Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Knut Sandblost

[#58972] Torbjørn el Aanon Quita fra Spind, VA til Holt AA

Recommended Posts

Gjest Knut Sandblost

Dette er fortsettelsen av en løs tråd i denne debatten: LenkeTorbjørn Aanonsen i Holt skal ”etter familie-tradisjonen være kommet fra Spind”. Han ble konfirmert i Holt Fastelavens Søndag D 13. Februarii 1763 og kalles da Torbiørn Aanensen Angelstad. En samtidig konfirmant var Aase Torgiusdt Solberg fra Hægebustad. De ble gift 7. juli 1776, bodde på Lunde-eje og fikk 3 barn: Maren (1777), Helvig (1782) og Aanon (1786).En Torbjørn Aanonsen Løneje ble begravet 25. oktober 1808 66 år gammel. Altså født omkring 1742.Imidlertid var det en Aanon Quita/Quito som ser ut til å ha bodd på Angelstad. Quita er ikke et navn som er kjent i Holt! Denne Aanon hadde to sønner til dåpen: Torbjørn (Maria Besøgelsesdag 1744) og Niels (5. mars 1747)Da det ble samlet inn midler til Holt kirkes ombygging i 1755 nevnes under Angelstad en Aanon Hagelia og en Aanon Gritte/Grette. Grette, som heller ikke er kjent her i bygda, kan være feilskriving for Quita.Det er en Aanon Torbjørnsen Hagelia som blir begravet 70 1/4 år den 25. april 1772. Altså født 1701/02. Han ”burde” være den samme som Aanon Quita?Sistnevnte er nok i alle fall far til den Anne Aanonsdatter Hagelia som ble gift 1768 med Sven Jensen Walle-eje og fikk barna Nille (1769), Jens (1770), Nille (1773) og Sven (1775).Denne Anne finnes ikke født i Holt. Og det er det flere Aanonsdøtre som ikke er, bl.a. søstrene karen og Aase som etter tur ble gift med Reier Gjertsen.Kjenner noen til en Aanon (Torbjørnsen) med navnet Quita fra Spind som kan ha flyttet til Holt? Evt Torbjørn Aanonsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo føye til at dette underlige navnet har flere stavemåter i kirkebøkene for Holt: Quito, Quitta, Qvitta, Kvitta, Kvitte. En enkelt gang også skrevet Qwidtel, eller noe i den duren. Og det er minst to klokkere/kirkebokførere som har oppfattet navnet noenlunde likt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Første gang jeg foreløpig har funnet Aanon Quitta nevnt i Holt, er 'almindelige bededag' 1744. Da er han med kona til nattverd: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

I utgangspunktet ville jeg ikke ha tolket navnet i innlegg nr. 3) som Quitta. Jeg mener siste bokstav heller ser ut som en o. Jeg antar imidlertid at andre kildereferanser viser navnet tydeligere ?Det eneste gårdsnavnet i Lista-distriktet som jeg personlig kan assosiere med Quit(t)a er Kviljo i Vanse sogn. Dette gårdsnavnet ble i eldre kilder ofte skrevet Quillo - Se f.eks. Norske Gaardnavne: LenkeI bygdebok for Lista finnes ingen Ånen som kan passe, men bygdeboken er ofte mangelfull når det gjelder brukerhistorien på 1600- og 1700-tallet så det kan vel ikke helt utelukkes at det fantes en Ånen Kviljo. Torbjørn-navnet er også ganske vanlig på Lista, både i Vanse, Spind og Herad sogn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan være enig i at siste bokstaven godt kan være en o. Et par kirkebokreferanser har nokså tydelig navnevarianten Kvitte/Kvitta, mens den mest avvikende varianten finnes i denne lenken (se langt nede på høyre side, introduserte kvinner):Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

La meg også ta med en nattverdsinnførsel for skjærtorsdag 11. april 1748: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

På Rossfjordens vestside ligger Spind. På østsiden ligger Austad. På Austadsiden ligger KVIDAFJELLET (ved området Øydna/Hakestad/Prestjord) med utsikt mot Spind.Mon tro om det finnes en lokal stedsnavns-forsker i Austad/Lyngdal som kan forklare hvor Kvidafjellet har fått sitt navn fra.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan H. Trelsgård

