke om at iallefall ett av barna kan ha havnet i Øyestad hos familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Jeg fant at Christine Garmann (datter nr. 2 har samme fornavn som moren) ble viet til Andreas Carsbrech i Vågå den 31. oktober 1749 (trolovelse 9. oktober 1749). Vitner: Kaptein Garmann og jeg (sognepresten?)Jeg finner også en Andreas Carsbrech som er prest, men han er gift med en Boel Margrethe Grønbech. Kan han være far til den Andreas som gifter seg med Christine?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Dette var jo tull av meg. Jeg ser nå at Andreas Carsbrech ble gift med Boel Margrethe Grønbech i Moss i 1745 og at en mann med samme navn ble gift med Christine Garmann i Vågå i 1749. Det er vel da mulig at den første konen var død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Når jeg undersøker hvem denne Boel Margrethe Grønbech som er første kone til Andreas Carsbrech, kan være, finner jeg ingen fødsel på henne. Paret får imidlertid en sønn, Christian, i 1746.Det jeg imidlertid finner, er at hun muligens kan være en Garmann. Boel Johansdatter Hass (datter av Elsebeth Garmann, foreldre Johan Garmann og Boel Hermansdatter Reimnich) ble gift med Hans Jensen Grønbech en gang etter 1670. Sistnevnte dør i København på 1680-tallet. Deres sønn Johan Reinholt Grønbech må derfor antagelig være født en gang på 1670-tallet. Det slår meg at Boel Margrete Grønbech kan være hans datter.Carsbrech og Christine Garmanns datter, Bolette Margrete, f. 1752 blir oppkalt etter hans første kone. Deres første barn imidlertid ble født i 1751 og ble kalt Johan Christian etter sin bestefar.Den siste datteren har jeg ikke funnet. Det finnes jo en mulighet for at Carsbrech har fått en annen stilling og barnet er født der.Carsbrech var ved fødslene til parets to første barn kapellan i Våge i Akershus. Hans overordnede synes å ha vært Johan Storm.Hvor Johan Christian Garmann familiemessig kommer inn her har jeg ikke funnet ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Jeg ser at Ole Abrahamsen Falch ble gift med Anne Marie Grønbech Gram, søster til Johan Reinholt Grønbech. Dette kan nok stemme, siden Falchene nå og da opptrer som faddere blant etterkommerne etter Johanne Marie Elisabeth Garmann. Det virker ikke som om de er nær familie, men mer som et bekjentskap eller en fjern familiegren. Denne forbindelsen varer helt inn i første del av 1800-tallet - da for etterkommere bosatt i Kolbjørnsvik, Hisøy utenfor Arendal.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Hei Bodil. Jeg ser du kjemper med denne slekten. Kan vel nevne noe av det jeg har funnet. Om Grønbech slekten er det en god del å lese, fra den første tiden i Norge, på Bragernes. Hans Jensen Grønbech f 12/2-1632 g 1. med Marte Michelsdatter Brasen. De hadde 3 barn. G 2 14/9-1670 med Boel Johansdatter Hass.De hadde 10 barn. Boel Johansdatter Hass var datter av Johan Reinholtzen Hass og Elisabeth Johansdatter Garman. Elisabeth Gaarmand var født ca 1620 Haderslev, død 1686 begr 26/11 på Bragernes, og datter av Johan Gaarmand og Boel Reiminch. Kan og nevne at blandt Hans Jensen Grønbechs døtre reiste Karen f.4/11-1680 i 1697 til 'sin mors fetter i Bergen' (Herman Garmand). Mvh Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Øvernes

Mange takk for opplysningene. Alt dette gjør meg mer og mer sikker i troen på at Johan Christian Garmann må tilhøre denne delen av familien. (Garmann behøver slett ikke være det 'virkelige' familinavnet, men heller et familienavn som passer med en militær løpebane.) Har du navnet på flere av barna til Hans Jensen Grønbech og Boel Johansdatter Hass?Johan Christians to døtre het Johanne Marie Elisabeth og Christine. Jeg har hele tiden trodd at den eldste datteren måtte være oppkalt etter hans mor, men dette behøver slett ikke være tilfelle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Hei igjen.Litt for fint vær til å sitte inne i men..De 10 barna er:Marta f 22/6-1671 døde av børnekopper, 2:Elisabeth f 17/9-1672 g men barnløs. 3:Johan Reinholt f 22/10-1674 g Cathrine Abrahamsdat Falch i Risør. 4: Hans f 16/1-1676 handelsm/skipper i Fredrikstad. 5:Jochum f 12/2-1677. 6: Peder f 27/3-1678 Strømsnes g styrman. 7: Fredrich f 8/5-1679 Drammen handelsm. 8: Karen f 4/11-1680 som reiste til Bergen. 9:Christian f 9/7-1683 g 3ggr. og 10: Anna Maria f 2/11-1684 g m Oluf Abrahamsen Falch som var skipper. Så hert var 2 søsken gift Falch. Mvh Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.