Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Celvin Ruisdael

[#58641] Vestlandets nordligste punkt; Nord-Vestlandet, Sør-Vestlandet

Recommended Posts

Gjest Celvin Ruisdael

Registrerte med interesse følgende kommentar nylig fra en aktiv forum-debattant fra Aure på Nordmøre 'Vestlending har eg elles aldri vore.'Kommentaren fikk refleksjonssenteret i hodet mitt til å bli spørrende :1. Hva heter (hvor finner vi) Vestlandets nordligste punkt ?2. Hvor finner vi Nord-Vestlandet ?3. Hva inkluderer en i Sør-Vestlandet ?a) Nøyaktig det samme som Rogaland ??b) Rogaland sør for Boknafjorden, dvs Sør-Rogaland (=Nord-Jæren, Jæren m/Høg-Jæren og Dalane) ??c) Rogaland + Sunnhordland og noen kommuner i Vest-Agder ??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Vi har vel vore inne på dette i ein annan debatt også. I sin tid var det noko som vart kalla Romsdal Amt, og så vidt eg veit omfatta det Nordmøre prosti og Romsdal prosti, men ikkje Sunnmøre. Romsdals Amt sokna til Trondheim i lange tider, og dette gjer nok at Romdalingar og Nordmøringar har meir dragning den vegen enn mot Bergen i sør. Sjølv reknar eg Nordmøre som ein del av Midt-Norge. Nokre vil nok setja eit skilje ved Romsdalsfjorden, men kva Romsdalingane sjølve meiner om akkurat det veit eg ikkje. Truleg er meiningane delte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Ad nordligste punktHvis vi ser på Møre og Romsdal fylke finner vi- Tjeldbergodden (beliggende i Aure kommune) inne på fastlandet like vest for fylkesgrensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal- Nordspissen av øya Smøla ligger lenger nord enn Tjeldbergodden. Nord for Smøla ligger noen holmer, bl a Veiholmen, med Haugjegla fyr som er det nordligste byggverket i Møre og Romsdal fylke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Som tidlegare nemnd reknar eg at Nordvestlandet utgjer Nordfjord og Sunnmøre. Resten av Møre og Romsdal tilhøyrer Midt-Noreg. Dermed ligg dei punkta du nemner i Midt-Noreg, ikkje Vestlandet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Sakser inn dette fra no.wikipedia (artikkelen *Møre og Romsdal)Møre og Romsdal er et av landets mest interessante fylker. Tvers gjennom fylket går Norges mest markante kulturgrense, en grense som er skillelinje mellom det trønderske og det vestlandske i folkelig kultur. Grensa går tvers over øya Midøy. Denne grensa manifesterer seg på mange måter, som en dialektgrense og som et skille i byggeskikk og matskikker. Historisk var denne grensa bispedømmegrense mellom Nidaros og Bjørgvin bispedømmer helt opp til 1983 da Møre bispedømme ble opprettet med Molde som bispedømmesete.En kort periode var denne grensa også riksgrense. Det ble da bygd et solid steingjerde tvers over Midøy.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Historisk har Vestlandet vore frå og med Agder til og med Møre - evt. Sunnmøre. Både Gulatinglaget og Bergen bispedøme (Bjørgvin frå 1917) rakk nordorver t.o.m. Sunnmøre. Sidan Finn ikkje er vestlending, må han vere trønder. Alternativet 'Mid-norsking' finst ikkje. 'Midt-Norge' er eit nymotens, hovudsakleg administrativt påfunn.Sitatet i (5) inneheld mykje tull. Heile Midøya vart inkludert i Midøy kommune i 1964, og dermed i Nidaros bispedøme. 'riksgrense' var det då Trøndelag var okkupert i 15 månader frå februar 1658. Men steingjerdet vart nok bygd eit par hundreår seinare.Finn (2) tek også feil. Romsdals amt skifta namn til Møre fylke i 1919 (og til Møre og Romsdal i 1935).Med Nord-Vestlandet vert det ofte meint Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal; evt. berre Fjordane og Møre og Romsdal. Nokon vil ha det til at omgrepet vart innført av Sunnmørsposten.Sør-Vestlandet er meir diffust. Med Agder inkludert, skulle det vere Jæren til Agder. Avisa 'Vestlandske tidende' var lokalavis i Arendal til slutten av 1960-talet. Om Agder ikkje er rekna med, må det vel verte om lag det same som Rogaland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Dialektmessig er jo Møre og Romsdal et av de fylkene med størst variasjon mellom nord og sør. En kan kanskje skille mellom 'vestlandet' og 'trøndelag' med skillet i dialektene. Den største forskjellen er vel at grensen for tjukk L går mellom Sunnmøre og Romsdal. Sunnmøringen har ikke tjukk L, mens romsdalingene og videre nordover har. I tillegg er der et skille mellom den 'sørlige' og 'nordlige' palataliseringen som også går mellom Sunnmøre og Romsdal.Så kanskje sunnmøringene tilhører 'Vestlandet', mens romsdalingene og nordmøringene tilhører 'Trøndelag'. Men hva vet jeg......Søndre Vestlandet kan jeg ikke uttale meg om.Hilsen Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Igelkjøn