Kvida eller Kvita fjellet er et ikke uvanlig stedsnavn i vestre del av Agder. Det betegner normalt fjellets farge (Kvid/Hvit).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

-Og da oppdager jeg (på moderne kart) at det finnes faktisk en ås i Holt som heter KVITTA. Den ligger ligger omkring 350 meter rett nord for hovedbølet til Angelstad. Det er vel ganske sannsynlig at det kan ha ligget en boplass her.IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, det var en interessant oppdagelse, Iver! Det lå nemlig mange plasser inni skauen nord for Angelstad (opp mot Vegårshei grense) - antakelig atskillig flere enn man har vært klar over.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg også Kvitta på kartet (Norgesglasset), og åsen/plasse ligger faktisk rett i nærheten av Hagelia (mellom Hagelia og Grændsen)! Du får ta deg en tur i terrenget, Knut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I boka Liv og arbeid langs Skjerkavassdraget (red. Øyvind Bjorvatn, Skjerka fellesfløting 2004) er det flere kart over det aktuelle området. På s. 10-11 finner vi Kvitta, og tegnforklaringen viser at det er en 'boplass (nå ubebygd)'. For meg ser det ut til at denne plassen må ha ligget i nærheten av den såkalte 'Grændsekleiva'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Man må vel kunne si at Kvitta nå er plassert.En FS-opplysning gir Aanon Quitos sønn, TORBJØRN, dåpsdag 2.juli 1744 i Holt. Jeg klarte ikke å finne ham i ministerialboka, men i klokkerboka er han her: Høyre side, et stykke ned Lenke .Innlegg 1 forteller at familietradisjonen sier at Torbjørn Aanonsen kommer fra Spind.Kan det tenkes at det ikke er Torbjørn, men Torbjørns far, AANON, som skal komme fra Spind ?IM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo da, det er nok Aanon som i tilfelle kommer fra Spind, siden Torbjørn jo er f. i Holt. Jeg kjenner til denne dåpen i klokkerboka. At du ikke har funnet den i ministerialboka, skyldes at det der kun er ført kirkelige handlinger for Austre Moland + litt til (men ikke for Holt hovedsogn).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Tja. Tenk å finne Kvitta i Holt!Skal tro om det er èn eller to Aanon?Aanon Kvitta nevnes iallefall fra 1744. Får sønnen Torbjørn samme år og sønnen Niels i 1747. Kan jo være den samme som Aanon Grette/Gritte i 1755. (Eller er det enda en for meg ukjent hause i Holt?)Aanon Hagelia som nevnes 1755 må være far til Anne som blir konfirmert i 1757 Lenke Hun var iallefall ikke yngre enn 15 år ved konfirmasjonen, så født senest 1742. (Kan ikke finne denne fødselen i Holt). Aanon Torbjørnsen Hagelia blir begravet i 1772.Hypotese: Aanon flyttet til Holt med kone og dattera Anne engang før 1744. Bodde først på Kvitta, senere på Hagelia.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg litt mer i den boka jeg refererte til i innlegg 12. På s. 132 er husmannsplasser under Grændsen omtalt, og der står det:'Under det som nå er hovedbruket i Grændsen, lå det tre husmannsplasser: Kvitta ved Kvittjenn, Bjørkelia og Kjørgravmyra (Kjørgravmyra lå tidligere under Angelstad)'.Det kan godt være at hypotesen din er rett, Knut. I hvert fall kan det ikke være mer enn 3-400 meter mellom Kvitta og Hagelia.Litt på sida: Farmor (1891-1991) var godt kjent i dette området (med besteforeldre fra Barlindbunnen, samt oldeforeldre fra Espenes og Bløyta). Hun snakket om en plass hun kalte Føyka. Jeg har aldri funnet den på noe kart, men den bør vel ha ligget i nærheten av Føykåsen (som ligger rett nord for Hagelia).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tilleggskommentar: Dersom Aanon har flyttet fra Kvitta til Hagelia i 1755, så kan muligens hans totale bidrag til kirkens ombygging ha blitt registrert på to 'adresser'? Jeg vil i hvert fall tro at Grette (Svensen)/Gritte (Gaaskjenn) må være feillesning av Quitte (Q lest som G osv.). Som nevnt tidligere har det vært knyttet usikkerhet til navnetolkningen her (markert ved ?). Kommunikantlistene i klokkerboka for Holt går fram t.o.m. 1748. Jeg har nå lest gennom perioden 1743-1748 uten å finne noen Aanon Hagelia (men jeg har altså funnet Aanon Qvitta nevnt flere ganger).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Det var også en Olle Aanonsen Angelstad eje som ble konfirmert i 1754 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, og han bør vel være født på slutten av 1730-tallet. To av de andre konfirmantene det året, som jeg kjenner, var f. hhv. 1738 og 1739. Denne Olle Aanonsen Angelstad eje ser vel heller ikke ut til å være f. i Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Da Torbjørn og Aase fikk sitt datteren Maren i 1777 bodde de på Hagelia [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9531&idx_id=9531&uid=ny&idx_side=-34>Lenke Men de bor på Lunde-eje ved Helvigs dåp i 1782 Lenke og Aanons dåp i 1786 Lenke Maren kalles Klaadevigen ved konfirmasjonen i 1793 Lenke Helvig kalles Klaadvig i 1797 Lenke og Aanon kalles Klodvig ved sin konfirmasjon i 1802

