Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Inge Lien

[#58880] Må eg gi opp?

Recommended Posts

Gjest Inge Lien

Både i DIS og her i debattforumet i Digitalarkivet har eg spurt etter informasjon om ein slektning, men det har ikkje gjeve meg nye opplysningar slik at eg har kome vidare. Er det vanleg å måtte gi opp i slike tilfelle?Personen det gjeld er Trond Kvale (Thrond Ketil Kvale eller Thrond Kitil Kvale), født i Åmot i Østerdalen den 11. november 1875. Ved folketeljinga i 1900, da han var 25 år gamal, var han ugift lærar ved folkeskolen på Rena (Åmot kommune) der han i følgje skolekontoret var konstituert for skoleåret 1900/01. Der stoppar alle spor.Eg har fått opplyst at han ikkje står i likningsprotokollane for Åmot i dei næraste åra, lokalhistoriske folk kjenner ikkje til denne personen, og i følgje kyrkjekontoret i Åmot er han ikkje gravlagd i den kommuna. Han er heller ikkje å finne i digitaliserte gravminne så vidt eg veit. Om han emigrerte har eg ikkje funne svar på.Far hans var lærar Gudbrand Kvale frå Lom, busett i Åmot, og mor hans heitte Hulda og var frå Oslo. Trond (Thrond) hadde ei søster som heitte Tora f. 1878, men ho har truleg ingen etter seg, for som 56-åring brukte ho jentenamnet sitt (i følge 'Norske skolefolk'). Trond hadde ikkje fleire søsken. Det var ei fosterdotter i familien, men eg veit sikkert at ho ikkje hadde barn.Det er rart at det skal vera så vanskeleg å finne offisielle opplysningar om ein person som var ung i år 1900. Når det gjeld vidare framgangsmåte, har nokon tips å gi til meg som er fersk amatør i slektsgransking? Av tele-tekniske grunnar har eg ikkje tilgang til breiband.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Hvor mange arbeidsdager har du (forgjeves) anvendt i Statsarkivet i Hamar ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Jeg har jo svart deg på dette for flere dager siden på ditt innlegg nr. 57525. Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiDet enkleste slik jeg ser det er å finne døds-data på hans far eller mor, helst begge. De døde kanskje i Åmot?Når du har dette så kan du muligens finne et skifte etter de, og der vil det forhåpentligvis stå om arvingene (hvis det var noe å arve). Er du heldig kan du få litt flere opplysniger der.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Unskyld meg, men kommer ikke mine svar frem så de blir leselige ? Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

jeg var inne på 57525, og ditt svar var helt greit, Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Inge Lien:Kanskje det er noen kommunikasjonsproblemer her? Slik jeg leser spørsmålet ditt har du nå fått svar på Trond Kvales opphav, men det er kanskje slik at du ønsker å følge hans levnetsløp. Altså fram mot vår tid.Dette kan by på flere problemer enn å gå andre veien. Spesielt fordi det ikke finnes noen landsomfattende folketelling tilgjengelig etter 1900. 1910-tellingen blir vel først gjort tilgjengelig fra 2011. Dermed blir det å måtte benytte andre typer kilder.Er det slik å forstå at du søker denne Trond fram mot vår tid?Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Jeg har nå lagt inn et nytt innlegg hvor jeg har svart på disse spørsmålene om fam. Gulbrand Kvale, så nå gidder jeg ikke mer. Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensenn

Man gir aldri opp. Jeg lette etter etterkommere etter min onkel I USA, også ved hjelp av Freøsessarmeen. Det tok 5 år å finne den ene sønnen.Dette er en hobby for å teste tolmodigheten :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjarte Hesjevoll

Dersom det er forfedre vi snakker om så finnes info om disse i Bygdabok for Lom bind 3 side 531 under Kvåle og i bind 2 side 430 under Nørdre Sletti, Mork.Mvh Bjarte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er viktig at nybegynnere blir forklart at kun en promilles promille ar arkivmaterialet i de statlige arkivenes magasiner, er digitalisert og gjordt tilgjengelig på internett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Lien