Eg bur i Fjordane, men reknar ikkje det som del av Nordvestlandet. Når eg høyrer det ordet tenkjer eg på Møre og Romsdal. Dersom Romsdal og Nordmøre er del av Trøndelag, så må Nordvestlandet etter mi meining vere ekvivalent med Sunnmøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Oppfattet de som bor PÅ Agder seg som vestlendinger til 1902, da Sørlandet ble oppfunnet ?De bør vel ha gjort det i lys av navnet på avisen i Arendal ?Om Sørlandet skriver websiden til et prosjekt ved Høgskolen i Volda dette :'Sørlandet er vår yngste landsdel og består av bare to fylker, Aust- og Vest-Agder. De hørte tidligere til Vestlandet men i 1902 foreslo dikteren Vilhelm Krag navnet Sørlandet for dette området [i avisen Morgenbladet]. Sørlandets tilnavn den bløde kyststripe har den fått fra både sin dialekt med de bløde konsonanter og den milde, vennlige kystnaturen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Helge Bjerkevoll

Me romsdalinga e kje vestlendinga eller trøndera. Me e nokkå unikt. Me he litt trøndersk, litt vestlandsk og mykje opplandsk i oss. Vestlandet tek slutt med Sunnmøre, Midt-Norge/Trøndelag starter med Nordmøre. Og mellom dei to landsdelene he me altså Romsdal på begge side av Romsdalsfjorden. So enkelt e de.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Eg var nok litt upresis.Sunnmøre låg frå gamalt under Gulatinget, medan Romsdal og Nordmøre låg til Frostatinget. Dette har naturlegvis sett sterke historiske spor. Dessutan var det vel også Bergenskjøpmennene som hadde rett til å driva handel på Sunnmøre, medan Trondheimsborgarane hadde denne retten i Romsdal og på Nordmøre.Eg meiner også at Sunnmøre manglar i geistlege skifteprotokollar frå Romsdals Amt på 16- og 1700-talet. Men dette kan kanskje koma av av at Sunnmøre tilhøyrde Bergenhus Stiftsamt heller enn Trondhjems Stiftamt slik som Romsdal og Nordmøre.I tillegg omfatta jo Nordmøre i middelalderen mykje av det som no er SørTrøndelag Fylke.Alt dette skulle opplagt visa at fogderia Nordmøre og Romsdal aldri har vore ein del av Vestlandet, men ein del av Trøndelag. Dei to Trøndelagsfylka, saman med Nordmøre og Romsdal vil eg kalla for Midt-Noreg. Alle landsdelar har jo fått sitt namn ein gong fordi nokon byrja å bruke dei. Difor er Midt-Noreg eit heilt legalt og ikkje minst naturleg namn for meg, same kva Ivar Ertesvåg skulle meina om den saka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Oppfatter Nordvest-landet som området mellom Romsdalsfjorden og nord t.o.m Kristiansund.Kommunene lengre nord som egentlig en del av Trndelag,men dette er det nok mange som er uenige i.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Ad Midøy :I perioden 26. februar 1658 til 27. mai 1660 gikk grensen mellom Norge-Danmark og Sverige over Midøy [i Midsund kommune]. Grensen gikk mellom gårdene Gangstad og Bjørnerem, og her er det nå oppsatt et steingjerde (bygd på 1800-tallet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Igelkjøn