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jo, det ser vel ut til at Torbjørn og Anne må ha vært søsken - og at de altså også hadde broren Nils. Han har jeg ikke funnet konfirmert, så han døde muligens som barn.Lundeeie kan her bety Klodvika. Familien kan m.a.o. godt ha bodd på samme sted i 1780- og 1790-åra. Klodvika kalles for øvrig også noen steder 'under Sundsdalen'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg snublet over et par opplysninger i skifteregisteret på SAK i dag:Nedenes skifteprotokoll 1742-1744, fol. 283.Angelstad i Holt. Plads 'Gritta'. 31/8 1743.Gunder Ouvenssøn (død) g. Torbor Torbiørnsdtr.Søskende: 1. Knud. 2. Guri g. Albret Halvorssøn.Brt. ca. 44 rdr. Net. ca. 16 rdr.---------------Nedenes skifteprotokoll 34, fol. 56b.Lunde i Holt, 'Klodevig'. 16/2 1815.Torbiørn Aanonsen (død) g. Aase Torjusdtr. (død).Sønn: Aanon Torbjørnsen.Formynder: Niels Andersen Lunde. Reg. for. 15/10 1814.(Kommentar på kartotekkortet: Opplysningene er ikke fullstendige.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Sandblost

Tusen takk!Det første skifte er interessant både med tanke på plassnavnet og navnet på enka.Det andre skiftet er ihvertfall 'mine' folk. Begge søstrene var døde på dette tidspunktet. Maren 17 år gammel i 1794 og Helvig 27 år gammel i 1810. Hun hadde vært gift med en Clemet Andersen og fått dattera Aase samme år. Men i 1814/15 var Aanon voksen, gift og hadde barn. Hvorfor finnes det da en formynder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det lurte jeg også på. 'Formynderen' var ellers omtrent jevngammel med Aanon. Antakelig finnes det en forklaring i det fullstendige skiftet. Kommentaren på kortet om at det var 'ufullstendig', gjelder muligens personopplysningene. Vanligvis inneholder skiftekortene på SAK avskrift av de 'vitale' data fra skiftene: Sted, dato, hvem det er skiftet etter, eventuell ektefelle, arvinger og kortfattet økonomisk status. Dessuten selvsagt en referanse til hvilken skifteprotokoll (og sider i den) opplysningene er hentet fra.Om jeg oppfattet det rett, skal det også være et skifte på plassen Engeland etter Aanon på SAK. Hvis du vil, kan jeg sjekke disse to skiftene nøyere ved neste arkivbesøk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.