Eg takkar alle som har svart på mi etterlysing, og det er tydeleg at det er fleire som har brukt mykje tid på denne saka. Men utfordringa mi har heile tida vore å finne ut kvar det vart av Trond Kvale etter 1900, og der er eg dessverre like langt.Are S Gustavsen peikar på eit kommunikasjonsproblem. Eg er lei for at eg har uttrykt meg uklart, men eg veit det meste eg treng å vite om denne personen før 1900, og om hans opphav. Problemet er at det ikkje har vore mogleg for meg å finne spor etter han etter år 1900 da han var 25 år gamal. For meg var det opplagt å tenkje framover mot vår tid, medan slektsforskere kanskje er mest vandt til å forske lenger inn i fortida. Dykk får ta det kommunikasjonsproblemet eg har skapt som ein nybegynnarfeil.Etter at eg lurte på om eg må gi opp, kom Lars Ove Wangensteen med eit interessant tips om å undersøkje i eit eventuelt skifte etter foreldra.Ellers stilte Tore H Vigerust eit spørsmål som fører inn i noko som for meg er eit viktig problem, og som eg vil nytte høvet til å ta opp. Vigerust spurte kor mange arbeidsdagar eg (forgjeves) har brukt i Statsarkivet. Svaret på det er ingen dagar. Eg har motforestillingar mot å bruke mange dagar til å leite på måfå.Eg har forstått at staten ikkje vil digitalisere kyrkjebøkene fordi det er altfor tidkrevjande kostbart. Men kor store er dei samla tidskostnadene på lang sikt av at folk, også statsarkivets folk, ikkje har digitalt søkbare kyrkjebøker?Ein treng ikkje å registrere all informasjon i kyrkjebøkene. Ein treng vel berre å registrere namnet (fornamnet og etternamnet) på hovudpersonen saman med ei lita talkode. Talkoda kan registrerast med eit enkelt tastetrykk så lenge ein held seg innfor same boksida. Når namna og talkoda er registrert kan kven som helst søkje på eit bestemt personnamn og straks få opp ei liste over kommuner, sokn, bokside, dåps-år og gravferds-år. Er kyrkjeboka skanna slik mange kyrkjebøker nå er, så kan folk sjølve logge seg rett inn på den aktuelle skanna sida i den aktuelle kyrkjeboka og straks lesa all informasjonen der.Kyrkjebøkene er tydelegvis ei hovudkjelde for norsk folkeleg historie (jamfør bygdebøkene), men problemet gjeld ikkje berre kyrkjebøker. Eit døme: Dersom eg ringjer til fylkesarkiv eller kommunearkiv med spørsmål om dei har klassefoto frå ein bestemt offentleg skule eit bestemt skuleår, så er det uoverkommeleg for dei å svare fordi materialet ligg i uregistrerte 'haugar'.Kva med å bruke litt av det statlege kulturbudsjettet til å tilsetja mange nok studentar som vil ha lønna sommarjobb, og som kan registrere namna på hovudpersonane i kyrkjebøkene saman med ei talkode? Eller bør ei slik registrering heller iverksetjast som ein organisert dugnad?Er denne problemstillinga så pass interassant for erfarne slektsforskere at dei med gode argument kan prøve å overtale kulturstyresmaktene til å gjennomføre ei mest mogleg rasjonell namne-registrering? Eller er det for spesielt at eg saknar eit høve til å kunne søkje digitalt på personnamn i alle landets kyrkjebøker og ellers kunne søkje på stad og årstal i anna historisk materiale?Helsing frå Inge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Det er ikkje så enkelt å vere fersk her.....Ja, Are (7) det er opplagt 'kommunikasjonsproblem' her - og det er ikkje Inge (1) sitt innlegg som er problemet. At han spør etter kvar det vart av denne personen _etter_ 1900, er vel klart for alle som gidd å lese?Inge (1): Han var konstituert i lærarposten, og ein så ung lærar fekk neppe fast stilling. Neste stogg var rimelegvis eit nytt vikariat - og det kan vere kvar som helst i landet. At unge, ugifte lærarar flytta på seg var normalt. Det vert som å leite etter nåla i høystålet....Det kom ei utgåve av 'Norske skolefolk' i 1934 - du har kanskje sett etter der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Lien

Til Ivar S. Ertesvåg. Takk for svar. Han står ikkje i 'Norske skolefolk' 1934, men søstera hans står oppført der. Helsing Inge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristinn Hegna