Dialektmessig går nok skiljet mellom Sørvestlandet og Nordvestlandet mellom Sogn og Sunnfjord. Frå Sogn og sørover har ein a-infinitiv (a-mål), medan ein frå Sunnfjord og nordover har e-mål. I sunnfjorddialekten har ein til ei viss grad også palatalisering, det har ein ikkje i Sogn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Det gamle Egdafylket høyrde og til Gulatinget sitt området, slik at Agderfylka kanskje med ein viss rett kan seiast opphavleg å ha tilhøyrd Vestlandet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Den eldste Trondheimen ikke gikk lenger ut enn til Agdenes. Trøndelag bestod av åtte små fylker, hvert med sin høvding, sitt gudehov og sitt fylkesting. (...)Det trøndske samfunnet ble utvidet, Namdalen var kommet med i nord, Bindalen også, og i sør var Fosen og Nord-Møre kommet med slik at Frostatingslagen fikk 12 fylker og ble et mye større landområde enn den gamle Trondheimen med de åtte fylkene rundt fjorden.Disse eldste trondheimske fylkene vedble imidlertid å være de fremste, og de fikk den særretten at de beholdt sitt eget ting, Øretinget, ved siden av det felles Frostatinget. Den plassen som de åtte fylkene hadde i det store samfunnet, kan en også se av det at Øretinget ble hyllingstinget der trønderne kåret Norges konge.Kilde: Røsoch, Henry: Trondheims historie, utgitt i 1939 av Trondheim kommune på F. Bruns Bokhandel forlag. (teksten gjengitt her Lenke )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Søren Storaker

Når det gjelder Sør-Vestlandet trur eg mange vil gå for alternativ C, området vest for Lindesnes.Hilsen fra Korshavn, ein km vest for Lindesnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Igelkjøn

I vermeldinga seier dei vel noko slikt som 'Kysten Lindesnes, Åna Sira, dalstroka innanfor' osv. når dei byrjar på 'Vestlandet'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Til Celvin (16)Trur nok at også denne soga må vera litt upresis. Det var ikkje snakk om noko eige fylkje som heite Fosen før ca 1530. Før den tid heite dette fylket Nordmøre og det strekte seg om lag frå Romsdalfjorden og til den tids Naumdølafylke (Helle, K. 2006. Vestlandets historie). Nordmøre var på den tida oppdelt i to sysler, medan Sunnmøre og Romsdal hadde berre ein sysselmann kvar i gongen. Nordmøre omfatta med andre ord alt det av Fosenhalvøya som i dag tilhøyrer Sør-Trøndelag, samt dei fem kommunane Hemne, Hitra, Frøya, Snillfjord og Agdenes. Møre strekte seg med andre ord frå Statt og til Namdalen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Hvordan brukes begrepet Nordvestlandet allment i dag ?VG har f.eks. denne nyheten 24. jan i år 'Ekstremvær i vente på Nordvestlandet. Det er sendt ut ekstremværvarsel om høy vannstand fredag i fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.Ekstremværet som Meteorologisk institutt varsler på strekningen Sognefjorden-Kristiansund har fått navnet Sondre.I media ble nyttårsorkanen på Vestlandet/Nordvestlandet 1. jan 1992 mye omtalt”Nyttårsorkanen” på Vestlandet 1. januar 1992 råka heile landsdelen på ein svært brutal måte. Skip forliste, hus bles av grunnmurane og tre knekte saman som fyrstikker. Dei hardaste vindkasta vart målt til 223 kilometer i timen i Smøla kommune. Skadane etter ”nyttårsorkanen” kom på over ein milliard kroner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Bruk av begrepet Nordvestlandet II :KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS - et formalisert samarbeid mellom 11 nordmørskommuner og næringslivet i regionenKristiansund og Nordmøre havn IKS ble operativ fra 1. januar 2004, og vil sette havnetilbudet i regionen og fylket i et nytt lys. Det interkommunale havnesamarbeidet på nordvestlandet er det første i Møre og Romsdal og vil være et godt utgangspunkt for den videre havne- og infrastrukturplanlegging og -utvikling på Nordmøre.kilde: http://www.knhavn.no/?div_id=6&pag_id=6

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Igelkjøn

VG må du vere litt forsiktig med, geografi er ikkje deira sterkaste side. :-) F.eks. får me Nord- og Sunnfjordingar rett som det er høyre at me bur i Sogn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torbjørn Igelkjøn

Søkjer ein på Google, ser det ut som om ein med Nord-vestlandet meiner Møre- og Romsdal, og i ein del tilfelle også Sogn og Fjordane.Konklusjonen min er at det ikkje er noko klart svar på kva som er kva. Det kjem an på kven ein spør, kva saka gjeld, om ein ser på lokale område (fogderi) eller fylke som heilskap, dialektar, historisk tilknyting, kommunikasjonar osv.God natt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Jarl Runde

Er ikkje heile Vestlandet ein nykonstruksjon, uvisst frå kva tid? Og konstruert av kven? Før 1814 skilde ein i alle høve berre mellom Det søndenfjeldske og Det nordenfjeldske.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Celvin Ruisdael

Jeg legger inn denne som en kommentar til innlegg (10) om Romsdal og romsdalingene :(NB! Kommentaren er skrevet med en 'snert humor' og forutsetter nok at leserne også har en anelse humoristisk sans)http://www2.hivolda.no/jpv/romsdalingar.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.