Inge, det med navneregistere fra kirkebøker er en kjempegod ide - faktisk så god at arbeidet allerede er igang! Se her LenkeK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Når det ikke er sikkert at han - etter 1900 - bodde innenfor Hamar statsarkiv-distrikt, så er jeg enig i at et arbeide med kildene der kan være en feil tidsbruk. Om under 3 år er folketellingen 1910 søkbar på internett. Kanskje det vil hjelpe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Jeg synes også at Inge (1) spurte på en forsålig måte. Jeg oppfattet at han var ute etter læreren Trond Kvales liv etter 1900, ikke før.Når jeg da leser det 'sure' innlegget (3), og Thorbjørns svar i en annen debatt (57525), så blir jeg litt lei meg.For det første fikk ikke Inge svaret han spurte om i debatt 57525, det kan alle lesekyndige se. Torbjørn har ikke svart på hva Inge spurte om, aldri.Men det jeg synes er mer bekymrings-fullt er måten noen her svarer en som innrømmer at han er nybegynner.Tores korte men sarkastiske svar (2), og Tores svar (16) viser to ting; Mangel på forståelse og respekt for nybegynnere, og i (16) mangel på viljen til å sette seg inn i saken. (Tore: hans far døde i Hamar, og da er vel skiftet her)Har man en dårlig dag og ikke klarer å være høflig overfor sine meddebattanter, så bør man heller lese en bok,eller gå seg en tur.Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund

Hei. Inge Lien etterlyste Gulbrand Kvale og hans familie, og det så ikke ut til at de viste hvor det ble av Gulbrand Kvale. Dette svarte jeg på, og nå er det siste ord fra meg om dette. Thorbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Thorbjørn:Hvor etterlyste han det?Debatt 57525 begynner med: ' Trond Gudbrandsson Kvale', og denne debatten er jo helt klar: Her søker han den sammeLars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Det er opprørende og nedslående å lese hvordan Tore og Thorbjørn behandler en nykommer - Inge Lien. Slik oppførsel vil vi ikke akseptere på Brukarforum! Inges spørsmål er helt greie og klare for dem som leser dem.Vigdis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heileser dette med interese. En gang på 80 tallet (dvs før PC) spurte jeg en erfaren forsker om hvordan jeg kunne finne en person som flyttet i dette århundret fra en kommune til en annen. Han nevnte da at det i Hamar eller Lillehammer var en eversikt som het 'folkemassene i bevegelse' som staten brukte for å finne fram til skatteytere bl. a. Men jeg sjekket det ikke opp, så derfor vet jeg ikke noe mer om det. Jeg vat bare at hvis jeg flytter så lar ikke staten eller kommunen meg slippe unna å betale skatt, og man kamn da lure på hvor har kommunen og staten denne opplysningen?Steinar Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Arnfrid:Nei responsen er fraværende, og det bør trådstarter ta til etterretning, men svaret på spørsmålet hans ble også ubesvart på DIS.Inge:Et godt råd: Svar og takk til biddragsyterne i de debattene du oppretterLars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne J. Engmo

Hvor mye skal Inge takke da? Se innlegg 12 og 14 :) Etter hans siste innlegg har det jo ikke vært noe som har hjulpet ham videre så vidt jeg kan se.(forøvrig er jeg rystet over hvordan han blir svart på et helt greit spørsmål,er helt enig med Vigdis)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Da kan vi vel foreløpig konkludere med at det er ingen som helst grunn til å gi opp. Ordtaket gjelder fortsatt: Den gir seg har tapt.Jeg ser samtidig at vi bør bli flinkere til å lese spørsmålene som dukker opp, men samtidig kan det lønne seg for alle spørsmålsstillere å være så tydelig som mulig idet man formulerer sine spørsmål.Ellers er vi ulike som mennesker, med ulike forutsetninger for å finne ut av ting og med ulik oppfattelse av hvordan ting bør fungere.Til saken: Om kirkebøkene for Rena/Åmot er gjort tilgjengelig her på bruket, samtidig som Trond ser ut til å forsvinne (kort) etter 1901, bør nok utflyttingsregisteret følges så langt dette er mulig. Er dette undersøkt ennå?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.